M.Chazin: O dnešní EU a Řecku


Známý ruský ekonom Michail Chazin poskytl rozhovor tv kanálu Ruská služba novosti na téma Evropa ve světle aktuální situace kolem Řecka.

 RSN: Jestliže Řecko nepošle další splátku dluhu, co bude? Bankrot? Kdy tam přijdou mezinárodní exekutoři?

M.CH: Inu, uzavření bank, to už vlastně bankrot je. A co se týká exekucí, to je známá finta. Jde o to, že, jak já tomu rozumím, spočívá nátlak na Řecko v tom, že musí předat EU část své suverenity. A právě to Tsipras udělat nechce, protože je přesvědčen, že jsou otázky, které lze řešit pouze referendem. V tom je rozpor s EU – demokracie demokracií – ale řídit ji lidu nikdo nedovolil… Je tu totiž jeden problém s dluhem samotným, z něhož na sociální programy šla jen jeho menší část, ale větší část, to jsou úroky z úroků! Takže jde o klasický „banksterský“ příběh, kdy mezinárodní finančníci a MMF kroutí ruce národním elitám, které byly také připraveny se prodat, a následně, „za pár šupů“ skupují celou zemi. Jistě si vzpomínáte na tu směšnou historku, kdy před pár lety EU zakázala Řecku pěstování oliv, protože levnější a lepší jsou ze Španělska. Zaplaťbámbů, že je nedonutili ještě ty olivové háje vyřezat… Tak je třeba EU chápat. Tam není svoboda ani demokracie, naopak je to totalitární společnost, která krok stranou tvrdě trestá. Vše bylo postaveno na logice, kdy „…ty nám odevzdáš svoje práva výměnou za peníze, které ti budeme vyplácet z rozpočtu EU…“. Celé schéma bylo postaveno na situaci fungující ekonomiky, kdy v rozpočtu EU bylo dost peněz. Dnes ty peníze chybí. Pak ale vznikla otázka: – ano, byl obchod, kdy my jsme vám postoupili svoje práva – část naší suverenity – za vaše peníze. Teď peníze nejsou, takže nám vraťte naši suverenitu. EU říká „…kdepak, to ne, protože existuje smlouva, kterou jste podepsali a ta smlouva má tajnou doložku a tam je vše zapsáno…“. V takové situaci začínají problémy, protože řecká společnost začíná mít výhrady k místním elitám, když říká: „… my jsme přistoupili k nejrůznějším omezením, rozbíjíme svoji ekonomiku…“. Podívejte se na příklad takového Bulharska, které před vstupem do EU mělo silnější průmysl než Turecko, odkud – což je směšné – teď dovážejí i rajčata a papriky, K pláči je situace v Pobaltí a Rumunsku, o trochu lepší je situace v ČR a Polsku, ale i tam je zřejmé, kam vše spěje.

A v této situaci se ve stávajících politických stranách, které bývají 2-3, ale fakticky a jen s mírnými odstíny, razí jednu liberální linii (v Německu už skoro nelze rozlišit CDU od SPD),  se tam začínají tvořit  křídla, která byla zlikvidována někdy ve 40. 50. a 60. letech a ve východní Evropě po roce 1991. První zemí, kde se tací lidé dostali k moci, je Maďarsko, kde Orbán otevřeně říká, že ekonomická budoucnost Maďarska není na Západě, ale na Východě, což zpočátku využíval k vydírání EU, aby mu dala víc peněz. Dnes podobné síly přišly k moci v Řecku a obrázek je asi takový, že je třeba osobně Tsiprasovi něco slíbit (vysoký post v EU, nebo zajímavý byznys pro příbuzenstvo… – on přijme následně chybné rozhodnutí, oni mu řeknou – tady máš funkci v EU, vaši tě podpoří, protože jsi Řek…). Tsipras ovšem chápe, že mu funkci nedají, a pokud ano, tak ne nadlouho. Jedinou jeho šancí je – zůstat politickým činitelem v Řecku a proto musí zastupovat reálné zájmy lidu své země. On je představitelem nové generace politiků a ne euroúředníků, kteří se jako politici tváří. Chtěl bych vás upozornit, že se to velmi podobá kauze JUKOSu, kde Západ říká, že toto jsou jeho pravidla – když si Chodorkovskij přivlastňoval JUKOS, tak to nebyl podvod. Zatímco když jste mu ho odebrali – podvod to byl. Logiku v tom nehledejte – žádná není. Jde o to, že hra s nimi, podle jejich pravidel znamená – vzdání se vlastní suverenity. Jsou tady jistě určité problémy, protože prodejní politici a úředníci  jsou všude, a my jsme se Haagské arbitráže zůčastnili a jakoby jsme ji tedy uznali – ovšem lidé, kteří tak učinili, k tomu nebyli oprávněni. A v Řecku to bylo do jisté míry podobné, protože tam někteří činitelé rovněž překročili své zákonné pravomoci (podotýkám, že někteří z nich měli i americké občanství – viz bývalý premiér Papandreu). Podstatné ale je, že v období po zavedení eura došlo v Řecku k deindustrializaci, protože počítá-li se výrobní cena v eurech, nemůže řecké zboží konkurovat německému a jestliže navíc jsou omezující direktivy EU – výsledek je takový jaký je. Pokud by dnes Řecko vystoupilo z eurozóny a zavedlo drachmu, EU potřebuje Řecko příkladně potrestat, aby se nákaza dezintegrace nešířila, a nastoupí tam totální bída, protože není zdroj příjmů, zboží zvenku bude jen za euro a země nemá v podstatě co za eura vyvézt… Ano, jsou jisté možnosti, že např. Čína koupí přístav Pireus, nebo Rusko postaví plynovod, nebo něco jiného, takže nějaké zdroje příjmu budou – ale bude velmi těžko, a to je onen trest. Tak to nejspíš v Bruselu i plánovali. Ovšem dnes USA velmi spěchají na podpis smlouvy o TTIP a nespíš už všecky zlomili – stejným způsobem jako lámali Řecko. Merkelová už se veřejně neprotiví a naopak prohlašuje, že dohoda je pro EU potřebná. Následkem ale bude totální rozvrácení západoevropské ekonomiky, a proto se mnohé země mohou snažit zopakovat pokus o vyklouznutí.

RSN : Jak vidíte budoucnost EU?

M.CH : K čemu je USA dobrá smlouva o transatlantické zóně volného obchodu? Krize spočívá v pádu poptávky a Amerika potřebuje trhy, které nahradí padající vnitroamerickou poptávku. Proto se musí zbavit vnějších dodavatelů (pokud možno odříznout Čínu) a obnovit vlastní výrobu v odvětvích, která nemají, protože je vyvezli do jihovýchodní Asie. Vtip je v tom, že oni obnoví vlastní výrobu a jako trh využijí EU, kterou potřebují celou poté, co odtud vytlačí Čínu. Jakmile bude dohoda podepsána, spustí Evropa na své východní hranici železnou oponu. Právě proto Američané dnes velmi agresivně odřezávají od Evropy ruskou ropu a plyn. V té souvislosti vypadá humorně, že si právě nechávají v Číně stavět obrovské tankery na přepravu zkapalněného plynu do Evropy. Jistě, bude o dost dražší než Ruský, ale za šťastné přátelství s USA se musí platit. Dopad vidíme na příkladu Litvy, která si už naběhla výstavbou terminálu na zkapalněný plyn, když plyn prudce zdražil a krom toho při výstavbě podepsali otrockou smlouvu s Norskem, která vycházela z předpokladu,  že budou zkapalněný plyn dodávat dál sousedům. Ale ti to odmítli. Tam je ovšem smlouva stejná jako u Gazpromu vůči Ukrajině –  „zaplať a odeber“… To jen Gazprom viní z nekalých obchodních praktik vůči „partnerovi“, zatímco u Norů to nevadí…

Američané ovšem potřebují EU vcelku, a proto teď naznačují Merkelové, že nelze připustit odchod Řecka z unie (nikoli z eurozóny) a proto je nutné situaci protahovat až do podepsání transatlantické dohody, přičemž Američané žádné peníze neslibují – ani nedají. Nevím, jak se z toho budou vymotávat, nicméně hlavním problémem je, že EU v dnešní podobě je nebožka. Proč? Protože se utvářela v podmínkách přebytku peněz, které se poměrně složitě rozdělovaly, přičemž toto rozdělování by kodifikováno, mělo závaznou formu. Peníze ale nejsou a nebudou, takže nebude možné tyto závazky plnit. Co tedy dělat? Buď bude nutné vyhlásit vnitřní bankrot a v tom případě začnou problémy s místními elitami. Jistěže nemám na mysli takové země jako Lotyšsko, nebo Estonsko, kde jsou u vlády američtí žoldáci, ale jsou další země. Mezi nimi takové, které si ještě pamatují, co je to suverenita – viz. Španělsko, Portugalsko, Itálie. Teoreticky i Německo, ale tam elita byla po válce  vyklučena Američany, jistou nadějí mohla být bývalá NDR, tam ovšem zase nedala po sjednocení prostor SRN a krom toho už tam vyrostla nová generace, která se učila už podle amerických metodik. Na druhé straně, nikoli náhodou, nechali zvolit za kancléře Merkelovou – ženu s mlhavou minulostí, která se zřejmě za svou zemi prát nebude.

Uvidíme, situace je velmi napjatá, což se nemusí líbit Číně, která má svoje problémy, protože se v roce 2013 dohodla s USA na rozdělení sfér vlivu a v tom smyslu si povšimněme, že nás tlačí k Číně, zatímco, vše co je na západ (včetně Ukrajiny) se snaží přibrat USA. Jak se jim to s Ukrajinou podaří, to je ještě otázka. Všichni lidé, kteří dnes spadají do zájmové zóny USA jsou planktonem, který bude Ameriku živit – jako nová kolonie USA.

RSN : A jsou USA vůbec schopny obnovit výrobu na svém území?

M.CH : Nedělejme si iluze, že toho schopni nejsou. Objem průmyslové výroby USA je dnes větší než celý HDP Německa. Oni mají všechno, a pokud jsou odvětví, která tam zastoupena nejsou (např. výroba televizí), jsou schopni je vybudovat ve velmi krátké době. Tam je skutečně problém jen v poptávce, která trvale klesá. Vyrobit schopni jsou, ale nemají komu prodat. Proto potřebují evropský trh.

RSN : Vraťme se ještě k Řecku. Považujete návrat k drachmě v Řecku za velmi pravděpodobný?

M.CH : A co jim zbývá? Pokud se EU rozhodne, že je potrestá, pak musí Řecko vyhodit. Pokud ovšem Američané silně zatlačí, pak mohou být jiné varianty a Evropa Řecku může pustit další peníze. Ovšem jen do momentu podpisu smlouvy s USA. Poté už nikdo nic nedá.

RSN : Ale v případě řeckého vyhlášení bankrotu vyvstane otázka Ukrajiny, kde 3 největší americké fondy požadují na americkém minfinu. vrácení peněz za dluhy a nakoupené ukrajinské obligace…?

M.CH : Tady platí, že Ukrajina není EU. Už to řekl Lech Walesa: -… Ukrajina musí být plně deindustrializována, Ukrajinci musí být zařazeni jako pomocní dělníci tam, kde je to potřeba (ovšem nechápu kde, protože dnes už v  Itálii začínají ukrajinské a polské gastarbaeitery vytlačovat, protože nemají pracovní místa pro vlastní). Ukrajina bude pouze agrárním přívěskem s úplnou volností koupě a prodeje půdy za zlomek ceny. A to, že tam lidé třeba budou umírat hlady, to nikoho nezajímá – je to přece svoboda, kterou Ukrajinci chtěli…?

RSN : A je nějaké východisko z této zdánlivě bezvýchodné situace?

M.CH : Setkáváme se se situací, kdy jediným východiskem (bez totálního snížení osídlení planety cestou válek a epidemií, atd.) je návrat ke správné hodnotové základně. To vlastně chce m.j. i Papež František, zatímco liberální hodnoty tomu nevyhovují. Kdo zvítězí, není jasné. V Číně začali o hodnotách hovořit, protože pochopili, k čemu se schyluje. Komplikace spočívá v tom, že existuje něco jako modely. Ekonomický model stimulace poptávky prostřednictvím úvěru, zkonstruovaný Američany v 80.letech, přestal fungovat. Fungoval, dokud bylo možné snižovat sazby. Ty se ale dostaly k nule.

Bude se muset měnit model. Bude se měnit struktura cen, struktura odvětví světové i regionálních ekonomik – toto je klíčová otázka. Proto jsem přesunul svoji pozornost z consultingu do „Fondu ekonomických studíí M.Ch.“, protože se bude měnit vše a to, co bylo vypracováno v minulosti, jednoduše přestane fungovat. Průběžně – každých 11 dní – sleduji naše výstupy a vidím, jak se zvyšuje napětí – jednou vydá FED neočekávané rozhodnutí, potom zase u nás Řecko s  jeho bankrotem. Lidé, kteří před tímto vývojem zavírají oči, se nevyhnutelně stanou oběťmi. Řecko se v jistém smyslu stalo obětí, protože když se jeho problémy měly posuzovat, všichni mlčeli, Řekové hlasovali pro stejného člověka jako předtím, pověřili ho jednáním – a jsou tam, kde jsou.

A pokud se my budeme chovat podobně – budeme tam, kde dnes oni. Klasickým příkladem jsou penze. Do mě se stále navážejí, proč říkám, že penze nebudou. A já vysvětluji, že penzistů je a bude čím dál víc, peněz bude mít stát stále méně, a přestože formálně penze budou, jejich koupěschopnost bude velmi nízká. V tomto smyslu je úplně jedno, jaká bude hranice odchodu do důchodu – 60, 90 nebo 118 let. Člověk musí pochopit, že pokud nebude mít práci, pak dokáže přežít jen na účet svých dětí. Nemá-li je, nemá se na co spoléhat.

Nám se zatím nedaří tak špatně. Máme možnost ekonomického růstu, ale lidé, sedící dnes ve vedení státu – to jsou naši předchůdci řeckého Tsiprase – oni nás prodávají.

RSN : Ten model, který, podle Vás končí, to je tržní ekonomický model. Vedle něj existuje i model plánovitého hospodářství…

M.CH. : Pojďme si to přiblížit. S hlediska světové ekonomiky vystupoval SSSR jako státní korporace. V korporaci se vždycky plánuje a v tomto smyslu bylo řízení SSSR analogické řízení GM, nebo Exxon Mobil. Podstata konstrukce je ale v tom, že tento model stejně není životaschopný. Poprvé od 16. století se lidstvo ocitlo v situaci, kdy není jasné, co bude zítra. Když se u nás v roce 1991 rozsypal SSSR, věděli jsme přesně, že musíme budovat kapitalizmus. Možná bylo chybou, že jsme rozvrátili to, co bylo, ale bylo zřejmé, kudy máme jít. Dnes tomu tak není. Jediným z těch, kdo se pokouší něco budovat, je Čína. Tam byl tým „komsomolců“ včele Hu Jintaem, kteří byli totéž, co M.S.Gorbačov, jen národně orientovaní. Gorbačov byl naprosto prodejným kompradorem, který za pár střepů pro svoji ženskou, byl ochoten prodat všechno, což v Číně nebylo. Nicméně oni budovali ten liberální model. Přišel Si -ting Pching a začal se v tom orientovat. On ale také není velkým expertem. To vím z rozhovorů za svého pobytu v Číně se zasvěcenými lidmi. Číňané ovšem velmi dobře chápou, že se nové myšlenky nerodí na rozkaz a proto se tam vede široká expertní diskuse na různých místech, kde se může něco narodit.

RSN : Předsedkyně centrální banky se chystá ozdravit ruskou ekonomiku – je diagnóza, jsou tabletky?

M.CH.: Teď jste mě rozesmál. Lidi, kteří zahnali ekonomiku do krize, se chystají ji vyléčit? Oni ji už ozdravili loni v prosinci – a výsledkem bylo urychlení krize, prudký pokles životní úrovně obyvatel, propad HDP… Takže oni se chystají jít ještě do většího propadu?

A diagnóza je jednoduchá: – ruská ekonomika je orientovaná na zahraniční investice a už není schopna další investice splácet. Proto investice nebudou. Přesněji řečeno, objem investic, které můžeme získat, se stále snižuje a už je pod úrovní, která by zajistila alespoň zastavení propadu ekonomiky.

Proto byla zapojena Čína, ale můžu Vám říci, že Čína nebude chtít spolupracovat s Nabiullinou, Dvorkovičem a Šuvalovem*). Dvorkoviče, který zodpovídá ve vládě za spolupráci s Čínou, považují Číňané za proamerického sabotéra, který má za úkol bojkotovat společné rusko-čínské programy. Zdůrazňuji, že to je oficiální vnitročínské mínění. Z toho důvodu v Číně nemusí Putina, kterého považují za neupřímného člověka, který jim na jedné straně podává ruku a druhou rukou drží na postech zmíněné tři výtečníky – takový člověk lže…

RSN : Ještě k Číně. A co největším propad akcií od roku 1996 společnosti Shanghai Composite…?

M.CH.: To ale bylo od začátku jasné. V Číně byly od doby Hu Jintao bubliny na finančních trzích, které už jednou praskly a prasknou znovu. S hlediska čínské plánované ekonomiky to nehraje žádnou roli. A že zkrachovalo pár čínských miliardářů – to nikoho nezajímá.

RSN : Události v Jerevanu…

M.CH.: Domnívám se, že jde o pokus potrestat je za vstup do Eurasijského společenství. Krom toho jsou tam ještě specifika – jde o to, že u vlády jsou příslušníci „karabašského klanu“, který nikdy nebude souhlasit s předáním, byť části Náhorního Karabachu Azerbajdžánu. Je jasné, že ekonomicky je Azerbajdžán silnější, a tam se ani netají tím, že si svoje vezmou. Teoreticky by měla být cesta dohody, ale při této konstelaci to není pravděpodobné. Navíc jsem názoru, že je tam znát ruka USA a je to podobný trest, jak budou trestat Řecko za referendum – jakože: „..co jste zač, že si dovolujete mít vlastní názor…?“.

*) A.V.Dvorkovič – místopředseda vlády RF,  I.I.Šuvalov – 1.místopředseda vlády RF,  E.S.Nabiullina – předsedkyně ruské centrální banky

Zdroj: Rusnovosti.ru

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

15 reakcí na M.Chazin: O dnešní EU a Řecku

 1. Mainguard napsal:

  Hm, pán bude asi „expert“….“Tam byl tým „komsomolců“ včele Hu Jintaem, kteří byli totéž, co M.S.Gorbačov, jen národně orientovaní. Gorbačov byl naprosto prodejným kompradorem, který za pár střepů pro svoji ženskou, byl ochoten prodat všechno, což v Číně nebylo. Nicméně oni budovali ten liberální model. Přišel Si -ting Pching a začal se v tom orientovat. On ale také není velkým expertem. To vím z rozhovorů za svého pobytu v Číně se zasvěcenými lidmi.“

  To mi přijde jako úryvek z projevu Milouše Jakeše z Hrádečku. Pasáž o Hance Zagorový a že tu přestavbu vůbec není lehký udělat jako analogie k těm „kompradorům“ a „liberálním modelu Číny“ se přímo nabízejí. O používání slova „liberální“ v ekonomickém (a už vůbec nemluvě o tom politologickém) významu to platí dvojnásob. Jestli někde není žádný liberalismus, pak to jsou právě vaše dva státy, pane Chazine, Rusko a Čína.

  Jinak k Řecku krásné shrnutí toho, co se tam stalo zde.

  http://qz.com/440058/the-complete-history-of-the-greek-debt-drama-in-charts/

  The complete history of the Greek debt drama in charts v prestižní business příloze britského deníku The Econonomist.

  Pak snad jen ke dnešnímu komentáři o tom, co kdy kde Řecko udělalo špatně a kdy na jejich dluhu pak Evropa začala kořistit.

  Nic takového. Žádná data o „řecké lži“ neobstojí nad jediným grafem a to vývojem dluhu jako% k HDP od roku 1974 do r. 1992. On totiž vstup Řecka do EU v r. 1981 na PODSTATĚ dluhu nic nezměnil (naopak díky EU mělo Řecko do začátku 90.let skoro 10 let BEZPRIZORNÍ růst mezi 6-8% p.a.!), jen ho o několik let (možná i desítek) let až vstup Řecka do EMU v r. 2001 urychlil. Problém není ani v EU ani ve zlých Anglosasech, co koukají jen na „výkon“ a nemají s nikým soucit, pak je potřeba se podívat cca do středu tohoto rozsáhlého dokumentu a přečíst si následující.

  Takže problém má jméno. Je to řecký socialistický politik jménem Andreas Papandreu, co převzal vládu v Řecku po vládě vojenské junty v r. 1974 a do roku 1990 z v té době 25% dluhu vůči HDP „vyrobil“ téměř 100%. Nic více a nic méně.

  http://atlas.qz.com/charts/E1V0DwqP

  A bylo to vše o čem prý byla řecká lež. O armádních výdajích na úrovni 8% HDP (!) ročně po dobu 20 let, předčasných důchodech kadeřnic v 55 let, 13.důchodech armádních výsluhách (aby se zase nevzbouřili řečtí plukovníci) a platech řidičů cisteren ve státním podniku Hellenic Petroleum 17,8 platů ročně..:-).

  Nicméně tady je nutné přiznat, že v sociální korupci řeckým socialistům zdatně asistovali i konzervativní křesťanští konzervativci. Holt nikdo nechtěl riskovat s komunistickými radikály z KKE nějakou novou občanskou válku nebo jen vleklé okupační stávky socialistických odborů jako to bylo za vlády Labouristů v 70.letech v době ekonomického úpadku Velké Británie před nástupem Margareth Thatcher.

  ****

  „Například státní společnost Hellenic Petroleum má v současnosti 2500 zaměstnanců, kteří pobírají za jeden rok v průměru 17,8 měsíčního platu.

  Řidiči či vrátní si v této firmě ročně přijdou na 90 tisíc euro. V přepočtu na koruny to představuje přibližně 2 187 000 Kč, což je 182 250 korun měsíčně. Informuje o tom analytická zpráva investiční společnosti Conseq.

  Údaje potvrzuje i zpráva agentury Reuters z letošního dubna, kdy v rafinérské firmě Hellenic Petroleum vypukla stávka. „Průměrné platové roční náklady na zaměstnance jsou okolo 85 tisíc euro,“ sdělila firma.

  „Naši zaměstnanci dostávají vyšší platy než jejich němečtí či nizozemští kolegové, nicméně pracují o 15 procent dní ročně méně, což v tomto vysoce konkurenčním prostředí nemůže nadále pokračovat,“ řekl Reuters generální ředitel firmy John Costopoulos.

  Zdroj: Conseq (zpráva z dubna r. 2011)

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Není nad průměry, otravo z hlavní stráže.
   Když já zblajznu k večeři celé grilované kuře a nějaký bezdomovec bude o hladu, v průměru jsme každý měli půlku kuřete a celkem slušně se najedli. 🙂
   Škoda, že jste nevypátral, jaký v té době byl, v porovnání s konkurencí, plat pana generálního ředitele firmy Hellenic Petroleum Johna Costopoulose.
   Ale nezoufejte, já pro vás vypátral něco jiného. Vlastnickou strukturu toho, čemu říkáte státní firma. Je to akciová společnost, kde
   Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. drží 42.6% akcií;
   státní Hellenic Republic Asset Development Fund 35.5% akcií;
   a zbytek je rozdělen mezi různé institucionální (15.3%) a soukromé (6.6%) investory. Kdybyste mi to nechtěl věřit, Hellenic Petroleum má i svůj vlastní web.
   Jo a mimochodem, největší akcionář je soukromá firma „řeckého“ podnikatele a miliardáře Spirose Latise, sídlícího v Ženevě. Paneuropean Oil and Industrial Holdings pochopitelně sídli v Lucembursku, jednom z top 10 (podle Forbesu) daňových rájů.

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Zkuste se podívat kdy se privatizovala poslední část většinového státního balíku jinak řečeno – buďte up-to-date. Jinak to mne působí, že to buď nevíte a pak vaše argumentace postrádá vědomosti. Ty nevygooglujete, potřebné souvislosti nejsou dohledatelné na základě zadané sekvence klíčových slov.

    „The company is transitioning from a government-owned enterprise to a privately held enterprise. 28.3% of its shares are available to the public through a float on the Athens Stock Exchange, with the Greek government retaining 35.5% and Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (a Latsis family holding company) owning the remaining 36.3% of outstanding shares.“

    Jinak co je na statistice zadluženosti státu jako je Řecko týče podobného na nesmyslu o (ne)snědeném kuřeti, který nemá se statistikou nic společného? Tam je totiž empiricky potřebné zařadit velký počet dat nezávisle proměnných (až po závisle proměnné jako je právě třeba výše státem nadekretovaného důchodu, stáří odchodu do důchodu nebo počet státních úředníků vyživovaných privátem atd.), který nemá s porovnání dvou lidí, jednoho co má a druhého co nemá kuře, asi takový nesmysl jako tvrdit, že ten kdo nikdy v životě nesouložil z důvodu třeba církevního celibátu je „neplodný“ jako ten, kdo souloží jak králík ale má problém s fyziologickou plodností. Neplodný je ten druhý, zatímco ten první „jen“ bezdětný. Pro milovníky fatalismu statistiky je to vlastně totéž, protože oba jsou na tom z hlediska demografické statistiky stejně.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     „To nevygooglujete,“ píše zarytý kopírovač odstavců z wikipedie. 😀
     PS Souvislost zadlužení Řecka a pojídaného kuřete si vymýšlíte vy. Ovšem na vámi uváděné „průměrné platy“ v Hellenic Petroleum to sedí dokonale. Už jste na wiki vyčetl něco o vlivu extrémních hodnot na průměry?

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      To nebyly průměrné platy všech, ale jednotlivých profesí, kde se uvádí průměr proto, aby se odlišila odbornost a praxe (podobně jako u doktorů s a bez atestace). Já psal pro ilustraci o řidíčích. To je něco jiného než vážený průměr celé zaměstnanecké populace od uklizeček po generální ředitele.

      Pakliže nemáte jiné argumenty než urážky, pak Vám už další data vyvracející Vaši jedinou faktickou oponenturu, kterou jsem od Vás na dané téma obdržel (zdržím se Vám podsouvat, že úmyslně „lživě“, ale prostě nebyla pravdivá), dávat k dané diskusi a zcela způsobně Vám popřeji příjemný sváteční víkend.

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Jistě.
       „Průměrné platové roční náklady na zaměstnance jsou okolo 85 tisíc euro,“ sdělila firma Reuters.“
       „Řidiči či vrátní si v této firmě ročně přijdou na 90 tisíc euro.“ (Conseq.)
       Z toho mi vyplývá, že buďto průměr zřejmě snižuje plat chudáka generálního ředitele, nebo jsou řidiči a vrátní nejlépe placenými zaměstnanci firmy. . 🙂
       PS. Buďto uvádějte přímé odkazy na kompletní statistiky a analýzy, nebo přestaňte machrovat účelovými výběry náhodných hausnumer bez uvedených souvislostí.

       To se mi líbí

 2. Slim napsal:

  Na tom mnohé je. Evropa je opravdu v průseru, ale ne kvůli nějakým ďábelským zámyslům, ale kvůli hlouposti a naprosté ekonomické negramotnosti svých „vůdců“.

  Hlavní pachatel se jmenuje Schäuble. U nás řídil ekonomiku chemik, evropskou řídí právník.
  (V profesi to samozřejmě není. Např. H.W. Sinn, přední německý ekonom, je představitelem stejně zhoubných názorů. Munchau měl patrně pravdu, v Německu jsou pouze ekonomové pro podnikovou úroveň.)

  Doplním dva odkazy o Řecku. První je ten, o kterém dnes píše Léko v LN: Stiglitz
  http://www.project-syndicate.org/commentary/greece-referendum-troika-eurozone-by-joseph-e–stiglitz-2015-06

  Druhej je dnešní Krugmanův sloupek.
  http://www.nytimes.com/2015/07/03/opinion/paul-krugman-europes-many-disasters.html?ref=international

  To se mi líbí

 3. Hudec napsal:

  Vzhledem ke své novinářské minulosti i ke své současné práci trpím mimořádně silným despektem k jakýmkoliv informacím v médiích.
  Něco o Řecku vám zde rád sdělím po 13.září, kdy budu (snad) nazpět z měsíční dovolené mezi Řeky na jižním pobřeží Kréty. Lepší jednou vidět, než stokrát číst.

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Dnes jakási Češka z Kréty na dotaz čro sdělila, že nezná ve svém okolí nikoho, kdo by plánoval odpověď ANO. Krom toho účast prý bude vysoká, protože Řekové jsou zvyklí díky povinné volerbní účasti k volbám, tudíž i k referendu) chodit. Každopádně uvidíme.
   Tomu přechatralému zeshora by se slušelo doporučit, když už nás chce oslňovat výrazy jako up-to-date ap., aby kromě kopírování z wikiny občas použil i slovník cizích slov a mrknul co znamená slovo bezprizorní
   „(naopak díky EU mělo Řecko do začátku 90.let skoro 10 let BEZPRIZORNÍ růst mezi 6-8% p.a.!),“
   a ještě to zdůrazní velkými písmeny, blbec.

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Jsem rad, ze Ahele je pozornym ctenarem meho textu a ani slovicko mu neunikde. Takze omlouvam se, ale mam na tabletu zapnutu predikci textu a bezprizorni mi tam skocilo namisto bezprecedentni. Coz by nebylo tak strasne pro vecnou kritiku „neblbu“ ale jinak vzdelancu jako Ahele svym kultivovanym projevem prokazujee, kdyby mi radeji vytkl, ze ten rust byl v prumeru“ jen“ 6% ale naopak ze trval celych 10 let. Byl jsem na Peloponesu, kdyz mel Andreas Papandreu pohreb.

    No funus honosnejsi nez mel Breznev, statni smutek 3 dny jako by byl exdiktator nejakyho jihoamerickyho bananovyho statecku na cele vlady vojensky junty, protoze pruvod tvorila do znacny miry armada s jejich obloustlymi generaly ovencenymi lampasy a federpuschemi, jak rekl Stepankovi cisar Rudolf v podani Jana Wericha z Pekarova cisare. On socialista, co ji jako „skromny“ clen lidu od vlady plukovniku prevzal. Jo, jsou to paradoxy, pane Vanek…

    To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Už se na to těším – vyznávám totéž… 🙂

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.