Putin nedopustí rozpoutání velké války v Evropě


Poradce prezidenta Putina pro otázky ekonomické integrace, akademik Sergej Glazev poskytl v souvislosti se zahájením summitu BRICS a ŠOS*) v Ufě TV stanici OTR rozsáhlý rozhovor, z něhož podstatné vyjímám …

 

Američané se pokoušejí v Evropě rozpoutat válku, a s tímto cílem fakticky okupují Ukrajinu. Přitom se řídí geopolitickými abstrakcemi 19.století. Celá tato německá a anglická geopolitická škola je namířena proti Rusku, mají dnes v hlavě, úrovní svého politického myšlení se svezli o 200 let zpátky a představují hrozné nebezpečí pro lidstvo. Jediným, kdo se může proti tomu postavit je koalice BRICS, protože ani jeden z jejích členů válku nechce, protože se všichni úspěšně rozvíjejí, potřebují stabilizované prostředí, rovnoprávnost a jistotu v budoucnosti a mají převahu, která jim umožňuje s jistotou do budoucna hledět. Ale nestabilizující faktor USA, které ve skutečnosti rozpoutávají novou světovou válku, pro ně představuje hrozbu. Proto formování koalice BRICS jako nejen ekonomické, ale i protiválečné, politické koalice schopné agresora zklidnit, vykázat ho do patřičných mezí a vrátit ke stolu mezinárodní právo a nikoli právo silnějšího – to je rovněž úkolem BRICS.

Americká agrese s cílem posílení své hegemonie ve světě a zadržování Číny má mnoho front. Svými technologiemi se snaží o nastolení nového technologického řádu, jejíž důležitou součástí je role kognitivních technologií – války smyslů. V této válce, kterou odborníci už nazvali válkou hybridní, se vojenský faktor používá výhradně jako trestný – jako způsob potrestání neposlušných národních elit. Před trestným faktorem se používá především finančně-devizové zbraně, a finančně-devizová válka je nástroj, kterým Amerika udržuje bezpečně hegemonii ve světě, protože má právo emise světové měny a ostatní země s tím pasivně souhlasí – dokonce i Čína a my držíme podstatnou část rezerv v dolarech a eurech, které je na dolar navázáno. A proto díky tomuto monopolu Američané, Evropané a Japonci, představující jádro této globální dominance, mají neomezenou převahu ve finančně-devizové sféře.

A první úder bývá veden proti finančně-devizové sféře, což vidíme na příkladu protiruských sankcí.

Tyto sankce se především soustřeďují do finančně-devizové sféry, odstřihli nás od možností brát si úvěry na Západě, a s přihlédnutím k tomu, že v ruských korporací se nahromadil gigantický dluh – kolem 600 mld USD , odpojili nás od refinancování, tak prakticky blokují veškerý reprodukční proces, který se u nás vytvořil jako u země nacházející se na finanční periferii amerického finančně politického systému. Na otázku, zda je možné se bránit, odpovídám – snadno. Stačí jen přestat plnit doporučení MMF. Rusko se dnes ocitlo ve stavu krize, odborně nazývané stagflace, tedy spojení inflace se stagnací výroby výhradně proto, že šéfové našich financí poslouchají příkazy z Washingtonu a plní doporučení MMF. Nikdo se zdravým rozumem nemůže vysvětlit důvod puštění rublu na volnou plavbu, proč se to nazývalo cílení inflace, jestliže výsledkem bylo namísto slíbeného snížení inflace do 4% – její skok na 16%. Na druhé straně pustit kurs rublu na volné moře pod takovým tlakem odlivu kapitálu znamenalo tento kurs 100% shodit. Dále vstoupili na scénu finanční spekulanti, kde podíl amerických fondů na našem trhu představuje kolem 60%. Takže jsou to oni, kdo manipuluje naším trhem, oni shodili kurs rublu, prostřednictví spekulací využívajících odlivu kapitálu v důsledku protiruských sankcí. Následně doporučili naší centrální bance zvýšení sazby, čímž odřízli výrobu od zdrojů financování a přidusili výrobu. Zavřeli kanály úvěrování růstu produkce a v důsledku toho máme dnes využití kapacit do 60% a skrytou nezaměstnanost kolem 20%, máme obrovské surovinové a lidské zdroje, nevyužitý vědecko-technický potenciál a na místo reálné možnosti růstu 8-10% ročně, klesáme tempem 4-5%. A to jen proto, že provádíme chybnou makroekonomickou politiku diktovanou MMF. Kdybychom měli politiku vycházející z potřeb našeho hospodářského růstu, jak to dělá Čína, Malajsie, Vietnam, Indie, takové problémy bychom neměli. Teď vůbec celý svět roste, ale my naopak klesáme, přičemž klesáme po devalvaci rublu, což je podivné, protože by tomu mělo být naopak.

Takže na nás udeřili hlavní americkou zbraní. Mohli bychom se ubránit zavedením ve světě obecně známých pravidel devizové regulace, kontroly, cíleného řízení peněžní emise, přechodem od vnějších zdrojů úvěrování na vnitřní. Technologicky to není složité.

Druhý směr úderu, který proti nám použili v zájmu destabilizace situace u nás, je působení informační především na naše partnery – a už vidíme výsledky. Prakticky celá Evropa se od nás odvrací, kde se ukrajinská katastrofa používá jako hlavní nástroj dráždění. Ukrajině je v této hybridní válce přidělena zvláštní role. Začneme z toho, že se američtí geopolitici orientují na své předchůdce z předminulého století, kdy se Anglie prala s Ruskem o hegemonii ve světě a Rusko bylo nepřítelem číslo jedna. Angličané zorganizovali zavraždění cara, vtažení Ruska do 1. Světové války, po zhroucení ruského impéria zorganizovali mezinárodní intervenci. Později v této velkolepé tradici pokračovali, společně s Američany investovali do nacistického Německa. Američané nalili podle dnešních cen do Německa řádově kolem 3 bilionů USD, fakticky profinancovali vybudování německého vojensko-průmyslového komplexu. Dále začali intrikovat s Hitlerem ve snaze namířit ho na nás a ještě v průběhu 2. Světové války začali organizovat operaci „Nemyslitelné“ , v rámci které měly nedobité německé jednotky spolu s celým západním světem napadnout SSSR. To vše jsou historická fakta, která sovětské a později ruské vedení, bohužel ignorovalo.

Náš prezident Putin nedávno velmi správně poznamenal, že se svět změnil, není socialistická soustava, ale geopolitika namířená proti nám zůstala. Proč zůstala? Protože Amerika v zájmu zachování své hegemonie, potřebuje válku v Evropě. Tím oslabí své evropské partnery, nutí je k přijetí Transatlantické zóny svobodného trhu podle amerických pravidel, rozšiřují svůj vliv v Evropě, provokují odliv kapitálu a mozků z Evropy k sobě, posilují svoji konkurenční převahu a snaží se zničit nás. Svrhnout naše vedení, rozdělit zemi, a jako nástroj využívají Ukrajinu v naprostém souladu se západními geopolitickými tradicemi, počínaje Bismarckem, kterého vyučují jako klasika dosud na amerických politologických univerzitách. Bismarck za mlada byl pruským velvyslancem v Petěrburgu a na sklonku života zformuloval klíč k úspěchu západní expanze. Je nutno odtrhnout Ukrajinu od Ruska a poštvat je na sebe vzájemně. V této protiruské filozofii  pokračuje Z. Brzezinski a je rozšířena v celém dnešním americkém establishmentu. Proč?

Protože Američané po 2.SV s sebou odvezli velké množství banderovců a tesáků, celý německý štáb, pracující proti SSSR a místo aby je pověsili, zaměstnali je ve svých tajných službách.

Takže vlastně celou CIA, NSA a další bezpečnostní služby i State Departament zaplavili potomci těchto nedobitých fašistů ukrajinského a německého původu. A tito lidé vytváří ideovou matrici, reprodukují svoje myšlení ve 21.století svými představami politických nesmyslů, které se nám zdají být blbostmi, nicméně byly skutečností v 19. a 20.století. Proto s takovým klidem přijímají nacizmus a stejně jako Hitler vsadili na formování ukrajinského nacizmu. Všem historikům je jasné, že Ukrajina byla vždy součástí Ruska, poprvé se slovo Ukrajina objevilo u Poláků, třebaže svoje Lvovské vojvodství nazývali Ruským… Ukrajina je vynález Poláků, Němců, Vatikánu a poté Američanů – jen s cílem rozdělit ruský národ. To, že je Ukrajina osídlena Rusy u historiků nevyvolává pochyby. S hlediska jazyka, víry, etnogeneze, celé naší tisícileté historie, jsme vždycky byli jedním národem.. Název Ukrajina se do 20.století nikde neužívalo, až do názvu Ukrajinská SSR – od které se dnešní nacisté, kteří se tam chopili moci, ovšem distancují. Proto musíme pochopit, že z části našeho národa cestou sociálního inženýrství vypěstovali zombie, kteří ztratili historickou paměť, kterým zaměnili historický genetický kód, kterým zformulovali mylnou a naprosto mýtickou soustavu hodnot, která odmítá i tak očividné věci, jako společné vítězství ve 2.SV a zaměňují skutečné hrdiny, kterých na Ukrajině bylo skuteně mnoho, heroizací nacistů. Němci ukronacisty využívali jen proti jejich spoluobčanům – v trestních oddílech a nikoli na frontě.

Takže současná státní moc na Ukrajině se hlásí nikoli k UkSSR, ale k okupačnímu hitlerovském režimu, který tam existoval 3 roky a který zplodil tu zvěrskou podstatu ukr.nacizmu, který Američané reprodukovali ve skleníkových podmínkách celého poválečného období a tento klon přesadili na Ukrajinu. Takže, jestliže dnešní představitelé Ukrajiny uctívají nacistické vrahy, jakými byli Bandera, Šuchevič a další, pak jejich místo je tamtéž – před mezinárodním tribunálem, který je bude soudit za genocidu, zločiny proti vlastnímu obyvatelstvu, za rozpoutání politického teroru. Přiznávat legitimitu tohoto režimu je velmi nebezpečné pro Rusko, Evropu i svět. Podržíme-li se čistě právní stránky věci, byli to Američané, kteří zorganizovali na Ukrajině státní převrat, do kterého vtáhly evropské země. Legitimizací tohoto převratu bylo podepsání dohody o asociaci Ukrajiny s EU s ukrajinskou juntou. Takže Američané donutili evropské lídry sednout si za stůl a podepsat dohodu s nelegitimní státní mocí, která je zločinnou i podle ukrajinské Ústavy. Podle mezinárodního práva je zločinná, protože se dopouští zločinů proti vlastnímu obyvatelstvu na svém území. Takže Američané dnes tam, v důsledku zmanipulovaných voleb, mají nelegitimního prezidenta, vládu, parlamentní většinu i opozici a gubernátory, Bezpečnostní službu Ukrajiny, kterými dle potřeby manipulují.

Ukrajina je okupovaným pseudostátem, který nemá ani vlastní Ústavu, protože Janukovyč pod tlakem Majdanu předchozí zrušil, ale nová dosud nebyla přijata. Takže v okupovaném státě roli diktátora plní americký velvyslanec, Američané se opírají o nacisty, kteří jsou reinkarnací nacistických zločinců minulosti, udělali rusofobský nacizmus oficiální ideologií tohoto nešťastného území a nutí násilnou mobilizací mládež bojovat proti svému národu.

Takže jde o zločinný režim, jehož cílem je vtáhnout Rusko do války proti Evropě – a tak je třeba se k němu chovat. Američanům už se jejich náklady vrátily – prostřednictvím obsazení našich jaderných reaktorů, kontroly na energetickou soustavou, atd., ale Evropany čeká sklizen hořkých plodů – ukronacisté jim už předkládají účty: – chtěli jste abychom bojovali? – plaťte! Objem prostředků potřebných dnes k obnově Ukrajiny je kolem 300 mld.USD! Evropanům se nechce takové peníze vynakládat, a navíc je nejspíš nemají.

Proto náš prezident Putin věnuje takové úsilí aktivnímu vysvětlování našim partnerů – nejen členům BRICS, kterým je ostatně vše jasné – ale hlavně Evropským, kteří se nechali vtáhnout do sebevražedného ukrajinského dobrodružství. Já doufám, že tato prezidentova diplomatická iniciativa nedovolí semknout se oné protiruské ale i protilidské koalici. Přece jen nejsou všichni evropští politici prodejní, evropská byrokracie, jakkoli mohutná, není všemocná. Proto si myslím, že se musí evropský svět před hrozbou světové války zamyslet. A pokud se Američanům nepodaří pohnat Evropu proti nám, ani pomocí ukrajinských provokací, bude možné se vyhnout světové válce a vrátit svět na pole mezinárodního práva a zdravého rozumu.

Já vidím budoucnost optimisticky, protože pozice Ruska je v podstatě nezranitelná, a to s hlediska vojenského, kde nám obranná jaderná triáda dovoluje nebát se jakékoli přímé agrese. Máme samostatný vojensko-průmyslový komplex, který nám umožňuje udržovat národní bezpečnost, máme největší přírodní bohatství. Můžeme se cítit jistě. Zdrojem naší slabosti je dovolení, aby MMF manipuloval našimi finančně-devizovou a makroekonomickou politikou. Nacházíme se ve dvojaké situaci, kdy tváří v tvář americké agresi, se řídíme nadále doporučeními Washingtonu a MMF, jak si máme počínat v ekonomice. Domnívám se, že situace nás donutí od toho ustoupit, protože propad výroby, příjmů, životní úrovně, odliv kapitálu – jsou důsledkem této politiky. Je pochopitelné, že finanční oligarchie, která parazituje na těchto spekulativních operacích, je velmi spokojená. Jsou síly naprosto zainteresované na pokračování této politiky,  ale pro zemi je to nanejvýš zatěžující. Ztrácet každoročně 150 mld.dolarů, trpět offshorizaci, kdy výnosy odcházejí za hranice, aniž byly zdaněny, místo kterých musíme hledat drahé a mnohdy spekulativní investice ze zahraničí, – to nám prostě pouští žilou a neumožňuje nám jít cestou samostatného hospodářského rozvoje. Nejsou dlouhé peníze, není mechanizmus reprodukce kapitálu a proces vlastního hospodářského rozvoje přestává být řiditelný. Nesoulad mezi samostatnou zahraniční politikou a závislostí na zahraničních finančních zdrojích musí být překonán. Je to naše slabina, která je řešitelná. Je třeba pochopit, co se děle a přijmou ty normy regulace, které ostatně naši partneři v BRICS už dávno úspěšně používají.

 Vzhledem k velkému neklidu ve světě k nám přijíždějí mnozí partneři nejen v rámci Euroazijského svazu ale i země BRICS k nám rády přijíždějí na setkání v Ufě, aby posoudily perspektivy dalšího vývoje. Můžeme toho využít, abychom obnovili své postavení ve světě nejen jako velká země, ale i postavení vedoucího hráče na planetě – ne pro tuto roli, ale proto abychom nedovolili znovu rozervat planetu světovou válkou. A kdo jiný než Rusko, které na sobě pocítilo mnohokrát západní agresi, a v minulém století proběhly 4 války organizované Západem – počínaje Japonskou válkou, přes Občanskou válku, První, Druhá světová a nakonec i studená válka, byly organizovány zvenčí – my jsme je nezačali. Byly výsledkem německé, anglické a poté americké politiky.

Kdo jiný, než my, může světovému společenství ukázat celý rozsah politického marazmu, který dnes generují USA a jejich satelity v NATO, vyzvat svět k zamyšlení, k pochopení historie, ukončení toho šílenství a zaměřit se na stabilní rozvoj naší planety. Země BRICS to velmi dobře chápou, jejich historická zkušenost není daleka té naší, takže formování této koalice a směřování k samostatné makroekonomické politice, umožní nejen získání nezávislosti, ale i vedoucí role v tvorbě nového světového pořádku výhodného jak pro nás, tak pro všechny partnery a celý svět.

*) – ŠOS – Šanghajská organizace pro spolupráci – založena 14.6.2001, členy jsou Čína, Rusko, Kazachstán, Uzbekistán, Tadžikistán, Kirgizie, pozorovateli – Mongolsko, Indie, Irán, Pakistán.

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

46 reakcí na Putin nedopustí rozpoutání velké války v Evropě

 1. okolojdoucí napsal:

  Díky za důležitý text! Glazev tu „finančně-devizovou“ válku vystihl. Můžeme si o Rusku a Putinově vládě myslet, co chceme, ale u nich se opravdu diskutuje o realitě. Rusko je zatím USA pro smích, protože funguje podle západních pravidel a stále pokorně platí „dolarový regál“. Ale cuká se, a už to je důvodem pro jeho ostrakizaci. Rusové otevírají mnoha lidem ve světě oči, to je to nejdůležitější. Jako nějaký vzor pro nás bych ovšem Rusko nedoporučoval. Spíš by alespoň ta inteligentnější část našich publicistů a expertů mohla konečně pochopit, jak důležitá je, řekněme, Zemanova rusko-čínská karta, a že je třeba být u toho, když se dají dějiny do pohybu. Na Západě i na Východě.

  To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Problémem je že US dluh, který drží Čína ještě není ve zlatě jak je potřeba.
  Bohužel Rusko musí čekat a platit, protože Čína musí transformovat minimálně 50 % dluhových $ na zlato a to chce čas.
  No a potom až se ji to podaří, tak opravdu nevím jaké doporučení vydá USákům jejich MMF.
  I když bankrot US je téměř nemožný, protože když budou US potřebovat válku, tak ji budou mít klidně ze dne na den a žádný Rus či kdokoli jiný jim v tom nezabrání.
  To podstatné je čas a ten USáci potřebují k prosazení nezbytných opatření pro likvidaci řekněme Proputinovské (Ruské pro národní elity ). Pro američany tento krok v Rusku je poměrně prostý ale to co musí více ošetřit je EU.
  No a jakým způsobem se to provádí ?
  Je to celá škála opatření od prostoduchých, ve kterých se jejich nositel vlastně přímo odkopává :
  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/165175/ministr-schwarzenberg-putine-ke-mne-mazej-na-misto.html
  Následně k těm sofistikovaným, kde se nositel přikrývá historickou peřinou :
  http://www.denik.cz/divadlo/putin-v-praze-ve-svandove-divadle-a-v-podani-rodaka-z-petrohradu-20150127-4hvh.html
  Protože jak se Rusové naprosto naivně a mylně domnívají, že válčit na Ukrajině bude USA. Tak to opravdu ale opravdu ne, v této hybridní válce budeme válčit „my“ EU.Neboli „my“ jako jejich prodloužená ruka.
  Tož Rusové dělají bohužel historicky stále do kola ty samé chyby; no doufejme že Čína je včas poučí, jinak, in advance sorry Russia mizíci v propadlišti dějin.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   1. Čína nemá víceméně problém s US dolarovým dluhem v držení vlády – ten úspěšně investuje v Africe, JV Asii, Jižní Americe, zemích budoucí „hedvábné stezky“ i v samotných USA.
   2. Problém dolaru v Číně spočívá hlavně v soukromém držení. Čínská proexportní ekonomika jede interně hodně v dolarech, protože renminbi/juan je pouze „řízeně směnitelný“ aby spekulanti nemohli Čínu ovládnout stejným způsobem, jaký popisuje Glazev. Tedy dolar slouží v Číně jako paralelní měna – zbavit se tohoto je mnohem obtížnější než zbavit se státních dolarů a dolarových dluhopisů. Sami Číňané nedávno publikovali plán na postupné vyloučení dolaru z vnitřního trhu, který je rozvržen na 30 let.
   3. zlato (a stříbro, platina, …) je kov jako každý jiný, v dnešní době. Jeho vytěžené i nevytěžené zásoby by nepokryly ani setinu dnešních fiat peněz – pokud by totiž jeho cena adekvátně vzrostla, zastavilo by to celý průmysl – protože zlato se široce průmyslově používá, hlavně v elektronice a pokud by se jeho cena o několik řádů zvýšila, bylo by to ekonomicky nemožné – například obyčejné PC by náhle nestálo cca 10 tisíc korun, ale mnohonásobek – což by způsobilo obrovský průmyslový, společenský, …civilizační úpadek. Zlatý standard jako v 19. století (protože později to již bylo také fiat zlato) je nemožný. V průmyslu jsou drahé kovy nenahraditelné pro své fyzikální a chemické vlastnosti – hlavně proto si všechny vyspělé státy dělají jejich zásoby, je to strategický materiál, o nějaký „zlatý standard“ dávno nejde.
   4. USA nemohou rozpoutat válku, jelikož by ji prohráli – jejich síla je dávno pryč. Prohrávají i v proxy válkách. Do velké války nemohou, protože Rusko má strategické zbraně a neodvratné způsoby jejich nasazení – americká PRO je pouze další korupční těžba renty ze státního rozpočtu USA, proti vyspělým strategickým raketám to nefunguje a minimálně dalších 40 let fungovat nebude.
   5. Rozvracení ruských elit Západ jaksi nezvládá – pokaždé, když se o to pokusil, došel pouze k elitám, které byly Západu více nepřátelské. Např. dnes, díky „rozvratnému působení“ na ruské elity má Putinova administrativa podporu přes 80% obyvatel RF.
   6. Válčit na Ukrajině „my“ jistě nebudeme. To si mohl vyfantazírovat leda Friedman a jemu podobní, snící o „Visegrad Battlegroups“. Ani Němci a tím ani „celá Evropa“, jakkoliv se o to Anglosasové (někdo jim říká Anglosionisté kvůli vazbě na židovské bankéře) urputně snaží.
   7. Rusové dělají stále chyby, ale kupodivu vždy stále vyhrávají.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    No nevím ale jak probíhá současná názorná ukázka US jak VRTĚTI EU – >
    http://www.topky.sk/cl/1000849/1486479/ONLINE-Maraton-v-Bruseli-skoncil-uspechom–Grecko-zostane-v-eurozone–Ateny-maju-nasu-doveru-
    Pouze když se tomu dá nemanipulační název, tak to zní poněkud hanlivě viz. :
    http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zive-online-recko-krize-eurozona-pondeli-13-cervenec/r~806e634a262911e5a43f002590604f2e/
    Proto je možné být na Řecko tvrdý, tvrdší, nejtvrdší, likvidační :
    Protože EU může kdykoli zlikvidovat legitimitu každé řádně zvolené vlády, kdykoli vyvolat v kterékoli zemi hladovou revoluci a skrze tento „bankovní Majdan“ udržovat všechny ostatní země, dnes hlavně třeba Španělsku jako úslužné a oddané poddané.
    Ukázka toho, že USEU má v Evropě i bez armády co říci do mocenských poměrů ve „svých zemích“ (US koloniích) a použít kteroukoli ze „svých zemí“, společně s NATO k zabezpečení EUUS válečného konfliktu.
    Tož takto se bude v naprostém klidu válčit pomocí EU na Ukrajině a né že né.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     V jednom máte asi pravdu – „tvrdý postup“ proti Řecku zdá se vypadl ze stejně tupých hlav jako „krátká vítězná válka“ na Ukrajině. Vlastně neválka, aka „anti-teroristická operace“. S následnou privatizací orné půdy, přístavů, plynovodů, vodovodů, kanalizací, nalezišť, … do rukou „západních investorů“. Jak to zatím dopadá, můžeme sledovat v přímém přenosu. Jako úspěch bych to rozhodně neoznačil.

     Západ chce sanovat svoje banky a hodit jejich podvody na Řeky, přitom řecký stát oloupit o všechno lukrativní. Jak to dopadne, je nabíledni. Řekové jsou mistři v dojení státu a optimalizaci daní. EU podmínky, které velkopansky Němci poslali do Athén, jsou jak dopis z blázince. Pokračování v tomto kurzu povede k občanské válce a okupaci Řecka, což je možná právě to, kam se americký loutkář chce dostat. Protože přístav na Krymu nebude, v Oděse to také nedopadne, tak potřebuje zablokovat Rusko přes řecké základny a řecká moře a úžiny, protože Turecko nespolupracuje. Nakonec si můžete všimnout, že USA se snaží vlézt všude, kde se v minulosti roztahovali Britové a Řecko je země, která jim chybí do sbírky. Mají tam jen malou námořní základnu na Krétě.

     Jak by dopadlo nasazení českého a slovenského vojska na Ukrajině, mám dobrou představu z KNIHY knih. Holt neměli v lidech pěstovat tu legionářskou vlasteneckou legendu, to se loutkáři jednou vymstí. Nakonec můžete vidět, že zmínka o čs. legionářích je ve veřejném prostoru už nějaký čas tabu. Místo toho se začalo mluvit o „zrádcích císaře pána a vlasti“. Proč asi.

     To se mi líbí

 3. Tribun napsal:

  Na co tanky, když mám banky?

  To se mi líbí

 4. Mainguard napsal:

  Nj, ale pane Glazeve, mýlíte se, jistý pán Kverulant Vám vysvětlí, že Vám sankce pomáhají, každým dnem, meziroční pád HDP na „krásných“ -3,8%, 15.64% inflace (to už i ti Řekové mají lepší ekonomické výsledky:-). Čína? Kolik ji stály státní intervence a stopnutí burzy na JEDEN JEDINÝ týden? Co udělají s tituly co zakázali i nadále „po stabilizaci“ pádu jejich burzy obchodovat? Naloží si je do octu? Nebo udělají zase „velký skok“ vzad a znárodní je? Stačil týden a hoši čínský přišli o biliony…A to stačilo lusknutí asi takhle…cccvak:-) Jejich pokles je 32.1%, jen pro zajímavost, černý pátek na americké burze byl jen o kousek výše 47%.

  Shanghai’s crashing stock market has lost $2 trillion — more than the value of all German stocks — in 17 days

  Read more: http://www.businessinsider.com/shanghais-crashing-stock-market-has-lost-2-trillion-more-than-the-value-of-all-german-stocks-in-17-days-2015-7#ixzz3flDt8xUK

  ale co je zásadní, a má novou dimensi je to, jak rychlý tento pád byl….

  „There have been steeper crashes in countries around the world throughout history, but the notable thing about the Shanghai Composite’s collapse is the speed at which it went through the floor. In 2008, Shanghai stocks fell by 49.2%, but it took 125 trading days to do so from the top.

  You can see from the graph above that the crash is far sharper than the bursting of the 2008 stock bubble, even though the index had further to fall back then.

  Jinak pro pana Bavora, proč tu pořád propaguje zakladatele ruských pravicově extremistických stran? Pan Glazjev s panem Rogozinem založili neonacistickou politickou stranu Rodina, co byla jeden čas soudně samotným Putinem zakázána…To už je po panu Deljaginovi další prominentní fašoun co se přidal k Putinovi, když jim pšenka nekvetla u extremistických stran, resp. když jim je gosudár rozpustil….

  „Rodina or Motherland-National Patriotic Union (Rodina – Narodno-Patrioticheskiy Soyuz, Партия „РОДИНА“) is a political party in Russia. It was a coalition of 30 nationalist and far-right groups that was established by Dmitry Rogozin, Sergey Glazyev, Sergey Baburin, Viktor Gerashchenko, Georgy Shpak, Valentin Varennikov and others in August 2003. It has been banned in the past from taking part in elections after complaints that its advertisements incited racial hatred. The most notorious showed dark-skinned people eating watermelon and throwing the rinds to the ground, then called for Russians to clean up their cities.“
  ¨
  Pro okolojdoucího, oni to ví především ruští ekonomové, ale to politici neradi slyší….Rusko má problém a ti co na něj upozorňují, mají poté zase s Putinem problém. Paní guvernérka centrální banky ho bude mít brzy taky, dovolila si totiž nazvat věci pravými jmény.

  Russian central bank chief Elvira Nabiullina said on Thursday – Prices for goods that Russia traditionally exports are falling, so „it’s not a good idea to think that exports will pull up our economy.“

  Russia is expected to lose between $150 and $170 billion in export revenues per year compared with its usual level, she added.

  Nicméně pan Putin na Petrohradském ekononomickém foru se bránil slovu „krize“. On je to totiž fatální začátek pádu (jak víme u „slovutné“ Číny, stačí 2 týdny…), srovnatelný s venezuelskou krizí, do 40% inflace není tak daleko.

  viz článek „Russia’s economy falls in first quarter as woes mount“ na BBC od Stevea Rosenberga.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Fagane, co je vám do toho, koho si tady pustím a koho ne? když se mi bude líbit povídání Klause st., dám jeho, když Filipa, dám ho taky. Otevřete si svůj blog a tam si dávejte koho chcete. Ale mně do toho nekecejte.

   To se mi líbí

  • okolojdoucí napsal:

   Ta čínská krize nebude tak horká. Dávám (opakovaně) odkaz na ten šanghajský index: http://www.bloomberg.com/quote/SHCOMP:IND
   Zadejte si tam vývoj za posledních pět let a přidejte indikátor Volume. Teď je index zpět na svých hodnotách z dubna 2015, udělejte si názor sám. Já bych to viděl na to lusknutí prsty, na které Číňané prostě zareagovali regulačním lusknutím, aby jim tam (jen na malé investory to tedy nevypadá) někdo z týdne na týden „neposunoval“ dvěma Německy 🙂

   Z Glazjeva neonacistu neuděláte, je tu ještě pořád dost lidí, kteří vládnou ruštinou, takže si mohou sami poslechnout, co ten pán už delší dobu říká. Nacionalista to určitě je, o tom žádná. Zároveň však otevírá velmi zajímavá témata, o kterých se u nás nikdo neodváží ani muknout, především problém nákladů národní měnové emise ve vztahu k povinnosti vytvářet devizové rezervy. U nás se vytváření devizových „rezerv“ téměř výlučně ve formě půjček západním vládám (vysoce likvidní dluhopisy, já vím) tak nějak vyvinulo samo. V Rusku je tvorba dolarových rezerv a nákup amerických dluhopisů přímo regulována, akorát si ještě likvidují ekonomiku volně směnitelným kurzem rublu, který pak při jeho propadu (i spekulativním) korigují vysokými diskontními sazbami. Podnikat ve výrobě bych tam tedy nechtěl. Z tohoto začarovaného kruhu se mimochodem pokusili vybruslit i rublovou emisí krytou dluhopisy Rosněftu, jinými slovy, dovolili si natisknout ruble přímo pro ruskou firmu. Nejde o kredit, ale přímo o emisi, která po splacení dluhopisů zůstane součástí měnové báze, aniž by byl ve stejném objemu nakoupen dolar a americké dluhopisy. A to je asi ten hlavní problém s „neonacistou“ Glazjevem.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Půvabné je, jak všichni havloidi osočují z nacismu každého, kdo nepanáčkuje před Fašingtonem. Přitom trpí výběrovou slepotou vzhledem k ukrošským nefalšovaným náckům a vpravdě nacistickým projevům Západu. A že jich je plno.

    To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Netvrdím, že musí nutně být horká. Porovnávat co se stalo před 5 lety s akciovým trhem je irelevantní, když onen sešup nemá co se týče dynamiky (rychlost + počet titulů a celkový objem burzy) NEMÁ OBDOBY. Já netvrdím, a můj původní odkaz to také zmiňuje, že velikost propadu není to co je v případě Číny to fatální, ale rychlost, s jakou se tak stalo.

    To, co je, jak by řekl neoliberální katecheta, fatální, je to, že tato krize především zasáhne malé investory, spořitele. Proletáře. Při neexistenci plného státního důchodu pro všechny, je právě tento způsob „spoření“ v Číně značně proletarizován. Podobně jako v poválečném v USA vlastní dnes cenné papíry asi 70% drobných investorů (banky a investiční fondy jako u nás jsou tam v minoritě) . Vláda je sama vyzvala k tomu, aby se byť jako námezdní zaměstnanosti podíleli na kapitalistickém start-upu čínské ekonomiky. Tato reportage od BBC je docela výmluvným obrazem toho, že Čína realizuje jednu z nejodpornějších verzí kapitalismu vůbec

    1) tržní „regulaci“ provádí stát, který je sám tržním účastníkem a má tedy v lecčem monopol či střet zájmů jako u nás Babiš
    2) Stát tam zajišťuje skrze Join-Venture se západními firmami outsourcing průmyslové výroby tak, že nastavuje ty nejnelidštější pracovní podmínky bez jakékoli ochrany, ekologických norem a zdravotně-právní ochrany zaměstnanců
    3) Hlavní investiční tituly stát z větší či menší části spoluvlastní a tudíž jejich zásahy do znehodnocení akcií pak zasáhne především malé střadatele, on obvykle formou navýšení podílu (výkupem akcií – kterým garantuje alespoň nějakou hodnotu při uzavření burzy a veřejnému obchodu – akcie menšinových vlastníků) pak ovládne strategický balík akcií. Poté vypíše „novou“ emisi, a do svého monopolu zase přibere důvěřivé střadatelské kavky coby minoritní akcionáře:-)

    Ti lidé z této reportáže, Vám, okolojdoucí, asi nepotvrdí váš pohled, že se „zase tak nic moc nestalo“. Makroekonomicky jistě ne. Ovšem otřáslo to fatálně s důvěrou v čínský „trh“.

    http://www.bbc.com/news/business-33425353

    Shrnuto a podtrženo, stát vedený komunistickou stranou s vedoucí úlohou, se chová jako monopolistický syndikát spolčený se světovou nadnárodní finanční oligarchií, proti které má bojovat. Zločinné spolčení by se dalo říci, odporující tržnímu principu. Ale to teď není důležité. Nicméně jak víme z historie, vždy ten kdo se uzavřel trhu využíval monopolu a porušoval etické principy a spokojeného slušně placeného zaměstnance měl za nevolníka, ten nakonec v dějinném souboji se západním liberálním pojetím trhu prohrál. Ano, ten na tomto zatím participuje. Ale myslím, že řada podniků už zjišťuje, že bohatý západní spotřebitel se zajímá o to, v jakém prostředí a za jakých podmínek a v jakém prostředí byl jejich značkový výrobek vyroben. A stal se mnohokrát bojkot těch značek, které včas se svým čínským partnerem resp. čínskou státní participací na vykořisťování, ekologickým či zdravotním rizikům plynoucím z výroby na zdraví lidí a životní prostředí.

    To se mi líbí

    • Mainguard napsal:

     oprava….“A stal se mnohokrát bojkot těch značek, které včas se svým čínským partnerem resp. čínskou státní participací na vykořisťování, ekologickým či zdravotním rizikům plynoucím z výroby na zdraví lidí a životní prostředí, nezrušil a nepřesunul jinam…“

     To se mi líbí

     • oh napsal:

      To si děláte srandu, Mainguarde?
      http://blisty.cz/art/75883.html
      Mnohokrát se stane pouze to, že „západní“ firma „odmítne“ zjištěná fakta a posílí PR oddělení za účelem výroby lepší publicity. Akcionáře zajímají zisky, ne nějaká pochybná práva zaměstnanců „kdesi v Asii.“

      To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     BBC se překonala – a Vy se Fagane také překonáváte. Už je zdá se v kurzu kritizovat kapitalismus s jeho regulovanými akciovými trhy. Kdepak akcie – to asi patří do rukou jen vyšší třídě, že. Námezdní pracující by měli jen spořit – s nulovými či dokonce zápornými úroky od bank, jak jinak.

     Ten Váš rozklad mi připomněl články od bolševiků, kritizující odporné americké kapitalisty, kteří oklamali dělnickou třídu a nabídli jim místo úspor papírky (akcie), které jim následně spekulacemi (pro bolševika velmi sprosté slovo) občas ukradli. Že při absenci státních důchodů mnoho Američanů šetřilo na důchod přes akcie, stejně jako dnes Číňané, jste poněkud pominul. Jak se zdá, Čína dělá v bleděmodrém to samé, co poválečné USA administrativy – a najednou je to špatně.

     Opět se musím zeptat, jako nedávno ohledně Rusů, viděl jste někdy živého Číňana ?
     Ti lidé jsou posedlí hazardem, snad všichni do jednoho. Dát jim do ruky burzu, to je jako pustit dítě do hračkářství, alkoholika do likérky nebo narkomana do fabriky na efedrin. Dovedu si živě představit, jak je burzovní čachry baví.

     Pád čínských burz byl určitě způsoben zvenčí, jakkoliv tomu hazardující Číňané napomohli, svůj podíl měly jistě i triády. Amíci jim propíchli pár bublin, no a co, burzy zase vylezou, udělají si nové bubliny.

     Až to samé někdo udělá Američanům, budou se divit – a ta doba přijde, protože naštvali nesprávné lidi. Žluťáci mají paměť jako slon – a spočítají to Anglosasům za všechno, od opiových válek počínaje. Na rozdíl od Západu plánují dlouhodobě, sto let pro ně nic neznamená.

     To se mi líbí

    • okolojdoucí napsal:

     Nejnelidštější pracovní podmínky, slušně placený zaměstnanec, nevolník, monopolistický syndikát, proletáři spekulující na burze v objemu řádově srovnatelném s velikostí Německého hospodářství. Tohle prostě nedrží pohromadě.

     Představa opakované IPO „zaměřené“ na spořící čínské proletáře mě pobavila. Děkuji. Víte, ona ta burza už má něco za sebou. Zjistěte si více o jejích pravidlech a roli v čínském a světovém hospodářství, třeba se též zasmějete té představě boje zločinného státu o ovládnutí „strategického balíku“.

     Mimochodem, porovnejte, jak jsme se „strategickými balíky“ ohledně našich zásob černého a hnědého uhlí, jakož i Nové Huti, Kladenské Poldovky a Plzeňské Škody naložili my, ani burzu jsme nepotřebovali. Takoví minoritní akcionáři Mittalu se určitě též zasmějí.

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Máte málo fakt o čínské burze? Dám rád další…

      Tady máte daleko hrůznější případ, pro cyniky nahlížející na lidský život optikou východního barbarství kde individuální lidský život nemá přílišnou hodnotu vyjádřený souslovím „nas mnogo“, dokládající že spekulace byly vyvolány nereálnými očekáváními spojenými se státní účastní. Že bublina byla vyvolána záměrně státem, aby navýšila cenu především svých aktiv.

      Státní plánování, státní podpora investicím, ovšem za podpory soukromých peněz proletářů a to vše v totalitě vlády jedné státostrany. která hraje rádoby falešnou hru na trh. Smrtící koktejl.

      A blue-chip stock soars like a rocket then plummets to earth. A young woman posts an increasingly desperate series of messages on social media. Tragedy is averted by police in an eleventh-hour rescue. The worlds of financial speculation, social media drama and online surveillance collided last week with the foiled suicide of a distraught woman who had invested her family’s wealth in CRRC, the state-owned train maker.

      I put all my family’s money into CRRC. Two months of torment and every minute of it was pain. Tomorrow I will leave, carrying a lifetime of suffering with me!” the woman wrote on June 25. The post received more than 20,000 comments.

      The company became a darling of speculators because it combined two popular investment storylines that were fuelling sales of so-called “concept stocks” during China’s seven-month market boom. One was reform of state-owned enterprises, which was expected to unlock value from stodgy, uncompetitive groups. The other was President Xi Jinping’s ambitious “Silk Road” plan for infrastructure links connecting China with Central Asia, the Middle East and Europe, which investors believed would boost demand for rolling stock.
      .

      CRRC – The pride of China,” the woman wrote after the stock rose by the maximum 10 per cent limit on June 8.

      Yet analysts say the idea to consolidate China Southern Rail and China Northern Rail into a single company reflects a vision of reform that sees the creation of ever-larger companies and reduction of “malignant competition” as the key to raising efficiency at SOEs. Critics say the state sector needs more competition, not less. As for the New Silk Road, not one foreign rail contract has been signed under its auspices.

      Such objections to the investment narratives underlying demand for “concept stocks” were mostly lost on unsophisticated retail investors. State media cheerleading for the stock market played to patriotic sentiment, arguing that the rally was an endorsement of Mr Xi’s economic policies. That probably appealed to the woman in Guangzhou, whose Weibo handle translates as “Lover of the Spratlys”, a reference to disputed islands in the South China Sea over which China claims sovereignty.

      Takže to co jsem říkal v úvodu tady máte v praxi. Naproti USA stát nezasahuje do akciových trhů jako investor a spelukant v jednom a ani nevytváří bubliny pomocí svých podniků, které vystupují na trhu v monopolním postavení, kdy právě monopolizace byla v tomto případě zdrojem oné manipulace (záměrné).

      Zdroj Finantial Times – Retail investors bear brunt of China’s stock rout

      http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7a5341ce-2476-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#axzz3frYn9jn4

      No a to nejlepší nakonec, prohlášení Patricka Chovance pro ABC News.

      Patrick Chovanec (born February 14, 1970) is chief strategist at Silvercrest Asset Management, and an Adjunct Professor at the School of International and Public Affairs, Columbia University.

      China’s financial system relies very heavily on the assumption that the government stands behind … every investment and won’t let it fail. Patrick Chovanec, Silvercrest Asset Management. However, if major financial institutions were not on the hook before, it is becoming increasingly likely that they will be under some of the stimulus measures designed to put a floor under the market.

      „They basically took all the rules away: when prices go down you don’t have to pledge more collateral; you can pledge any kind of collateral that you want, including your home, which brokers normally would never accept,“ Mr Chovanec observed.

      „They took what should be a natural market adjustment that hurts only speculators and it turns around and exposes important financial institutions in China to those losses.“

      http://www.abc.net.au/news/2015-07-06/china-share-plunge-threatens-government-credibility/6599238

      Moje před chvílí vyřčená slova.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Zkuste argumentovat poněkud konzistentněji.
       Čínské burzy (třeba Šanghajská) stouply za poslední rok o 150%. A následně padly zpátky. „Ostříhali dohola“ minoritní akcionáře. No a co ? Stalo se to mnohokrát, v Británii, USA. Naprosto stejně.

       Právě k tomu ostříhání se zajisté chystali všichni západní vlčáci, jenže přišli zkrátka, žluťáci je přelstili – výsledek požraly čínské státní i nestátní velké firmy. Místo „nestátních“ Sorošů, Buffetů a podobných kreatur.
       Ti teď roní krokodýlí slzy a počítají ztráty.
       A vypouštějí do svých prolhaných plátků bláboly, jak je ten čínský kapitalistický komunismus strašný.

       To se mi líbí

      • Mainguard napsal:

       Já vám ten čínský kapitalismus přeju, kchodle. Jen mi přijde legrační kecat o Rusku a Číně, jak je to tam pod státní kuratelou cool a žít si v liberální sociální pojišťovně, kde máte svý jistý a můžete si pindat proti státu, trhu a globálpolitice co chcete. V Číně kde je zakázaný Facebook a media jsou filtrována tak že chovat se tak stejně tady nebo v USA, pak tento web a spousty dalších kde se Vy osobně diskusně angažujete, funguje jen díky liberálnímu přístupu ke svobodě slova americké svobody a webhostingových firem tam působících. A to všechny názory, i ty protirežimně antiliberálně perverzní, nenávistné a především fakticky nesmyslné, ale i přesto svobodně ventilované. Pak chápu že Chomsky a Stwora, které mají ač jsou si v jistém smyslu trochu rozdílní, jeden neomarxista a druhý nácek, pak přeci jen mají mj. jedno společné. Nenávidí USA a přitom se jim tam tak bohatě a svobodně žije (Stwora v Kanadě, aby mi někdo netahal za slovo). Proč je nabíledni.

       V každém případě každý soukromník, který mi /nejen na akciových trzích/ podvede, má VE SVOBODNÉ společnosti smůlu, a to na zásadě primárního zákonu č. 1 trhu na základě agregátní nabídkově křivky, kterou nám objasňuje už Paul Samuelson na konci 19.století, kdy já a podobně postižení vyměním onoho soukromníka za jiného, stát za jiný ve svém monopolním postavení, s jeho subvencemi a protekcionismem – jiným státem s podobným postavením, jako element tržní elasticity poptávky, abych vám připomenul druhý zákon trhu, tentokrát od Alfreda Marshalla v Un. Cambridge, coby současníka Paula Samuelsona, pak už nevyměním. Takže tady pak investovat nebudu aniž bych riskoval že si pak vezmu život, jako ta paní co uvěřila investici do monopulu čínských železnic.

       Vše toto čínská burza narušuje a boří. Na rozdíl od americké, kde bublina praskne tehdy kdy jsou nenasytné fondy, ovšem na základě poptávky amerických proletářů po levných a rychle návratných investicích např. bydlení nebo dot.com firem. Na rozdíl od čínského státu, oni za svoji hloupost v USA zaplatí tím, že mají jedinečnou možnost si napodruhé zvolit jiné portfolio než takové jaké zvolily u jiného fondu. Nicméně tam, kde má stát zásadní podíl ve VEŠKERÉ ekonomice, tak tam bych rozhodně neivestoval dlouhodobě.

       Jako spekulant bych tam ovšem měl větší ráj než na Wall Streetu, zvlášť měl-li bych jako majitel rudé knížky přístup na schůze KSČ:-). V USA být někdo takový účastem jako investiční makléř, šel by po první transakci bručet za jeden z nejpřísněji trestaných činů v ekonomické kriminalitě. Za zneužití informací v obchodním styku.

       Čas je nejlepší evaluátor jaký může být. A jsem rád, že řecká „lež“ a její „strašení“ teď překoná i marxistické ultras ve vládě se svoji představou o kolektivním hospodaření a blahu státního přerozdělování. Barikádník Tsipras teď předvede takové reformy, že i trh bude muset vpustit i do porodnic a do správy hřbitovů (po obojím je jaksi „přirozená“ poptávka). Důsledek toho, že údajně stát vždy dobře ví co je dobré pro lidi, a ti jim na to z nedostatku vlastní kreativity a pohodlnosti (lenost je již expresivně vnímaná vlastnost starozákonní ideologie hříchu a nehodí se do analýzy tržního chování člověka coby přirozeného elementu alokátora vlastního užitku).

       Čína a Rusko už se vezou. První na koho ovšem dojde bude vybájený silák, který ovšem se jeví jako chudokrevný neduživec jménem alternativní banka a paralelní „měnový výměník“:-.) Banka BRICS. Výživné čtení nabité čísly. Navíc to napsal ruský analytik.

       Vylhaná naděje. Proč BRICS nebude fungovat

       http://blisty.cz/art/78127.html

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Děkuji za odpověď, ale nezlobte se, Fagane, ale zdá se mi, že motáte takříkajíc páté přes deváté. Nemůžete srovnávat čínskou burzu a její mechanismy s 300+ let zažitými burzami Západu a pak se divit, že jejich společnost je jiná.

       Americká burza má sice za sebou zkušenosti, ale to lumpům nezabránilo zrušit mnohé regulace, které dnes vedou ke katastrofě. Co bylo před 20-ti lety zločinem, je dnes legální a očekávané.

       Čínský kapitalismus – z vlastní zkušenosti, mám tam pár firem v ICT oblasti – mi připadá mnohem méně zprofanovaný a bližší mému liberálně-sociálnímu pohledu než ta karikatura, co se v posledních 20-ti letech vyvinula ze západní společnosti.

       Neužívám si tady, já jsem tady doma – to mě nebrání mít kritický názor. Chcete mě kvůli tomu vyhnat, jednou do Ruska, podruhé do Číny ? Nepůjdu.

       Ale stejně uvažuji o tom, že bych svoji rodinu na pár let přestěhoval třeba do té Číny – kvůli jazyku a zkušenosti, ale pořád hledám místo, kde to bude vypadat jako v Orlických horách, protože mám takové kopce rád.

       Jestli mluvíte o podvodech, tak pochybuji, že Amerika je lepší místo než cokoliv jiného, protože tam se o podvod musíte starat (odvracet ho) téměř pořád. Vždy Vás chce někdo zneužít. Něco takového, v takové intenzitě, jsem nezažil nikde po světě. Totální absence morálky je jenom v zemi, kde hlavní hodnota je dolar. Proč do toho pletete Samuelsona, je mi záhadou. Proč ne třeba Newtona, Teslu nebo Feynmana ?

       Líbí se mi, že jste schopen jít proti proudu a psát věci, které zde u pana Bavora ostatní radikálně odmítají – to je pravá svoboda – DÍKY pane z Bavorů. Ale chápejte neideologicky i argumenty.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       A ještě jedna poznámka. Nemáte systémový pohled, pokud jste schopen v jedné větě uvést pana Chomského a pana Stworu – nic proti ani jednomu z nich, každý má právo na svůj názor. Zkuste pochopit, že světově uznávaný vědec Chomsky, s jeho fundamentálními pracemi v oboru generativní lingvistiky, není žádný levicový blázen. Pan Stwora také není nacista. Jenže na rozdíl od Chomského, který si může dovolit cokoliv, Stworu za jeho články – které ani sám nenapsal, jen citovat nějaké cizí tvrzení – protiústavní český soud odsoudil. A nikdo z demokratů neřekl ani popel.Ostatně, ani USA v tomhle nejsou lepší, je mnoho případů, kdy porušení Ústavy je odčiněno až po mnoha letech a mnoha milionech za právní služby.

       Nic není tak černobílé, jak to píšete, Fagane. Ani jak to píši já sám, samozřejmě.
       Pochopte, že jen diskutujeme, není to soutěž o všechno.

       To se mi líbí

 5. vittta napsal:

  Je na tu věc hodně názorů.
  Rusko a Ukrajina dle mnohých jsou velcí nepřátelé, podle mě tomu tak ale není.
  Západní Ukrajinci sice jsou ve většině protiruští, ale je otázka, pro koho hraje čas.
  Protože EU se na Ukrajinu leda vysere, přinese jim balíčky, škrty,bídu a drancování, čehož si samozřejmě Ukrajinci časem všimnou.
  USA zase západní Ukrajině přinese pušky a výcvik vojsk, která existují jen ve vlhkých snech amerikých štváčů, pravidelné ukrajinské jednotky jsou paralyzovány odporem branců k nastoupení služby, natož aby toužili po skutečném boji.
  Dobrovolnické prapory jsou sice dobře vyzbrojené, vycvičené a mají skvělou morálku, ale je jich žalostně málo a navíc-zase, pro koho pracuje čas?
  SSácké legiony se nudí, jak se boje protahují, tak zahánějí nudu vnitřními spory o politickou a ekonomickou moc v regionech, jinými slovy, jsou využívány soukromými osobami se soukromými zájmy, které nemají nic společného s nějakou Ukrajinou.
  Ukrajina, která měla být želízkem v ohni v boji s Ruskem se podle mě stává spíše nepříjemným sudem prachu, který nikdo nechce a ještě přijde doba, kdy budou škrábat na ruské dveře a volat:
  Vezměte nás zpět, bratři Slované!

  To se mi líbí

 6. Hudec napsal:

  Jestli Putim něco dopustí či nikoliv, to samozřejmě netuším. Myslím ale, že to nebude záležet jenom tak úplně na něm, ani na Rusku jako státu.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   😀
   Myslíš Putim, nebo Čížovou? Tam jsou taky četníci jako rasi a chytají desentýry…

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Správný, až freudovský překlep. Musím přiznat, že při náhodném čtení dnešního mainstreamu nebo setkání s faganovitými myslím na KNIHU mnohem častěji než dříve.
   🙂

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Ano, ryze freudovské..

    Rád bych upozornil, že čt2 dává dnes ve 21.50 starý dobrý francouzský politicko-špionážní film Atentát v Paříži.
    http://www.csfd.cz/film/15872-atentat-v-parizi/

    Je to zajímavý kus a je tam narváno zajímavými herci.
    Dámy možná upoutá J.L. Trintignant ve své mužné mladosti, já určitě uvidím rád Jean Sebergovou, byť ve vedlejší roli, a Jarda Hudec si možná všimne, jak Ph. Noiret gurgluje při obědě v puse s douškem vína.

    Prostě dobrá, ne přehnaně náročná zábava à la počátek 70. let. Zkusím si to natočit

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Já to zkusil, ale nevydržel, únava mě posílá do náruče Morfeovy – bacha, taky citát/spíše parafráze – kdo pozná z čeho (četba mladických let) ?
     Jinak se kaji a přiznávám – freudovské, jak jinak. Není překlep jako překlep….. Až po letošní extrémně dlouhé dovolené (už se blíží) budu hýřit překlepy od Nietzscheho (Mimo dobro a zlo), kdo to pozná?
     Snad se letos dostanu za hlavu sedmou: Naše ctnosti.
     (S poznámkou jen pro zvané: Naše ctnosti? No nazdar!)

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Ludvík ve Vaux-le-Vicomte, nespa? 🙂

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Napadlo mě, jestli to není ze Třech mušketýrů, ale těžko říci, je to docela běžné květnaté rčení.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Jasně, to je právě Ludvík XIV. usínající u Fouqueta ve Vaux-le-Vicomte.
       (Krásný zámek, btw.)
       To bylo hned jasné, ovšem pro detaily jsem musel vzít knihu k ruce. (kap. 92 posledního dílu. Urážka Veličenstva). Na Jardu zřejmě přišly ony mrákoty, které jsou tak typické pro věk nás všech, romantických jinochů s kadeřavými vlasy..

       Mládí, plné zdraví a života napravuje hned, co ztrácí. Nezná bezesné noci..

       Ludvík byl zkrocen za čtvrt hodiny…, chvíli se svíjel na loži, pak mu ruce klesly… a z prsou se draly už jen řídké vzdechy.

       Bůh Morfeus, svrchovaný vládce této síně…, sypal naň plnými hrstmi mák, takže král brzo zavřel oči a usnul..

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       No, hned jsem si to myslel. Ale odmítám to brát jako „mrákoty pana Hudce“, spíše bych řekl, že to je návrat k pravým hodnotám. 🙂
       Nedávno jsem Tři mušketýry četl – coby záminku jsem to předčítal dětem – a moc jsem si to užíval (včetně po deseti a dvaceti letech). Mám ta velká vydání, nádherně provedená – jedny z knih, které jsem po digitalizaci knihovny nevyhodil.

       To se mi líbí

 7. Slim napsal:

  Tak máme dohodu s Íránem. V TelAv aby dnes viselo deset černejch praporů (má jich tam bejt dvanáct, dodal by Švejk..)

  Izraelská loby nás zaručeně zaplaví katastrofickými předpověďmi. Gita Zbavitelová už s tím začala. Nedivil bych se, kdybychom uslyšeli i troubení na poplach z Nového Veselí 😀

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Atomová záminka byla skutečně stupidní. Kvůli obohacování uranu ?
   Skoro každý ví, že dostat se z 20% U235 na 90+% U235 je už otázka chvilky. Každý průmyslový stát to dnes dokáže, protože mimo laserového chlazení je také laserová separace – i kdyby se nepoužívaly centrifugy. Dá se to udělat v jedné malé místnosti, kdyby o to šlo, není potřeba průmyslový podzemní komplex jako ve Fordo.

   Otázka dohody s Íránem je záblesk normality v současné vychýlené psychopatické bláznivině mezinárodní politiky. I pro Izrael je to plus, bez ohledy na bláboly Likudu a Netanjahua a dalších lumpů. Bombardování a vykradení Íránu zkrátka nebude, s tím se musí smířit.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    No tak tady se jistě přít nebudeme, i když reaktorová fyzika je skoro to poslední, oč v tomhle půjde.
    Uvidíme, co vymyslí AIPAC. Skoro bych si tipl, že to Obamovi neodhlasují (není to zdaleka takový vyjednavač, jako Franklin Roosevelt, nebo Johnson). Ovšem zase neseženou 2/3 na přehlasování jeho veta, takže „Bibi“ má smůlu, hajzlík.

    2) Víc mě překvapilo, že se vám líbí to velké vydání Mušketýrů, s ilustracemi P. Broma. Mě přijde, že jeho jediným přínosem byla kasa rodiny Bromových. AMBG.
    Navíc v těch svých „kolážích“ vykradli původní ilustrace Maurice Leloira.
    Ty naštěstí mám aspoň v prvním dílu, který vyšel v KOD v. r. 1958. (To byla vůbec báječná knižnice pro kluky!! )

    Tak mají vypadat ilustrace k takové knížce. Už schází jenom titulky.
    d’Artagnan bodl… (str. 25)

    Felton klesl na kolena, oslněn její nadlidskou krásou (str. 292) 😀

    To se mi líbí

 8. Petrpavel napsal:

  Nečetl jsem článek : každá takováto úvaha má stejnou „hodnotu“ jako úvaha o tom, zda SSSR a Stalin připustí rozpoutání druhé světové …

  To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  Do Čech sice vždycky všechno dorazí pozdě, ale můžeš si být jistý, že když to tam dorazí, tak už je po tom.“ 🙂
  Píše Švihlíková v dnešních Blistech (ona tam má potom)

  http://www.blisty.cz/art/78135.html#sthash.iJ8obWiq.dpuf

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Poněkud jinak to bude s tím Českem, v tom se pá. Švihlíková švihla – > protože bude platit aniž si € byť i jen ochutná.
   http://www.novinky.cz/ekonomika/375080-brusel-chce-okamzite-poslat-recku-sedm-miliard-eur-za-pujcku-ma-rucit-i-cesko.html
   No a to si ještě Ing. Mirek dělá srandu sqr2. viz :
   http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kalousek-TOP-09-Rucit-za-Recko-se-Babisovi-nechce-pobirat-dotace-ano-384106
   Tož v placení za cizí zájmy, jsou Češi jak je vidět vždy téměř na 1.místě v EU.
   Tož vzdejme opět hold naší nezničitelné Dienstbierovské ČSSD, v čele s grandiozním Sobotkou.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Poslyšte, nepřehánějte. Dienstbiera tady asi všichni máme rádi jako vosinu v zadku, ale jaký má smysl mu vyčítat první světovou?

    Do EU jsme vstoupili chtějíce, období 5-6% růstu, které nastalo po vstupu není tak úplně jenom důsledkem skvělé hospodářské politiky J. Paroubka (kterého jinak považuju za kompetentního člověka), ale ještě spíš právě toho vstupu.
    Peníze z reg. fondů čerpáme rádi a je jich hodně. Můžete mě stokrát přesvědčovat nějakými údajně odbornými údaji (které já prověřovat nebudu) že třeba železnice nic nedostaly.. Já ale jezdím vlakem často a konstatuji výrazné zlepšení kvality, asi v posledních 6-8 letech (neříkám že na všech tratích stejně), a usuzuju prostě pravidlem „potom, tedy proto“ (znám samozřejmě slabá místa této metody…).

    Takže, život není bez rizika, když se třeba ženíte, je to taky hazard. Nějakému placení se jistě nevyhneme (zatím jde jen o ručení), to si může Babiš nebo kdokoliv povídat co chce. Plyne to z podstaty takového spolku.
    Problém spíš je, že nevíme pořádně, co v EU chceme prosazovat (a jak to udělat). Ale zase, žádná novinka. Kdy od r. 1918 byla naše zahr. politika samostatná?

    2) Švihlíkovou jsem neuvedl proto, že by měla pravdu (podle mého) VE VŠEM. Tady zrovna asi místy přehání. Jde o to, jak tu kazajku jednotné monetární politiky v EZ uvolnit, to si nakonec můžete přečíst třeba u Krugmana už léta. Průser od Finska po Španělsko
    Tady se Švihlíková ještě musí učit (a je dobře, že už to dělá.)

    “ Does this mean that creating the euro was a mistake? Well, yes. But that’s not the same as saying that it should be eliminated now that it exists. . (TOHLE JE POTŘEBA SI SAKRA DOBŘE UVĚDOMIT, MÍSTO HOROVÁN PRO ZHROUCENÍ EZ)
    .The urgent thing now is to loosen that straitjacket. This would involve action on multiple fronts, from a unified system of bank guarantees to a willingness to offer debt relief for countries where debt is the problem. It would also involve creating a more favorable overall environment for countries trying to adjust to bad luck. by renouncing excessive austerity and doing everything possible to raise Europe’s underlying inflation rate — currently below 1 percent — at least back up to the official target of 2 percent.“

    http://www.nytimes.com/2015/07/03/opinion/paul-krugman-europes-many-disasters.html?ref=int

    Proti Německu je nutné hrát cílevědomě a tvrdě, jejich zájem na udržení EZ je ohromný a nezbývá, než z nich něco vymlátit. Teď právě taková situace nastala, konečně si leckdo začíná uvědomovat, jak se jmenuje hlavní viník..

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No a jak z toho ven to bohužel není uvolnění Krugmanovy svěrací kazajky ani náhodou.

     „Francie, nyní není příliš ochotna riskovat rating AAA pumpováním peněz do svých bank, jež jsou vystaveny silnému riziku ve slabších státech eurozóny, prý hodlá použít záchranný fond (financovaný převážně Německem) na rekapitalizaci svých bank“.
     “ Berlín říká, že společný záchranný fond by měl být použit jen jako nástroj poslední záchrany, až dojdou prostředky na národní úrovni. „Jedině, když některá země nevystačí s vlastními prostředky, pak použití EFSF přichází v úvahu,“ řekla Angela Merkelová.
     Francouzi se chtějí zahojit na německých penězích.
     Němci naopak chtějí nechat ostatní nejprve finančně vykrvácet, aby si pak mohli levně koupit ten který stát, jako nyní třeba Řecko.
     Tolik snad stručně k současné politické ekonomii USAEU.
     Proto ten mnohem realistější popis hlavního a pomocného držitele US pověření tj.Německa a Francie :
     Je to touha každého z nich žít právě za ty cizí peníze.
     No a při postupném odtržení EU od bývalého odbytiště s jasnou a již nyní USA (v rámci sanitárního koridoru) definovanou línií do budoucna s tím, že EU se musí stát oním tolik potřebným odbytištěm pro USA.
     Tož ve finále to asi opravdu bude Paul Krugmanovo co přijde dál ;
     – více úsporných opatření,
     – více katastrof a nakonec krize mnohem horší než cokoli, co jsme doposud viděli.
     No ale samotná ta čistě reálná příčina, je samozřejmě Paul Krugmanem cíleně zatajována.

     To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.