Šincl contra Babiš aneb hrátky ČSSD proti ANO – jedna mimořádná zpráva


Domácí hlásné trouby polopravd a lží už týden prakticky každodenně vytrubují své mantry ohledně vystoupení poslance ČSSD Ladislava Šincla v úvodní den 29. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen PS), tj. dne 16.6.2015, v rámci projednávání vládního návrhu novely zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. (sněmovní tisk 414/0) ve druhém čtení, a ohledně reakce místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše na toto vystoupení, resp. ohledně neveřejného jednání zástupců ČSSD, ANO, KDU-ČSL k novele onoho zákona na druhý den.

Nebudu tu většinou citovat jednotlivá vyjádření zúčastněných osob či osob tak anebo onak potrefených, kdo chtěl, četl, kdo má zájem, tak si uvedená vyjádření najde, tu a tam dám odkaz do textu.

Důležité je, že „kauza“, jak je to u nás vlivem sdělovacích prostředků obvyklé, žije svým vlastním životem bez ohledu na skutečnou podstatu a příčiny jevů, a přetřásají se jen plevy, nota bene nadále zkreslené podle politického záměru těch, co o nich referují. Není potom divu, že tím, kdo dostává po hlavě horem dolem, je „enfant terrible“ české politiky Andrej Babiš. Jak by také ne, když je to on, kdo se snaží „rušit kruhy“ zaběhlých rituálů tradičních politických stran a jejich zájmů na privatizaci veřejných zdrojů a socializací ztrát (čímž nemíním tvrdit, že obdobný zájem nemá i sám Babiš, nicméně jde o to „rušení kruhů“).

Tak tedy – „wo co go“?

Podstata začíná tím, že Sobotkova vláda předložila PS návrhy novelizací dvou zákonů týkajících se pojišťovnictví (tvůrcem je Ministerstvo financí), a to zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. – sněmovní tisk č. 414/0, a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) – sněmovní tisk č. 415/0. Je jen nabíledni, že ty návrhy nejdříve prošly schvalovacím procesem ve vládě, kde pro ně hlasovali i ministři za ČSSD a předseda vlády.

Dopředu musím poznamenat, že ani jeden ze zmíněných zákonů v platném znění, které mají být novelizovány, se nezabývá řešení otázky tzv. pobídek, kterými jsou pojišťovnami finančně zainteresováni soukromí pojišťovací zprostředkovatelé (fyzické nebo právnické osoby) za uzavření pojištění (jakéhokoliv druhu, ač problematika, která je nyní „na paškále“, se týká primárně „životního pojištění“) s konkrétní pojišťovnou.

Důležitá je v tomto ohledu dosavadní praxe, panující mezi pojišťovnami a pojistnými zprostředkovateli, podle níž odměny zprostředkovatelům činí až čtyřiadvacetinásobek měsíční výše pojistného podle pojistné smlouvy (což ve skutečnosti znamená, že pojištěná osoba první dva roky ve skutečnosti jen platí odměnu – „pobídku“ – zprostředkovateli a na její vlastní konto u pojišťovny nejde ani koruna). Nejlépe současnou situaci popsal v důvodové zprávě svého pozměňovacího návrhu – jak o něm bude později řeč – sám poslanec Ladislav Šincl, a proto si dovolím z jeho slov citovat:

Každoročně klienti zaplatí za běžně placené životní pojištění pojistné ve výši 44 mld. Kč.

Za sjednávání smluv životního pojištění se platí pobídky ve výši přibližně dvojnásobku

ročního pojistného. Taková výše pobídek je ale ospravedlnitelná pouze za předpokladu, že

smlouva trvá v řádu desítek let (což odpovídá době, na jakou bývá zpravidla sjednána). Bohužel ale v praxi dochází k ukončení pojistné smlouvy výrazně dříve, neboť je motivováno snahou zprostředkovatelů získat další pobídku za uzavření nové pojistné smlouvy.

Z celkového zaplaceného ročního pojistného ve výši 44 mld. Kč připadá na předčasně

ukončené pojistné smlouvy (do pěti let od jejich ukončení) 21 mld. Kč. Bilance pro klienty

je u těchto předčasně ukončovaných smluv, zejména do pěti let od uzavření, výrazně

nepříznivá, neboť:

10,5 mld. Kč (tj. cca 50% pojistného jde na úhradu pobídek zprostředkovatelům).

Hodnota odkupného, tj. hodnota, kterou získá při ukončení smlouvy klient, dosahuje

v případě takto předčasně ukončených smluv cca 9,4 mld. Kč, což není ani 50% z celkového

klientem zaplaceného pojistného.

Návrh nového § 135a odst. 1 přináší oproti současnému stavu, kdy se po zaplacení první

splátky pojistného v prvním roce vyplácí zprostředkovateli odměna cca 200% ročního pojistného, snížení výše pobídky v prvním roce na max. jednonásobek ročního pojistného (tj. 50% stávajícího stavu) a zároveň povinnost rozložit výplatu celkové pobídky do minimálně pěti let. V následujících čtyřech letech pak výplata celkové pobídky musí být navíc

rozložena lineárně.  Zásadním efektem návrhu je skutečnost, že se prostředky uspořené díky regulaci pobídky přesunou ve prospěch klientů do odkupného. Bilance pro klienta tak bude proti stávající situaci výrazně pozitivní:

Objem pobídek za sjednání smlouvy klesne u těchto smluv z 10,5 mld. Kč na 6,3 mld. Kč

a dosáhne 30% zaplaceného pojistného.

Odkupné se naopak navýší z 9,4 mld. Kč na 13,6 mld. Kč, což představuje přesun

prostředků ve výši 4,2 mld. Kč každý rok od zprostředkovatelů ke klientům životního pojištění.

Modelový příklad – srovnání po zavedení navrhované regulace

 • Použitý příklad smlouvy na 30 let: Klient uzavřel smlouvu ve věku 30 let, měsíční pojistné 1000 Kč, počáteční pojistná částka 200 tis. Kč – degresivní, kryje riziko smrti, předpokládané běžné správní náklady 3% z pojistného každý rok, reálný výnos z prostředků rezerv 2% ročně.
 • Dnes dochází nejčastěji k ukončení smlouvy v rozmezí 2. – 5. roku pojištění. Výsledná bilance za předpokladu zániku po 3,5 letech pro klienta v průměru znamená:

 Při ročním pojistném 12 tis. Kč zaplatí celkově po 3,5 letech 42 tis. Kč.

 Dnes je ihned po uzavření smlouvy na pobídce pro zprostředkovatele zaplaceno 200% ročního pojistného, což činí 24 tis. Kč. V případě zániku pojištění po dvou a více letech zůstává celá tato částka zprostředkovateli. Po zavedení regulace to bude činit v průměru 12,6 tis. Kč.

 Při zániku pojištění po dvou a více letech dnes klient na odkupném dostane zpět v průměru 16 tis. Kč. Po zavedení regulace dostane 28,6 tis. Kč.“ 

 

Jednomu by se chtělo říct – „Jak bohulibé! Co proti tomu může ten zatracený Babiš mít?! Vždyť zájem „obyčejného občana“ je pro ně, jak vidno, jediným motivem i cílem veškerého jejich politického snažení!“

Naoko – dodávám já. A ještě přesněji – na vytření těch jejich očí, těch zraků „obyčejných občanů“.

Ale zpět k té Sněmovně a jednáním.

Vládní návrh novely zákona o pojišťovnictví byl projednán v prvním čtení 8.4.2015 a garančním výborem byl určen Rozpočtový výbor, který jej projednal 13.5.2014. Výsledkem bylo přijetí usnesení včetně pozměňovacích návrhů, mezi nimi i návrhu poslance Šincla, který je členem onoho výboru.

Vše ohledně sněmovního tisku 414 dohledáte zde na stránkách PS zde http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=414

Tedy i to, že druhé čtení návrhu se uskutečnilo v pondělí 16.6.2015. Důležité ještě je, že poslanec Šincl na toto jednání předložil ještě jeden pozměňovací návrh, který se týká téhož, čeho jeho návrh, jenž je součástí usnesení Rozpočtového výboru, a to proto, že v mezidobí přijal připomínky dalších orgánů včetně České národní banky.

I to je vpořádku. Problémem pro něho ovšem byla skutečnost, že Ministerstvo financí jako předkladatel návrhu novely, ač původně s jeho pozměňovacím návrhem nesouhlasilo, obrátilo a návrh doporučilo, leč v konečném důsledku opět nesouhlasilo. Genezi změn stanoviska ministerstva posléze objasnil ministr Babiš, který je svázal se svým náměstkem za ČSSD Prosem (jehož osud na ministerstvu byl v konečném důsledku zase svázán /nejen/ s tímto kličkováním).

A tak tedy poslanec Ladislav Šincl v „oprávněném hněvu“ v rámci druhého čtení vystoupil na plénu PS se svou řečí napadající Andreje Babiše – zde – http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029016.htm a zde – http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029017.htm

Pokud někdo nesouhlasí s tím, že jde o napadení místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše „ad hominem“, případně napadení hnutí ANO, budiž, ale já to tak jednoznačně vidím.  Proč „jednoznačně“?

Protože na následující den, tj. 17.6.2015 již bylo k problematice „pojišťovacích zákonů“ dohodnuto na koaliční radě vládní koalice jednání, kde se měla stanoviska sladit. A to Ladislav Šincl dobře věděl, už proto, že na tom jednání měl být a pak také byl (a kde, žel, z mého pohledu z důvodů na straně ČSSD a poslance Šincla, došlo k další eskalaci rozepře).

Otázka proto stojí – Z jakého důvodu vystoupil poslanec Ladislav Šincl na jednání pléna PS v rámci jednání o novele ve druhém čtení a napadl Andreje Babiše či Ministerstvo financí jím vedené (a v jehož rámci donáměstkoval náměstek Pros, s nímž Ladislav Šincl celou problematiku za zády ministra řešil)? Byly to skutečně věcné důvody?  Kdo tomuhle může věřit?  Důvody politické v rámci třenic ANO a ČSSD? – tak za tuhle verzi dám dolar proti bobu.

Je jenom nabíledni, že v důsledku vystoupení poslance Šincla na plénu PS reagoval Andrej Babiš slovy – tentokrát cituji – „Děkuji, pane předsedo. Já se nestačím divit. To vaše vystoupení, pane poslanče, není nic jiného – jeden sprostý podraz! Koaliční! Sprostý koaliční podraz, protože vy dobře víte, že Ministerstvo financí, konkrétně náměstek za ČSSD pan Pros dal návrh na vládu, vláda to schválila, já jsem to tu načetl. Potom vy jste přišel s pozměňovákem, který rozpočtový výbor odsouhlasil. A pan Pros na základě vašeho pozměňováku dal příkaz svému podřízenému řediteli odboru Beranovi, aby změnil stanovisko Ministerstva financí, bez toho, abych to věděl! A to byl druhý důvod po tom, co tady dělal poplašnou zprávu, že manipuluji PRIBORy, že jsem mu poděkoval za spolupráci. A já teď nevím, co tady vlastně předvádíte, když Ministerstvo financí prostřednictvím pana Volného s vámi o tom jedná a Ministerstvo financí teď na to mění názor a je ochotno diskutovat. Šlo to úplně mimo mě a já zásadně odmítám, abyste tady vykládal o nějakých mých firmách! To si vyprošuji! Moje firmy s tím nemají nic společného. Já jsem se o to nestaral a dělal to náměstek za ČSSD, který to předkládal. A na koaliční radě, pan premiér, jsme se domluvili, že to budeme řešit. Takže to považuji jen za sprostý podraz, nic jiného!“ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029017.htm – a později ještě „Já bych jenom zopakoval fakta. Pan Šincl dobře ví, že zítra je k tomu jednání. Proto já mluvím o podrazu. Ano? A já to mohu dokázat e-maily, kde celý zákon byl v režii pana náměstka Prose, který přikázal e-mailem svému podřízenému Beranovi změnit stanovisko. A vy to dobře víte. Celé to bylo ve vaší režii. Akorát tu děláte divadlo, toskánská parta s matrixem. Zítra je o tom jednání, tak proč jste to tady otevíral, pane kolego? Vy dobře víte, že to probíhá. Akorát jste potřeboval udělat podraz. To je všechno.“ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029018.htm#r12

Co se rozpoutalo pak je „známo“ (v uvozovkách proto, že jde jako vždy o zmanipulované informace, takže skutečnost je taková, že víme jen to, co si přejí novinářští šmokové, čím manipulovat mínění čtenářů). Babišova „složka“, „vydírání“ Ladislava Šincla ze strany Andreje Babiše apod. apod. Žvásty.

Co však nikoho z novinářů a vyjadřujících se politiků nezajímá, je skutečnost, že na oko bohulibý pozměňovací návrh poslance Šincla sám o sobě vůbec nic neznamená pro onoho „obyčejného občana“, kterým se tak rádi zaštiťují.  Přesněji, a to má zase pravdu Andrej Babiš ve svém jiném vyjádření (viz níže), znamená přesun těch miliard „ušetřených“ na pojišťovacích zprostředkovatelích do „lůna“ pojišťoven a na konto jejich zisků. Žádný zákon totiž neřeší otázku použití výnosů pojistného ve smyslu „odkupného“ předčasně ukončené pojistné smlouvy. Tyto otázky řeší výhradně „Pojistné podmínky“ jako součást Pojistné smlouvy, které si stanoví sama pojišťovna ve smyslu ustanovení § 2774 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – cituji –

„§ 2774 Pojistné podmínky

(1) Pojistné podmínky vymezí zpravidla podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

(2) Odkazuje-li smlouva na pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka ještě před uzavřením smlouvy; to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku. Ustanovení § 1845 platí obdobně.“.

Jinými slovy – žádný zákon, včetně zákona o pojišťovnictví, o němž je tu primárně řeč, nestanoví, jak má pojišťovna nakládat s vybraným pojistným, mimo tvorbu tzv. „technických rezerv“, tj. vlastně prostředků na krytí svých závazků v jednotlivých oblastech činnosti, především na krytí nákladů na výplatu pojistných dávek z pojistných událostí.

Rozhodně zákon neřeší otázku obchodně právních vztahů pojišťoven se svými „nadháněči klientů“, přesně „pojišťovacími  zprostředkovateli“,  neřeší, jakou formou a v jaké výši je má odměňovat. Pochopitelně, protože je jen věcí pojišťovny, jak – kromě zákonem stanoveného způsobu tvorby rezerv – naloží se svými aktivy, se svým ziskem. Ten problém spočívá někde jinde, a to ve skutečnosti, že z různých druhů pojištění se vymyká to, o kterém tu je řeč, a to tzv. „životní pojištění“ – bod I. a) části A I přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví – cituji –„Pojištění  a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného (zvýraznil Lex)“. Jde o druh pojištění, které v pojistném, které platí pojistník, je kromě „solidárního“ pojistného (jako je tomu u ostatních druhů pojištění, zejména majetkového, povinného ručení za škody způsobené provozem motorového vozidla či konec konců „státního“ sociálního či zdravotního pojištění)  obsahuje i spořící složku. A dokonce nejen tuto složku, ale také nárok pojistníka na státní zvýhodnění, primárně v podobě daňového odpočtu ohledně částek zaplacených na spoření.

Že ta „solidární“ složka pojistného připadá pojišťovně, o tom není diskuse. Nebo snad někomu pojišťovna v případě, že nezpůsobí dopravní nehodu, vrací po ukončení pojištění něco nazpátek? Nikoliv, pojistné tam slouží (kromě krytí nákladů činnosti pojišťovny a jejích zisků)  prakticky výhradně ke krytí náhrady škod. A tak je tomu i u jiných typů pojištění.

A tu jsme u jádra pudla, že zákon nestanoví, kolik musí pojišťovna v případě předčasného ukončení smlouvy o životním pojištění vrátit pojistníkovi z naspořené části.

Jak jsem uvedl výš, pozměňovací návrh poslance Šincla v tomto ohledu nic neřeší, pouze vytváří vyšší příjmy pojišťovny, ale neukládá, jak s nimi má pojišťovna naložit. Vy byste věřili, že bude dobrovolně postupovat ve prospěch dotčených klientů? Tak to už raději tu o Červené Karkulce.

Proto se k tomuto návrhu staví ministr Babiš odmítavě a prohlašuje, že Ladislav Šincl je zalobbován pojišťovnami.

Jediné, co by mohlo situaci skutečně řešit, jsou zákonem jasně stanovená pravidla pro pojišťovny, jak a do jaké výše nakládat s úsporami klientů ze spořícího životního pojištění, a to jak obecně, tak v případě předčasného ukončení smlouvy, kolik se v takových případech musí ke klientovi vrátit zpět z oné spořící částky. Právě to je potom anoncováno Andrejem Babišem na brífingu hnutí ANO, jak je jeho doslovný přepis uveden na Parlamentních listech (doporučuji přečíst celé) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Andrej-Babis-jak-mu-zobak-narostl-Doslovny-prepis-dnesniho-vystoupeni-opravdu-hodne-nastvaneho-ministra-financi-380195  a z něhož vyjímám – „A ministerstvo financí dneska přichází a říká, ne, 22 miliard mezi pojišťovnami a makléři, ale 80 procent my chceme dát lidem, spotřebitelům. Takže my chceme dát lidem, spotřebitelům 16 miliard, za ty vypovězené smlouvy, které, za které nedostávali nic.“

A na závěr ještě jedno „čertovo kopýtko“ (které nicméně bylo zmíněno jinými poslanci v rámci jednání druhého čtení 16.6.), a to, že právní úprava, kterou ve svém pozměňovacím návrhu předkládá poslanec Šincl, je vůči projednávanému zákonu ve skutečnosti cizorodá, nepatří do něho, nýbrž – bude-li její myšlenka shledána jako prospěšná – organicky přísluší do onoho druhého „pojišťovacího“ zákona, tedy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, jehož se týká návrh vládní novely sněmovní tisk č. 415, a u něhož dosud proběhlo pouze první čtení, nikoliv to druhé, do něhož se předkládají pozměňovací návrhy (a jak z rozpravy ve druhém čtení ke sněmovnímu tisku 414 vyplývá, stejný pozměňovací návrh poslanec Šincl předal garančnímu výboru i k tisku 415, pro jistotu).

Ale koho to, prosím vás, zajímá. Znáte to o psu a holi?!

paragraf-Lex

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Lex se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

45 reakcí na Šincl contra Babiš aneb hrátky ČSSD proti ANO – jedna mimořádná zpráva

 1. Bavor V. napsal:

  A já k tomu doplním jak si poslankyně za TOP 09 s rozběhem naběhla na naostřené vidle.Jistě víte, že kancléř Mynář slíbil předložit daňové přiznání. Což udělal a protože v roce 2013 neměl žádný mimořádný finanční pohyb, předložil pouze „prázdný“ papír. Ale odpovídá to současné zákonné úpravě. Pokud by poslankyně podpořila zákon o nabytí majetku, musel by Mynář doložit to, co ona chtěla. 😆

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Ne „daňové“, ale MAJETKOVÉ přiznání.
   Ty šraky si z madam Kovářové udělal, jak zřejmo, jako dárek k dnešním 48. narozeninám. Faktem ale je, že má týden na to, aby předložil (evidenčnímu orgánu, kterým v jeho případě není jasné, kdo to je, měl by to být ve smyslu zákona snad prezident sám jako jediný Mynářův nadřízený, rozhodně to není Parlament ani žádný poslanec, ti mohou do registru pouze nahlédnout) majetkové přiznání za rok 2014, a to už taková sranda nebude.
   Úplného vola ze sebe udělal Gazdík, který očekával (v rozporu se zněním zákona), že Mynář předloží seznam veškerého svého majetku, tedy toho, se kterým do funkce už nastupoval. Tak tomu ale není, žádný takový seznam se dosud nepředkládá, taková novela zákona dosud nebyla schválena.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Mea culpa, samozřejmě. Ale i tak je to naběhnutí na vidle jako hrom. Prostě po Mynářovi chtějí to, co po nich chce vláda i se Zemanem teprve schválit a proti čemu řvou jak hyeny.

    To se mi líbí

 2. čtenář napsal:

  děkuji Lexovi za toto shrnutí

  a jen přiložím odkaz na OVM

  Tomáš Síkora, výkonný ředitel, Česká asociace pojišťoven; Petr Šafránek, generální sekretář, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců

  Témata: novela zákona o pojišťovnictví, provize zprostředkovatelů, míra transparentnosti pojišťovacích smluv

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/215411030510621-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/408341-tomas-sikora-vykonny-reditel-ceska-asociace-pojistoven-petr-safranek-generalni-sekretar-asociace-financnich-zprostredkovatelu-a-financnich-poradcu

  To se mi líbí

 3. Jos napsal:

  Jedno je jisté. Spořící životní pojištění neslouží pojistníkům. Slouží, formou tzv. nákladů, pouze jako pojistka sladkého života makléřů a pojišťoven. A díky poslanci Šinclerovi se to profláklo v plné nahotě.

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   ano,a palec nahoru,díky Šinclovi se to dostalo mezi lidi,kteří o tomto neměli do této doby ani potuchy.

   Vystoupení Šincla schvaluji.

   To se mi líbí

 4. Jethro napsal:

  Lwxi díky.
  Tak nějak jsem to cítil, ale teď už to je zcela jasné.
  Naštěstí je Babiš údajně usměrnil poznámkou, ať si rozmyslí, s kým chtějí vládnout…

  To se mi líbí

 5. tata napsal:

  Pro mě je to přiliš po odborné stránce složité i přes perfektní lexovo objasnění.
  PO SEDLÁCKU……..UŽ OD ZAČÁTKU chápu že to vystoupení ŠINCLA by člověk očekával od opozičního poslance…..takže minimálně nediplomatické,ano muže byt vnímano jako podraz.

  Ovšem ani BABIŠ NEZVOLIL TO PRAVÉ OŘECHOVÉ……….VTOMTO případě se na hrubí pytel hrubá zaplata obrátilo proti němu

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   tato,
   Když někdo chce znát odpovědi na otázky,které dotyčnému poslal písemně,což Šincl několik dní před tím 16.červnem udělal,odpovědi se asi nedočkal,tak jde nějaká diplomacie stranou,Šincl ty otázky jen veřejně zopakoval,aby náhodou nezapadly prachem.

   A také,není to poprvé kdy si koaliční poslanec jde svou vlastní cestou.

   pamatujete,kdy,od koho a proč bylo toto řečeno?

   „To, co předvedl pan Urban – pro mě velice pochybný člověk, vzpomeňme si, jak nosil tu pizzu v Toskánsku Topolánkovi a téhle pakáži – je neuvěřitelné, co si dovolil,“

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    čtenáři, buďte hoden svého nicku a čtěte. Na téma měla být (a byla) schůzka hned následující den a tam měl být Šincl přítomen (a byl). Proto je jeho vystoupení nehorázností. Na tohle se měl ptát na oné uzavřené schůzce a ne den předem takto veřejně.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     pane Bavore,
     kdo rozhoduje kdy a kde se bude poslanec ptát?
     Pouze ten poslanec,Vy máte názor,respektuji ho,já mám zase jiný názor.

     A já fakt čtu,celý záznam z PS jsem přečet již včera a je v něm i toto

     Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jen doplnit, že jsem ve svém vystoupení prosil pana ministra o aktuální pozici, Ministerstvo financí, k mému pozměňovacímu návrhu, a proto jsem si dovolil slušnou formou, domnívám se, mu sdělit čtyři otázky, které jsem mu poslal i písemně. Samozřejmě že jsem mohl čekat do zítra, ale já jsem to prostě nevydržel. Ale protože se objevují některé věci, které bychom možná někteří také další rádi slyšeli, proto jestli budete chtít, tak vám je klidně zopakuji, ale domnívám se, že jsem vás nijak neurazil ve svých čtyřech otázkách a že k žádnému podrazu v těch čtyřech otázkách nedošlo. Děkuji za pozornost

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Ano, nevydržel, protože ho asi někdo držel pod krkem. Proto musel na veřejnost tahat něco, co se teprve mělo na koaliční radě dořešit. A proto tam muselo padnout i to osočení. Protože v úzkém kruhu by nemělo ten správný dosah, jaký mělo mít zde.

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       asi ho někdo držel pod krkem,i to je možné,proč by ne.
       Také si dovolím jednu malou spekulaci,i kdyby Šincl nevystoupil toho 16.června tak by to toho 17.června dopadlo stejně.
       Proč?
       Protože ty kritizované otázky,ta osočení,ministr dostal písemně už před 16.červnem a žádný byznysmen se nepřipravuje na jednání až v poslední chvíli.

       Takto by nakonec jednal každý druhý,kdyby chtěl znemožnit nepohodlného rejpala.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        A jsme doma. Babiš už to měl a tak bylo zbytečné to ventilovat na veřejnosti. V tom byl prostě nekalý úmysl, zkrátka Šinclovo svinstvo.

        To se mi líbí

      • Lex napsal:

       A navíc aktuální stanovisko Ministerstva financi měli všichni poslanci, včetně Šincla v poště ve svých noteboocích – jak ho posléze ausgerechnet pro poslance Šincla celé přečetl poslanec Stanjura – „Hrajeme spolu tady takovou hru. Tak pro pana poslance Šincla vaším předsednictvím. Máme to oba dva v mailu. Aktuální pozice Ministerstva financí k vašim pozměňovacím návrhům, co se týká regulace pojistného. Stanovisko Ministerstva financí: Nedoporučujeme zapracovat. Odůvodnění: …… “ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029019.htm#r10
       Velmi mne mrzí, že se musím zaštiťovat zrovna poslancem – předsedou klubu ODS Stanjurou, ale komu není rady…. .
       Prostě a jasně, poslanec Šincl zcela zřetelně plnil úkol pověstné osiny v …, no, ostří špičky v koaličních hrátkách vedených ze strany ČSSD proti hnutí
       ANO podle vzoru nesnesitelnosti – „nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner“

       To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       pane Bavore,
       tak doma jsme už mohli být v 14.39,protože už tam jsem uvedl,že Babiš ty otázky už měl v rukách.
       Tím co jsem napsal v 16.37,jsem chtěl říci,že i ty materiály(těch 5článků) na Šincla mohly být připravené už před tím Šinclovým vystoupením ve sněmovně.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Ale prosim vás. Babiš prostě neočekával, že se najde takový blb, který to, co je určeno k jednání v úzkém koaličním kruhu, vypálí naostro v plénu. To je opravdu podraz. To pořád nechápete?

        To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       pane Bavore,
       nechápu jednu věc,chtěli bychom pořád něco vědět,všichni bychom chtěli neustále nějaké informace.
       Někteří si i se zájmem čtou odposlechy z ložnice,aby měli informace.
       Ale když se k nám najednou dostanou informace,tak je to zase považováno za podraz,protože tyto informace byly určeny k jednání v úzkém koaličním kruhu.
       Čili informace nikoliv pro lid z ulice,ale pro ty vyvolené.
       No přiznám se,nechápu to.A ani to pochopit nechci.

       To se mi líbí

 6. Mainguard napsal:

  Jelikož mám životko už 17. rokem, pak je mi tato praxe přijde poněkud bizarní, protože mě nikdo nekontaktoval, a nikdy nikam jinam nelanařil, a to jsem ho měl u jedné společnosti to životko 12 let, a změna přišla jen proto, že moje MetLife byla v USA koupena AIG (American International Group) a musela se ta jedna a tatáž smlouva přepsat pod hlavičku nové firmy.

  A upřímně, podmínky jsou vcelku dobré a mně je vážně jedno, kdo si rozdělí zisk z toho že mi „nahajrovali“, jestli můj agent anebo korporace sama. Mám k tomu poněkud ambivalentní vztah, lidsky je mi blíž ten pán co si vždycky ke mně sedne s kalkulačkou a dobráckým výrazem mi začne vypočítávat kolik má rodina dostane až mě přejede náklaďák, kolik když dostanu SARS, Ebolu nebo AIDS a kolik když to bude jen „blbá“ rakovina prostaty, která skončí „jen“ umělým vývodem – nebo korporace, ona kapitalisticky zlá, „emerická“ vykořisťovatelka dělného lidu – která si se mnou tak „lidsky“ nepopovídá, jako on, ale co to ovšem na rozdíl od onoho pikolíka ve špatně padnoucím, pomačkaném sáčku – kdyby NEDEJBOŽE – něco z toho nastalo – zacvaká….

  To se mi líbí

 7. okolojdoucí napsal:

  Díky za perfektní rozbor! Ale je to vlastně tragédie, že žádný z novinářů (alespoň, co já vím) to není schopen ani vzdáleně takto pojmout a srozumitelně pojednat.

  A když už jsme u toho, pojišťovny o provizích pro zprostředkovatele účtují jako o pořizovacích nákladech, které (ne)pochopitelně nezahrnují do povinných informací pro pojistníky poskytovaných ohledně odbytného povinně před uzavřením smlouvy. Stačilo by trochu snahy ze strany zákonodárců, evropská směrnice by k tomu tady byla.

  Ale kdo by se v dnešní době pojistil a spořil „na život“, kdyby věděl, že první dva roky bude splácet odměnu tomu sympaťákovi, co mu tu tolik výhodnou pojistku (už potřetí) zprostředkoval, že?

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Prosimvás….kdo by to četl, kdyby to novinář pojal objektivně?
   Takhle si přijdou na své jak babišovci, tak socialisti.
   Jedni nakydají na Babiše a druzí na Šincla.
   A zdaleka si nemyslím, že by to bylo tím, že jsou lidé tak blbí, či hysteričtí.
   Prostě tomu nikdo nerozumí, a ruku na srdce, ani nemůže.
   Lidé jsou prostě většinou úplně obyčejní, tak si alespoň uleví na hlavu pro ně méně přijatelnou, aniž by jen tušili, proč vlastně je méně přijatelná.
   Tajemství politiky odhaleno.

   To se mi líbí

 8. čtenář napsal:

  s dovolením přiložím ještě tuto výměnu názorů,a už mizím

  Otevřený dopis Petra Borkovce poslanci Ladislavu Šinclovi
  3. 6. 2015

  Na českém finančněporadenském trhu je v poslední době velmi rušno. Může za to přílepek k chystané novele zákona o pojišťovnictví, iniciovaný poslancem a místopředsedou rozpočtového výboru Ladislavem Šinclem z ČSSD. Pokud projde, zásadním způsobem změní pravidla distribuce životního pojištění.

  http://www.penize.cz/zivotni-pojisteni/300849-otevreny-dopis-petra-borkovce-poslanci-ladislavu-sinclovi

  Reakce na otevřený dopis pana Borkovce

  12.06.2015 Vážený pane řediteli,

  rád bych reagoval na váš „otevřený dopis“, resp. mail ze dne 29. května 2015 ve věci hodnocení mého pozměňovacího návrhu k novelám zákona o pojišťovnictví, resp. zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. A dovolím si též zareagovat otevřeným mailo-dopisem.

  Úvodem bych chtěl uvést, že tuto mou odpověď mi nějakou chvíli trvalo sepsat, neboť jednak nemám ve své agendě pouze problematiku pojišťovnictví, a jednak jsem byl i trochu zaskočen vaší kombinací „povídání z trhu“, osobních úvah a pocitů, spojených (konečně) i s věcnými argumenty a návrhy. Musel jsem si tedy nejdřív vůbec promyslet, jak vlastně na váš „koktejl“ pocitů, argumentů a návrhů odpovídat. Pro přehlednost budu svou odpověď psát v bodech, které bych s trochou nadsázky nazval jako

  http://www.cssd.cz/aktualne/blogy/reakce-na-otevreny-dopis-pana-borkovce/

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   ještě by mohlo být pro někoho zajímavé toto

   Příspěvky zaměstnancům na životní pojištění v ohrožení!

   Budou zaměstnavatelé ochotni přispívat na pojištění?

   Zásadní – a dost nekoncepční – novinkou je výslovný zákaz, aby zaměstnavatelé ovlivňovali své zaměstnance při výběru pojistitele, a zákaz přijímání pobídek v souvislosti s poskytováním příspěvku na pojištění zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy nebude moci fakticky stanovit, že přispívá jen na konkrétní pojistky nebo že pověřuje administrací zaměstnaneckých benefitů, obsahujících i příspěvek na pojistné, konkrétního zprostředkovatele.

   Stejné pravidlo platí také u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, tam je ale odůvodněné tím, že tento takzvaný „třetí pilíř“ penzijního systému je přímo podporovaný státem vyplácenými příspěvky, a zaměstnanec tedy má mít naprostou volnost v tom, kam tyto příspěvky „pošle“; naproti tomu u životního pojištění, pokud na pojistné přispívá zaměstnavatel v rámci svého benefitního programu, takové odůvodnění schází a neobsahuje ho přesvědčivě ani důvodová zpráva k návrhu zákona.

   Tato nenápadná změna by mohla být s to způsobit na pojistném trhu zásadní převrat – pokud by se značná část zaměstnavatelů pro zvýšenou administrativní obtížnost rozhodla příspěvky na pojistné zrušit, mohlo by to přímo vést i ke zrušení značného počtu „zaměstnaneckých“ pojistných smluv. Ustanovení se zdá nadbytečné i v kontextu komplexní novely zákona o daních z příjmů, předložené nedávno Poslanecké sněmovně. Ta řeší právě problematiku zneužívání příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění formou odebrání daňové výhody, které se tyto příspěvky těší

   Zdroj: http://www.penize.cz/pojisteni/289468-prispevky-zamestnancum-na-zivotni-pojisteni-v-ohrozeni!

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Asi Vám uniklo, že článek, na který dáváte odkaz, je o něčem jiném, ne o pojišťovacím zákonu, o němž „je řeč“ a jehož se „aféra“ s Šinclovým pozměňovacím návrhem týká, ale o tom druhém, který zatím na pořadu není. Možná by bylo dobré, abychom se drželi Šincla a Babiše.
    Ale samozřejmě, že si můžete psát o čem chcete, pokud to bude majitel prostoru akceptovat, a mi je po tom prd.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     souhlasím,Šincl a Babiš
     rád bych znal Váš názor Lexi,jestli považujete za normální,aby si Babiš vytáhl z novin těch pět článků,kterými chtěl dokázat,že Šincl je korupčník?
     Udělat ze Šincla špínu?
     Pro mě je to fakt příliš silné kafe.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Lexi, díky za upozornění, protože i mně některé souvislosti mohou uniknout. Kromě toho jsem tu teď delší dobu nebyl a nemohl jsem ani reagovat.
     Faktem zůstává, že skutečně Šincl je někým řízen, z jeho hlavy to nebude.

     To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  Moc pěkně vysvětlené! Tohle bych potřeboval i u mnoha jiných problémů, o kterých nic nevím.

  Přesto, že jsem to vůbec nesledoval, zdálo se mi, že Sobotka z toho udělal dost velkou aféru. Má to snad být začátek kampaně před komunálními volbami? TAK BRZO?

  To se mi líbí

 10. ji5 napsal:

  Celá záležitost je takovou drobnou součástí diskreditace Babiše. Dokazují to dvě otázky z těch čtyř, které Šincl položil ve Sněmovně položil. Nevýznamný poslanec těžko může dělat něco bez souhlasu své strany. Sobotka z toho nic moc dělat nebude, stačí když se obvinění, že by Babišova verse mohla být výhodná pro jeho podniky, v přiměřeně frekvenci opakuje. Až půjde při příštích volbách do tuhého, bude se hodit, když si volič vzpomene.

  V Sobotkově nemá zájem trojkoalici rozvrtat k rozpadu. Zatím tedy používá metodu mírné kritiky Babiše v mezích svých premiérských potřeb. Dělá to při každé příležitosti.

  Lexovi díky za důkladný rozbor.

  To se mi líbí

 11. čtenář napsal:

  pane Bavore,to jsou ony,těch 5 článků z veřejných zdrojů,ze kterých Babiš čerpal

  Týdeník Havířovsko, 27. 9. 2011, Jak (si) bydlí poslanci (úryvek):

  Jediný, kdo se pustil do stavby rodinného domu v době svého poslancování, je sociální demokrat Ladislav Šincl (46 let), dlouholetý náměstek primátora Karviné. Zhruba před rokem a půl se nastěhoval do domu, který stojí na pozemku, kde město za erární peníze hromadně zasíťovalo parcely pro místní smetánku – politiky, podnikatele a jiné solventní klienty. Ačkoli v domě oficiálně bydlí s rodinou, tvrdí, že mu nepatří a že ho nestavěl. „Kromě jedné garáže nejsem vlastníkem žádné nemovitosti. Splácím jednu hypotéku,“ napsal v odpovědi na redakční dotaz. V dalších věcech nás odkázal na majetkové přiznání, které odevzdal v Poslanecké sněmovně. Čí je tedy dům v hodnotě zhruba čtyři až pět milionů korun, v němž pan poslanec s rodinou bydlí? Podle katastru nemovitostí je zmiňovaný dům napsán na jeho ženu Beátu. Stejně jako vztah k nemovitosti, tak i k pozemku, na kterém stojí, Šincl od počátku maskoval. Už když pozemek kupoval, napsal jej na svou matku Annu Němčíkovou.

  Hospodářské noviny, 19. 10. 2012, Babák zase čaruje, teď by mohl zachránit Nečase (úryvek):

  Občanští demokraté už mají plán, jak zachránit koaliční vládu a s ní i svého předsedu. Nejde přitom o nijak důmyslnou akci – hlavní roli v ní hrají dva pozměňovací návrhy a víra, že všechno dobře dopadne. Spolupracovníci Petra Nečase chtějí využít toho, že skupince kritiků kolem Petra Tluchoře jde v podstatě jen o to, aby příští rok zůstaly sazby DPH na letošní úrovni, tedy na 14 a 20 procentech. Tluchořova skupina ani nemusí vymýšlet vlastní návrh, jeden takový už je na světě. Jeho autorem je účetní čaroděj Věcí veřejných Michal Babák a poslanec sociální demokracie Ladislav Šincl. Druhý návrh vymyslel sám premiér Petr Nečas.

  MF Dnes, 13. 8. 2012, Dárky poslancům? Hokejka, luxusní šátek i tělový krém (úryvek):

  Skoro osmnáct milionů. Celkem tolik korun dluží poslanci z kraje. A bokem si – až na výjimky – loni příliš nevydělali. Vyplývá to z čestných oznámení za loňský rok.
  Mezi poslance, kteří přiznali několikasettisícové půjčky, patří třeba Jana Drastichová (VV), které ke konci loňského roku scházelo doplatit 585 tisíc leasingové společnosti, Ladislav Šincl (ČSSD), který k 31. prosinci dlužil zhruba dva a půl milionu korun, nebo například poslankyně Dana Váhalová (ČSSD).

  Týden, 12. 10. 2009, Peníze stranou, pro stranu (úryvek):

  Mezi sídlištními paneláky, až na periferii města, se skrývá kancelář karvinského poslance Ladislava Šincla (ČSSD). Výběr místa, které na první pohled leží z ruky, má svoji logiku: budovu vlastní firma Katim, jejímž spolumajitelem je poslancův švagr, podnikatel Radek Orszulik. „Bylo by průhlednější mít to u někoho jiného, ale jinde jsem neuspěl. Odmítla mě radnice i univerzita,“ vypráví poslanec.
  Dosud nepopsaný případ ilustruje jednu z cestiček, jimiž politici dávají vydělat příbuzným či své partaji.
  TÝDEN získal kompletní seznam vyplácených poslaneckých náhrad a pokračuje v mapování příkladů jejich zneužívání.
  Například Ladislav Šincl měsíčně přihraje do rodinného rozpočtu 22 tisíc. A to jen za sebe. Kromě něho v domě úřaduje i další zákonodárce, senátor Radek Sušil (ČSSD). „Dohodli jsme se, že to budeme mít dohromady kvůli voličům,“ říká Šincl.

  Haló noviny, 3. 7. 2013, Největšími dlužníky jsou Schwarzenberg a Babák (úryvek):

  Předseda rozpočtového výboru Pavel Suchánek (ODS) dlužil na hypotéce 650 tisíc Kč. Jeho předchůdce v čele rozpočtového výboru, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, dlužil na hypotéce přes milion. Navíc splácel leasing, který ke konci roku představoval zhruba 194 000 Kč. Ladislav Šincl (ČSSD) dlužil soukromému věřiteli skoro milion korun, jeho stranický kolega Václav Votava na hypotéce 680 tisíc a na úvěru ze stavebního spoření 229 tisíc korun.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Na čistotu to zrovna nevypadá

   To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    fakt?
    přepadl mě smutek z toho,že v této zemi dokáže miliardář uplést z ho*na bič

    tak raději už k Šinclovi nic neřeknu

    To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Čtenáři,
   co tady furt motáte nějakých pět článků? Vám stačí pět novinových článků na to, abyste mohl o někom prohlásit, že je „špína“, nebo naopak, že není?
   Já to nevím, a protože nemám dostatek informací, netroufnu si tvrdit ani jednu alternativu.
   Ale to, co Šincl nyní předvedl v Poslanecké sněmovně a předvádí mimo ni především cestou sdělovacích prostředků, ukazuje, že tohle není nic čistého. Naopak.
   Je-li proto špína nebo není, nemohu ani tak posoudit, protože nevím, v čí režii tohle činí. Zda v zájmu lobbistů pojišťoven (zajímavé je, že dosud nikde jsem se nesetkal s připomenutím, že Šinclova profesní minulost je úzce svázána s IPB bankou a IPB pojišťovnou, což samo o sobě vyvolává nepěkná rezidua), nebo jako „úderná pěst“ matky strany ČSSD v koaličních hrátkách, anebo proto, že je tak hloupý, jak hloupý je jeho samotný pozměňovací návrh, kvůli němuž tohle celé jakoby vyvolal.
   Nicméně, mi (stejně jako panu Bavorovi) jeho současné jednání velmi, velmi smrdí. Nedivil bych se, kdyby šlo o opozičního poslance, ale tohle to je klasická osina v prdeli koalice.
   Uvidíme, až přijdou následky.
   A tady si nemůžeme neuvědomovat, že ČSSD je posledním parlamentním subjektem (v Poslanecké sněmovně), který by si mohl „vyskakovat“. Sobotka si musí být sakramentsky dobře vědom, že – vynecháme-li komunisty (s nimiž by stejně většinu nedal) – jde o jedinou „levicovou“ stranu, která přes usmolené vítězství ve volbách „přišla k lizu“ jen díky popření ze strany ANO a KDU-ČSL jejich pravicovosti.
   Ale nevyplácí se dráždit chřestýše holou nohou. 103 pravicových mandátů je vcelku pohodlná většina, nemluvě o případném výsledku předčasných voleb (což jistě nepřichází v úvahu, tohle by už prezident a Ústavní soud nezkousli).
   A takhle blbý Sobotka zase není, aby nevěděl, že mu nezbývá nic jiného, než poštěkávat a po čertech „smrdět“, když fakticky nemůže ublížit.

   To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    Lexi,
    Lexi,
    zamotal jsem je sem proto,protože těchto 5 článků PLUS JEDNA PANÍ POVÍDALA bylo základem pro to aby Babiš mohl odpovědět na shůzce 17.června takto.

    „Babiš však na mne vytáhl složku, kde na obálce byl žlutý štítek ‚Šincl‘. S tím, že se ho dovoluje ptát takový korupčník, který například převedl barák na manželku.“

    http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/poslanec-sincl-babis-na-mne-tlacil-kvuli-zprostredkovatelum-1200815
    —————–
    a tady jsou odpovědi Šincla,kromě jiných i odpověď na tu IPB banku IPB pojišťovnu

    Ve deníku Právo dne 20. 6. a na Novinkách.cz – viz http://www.novinky.cz/domaci/372895-nahnevany-babis-sincl-je-normalne-zlobbovany-rakovina-je-vymluva.html jsem si přečetl rozhovor s ministrem A. Babišem, který bohužel opět obsahuje řadu lží a nepravd týkající se mé osoby.

    Rozhodl jsem se proto si to nenechat líbit a bránit se. Naštěstí jsem velice pečlivý a mám řadu písemných důkazů o tom, že pan ministr je „SEDMILHÁŘ“.

    1) na „pracovní koaliční skupině“ dne 17. 6. kde měl na mne připravenou složku označenou mým jménem plnou kompromitujících lží na mne i mou rodinu, začal za účasti dalších 14 lidí s tím, že jsem byl „vyhozen z banky“

    Toto je první lež. Je to sice má osobní věc, ale rozhodl jsem se tyto informace uveřejnit. Písemné důkazy jsou v příloze. Jde o potvrzení o ukončení pracovního poměru v IPB a. s., žádost o ukončení pracovního poměru v IPB a. s. a rozhodnutí o přijetí do IPB Pojištovny a. s.

    2) dále pokračoval s tím, že jsem korupčník, který je placen panem Valentou z hazardu.

    Toto je druhá lež. Panu Valentovi a spol. s hazardního prostředí se cíleně vyhýbám (abych z podobných nesmyslů nebyl obviňován) a cca 4 a více let jsem ho neviděl.

    3) Tuto další druhou lež (č. 2) dále rozvinul do další lži č. 3 ve výše uvedené deníku Právo a na Novinkách.cz.

    Cituji pana A. Babiše z Práva: “ Není to poprvé, co je pan Šincl zlobbovaný. Máme s ním zkušenost, když se projednával zákon o loteriích. V rozpočtovém výboru se do něj pustil za použití zástupných argumentů, které předčítal z papíru, který mu pravděpodobně připravily loterijní společnosti, a v jeho snaze mu ochotně asistovala ODS. Novelu se podařilo v rozpočtovém výboru zastavit a dosud se nedostala ani do druhého čtení.“

    Pro vysvětlenou: šlo o projednávání sněmovního tisku 169 poslance Fichtnera ve věci novely zákona o loteriích (který ve skutečnosti napsali na MF a panu poslanci je jen pouze dali). Jen pro připomenutí mi dovolte uvést, že šlo o tzv. technickou novelu a tedy musela být notifikována evropskou komisí. Výsledek notifikace bylo konstatování, že je tento návrh v rozporu s právem EU (výhrady EK a Rakouska). Proto byl poslancem Fichtnerem (ve skutečnosti MF) předložen pozměňující návrh, který opět měnil podstatné záležitosti dané technické normy a proto musel být i on notifikován (tzv. renotifikace).

    Jelikož byla o tomto diskuze, tak jsem si jako zpravodaj daného tisku vyžádal celkem 5 stanovisek odborných státních institucí k otázce „zda-li musí být pozm. návrh poslance Fichtnera re-notifikován nebo ne“.

    Výsledky všech pěti stanovisek byly shodné – pozm. návrh musí být re-notifikován EK.

    Šlo o písemné stanovisko:

    1) Parlamentního institutu

    2) Vládního zmocněnce EK

    3) Úřad vlády – odbor kompatibility

    4) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

    Úsměvné na tom je to, že páté stanovisko bylo stanovisko ministerstva financí A. Babiše.

    S těmito stanovisky jsem seznámil členy RV na jeho zasedání. Výsledkem jednání bylo usnesení o přerušení daného bodu do doby „re-notifikace“ pozm. návrhu pana poslance Fichtnera.

    Jako důkaz této další lži pana A. Babiše si můžete přečíst zápis z jednání RV: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=101335

    Toto jsou tedy ty podle A. Babiše „podklady, které mi připravily loterijní společnosti“.

    Návrh na přerušení projednávání daného bodu přednesl poslanec Volný – místopředseda Hnutí ANO. Tento návrh byl odhlasován všemi členy RV.

    V roli zpravodaje jsem se nikdy nevyjadřoval k podstatě daného problému, abych nemohl být osočen z nějakého lobby pro hazard, ale vždy jsem se striktně držel jen procedurálních záležitostí a dbal jsem na to, aby vše bylo v souladu s právním řádem ČR a EU.

    Veškeré jednání RV jsou veřejně přistupné a tedy jsou tedy důkazem mých slov.

    Bohužel do dnešního dne pan poslanec Fichtner alias MF o re-notifikaci pozm. návrhu nepožádalo.

    4) na „pracovní koaliční skupině“ dne 17. 6., která se konala v budově PSP mne dále pan A. Babiš označil za korupčníka, který je korupčně napojen na pána Janstu

    Toto je čtvrtá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Pana Janstu jsem totiž nikdy osobně neviděl a neznám se s ním.

    5) dále mne pan A. Babiš zde označil za korupčníka, který je korupčně napojen na pána Pokorného.

    Toto je pátá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Ani pana Pokorného jsem nikdy osobně neviděl a neznám se s ním.

    6) dále mne pan A. Babiš zde označil za korupčníka, který je korupčně napojen na paní Kaslovou, která mne má údajně řídit .

    Toto je šestá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Ani paní Kaslovou jsem nikdy osobně neviděl a neznám se s ní.

    7) dále zde uvedl, že jsem korupčně převedl rodinný dům na mou manželku. Tento dům jsem nikdy nevlastnil a tedy jsem ho nemohl ani převést.

    Toto je sedmá lež. Důkazem je výpis z katastru nemovitosti.

    Zbytek jeho lží a pomluv se mi ani nechce komentovat.

    Není dle mého názoru přijatelné, aby se takto choval ministr vlády ČR a poslanec před mnoha svědky. Proto z výše uvedených důvodu jsem se rozhodl, že na pana A. Babiše podám návrh na disciplinární řízení dle § 13 až 18 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože tyto lži a urážky byly vyřčeny na půdě Sněmovny PSP.

    http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sincl-CSSD-Myslel-jsem-si-ze-vse-kolem-Andreje-Babise-a-mne-jiz-ustalo-ale-mylil-jsem-se-380713

    PS: protože toto je reakce na rozhovor z deníku Právo,ze dne 20.června,tak to nevypadá že je to pouze Šincl kdo něco předvádí pomocí sdělovacích prostředků

    To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    Lexi,
    moje odpověď čeká na schválení,má víc odkazů

    Tak bych chtěl ještě napsat,že samozřejmě nemohu vědět jestli není Šincl zlobbován pojišťovnami,stejně tak nemohu vědět jestli Babiš není zlobbován firmami které se zabývají prodejem pojistek.“
    Ono by se to totiž dalo říci i o Babišovi,že je zlobbován,který návrh je hloupý a který je ten hloupější si netroufám posoudit,co ale tuším je to,že když Babiš prohlásil,že ten jeho návrh vrátí pojistníkům 16miliard,že to pravda nebude.

    Dal jsem odkaz na ty otevřené dopisy,je z nich zřejmé,že mezi sebou tyto dvě skupiny bojují,stejně jako to bylo zřejmé z té diskuze u Moravce.
    Ostatně,na lobbování není nic hrůzostrašného.
    Hrůzostrašné je tvrdit,že je někdo korupčník protože je zlobbován pojišťovnami.

    Více bude k přečtení až se schválí ten předchozí komentář

    PS: a Lexi,když si vzpomenete na diskuzi na Kose,která se týkala jeho spolupráce-nespolupráce,že jsem byl snad jediný laik,který na tom nic špatného neviděl.
    Takže z mé strany to není kopání do Babiše a zastávání se Šincla ať se děje co se děje,je to jen o tom,že jsem nyní z toho Babiše rozladěn,překvapen,šokován.

    Šokovám tak nějak způsobem,který popsal senátor Štěch v tomto

    Šéf Senátu Štěch se vrací po vážné operaci: Jedu na půl plynu a varuji před Babišem
    Loni v létě, krátce po rozsudku, když Andrej Babiš vyhrál na Slovensku spor o evidenci ve svazcích StB, zrovna koaliční předáci probírali obsazování dozorčích rad státních podniků. „Andrej Babiš bojkotoval každé jméno navržené ČSSD nebo lidovci. Na každém našel něco špatného a měl výhrady. Mě to zrovna v případě hnutí ANO, které velmi nahodile shání své personálie, zarazilo. Řekl jsem panu Babišovi, že takhle se nemůže v koalici chovat, že nemůže kádrovat lidi,“ vzpomíná Štěch. „On se naštval a řekl, abych si dával pozor.“ Tato Babišova poznámka Štěcha zaskočila. „Znělo to jako výhrůžka a lhostejné mi to rozhodně nebylo. Podstoupil jsem v životě řadu jednání a tvrdých soubojů, hlavně v odborech. Na tohle jsem ale zvyklý nebyl. Ta jednání občas nebyla v rukavičkách, ale výhrůžky použity nikdy nebyly. Proto jsem to hned nestrávil a přemýšlel jsem, jestli to není nějaký nový přístup v politice, který skutečně do demokracie nepatří,“ varuje Štěch.

    http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/sef-senatu-stech-se-vraci-po-vazne-operaci-jedu-na-pul-plynu-a-varuji-pred-babisem/

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Nevadí, že čekala na schválení. Stejně jsem ji nečetl, jako nic dalšího, cy byste k této věci napsal. Z jednoduchého důvodu – nesouhlasím s vaším filozoficko-politickým postojem k problému a jeho protagonistům.
     Váš názor k této věci mě už nezajímá.
     Užijte si dnešní svatojánské noci, to bude lepší.

     To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      i přesto,že také nesouhlasím s tím vaším postojem k tomuto problému,tak jsem si se zájmem přečetl vše co jste napsal,i poděkoval že jste to napsal,no a udělám to i kdykoliv příště,pokud se tomuto problému a jeho protagonistům popřípadě budete věnovat.
      Vaše názory mě budou zajímat vždy,stejně tak jako názory kohokoliv na cokoliv,zde u pana Bavora.

      To se mi líbí

      • Lex napsal:

       My se nemůžeme shodnout, protože můj článek rozebírá věcnou podstatu záležitosti a Vaše předcházející komentáře, které jsem ještě četl, se zabývají jen a jen jevovou stránkou a stranictvím jednotlivým protagonistům. A zacházíte až do absurdit.
       Nic pro mne.
       Napište panu Bavorovi článek, jako jsem to udělal já, a rozeberte a vyargumentujte rovněž tu věcnou stránku ve světle svých názorů.
       Pak si to rád přečtu. Jinak je to ztráta času. Apologetika stranického podrazu v rámci koaličních hrátek, jak ji předvádíte, není nic pro mě.

       To se mi líbí

 12. jaa napsal:

  Informace mimo téma – jedny celkem zajímavé stránky—–

  http://www.namibudoucim.cz/o-nas

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.