O rozvoji evropského energetického trhu


Na základě vcelku pozitivního čtenářského ohlasu na nedávný článek mladého ruského ekonoma Michaila Deljagina, předkládám Vaší pozornosti článek z jiného soudku…

 Evropa nám čas od času dává drobné dárky. I letos byl například čas na drobnou radost. Letos 25.února Evropská komise konečně schválila strategii vytvoření jednotného energetického trhu do roku 2020.  O tématu se vedly řeči neuvěřitelně dlouho a hlavním jeho motivem bylo a je snížení energetické závislosti na Rusku. V rámci tohoto programu by měla být realizována výstavba plynovodů mezi jednotlivými zeměmi EU a rozvoj alternativních zdrojů energie. V těchto dnes, ovšem, Evropané spočítali kolik to bude stát. Zpočátku zazněla částka 3 biliony Eur – suma, ze které se zatočila hlava dokonce i samým Evropanům, takže po přepočtech se ustálila na 1 bilionu Eur, což je také šíleně mnoho. Obrázek trochu  přiretušovali, aby ho společnost spolkla a neudávila se. Ve skutečnosti ale chtějí onen 1 bilion investovat proto, aby mohli ročně snížit objem spotřeby o 40 miliard Eur… Jde tedy o investiční projekt, který – půjde-li vše hladce – se zaplatí tak za 25 let.

No, a jsou-li správné původní propočty na 3 biliony – pak za nějakých 75 let…tj. za více, než kolik existoval SSSR. Znamená to, že EU vidí svoji budoucnost velmi optimisticky. Říkat, že je to vše hloupost, která je vydávána jen v zájmu poškození Ruska, není tak docela korektní. Dokonce i pro rusofoby je to příliš drahé. A překvapivě to chápou i sami Evropané – konkrétně eurokomisař pro energetiku. A protože peníze EU a ni jednotlivých členských zemí na to nestačí, bude do financování projektu, s optimisticky předpokládanou návratností 25 let, zapojen soukromý byznys. Je to jakási pohádka pro dospělé. Odkud se vzala tato pozoruhodná ideologie a v čem spočívá? Důležité je, že každá velká kultura má svoji ideu, kterou přispívá do společné pokladny lidstva. U Číňanů je to podnikavost, pracovitost, trpělivost. U Východu jako celku je to úcta ke starším. V USA je to byznys, u V.Británie je to formální demokracie a stejně formální lidská práva. U Ruska je to tvořivost – my když něco vytvoříme, tak pokud to světem neotřese, tak to určitě nepochopí, ale bude to velká síla! Evropská idea – to je pohodlí. Je lze pochopit, protože staletí stísněnosti a příšerných masakrů temného období raného středověku v nich zanechala hrozný otisk. Dokázali to přeměnit v civilizovanost, a tak se komfort stal hlavní ideou Evropy. Po 2. Svět.válce bylo dosaženo kouzelné situace, jak řekl jeden italský vědec, – poprvé není nic, čeho by se nám nedostávalo. Měl na mysli prvotní lidské potřeby, ale byla studená válka a všichni chtěli bezpečnost, potom se pustili do zlepšovatelství, až se dobrali do energie.

Energetika je odvětvím přirozených monopolů. Lze vytvořit, a také byl vytvořen, samostatný trh uhlí, nafty a dalšího zboží, ale vytvoření konkurence na trhu elektřinou a plynem je velmi problematické, protože jsou podstatou přirozeně monopolními odvětvími. To znamená, že z technologických důvodů jsou náklady na vytvoření konkurence podstatně vyšší, než úspory touto konkurencí vytvořené. Když platíme za vodu, plyn, elektřinu, přesvědčujeme se o tom na vlastní kůži. Dokud naše země a Evropu řídili inženýři a politici chápající, že lidi nelze ponižovat a utiskovat, protože jinak se tito lidé od vás odvrátí, a v podmínkách studené války by to byla katastrofa, státy to chápaly. Po skončení studené války brzda strachu ze zničení, z povstání, z vůdců zemí spadla, a ukázalo se, že demokracie sice funguje, ale funguje nedostatečně. A pustili se do zlepšovatelství. Nebyli to ale inženýři, ale filozofové, politici, ekonomové, právníci a divadelní režiséři -. Tedy ti, kdo nevěděli, co je to objektivní realita. Zvláštností humanitárního vzdělávání je přesvědčení, že pokud věc pojmenujeme jinak, pak se také jinou stane – to je přednost i bída profese. Takže, když se humanitáři začali zabývat organizací trhu, nevzali v potaz fakt, že existují přirozené monopoly. V důsledku toho začali rozvíjet konkurenci (nejen u nás, ale i v Evropě) v odvětvích, která k tomu objektivně nemají předpoklady.

Vlastí inženýrské vědy je Německo a Němci tento problém pro sebe vyřešili se ctí. Mně se nelíbí současné německé vedení, stejně jako se mi nelíbí mnozí jejich předchůdci, nicméně Němci jsou kulturní a technologický národ, který přišel na to, jak rozvinout konkurenci v prostředí přirozených monopolů, a to tak, že propojili celý technologický komplex, tedy výrobu, dopravu i distribuci energie do velkých společností. A konkurenci nechali jen skutečně konkurenční sféru, tj. bezprostřední prodej energie, kde si účastníci konkurují především kvalitou služeb. Ve Velké Británii se v období vlády Margaret Thatcher zrodila jiná idea – rozsekání celého technologického řetězce na malé kousky při oddělení výroby od dopravy a distribuce, takže dokonce i v  tak bohaté a technologicky pokročilé zemi v důsledku toho propukl deficit kapacit přepravy energie. Síťové hospodářství zkrachovalo. A tento model se dnes vnucuje celé Evropě. Nikoli proto, že chce někdo škodit, nebo je hloupý, nebo příliš ideologizován, ale proto, že inženýrské otázky řeší humanitáři. Přijetím takového rozhodnutí pod sebe Evropa položila mohutnou časovanou minu. My z toho radost nemějme, protože jedna taková mina pod názvem Ukrajina, explodovala těsně vedle nás. Až vybuchne Evropa, bude nám ukrajinská katastrofa připadat jako mateřská školka. Mina ale byla založena a tiká…

Už v roce 2002 Evropané vznesli požadavek, aby energetické toky mezi zeměmi nepoklesly pod 10% toků vnitrozemských a tomu měla odpovídat i síťová hospodářství. Ale protože základním požadavkem byla maximalizace zisku ve výrobě a prodeji, síťové hospodářství silně zaostalo a úkol se neplní. Inu, a teď vidíme přenos této „logiky“ i na plyn.  Historicky byl evropský plynový trh založen na dlouhodobé spolupráci se základními dodavateli, kterými byli hlavně Rusko, Norsko a Alžír, které prováděly průzkum, těžbu a dopravu a kontrakty se uzavíraly na desetiletí, což umožňovalo na jedné straně spolehlivé dodávky, na druhé straně návratnost investic a prostředky na rozvoj infrastruktury. Tento model, nicméně vedl k závislosti odběratelů na několika velkých hráčích. Proto v roce 1998 Europarlament schválil tzv. plynovou direktivu, neboli „1.Energetický balíček“, podle kterého měl být vytvořen konkurenční trh plynem a nahrazení dlouhodobých kontraktů tzv. spotovými obchody. Nicméně po několika letech se jim to zdálo málo a v létě 2003 Brusel schválil 2. balík direktiv, který rušil předchozí a jeho hlavní zvláštností bylo rozdělení vertikálně integrovaných společností, jako např. Gazprom a formální oddělení těžby od přepravy. Po plynové válce mezi Ruskem a Ukrajinou byl v září 2009 schválen 3. balík, který prakticky zakázal společnostem zároveň těžit a prodávat palivo, tedy prodat sítě, nebo je předat nezávislým operátorům…

Už více než 5 let mají těžaři zakázáno současně i vlastnit plynovody Tento předpis byl ve skutečnosti zaveden právě proti Gazpromu. Zpočátku se říkalo, že Gazprom je státní organizace a proto špatná. V momentě, kdy jsme se začali orientovat na formálně i reálně soukromé společnosti a když plyn od Gazpromu začal přecházet reálně soukromým podnikům, bylo to jednou z příčin poklesu jeho podílu na evropském trhu, tak Evropané změnili svoji pozici (oni jsou někdy i docela čestní…) a začali prohlašovat, že jejich úkolem není v první řadě úspora, ale snížení závislosti na ruském plynu. Za tuto politiku jsou ochotni zaplatit bilion, nebo 3 biliony Eur. Ve strategii, kterou přijali, je řada dalších myšlenek, místy i dobrých, nicméně jsou to pouze myšlenky.

Například myšlenka zavedení konkurence – skvělá idea – ale konkurujete-li na trhu s rohlíky, můžete je nosit v nůši. Pro přepravu plynu se musí stavět plynovody, které stojí šílené peníze, a obdobně drahé podzemní zásobníky. Dodnes zachraňuje Evropu infrastruktura vybudovaná ještě v sovětském období, kdy kromě plynovodů byly vybudovány i obrovské zásobníky na Slovensku a Ukrajině. Onen bilion – nebo tři, to jsou sumy, které se nezaplatí ani teoreticky. Říkají nám, že ruský plyn je špatný a drahý a že s námi uzavřeli nevýhodné smlouvy, takže je nebudou plnit. To je typicky evropský přístup – …podepsali jsme smlouvy, ty se nám ale nelíbí, takže na ně kašlem, nebudeme je plnit, zatímco vy jste povinni svoje závazky vůči nám plnit do puntíku, protože to tak my chceme. To je logika politikaření a krádeže.

Podíváme-li se ale na skutečný stav, vidíme, že náš plyn vůbec drahý není. Jistě, je tzv. spotový plyn (zkapalněný), který se převáží ve speciálních tankerech. Ovšem, proto, abychom dopravili náš plyn do Evropy, dokonce do Velké Británie, kde zajišťujeme 13% její spotřeby, a nyní, v období sankcí se tento podíl dokonce zvyšuje 1,5 krát – to je rozhodnutí její vlády (a Německo v květnu nakoupilo u Rusů o 68% plynu více než ve srovnatelném období roku 2014 – pozn.překl.). Takže pro dodávky našeho plynu se ho musí ¼ spálit v kompresních stanicích. K dodávce zkapalněného plynu, se ho musí spálit polovina, protože komprese a dekomprese je velmi drahá technologie, a nižší místní náklady na těžbu se tu úplně rozpustí. Proto jsou burzovní ceny plynu nestabilní a v některých momentech nižší než ruské jsou. Vezmeme-li ale ceny průměrné, tak kapalný plyn vychází dráž, a někdy podstatně. Přitom ruský plyn se dodává podle dlouhodobých kontraktů, které jsou, pravda, navázány na cenu ropy, ale za ropou následují s velkým zpožděním a se značným vyrovnáváním výkyvů. Při odběru tohoto plynu  víte o změnách čtvrt roku dopředu a můžete si dle potřeby vytvořit dostatečnou zásobu suroviny levnější. Spotřebováváte-li plyn spotový, nevíte dokonce ani to, kolik stojí plyn, který spotřebováváte právě teď. To je velká nestabilita, ke které se Evropa z ideologických důvodů odsuzuje. Takže slova o snížení ceny plynu jsou pouze slova – a nic víc.

Ve strategii rozvoje energetického trhu se píše o nezbytnosti rozvoje alternativní energetiky. Jsou to svatá slova a já jsem pro. Ještě nedávno nám tvrdili, že do roku 2020 bude 20% evropské spotřeby energie kryto alternativními zdroji. Proč při dopracování koncepce, z ní najednou zmizela konkrétní čísla? Je to proto, že podstatná část této energetiky je státy dotována. A v podmínkách, kdy ropa zlevnila a ropa a plyn se staly lákavějšími než všechny druhy alternativní energetiky – a s druhé strany chybějí peníze na dotování alternativy? Problém je v tom, že současný Západ neví, v čem spočívá jeho identita po zničení naší země. Pokud si Američané pro sebe vymýšlí cosi v podobě svobody a boje s terorizmem a současně i mezinárodní terorizmus, tak Evropa – která je v podstatě neagresivní – si vymyslela globální oteplování. Neexistují důkazy o míře jeho spojení s činností lidstva, protože neexistuje model formování klimatu, takže to nevíme a navíc korespondence mezi klimatology, kde si vyprávějí o tom, jak falšují údaje, se dostala na internet. To pro Evropu není důležité, protože si potřebuje vymyslet novou identitu, kterou dříve byl boj proti SSSR a jeho údajnou válečnou hrozbou. Tou novou identitou má být boj s globálním oteplováním a díky němu je ochotna utrácet peníze – i bilion i tři, aby vytvořila trh s energií, který je zjevně odsouzen k neefektivnosti, protože je to přirozený monopol a oni ho nesprávně restrukturují – nikoli podle německého, ale podle anglického modelu. A tak budou utrácet obrovské peníze na nákup drahého norského, katarského, nebo dokonce amerického břidličného plynu namísto podstatně levnějšího plynu ruského. Přeji jim úspěch a nemyslím si, že bychom se tím měli nějak zvlášť zaobírat.

Ovšem, jestliže tito lidé nám budou s prstem v nose vykládat cosi o lidských právech, o demokracii a trhu, musíme mít na paměti, že přinejmenším to, co oni provádí sami se sebou, je cesta nikam. Je to cesta k neúspěchu, cesta k proměně celé Evropy v to, v co dnes Evropa změnila Ukrajinu. Je také zřejmé, že v zájmu této ideologie se Evropané budou pouštět do těch nejdivočejších věcí.

My jsme si například zvykli na to, že Evropa ctí zákon (alespoň svůj), procedury a že plní to, co si sama pro sebe vymyslela. Když jsme ale vedli jednání o přístupu plynu na evropský trh, když jsme se pokoušeli pochopit, co od nás vlastně chtějí, když jsme se jim snažili vysvětlit, že je naprosto nevýhodné nechávat podstatnou část „Severního proudu“ poloprázdnou, že se tím neumořují jejich vlastní investice. Tak se najednou ukázalo, že jednání s námi vede Evropská komise, a když její úředníci nám začali vykládat něco o efektivnosti, naši vyjednavači je upozornili na to, že nemají žádný mandát k vedení takových jednání, protože EU není stát, ale útvar, který má od členských zemí delegovanou jen část pravomocí, mezi kterými toto téma není.

A navíc to byla EU, kdo na nás tvrdě tlačil, abychom dávali slevu, nebo jim dokonce dodávali plyn zdarma (Ukrajina kradla plyn s jejich plným vědomím). A když oni rozvraceli celý systém bezpečného zásobování Evropy, protože ukrajinská cesta plynu bude díky mnohaleté nulové údržbě velmi brzy k nepotřebě, „Jižní proud“ nebude a EU dělá vše proto, aby nebyl ani „Turecký proud“, kaspického plynu, na který spoléhají, bude nedostatek a iránský prakticky kompletně kontroluje Čína, podobně jako turkmenský plyn – takže si Evropa sama pod sebou řeže větev.

Když jsme jim vše toto připomněli s tím, že právo k jednání o energetice nemá EK, ale jednotlivé státy, slyšeli jsme jen spoustu nadávek a poukazů na náš totalitarizmus a absenci demokracie…

Potom tedy zapomeňme na to, že v Evropě jsou evropské hodnoty. Ony možná setrvačností ještě existují. Ale na export jdou pouze a výhradně jen lži.

hroch-hlava

 Zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=DtzSNK7hbxg

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

37 reakcí na O rozvoji evropského energetického trhu

 1. Hudec napsal:

  To je dobrý článek.

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Obdivuji autora, že je schopen sepsat všechny ty nechutné peripetie a vyhnout se nadávkám, dokonce nezmínil ani blázinec.

  Pokaždé, když se uvede německá nebo holandská energetika, jsem úplně v úžasu, jak mohli Němci, vždy skvělí inženýři, nechat dojít demenci a blbství tak daleko. Začalo to dávno předtím, než se Američané rozhodli Evropu oddělit od Ruska a Asie, způsobili si to výhradně sami Němci.
  Jindy tak exaktní a vědečtí suchaři totálně zpitoměli a začali věřit zfalšovaným báchorkám o antropogenním globálním oteplování. Byť k tomu neexistuje jediný důkaz, naopak, existuje spousta důkazů proti. Například, že teplota už 15 let nestoupá. Že ve středověku bylo ještě tepleji. Že za všechno může Slunce a kosmické vlivy, protože oteplování/ochlazování je měřitelné i na Marsu. Po všech těch skandálech s falšováním „hokejek“, odvozování teplotních záznamů z jediného vhodného stromu, … snad všechny druhy vědeckých podvodů, které jsou možné.
  Exaktně všichni vědí, že FVE panel samotný je v našich zeměpisných šířkách stěží rentabilní, v součtu s nutnou infrastrukturou a záložními elektrárnami je to přímo zločin, něco takového používat. S větrníky je to ještě horší. Celá německá (a holandská) šaškárna vedla pouze ke zdražení elektřiny pro spotřebitele a hlavně k mohutné „fosilizaci“ energeticky – spalování uhlí, i nekvalitního, tvoří dnes základ německé a holandské energetiky. Holanďani mají nejdražší elektřinu v EU, Němci jsou jen kousek za nimi.

  Tyto „výsledky“ jsou pořád překrývány tunami lží. Místo aby se blbárna zrušila, bude se ještě posilovat. Proč to dělají ? Chtějí naši společnost, evropskou civilizaci opravdu zničit ? Zrušit průmysl – protože ten se v celosvětové konkurenci neuživí, pokud elektřina stojí u nás 16x tolik než v USA ? Proč ?

  Otázka plynu je pak ještě další level.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   „Oni“ nechtějí zrušit průmysl a elektřina u nás v EU (zatím) nestojí 16x víc než v USA
   Elektřina v USA:
   http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a
   Elektřina v EU:
   http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=ten00117
   Zejména pak doporučuji pozornosti rozdíly mezi cenou elektřiny pro podniky a pro domácnosti u „obnovitelných“ energetických tygrů – Německa, Holandska a Dánska.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Ceny v USA jsou místně velmi rozdílné, Kalifornie nebo Boston je něco jiného než třeba Alabama. Porovnával jsem konkrétní cenu elektřiny pro datové centrum v Alabamě a v ČR. Má to hlavně dva důvody – u nás není, jako v Německu a Dánsku, pro firmu menší cena než pro domácnosti, ale právě naopak. A potom, v Americe je v současnosti tak levný plyn, že se vyplatí vyrábět si elektřinu sám vlastním dieselovým motorgenerátorem na plyn, což zase stlačilo ceny od místních rozvodných závodů, tam, kde je plyn dostupný.

    Celý německý a dánský energetický podvod zatím „funguje“ jen díky dotované elektřině pro průmyslové podniky, které by dávno krachly, platit skutečnou cenu – celou pseudo-zelenou šílenost platí domácnosti a daňový poplatník.

    Udávaný poměr „zelené“ elektřiny v Dánsku je samozřejmě lež a špinavý fígl s čísly. V pozadí jedou uhelné elektrárny, bez kterých by to nefungovalo, ale ty nejsou připuštěny do sítě, pokud je zrovna dost vítr nebo slunce. Hodně také pomáhají okolní státy, třeba Norsko se svými hydroelektrárnami.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     To beru. Havaj také není zrovna Texas, co se cen elektřiny týče. 🙂
     Jak vypadá zálohování „obnovitelníků,“ když není po ruce dostatečná kapacita v hydroelektrárnách, vím mnohem lépe, než by mi bylo milé. Jsem totiž postižen prokletím elektrotechnického vzdělání v oblasti silnouproudu a z vlastní smutné zkušenosti vím, že zásadní neznalosti zákonů pánů Ohma, Ampéra, Kirchhoffa a Maxwella se okecat nedají. 🙂
     Když slyším protesty rádobyekologů okolo Hinckley Point C, chce se mi škodolibě se smát. Mají přeci přesně to, co si vyřvali a teď se musí rozhodnout, čeho se bojí víc: emisí skleníkových plynů nebo jaderných elektráren. .
     http://nejedly.blog.idnes.cz/c/430509/Cestou-zelenou-k-Hinkley-Point.html
     O Německu je na témže blogu http://nejedly.blog.idnes.cz/ mj. článek
     „Index energetické transformace Německa“
     vycházející z hodnocení poradenské společnosti McKinsey&Company, která na číslech a faktech dokládá, co všechno je politik ochoten provozovat za veletoče, jen aby nemusel vyslovit obávanou větu: „Spletl jsem se.“ Bohužel to má tři části a já nechci domácího pána dráždit přespočetnými odkazy.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Jsem elektrotechnicky postižen podobně (FEL slaboproud).
      Ale je to marné, lidem zasaženým dlouholetou masáží ekologistů se nedá nic vysvětlit.
      Nechápou rozdíl mezi špičkovým výkonem a skutečným výkonem, kilowatty míchají s gigawatty a vůbec jim to nepřijde. Domnívají se, že „sluneční auto“ pokryté FVE bude normálně jezdit. Že stačí dát na barák FVE a bude soběstačný. Rozdíl mezi výkonem FVE a potřebou energie vyšší o několik řádů jim nic neříká.

      Stejně zábavné je to s těmi skleníkovými plyny, za které je považován CO2. To není jen pavěda, to je přímo čarodějnictví. Sdílím Vaše pobavení ohledně ekologistických námitek proti jádru – stali se obětí vlastní pasti, nic jiného ty jejich přiblblé CO2 limity není schopné splnit.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Měl bych pár výhrad a doplňků. Jednak ony „energetické ostrovy“ – tedy bez dosahu drátů – skutečně existují.
       Co se týká CO2, tak je trochu problém v tom, že v dobách velkých přesliček byla produkce i spotřeba zhruba vyrovnaná. Teprve člověk zmenšováním zelených ploch přispěl k nadprodukci. Nemá jej totiž co spotřebovávat.
       Ohledně oteplování, tak stačí si uvědomit, že velká část našeho území kdysi byla zalita teplovodním mořem a jeho stopy nacházíme dodnes.
       Na spalování odpadů, jako zdroj nějaké energie bych byl ochoten i věřit. Znamenalo by to i úsporu místa pro skládky, menší kontaminace a podobně. Jen nevím, zda je možné budovat spalovny v místech skládek a využívat k provozu skládkový plyn.
       Biomasa je stejné nebezpečí jako řepka. Pokud se vrhneme na biomasu, budou nám mizet louky s krmivem pro dobytek. Ale aspoň nebudou krávy produkovat škodlivé plyny.
       Jádro má velký potenciál a pokud by nadzemní část úložiště nevyžadovala tak obrovské plochy, klidně bych obětoval své políčko pro jeho výstavbu. Jenže výhodně umístění nedaleko železnice a nádraží je znehodnoceno rozlohou. Protože jednak věřím na „recyklaci“, jednak věřím i v nějaký nový zdroj.
       Vodní toky nelze více využívat kvůli NIMBY a různým ekologistům.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Netvrdím, že ony „energetické ostrovy“ neexistují – je to možné, stejně jako je možné doletět na Měsíc. Jen to „něco“ stojí. „Vyplatí“ se to jen tam, kde se peníze nepočítají. Nebo kde jiná možnost není.

       Hlavní problém „ostrova“ je akumulace. Elektřinu akumulovat neumíme. Ne dost levně.
       Ostrov je závislý na výměně akumulátorů každých pár let, což stojí několikrát tolik, než elektřinu prostě platit elektrárně – jen za ty akumulátory.

       Nemusíte na to být žádný expert: podívejte se na cenu běžné autobaterie (což je nejlevnější akumulátor z hlediska kapacita/cena díky velkovýrobě), její kapacitu ve Wh, počet nabíjecích cyklů než odejde. Násobte a dělte – čísla jsou jasná.

       Takže: autobaterka má 12 V, 55 Ah. To dává 660 Wh. Baterku nemůžete vybíjet do dna – to by šla rychle do hajzlu – takže optimisticky řekněme, že pro 1 kWh potřebujete dvě. V režimu neustálého nabíjení/vybíjení vydrží řekněme 500 cyklů. Takže 500 kWh. Baterka stojí řekněme 1500 Kč, takže 3 000 Kč – no a za 500 kWh dáte od elektrárny 5 Kč/kWh 2.500. Tedy jen v letmém odhadu cen Vás bude stát samotná baterkárna více než platit ČEZu. Náklady na akumulaci jsou navíc ještě několikrát větší, protože musíte zahrnout celou tu starost o „zdraví“ baterek. A levnější baterie než olověné auto-akumulátory neexistují, každé jiné řešení je několikanásobně dražší.

       Akumulace je přitom nutná, protože veškerá zátěž se odehrává ráno a večer, v případě domova – pak přes akumulátory teče přes 90% výkonu. V případě třeba firmy to může být příznivější, ale stejně se pod 50% akumulaci těžko dostanete.

       Špičkový výkon FVE či VTE je pouze hausenmero, V případě nepříznivých podmínek – může týdny nesvítit slunce a nefoukat – není jiné cesty než na „ostrově“ nahodit dieselgenerátor nebo plynovou turbínu. Nebo mít kapacitu OZE obrovsky naddimenzovanou, což je zase neprůchodné investičně.

       Sám jsem absurditu jménem „ostrovní režim“ zkoušel, nikoliv z důvodu měknutí mozku, ale z nutnosti – přívod silové elektřiny do mého domu v horách byl velmi nespolehlivý. Skončil jsem u dieselgenerátoru, upraveného na vícepalivový režim – buď zemní plyn nebo letecký kerosen (určitý čas vyprodávaný rušenou armádou z podzemních zásobníků rušených vojenských letišť). To vychází levněji než celá FVE a VTE šílenost.

       To se mi líbí

      • okolojdoucí napsal:

       Kchodle, k akumulaci svého druhu jsem napsal níže:-)

       A s tím kerosinem, to jste mě tedy dostal. Jen nad uskladněním bych asi dost bádal. Jak často a dlouho jste si takhle kerosinem posvítil?

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Letecký kerosen – byl to ekvivalent dnešního Jet A4 – je vlastně druh petroleje, za normální teploty je to téměř nehořlavé. Takže skladování není problém, vozil jsem to v 200l sudech a skladoval v kůlně kus od baráku. Nakonec mě to věčné čerpání, připojování sudů, odvzdušňování hadic, …unavilo, tak jsem splašil malou cisternu, kterou jsem zakopal, abych neprovokoval zelené magory, kteří se rojili každé léto. Finálně, když zásoby levného kerosenu docházely, jsem zakoupil CNG, místní plynaři přivezli velkou nádrž, tu zakotvili na betonové lože a pravidelně přijížděli ji napouštět. Provozoval jsem to pak asi 5 let. Dům jsem prodal, nový majitel to používal dále dalších 5 let, než tam konečně zavedli elektřinu podzemním kabelem.

       Cenově to vycházelo mnohem lépe, než blbnutí s FVE, VTE, akumulátory.

       Jistě, nejlepší akumulace dneška – ve velkém rozsahu – jsou přečerpávací hydroelektrárny.

       Další možností akumulace je onen zelený grál všech OZE hlav, a sice „vodíkové hospodářství“. Tedy akumulovat energii elektrolýzou vody ve formě vodíku, ten pak spalovat motorem či turbínou. Jenže vodík je velmi zlobivý plyn, kromě toho že velmi bouchá tak se špatně stlačuje – až třetinu energie, v něm obsažené (spalováním) vyžaduje jeho stlačení a zkapalnění (musí se mohutně chladit), naopak další třetinu pak stojí jeho zplynování před spalováním (musí se topit). Ztráta je tak minimálně 50% (protože teplo pro zplynování se bere z chlazení motoru nebo turbíny). Ztráta elektrolýzou je také veliká (nepamatuji si přesně kolik, tak se musíte podívat po netu).

       Je to prostě tak komplikované, nebezpečné a ztrátové, že to nikdo v průmyslovém měřítku nepoužívá.

       Což nezabraňuje ekologistům o tom všude plkat do alelujá. Jejich vrcholným číslem je pak lucidní snění o FVE elektrárnách na Sahaře, které budou přes „vodíkovou ekonomiku“ zásobovat celou zelenou EU. Jediný problém je tak trochu s islamisty, předtím je nutno poslat Wermacht, eehh tedy „spojené evropské mírové síly“ do severní Afriky a trochu to tam s pomocí atomovek povyhladit, tedy chtěl jsem říci demokratizovat.

       To se mi líbí

    • MAXI napsal:

     Nevim, proc tady palec dolu.
     Je to naprosta pravda a slovo podvod namiste.
     Na zelenou energii se neuveritelne doplaci.
     Nemecky prümysl ma nejlevnejsi cenu el.
     proudu v Evrope, (podniky s intenzivni spotrebou
     jsou osvobozeny od platby uplne),
     a domacnosti to musi dorovnavat.
     Prumysl nakupuje levne na burse:
     2,5 – 4,- centy za kWh
     Domacnosti draho od dodavatele:
     32,- centu (i s DPH)
     Stat nedotuje nic, jen prerozdeluje.
     Elektrarny bezi vice nez z 60% na
     fosilni paliva a stale se stavi nove.
     Jsou zapotrebi, protoze obnovitelne
     zdroje naprosto selhaly.
     A to se ani nevi kolik elektraren tu vlastne je.
     Az v roce 2011 napadlo agenturu spravy
     rozvodnych siti je spocitat.
     Ale ze se nepretrzite nektere uzaviraji,
     oteviraji, opravuji nebo spousti jen
     v mezicase, tak pocitaji dodnes.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      O mínusech netřeba přemýšlet. On se vždycky někdo takový najde.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Přesně tak. Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tragické.

      Celý fígl spočítá v tzv. „burze elektrické energie“. Tam se „obchoduje“ velkoobchodně s vyrobenou elektřinou, přičemž k OZE cenám nikdo nepočítá náklady na zálohování a stabilitu sítě, ani externality, započítané do cen jaderné a fosilní elektřiny. Podniky nakupují přímo od výrobců, domácnosti přes rozvodné závody, kde je do ceny započítáno všechno včetně nákladů na stabilitu sítě – tj. provoz těch „neviditelných“ fosilních zdrojů, které slouží pro stabilizaci OZE – bez nich by to nefungovalo. Velké firmy, které si to vylobovaly, neplatí dokonce nic. Oficiálně je to právně navlečeno tak, že se energie nedotuje. De facto ale Německo porušuje všechny smlouvy o zamezení nekalé konkurence, zákazu dotování firem.

      Za celou dobu zeleného šílení využití fosilních paliv v Německu – v Dánsku ještě více – stoupá. Plynové elektrárny jsou většinou odstaveny, kvůli drahému provozu a obstrukcím s ruským plynem, jsou nahrazovány výrobou z toho nejmizernějšího hnědého uhlí z domácích zdrojů, protože americké černé uhlí není tak levné jak bylo slibováno. Takže výsledek je – kdybychom byli zelení blázni a přijali jejich ujeté teze o škodlivosti CO2 – zvýšení „uhlíkové stopy“ o mnoho procent, podíl fosilních paliv je přes 60%. Stoupl o více než 10%, za cenu přibližně bilionu euro. A to ještě nedošlo k odstavení jaderek, plánovanému na rok 2022. Chybí přes 10 tisíc km VVN vedení ze severu na jich – 5 gigantických vedení, celkem 10 GW kapacita.

      Ročně se v téhle šílené blbárně utopí neskutečné peníze, které mohly být využity mnohem účelněji. Český solární podvod je proti tomu jen dětská hra.

      Vydávat Německo či Dánsko za energetický vzor může jen idiot nebo velký zločinec, který si na té epochální krádeži veřejných peněz mastí kapsy.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Reálně vzato je celá německá energetika ovládaná šílenci. Normálně totiž funguje ekonomická a technologická optimalizace – tj. elektrárny se staví tam, kde jsou jejich atrakční obvody, tj. kde je energie potřeba. Postavit gigantické vedení ze severu na jih, které jinak není vůbec potřeba, energii ze severu dále prodraží o ztráty ve vedení, zabere zemědělskou půdu, znemožní výstavbu, zničí krajinu, zvýší mohutně elektromagnetický smog v okolí, … a k tomu celá ta zhovadilost jménem OZE musí být téměř 100% zálohována běžícími tepelnými elektrárnami. Reálně vzato, celé OZE by mohli zítra vypnout a nic by se nestalo – mimo zvýšení stability sítě, která je dnes permanentně na pokraji kolapsu, radikálního snížení cen elektřiny pro domácnosti – by si toho nikdo nevšiml.

      Celkově se dá říci, že romantičtí Němci se průměrně dvakrát za století dočista zblázní. Poprvé to měli s Hitlerem: „Dejte mi Německo na 10 let, a uvidíte“ – a viděli.
      Podruhé teď se „zelenou“ energií. Ale pořád lepší než kdyby vyráběli tanky a bombardéry – s větrníkem a FVE panelem za lebensraumem vyrazit nemohou. Ale následky to bude mít podobné.

      To se mi líbí

 3. brtnikvbrlohu napsal:

  Nevím – ale když vidím tu zasviněnou přírodu kolem sebe – i v nejhlubších hvozdech kolem mého brlohu tak mi ta skepse k tomu antropogennímu působení nějak nesedí, je pravda že exaktní důkazy nejsou, to ale neznamená že si musíme do svého hnízda svinit čím dál tím víc.
  A že Energiewende je capina ještě neznamená že musíme zdroje téhle planetky – co má konečnou velikost – rabovat do úplného fatálního konce.
  Jinak s článkem souhlasím – až na tenhle „drobný“ detail který se může ukázat jako podstatný – třeba až bude pozdě.
  A že si někdo dělá z ekologie dojnou krávu taky ještě neznamená že původní idea je špatná (ostatně je to zatím osud i jiných idejí).

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Na to rád používám jeden starý citát: Pozor na duševní impotenty. Dovedou znásilnit leckterou dobrou myšlenku. Jinak třeba FVE byla prapůvodně vymyšlena jako zdroj energie pro vždy jen jednu konkrétní a pokud možno administrativní budovu, tedy budovu, která je v provozu pouze ve dne. S plantážemi FVE nikdo původně nepočítal. Doufám jen, že se rychle rozvine a zejména zlevní a tedy zdostupní FV šindel. Z toho by žádná plantáž dělat nešla. I když u impotentů jeden nikdy neví.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Ačkoliv idea FVE střešních krytin – tedy že by každá střešní taška, plech měly na sobě FV vrstvu, vypadá jako dobrý nápad, je to pitomost. I kdyby to nestálo téměř nic, samotné ty panely a jejich instalace.

    Důvod je jednoduchý: regulace. A že neumíme elektřinu efektivně akumulovat.

    Samotné panely navíc „něco“ stojí. Nejde jen o panel nebo FV vrstvu, hlavní je všechno další – měděná vedení od panelů k měničům (musí být tlustá, protože vedou velké proudy o malém napětí), měniče a jejich transformátory, další regulační elektronika a řídící sítě. Započítejte cenu velmi komplikované instalace, servis toho všeho, bleskovou a požární bezpečnost. A co čištění panelů ? Kde jsou střechy, je prach, smog a pokud naopak je čisto, budou to mechy, ptáci, brouci, další rostliny. Někdy déšť přinese až písek ze Sahary. Jindy prší žáby nebo ryby – pravda, to je málokdy 🙂

    A proč to všechno ? Slunce má „výkon“ asi 1kW/m^2, ovšem na rovníku. Kolik je u nás slunečných bezmračných dnů ? Asi 30, zbytek času bude výkon 5-30% maxima. Musí to být orientované kolmo na Slunce, protože odrazivost (zákony optiky); nebo alespoň na jih. Účinnost panelů je kolem 20%, v budoucnu těžko – při použití všech možných triků – dosáhne více než 50% – pokud ano, nepůjde to čistit, nebude to mít hladký povrch a rychle se to zamaže.

    Kolik je plocha jižně přivrácené střechy, případně zdí budovy ? Krát výkon Slunce, krát 20% účinnost panelu – tedy teoretický maximální výkon ? Zjistíte, že to stačí s bídou na osvětlení, pokud se všude použijí ta nejlepší LED světla. Leda, že byste všechny domy stavěl přízemní, aby poměr velikosti střechy a obsluhovaných místností a pracovišť byl co nejvyšší.

    Když to všechno spočítáte, zjistíte, že idea „soběstačné“ administrativní budovy je úlet lunatiků. Je možné takovou věc experimentálně udělat – stejně jako je možné letět na Měsíc. Ale něco to stojí.

    Budova se musí obejít bez topení, klimatizace a výtahů. Veškeré vybavení musí být extrémně nízkoenergetické. Jistě, dnes je možné postavit počítač s dostatečným výkonem pro úředníka, s odběrem 2W, displej dalších 20W. Ovšem serverovna pro celý barák pořád potřebuje několik kilowatt.

    Jinými slovy, „soběstačná“ budova se nevyplatí provozovat, je to ekonomická sebevražda.

    Pak tu máme problém s akumulací – neumíme to. Lokálně se dají používat třeba motorgenerátory na principu setrvačnosti – taková UPS dokáže vydržet třeba hodinu, s vysokou účinností zachování energie – kolem 70% i více. Ale pak už musí nastoupit baterie. A ty neumíme – ne dost levně, ne dost účinné, ne s dost velkou životností. A to vynechávám ekologii a nebezpečnost výbuchu a požáru.

    Dostáváme se k problému regulace. Výkon FVE kolísá. Když nebude jasno, bude se měnit od 5% do 100% každou chvíli. Elektřina je potvora, jde cestou nejmenšího odporu, takže všechny výpadky musí okamžitě zálohovat nějaká skutečná elektrárna. Která navíc musí umět velmi rychle měnit výkon z nuly na 100% – tím pádem bude pracovat značně neefektivně.

    Dnes se to dělá plynem nebo uhlím – kotle jedou na plný výkon, generátory jsou roztočené, ale nevyrábějí elektřinu – až na povel z regulační soustavy. Takže to stojí stejné peníze, ať už se elektřina v plynové nebo uhelné elektrárně vyrábí či ne.

    Tím je tedy jasné, že pokud FVE střechy nebudou, nic se nezmění, protože záložní elektrárny stejně jedou pořád – tak proč by nemohly tu energii rovnou dodávat ?

    Celá OZE energetika je zoufalý nesmysl, zhovadilost, zločin, sabotáž.
    Urážka zdravého rozumu.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Tak to nebylo myšleno. A ony experimentální objekty existují a jedou přes den na vlastní. Jenže na noc se zavřou a samozřejmě nejsou soběstačné celodenně. Jenže „běží na noční proud“, tedy ten nadbytečný, který se stejně musí vyrobit. Ale snižují denní náročnost soustavy. Faktem je, že nemohou být všude, protože podmínky nejsou všude stejné. Nejlepší by byly na obou pólech. A střídavě je připojovat do sítě 😆

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Jinými slovy, je to naprostá pitomost. Takovou věcí může někdo krmit hlavu leda tak úplnému idiotovi, což spousta lidí je. Nebo „humanitně vzdělanému“ pitomci, který je nepostižen byť jen fyzikou ze základní školy a neumí ani počty.

      Ty „experimentální objekty“ nejedou přes den pouze na vlastní. Možná jim to ve dne udělá 1/10 nebo 1/100 odběru z vlastního, ale za jakou cenu ? Určitě za mnohonásobek toho, kolik by stála elektřina z elektrárny. Možná na to firmy vylobovaly nějaké dotace, takže účet není až tak katastrofální – a hlavně, je to reklama. V dnešní vypatlané době to dobře působí na všechny ty „sluníčkové lidičky“.

      Byl jsem kdysi pracovně v Nokii, v tom jejich právě dostavěném megabaráku, to bylo něco podobného. Samá ekologie, relaxace. Ideální demonstrace totální zhovadilosti. Co Vás napadne za „postmoderní“ lunatickou šílenost, to tam měli minimálně dvakrát. Bylo vidět, jací blázni tu firmu vedou – okamžitě jsem prodal jejich akcie, které jsem léta držel. Během několika měsíců začal totální pokles, do pár let fakticky krachli a odevzdali svoji firmu za pár šušňů Microsoftu.

      Blbárna nemá konce, což je vidět třeba na nových „ekologických“ datacentrech. Ale tam je to spíše jen ksicht pro veřejnost, součást PR. Bez megawatt z Dukovan to nejede.
      Kdo chce s vlky jíti, musí s nimi výti.

      To se mi líbí

 4. strejda napsal:

  Dlouhý a velmi přesvědčivý článek i když si myslím, že v antropogenním oteplování je skryta časovaná bomba. Ale o tom článek není. Není ani tak úplně o plynu. Je o tom, co je obsáhnuto v
  pětadvaceti slovech a dvou tečkách. Je to na konci jako poselství.

  Potom tedy zapomeňme na to, že v Evropě jsou evropské hodnoty. Ony možná setrvačností ještě existují. Ale na export jdou pouze a výhradně jen lži.

  To se mi líbí

 5. Mainguard napsal:

  Kdepak rusofobie, ale snaha udržet si zdravé životní prostředí bez klasické průmyslové zátěže, způsobené industrializací 20.století, kdy se vyspělost počítala na počet ocelových ingotů a ne podle klasických indikátorů životní úrovně (tam by socialismus pohořel, díky ingotům vytvářel jakés takés zdání vyspělosti).

  Ekologie je navýsost levicová hodnota. Nicméně nejen to, všude na vyspělém Západu jdou směrem k větší diverzitě OZE a nad hodnotami enveïronmentalismu JE TAM SHODA NAPŘÍČ politickým spektrem. Postmoderna už vážně chápe levici a pravici jako obsolentní relikt ranně kapitalistické moderny. Jak říká můj oblíbený filozof Václav Bělohradský. Principem naší liberální demokracie je střídání u moc „lib-lab“ (liberal vers. labour). Vše ostatní mimo hlavní proud tenduje k hnědému či rudému extremismu. Proto nakonec i křesťanští demokraté, tradiční obhájci porurské průmyslové lobby, dnes jdou s hlavním proudem přesunout těžiště výroby energie směrem k obnovitelným zdrojům.

  Čím více na Východ tím více špinavých technologií, čím bohatší země tím víc si jejich lidé uvědomují že za čisté životní prostředí se musí PLATIT a ne Mercedesy (těmi jezdí ruští mafiáni a petrolejoví šejci od nepaměti taky) jsou znakem skutečného BOHATSTVÍ vyspělé a kulturní společnosti, ale to, kolik jsem ochoten zaplatit za zdravé životní prostředí a jak zdravou a socíálně zabezpečenou mám společnost. Bohatá společnost se pozná podle toho že ŽIJE ZDRAVĚ (to Rusko, rusofilové odpustí, rozhodně není, dokonce Putin chce nějakým dekretem omezit chlast a zavést povinné ranní rozcvičky, poté co Medveděv zveřejnil šokující statistiku 2x více zvýšené úmrtnosti Rusů v 1.pololetí tohoto roku), v tomto ohledu (uklidním Kchodla a v tomto mu dám rád za pravdu, ano i USA není vyspělá země z hlediska jejího přístupu ke „špinavým energiím“ a z hlediska zdraví Američanů na tom není o moc lépe než Rusko, tady jsou si obě země podobné).

  Konzervativci obecně dnes ve světě holt mají problém s postmoderními hodnotami – rodina a národ jsou dnes asi tak „trendy“ jako fiakry a koželužny o:), pak podle Environmental Performance Index sestaveným experty z Yale University sestavili žebříček zemí s nejlepším stavem životního prostředí. Které to jsou? Samozřejmě (jaká náhoda, že?) ty ekonomicky nejsilnější, s nejvyšší životní úrovní světa.

  Švýcarsko, Norsko, Rakousko, Austrálie, Lucembursko a Nizozemsko. (USA se nedostaly ani do první třicítky Rusko se je spolu s Kazachstánem a Turkmenistánem poslední! Pravda křivdil bych Californii, ta má svá Green cities a v Palo Alto je jedna z největších výzkumných laboratoří na fotovoltaiku a větrné turbíny poslední generace.

  Viz Global Metrics for The Environment – Environmental Performance Index

  Tak a teď nějaká fakta o tom jak to funguje v zahraničí. Tady je zajímavý rozhovor s naším šéfem kanceláře agentury CzechTrade v Düsseldorfu Vítem Brunerem

  http://euro.e15.cz/cesky-export/vit-bruner-nemci-chteji-az-80-procent-energie-z-obnovitelnych-zdroju-859926#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

  Přijalo už Německo pro problematiku obnovitelných zdrojů energie jakýsi jízdní řád?

  V červnu letošního roku schválil parlament koncepci, na jejímž základě má být podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektřiny nejpozději do roku 2020 zvýšen na 35 procent. V roce 2030 to má být už polovina veškeré energie, v roce 2040 dokonce 65 procent a v roce 2050 plných 80 procent. S ohledem na aktuální podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v Německu – 17 procent v roce 2010 – je tento záměr velmi ambiciózní. Diverzifikaci doprovází výzkum, zavádění nových technologií a nutné investice. Vznikají tak nové tržní segmenty, které nabízejí možnost uplatnění i českým firmám nejen v roli subdodavatelů, ale také dodavatelů zelených řešení či investorů. (pozn. Mainguard, dnes v r. 2015 je to už 23%, rozhovor je 3 roky starý. Němci chtějí až 80% své energie vyrábět z obnovitelných zdrojů!)

  a poslední souhrn, ta čísla by měla být pro všechny fosilní dinosaury varováním!

  Last year was characterised by slumping oil prices and continued global economic growth – so how did renewable energy fare?

  Well, according to the REN21 Global Status Report, it kept growing – helping to stall greenhouse gas emissions. Wind, solar, hydro and other renewable sources made up 59% of new power generation capacity installed in 2014. China, the US and Brazil topped the table for total clean generation, while Denmark, Germany and Sweden had the most per head.

  In the heat and transport sectors, progress was slower, with some policies supporting biofuels and electric vehicles. Investment across renewable power and fuels was up 17% on 2013, to US$270 billion. In early 2015, 164 countries had renewable energy targets and 145 had policies to support the sector. These include many in the developing world that had no such targets a decade ago.

  http://www.rtcc.org/2015/06/19/renewable-energy-in-numbers-ren21-report/#sthash.Ba0ZdHlY.dpuf

  Dánsko, jedna z nejvyspělejších zemí světa a zároveň nejvíce sociální země světa, čerpá z obnovitelných zdrojů už dnes 41%!

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Dobře se bavím, když ti šášulové v EU dělají na Rusa ramena, ale náhradu za jeho plyn nemají. A mozek na to jak z toho ven ( co sto hoven, dvěsta hoven ) se tam nenajde. Všechny ty pakárny okolo fotovoltaiky a podobných bursíkovin lid obecný zaplatí i s chlupama a obranu proti tomu nemá. A že se těch natvrdlých politiků v EU urodilo. Jestli nepřestanou provokovat, Rus dodávky neprodlouží a přidá Číně. Teplí bratři kolem Putny se zahřejí, ale co bude s námi, to Bůh suď.

  To se mi líbí

  • Asfalt napsal:

   No Rosťo souhlasím, ale obávám se, že pokud by bylo Rusko bylo donuceno zastavit plyn do Evropy, šlo by ze strany západní plutokracie o vítanou věc. Nevadilo by, že břidlicový plyn by byl dražší, že by se vozil přes oceán, že ho není dostatek na delší dobu, že by šlo o ničení životního prostředí atd. To vše by se náležitě ideologicky zdůvodnilo ruským nepřítelem a my bychom platili jak mourovatí americkým dodavatelům.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Bývaly časy, kdy Američané věřili, že jsou svobodni a věřil tomu i ostatní svět https://www.youtube.com/watch?v=ZGyrRAqB5PM

    To se mi líbí

    • Asfalt napsal:

     🙂 Kdyby nevěřili ve svobodu, museli by mezinárodní teroristi, zločinci a manipulátoři vymyslet jinou pohádku. Třeba o zlém medvědovi, co může za všechny nepravosti. Ono je jedno v co se věří, hlavně že se věří a lid poslouchá a nezlobí.

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Asfalte, nemalá část populace jede nadoraz. Když se rapidně zdvihne cena za plyn a samozřejmě PHM, lidé začnou mít problém. Ti majetnější omezí věci zbytné a co to udělá s ekonomikou ( a samozřejmě se zaměstnaností ) vám nemusím povídat. Ten dominový efekt, který nastane nechci vidět.

      To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Trefa, ať udělají cokoli, je to špatně, VŽDY špatně -> to je dnešní vlastně obecný imperativ 🙂

    To se mi líbí

 7. okolojdoucí napsal:

  oh a kchodl, díky za takto výživně pojatou diskuzi a odkazy (najen) na Nejedlého. Právě v energetice je nejvíce vidět mimokolejnost úvah „expertů“ a expertů. Vím z vlastní zkušenosti, jak dlouho narůstaly problémy se zajištěním dostatečného příkonu pro velké odběratele na SV republiky. Přesto se vše začalo opravdu řešit až v souvislosti s příchodem Hyundai do Nošovic, alespoň tak to připadá mně jako téměř laikovi (elektrotechnika letem světem v rámci povinné odborné přípravy kdysi na gymnáziu + krátká taktéž povinná praxe, ta mně tehdy všeobecně velmi prospěla:-)).

  Peníze na dividendy a investice všude možně (nejvíc mě štve celé Bulharsko a Mibrag alias PPPDK – pro neznalé „projekt podpory podnikání Daniela Křetínského“) se u ČEZu vždy našly, ale na výstavbu zdroje či rozšíření distribuční sítě uvedeným směrem nikoliv. V současnosti se v režii ČEPS narychlo „zvedá“ přenosová soustava přes Horní Životice na Krasíkov na 400 kV, rozšiřují rozvodny a buduje související transformátor, investice bratru přes 3 mld. Kč.

  Proč o tom ale píšu, tohle řešení by nebylo možné bez PVE Dlouhé stráně. Ta také v současnosti jede naplno, rozhodně neslouží jen k vyrovnávání denní a noční spotřeby. Však také ročně dodává do sítě už přes půl TWh energie. Podobné je to i s PVE Dalešice. Právě ony jsou jedním z důvodů relativní stability naší sítě, ale i fungují i jako určitá rezerva (PVE mají velmi rychlý „nájezd“ a tedy i „flexibilitu“ z hlediska potřeby vyrovnávat kolísání výroby i spotřeby) pro další rozvoj energetiky.

  Takže, my tu klidně i nějaké další OZE včetně FVE sneseme, protože nám mohou pomoci i ve světovém měřítku výjimečné dvě přečerpávačky, které máme, a které nám mj. už teď v menším měřítku slouží podobně, jako Dánsku ty Norské a Švédské vodní elektrárny. Jen by to chtělo, abychom si tu výhodu vůbec uvědomili, popř. jí dále rozvíjeli. A hlavně, abychom se vyhnuli extrémním řešením všeho druhu, pustili k tomu odborníky a plánovali skutečně dlouhodobě. Třeba tak, jako ti, co v sedmdesátých letech začali s výstavbou PVE.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.