Ukrajina důsledně pracuje na válce s Ruskem


Výtah z rozhovoru I.Strelkova na  Neuromir.tv – 12.5.2015 se šéfem této TV Igorem Boščenkem …

 B: – vítám ve studiu analytika Igora Strelkova, dobře známého z loňských událostí na jihovýchodě Ukrajiny a na Krymu …

S: – Počkej, já jsem na Krymu nebyl – ve filmu mě neukázali, takže jsem tam nebyl a nebyl jsem ani na Donbasu …J

 B: – Chápu, historie se přepisuje za pochodu… Nicméně na našem kanále je historie skutečná, a v tom je podle mě jeho hodnota. Takže, pojďme se podívat na vývoj událostí na Donbasu:

S: – V St.Petěrburgu bude 16-17. května konference, pořádaná Ruským ústavem strategických studií právě k této tématice. Měl bych tam mít na její uzavřené části dvě přednášky a jak to bude na otevřené části, zatím nevím.

Tady se sice mohu podělit o své názory, ačkoli si nemyslím, že budou mít velkou cenu, protože nemám přístup k záměrům vedení Ruska ani k míněním druhého základního hráče, tedy USA.

 B: – Právě dnes se konala schůzka Lavrova s Kerrym a probíhá jejich schůzka s Putinem. Na první schůze byl kuriózní moment, když Lavrov daroval Kerrymu košík rajčat a brambor (zřejmě s narážkou na sankce a loňský lednový dárek Kerryho dvou brambor jemu*)). Co mě ale zaujalo, to že se jich nezúčastnila ani Ukrajina ani EU, takže se jednalo jen mezi dvěma superhráči – je to odraz aktuální geopolitické situace?

S: – Podle současné napjaté situace ve světě a probíhajících událostech soudím, že to nemůže být jen tak nějaká běžná schůzka. Kerry nejspíš přiletěl, aby označil cíle, kterých chtějí USA dosáhnout a kterým by Putin mohl vstřícným přístupem dopomoci k realizaci.

 B: – Znamená to, podle Vás, že Putin považuje USA stále za partnera a ne za strategického protivníka?

S: – Nemohu říci nic, protože, pokud jde o Putina, jeho politika je natolik mnohasměrná, že pochopit, který vektor je stálý, kde situační a který je klamný, je velmi obtížné.

 B: – Vypadá to tak, že se Putin snaží získat čas a nevyhnutelnost budoucího vojenského konfliktu se ozývá odevšad, dokonce i z Německa (viz. jejich film o hrozbě 3.SV) – nepokouší se tedy Putin získat čas, jako ve své době Stalin prostřednictvím „Paktu Molotov-Riebentrop?

S: – Co, podle Vás, získáme oním „časem“?

B: – Stalin využil ten čas ke zbrojení, rozvoji průmyslu a vědy. Tyto příznaky ale zatím v naší politice nevidíme.

S: – No, pokud vím, tak byl program přezbrojení přijat a realizuje se…

B: – Ale zbraně, to není jen obrněná technika, zbraně, ale i vysoko-technologické systémy, vysoce přesné zbraně…

S: – Domnívám se, že ve skutečnosti žádná vysoce přesná zbraň, žádný průmysl a žádné pokusy o vybudování nezávislosti na kompletačních dodávkách ze zahraničí, se nadají vyřešit tak rychle. Pokud si vzpomínám, Stalin řešil tuto otázku během tří pětiletek. Kolik můžeme dnes získat času, jestliže už fakticky bojujeme? To hlavní nespočívá v technice, nebo, jak se říká, v železe. O reálné opozici vůči USA budeme moci hovořit tehdy, až ty kádry, které řídí průmysl, vnější i vnitřní politiku, budou zainteresovány na tom, abychom ten boj přinejmenším neprohráli.

B:- Chcete tím říci, že tu přípravu musíme začít od přípravy kádrů?

S: – Ano, měnit kádry.

B: – Tady se ale shodujete s velmi mnohými…

S: – No, a proč bych neměl brát v úvahu myšlenky chytrých lidí  – proč bych měl za každou cenu vymýšlet něco originálního? Problém je v tom, že nejsou vidět žádné změny v kádrovém složení. Současné vedení je u nás pravicově liberální – politici, ekonomové , které po celou dobu, co je u moci, prosazovalo myšlenku Ruska jako surovinového přívěsku Západu, a to s nevelkými právy. Jsou to stále stejní lidé, stejní politici, nikdo z nich nezmizel. Nechápu, jak tito lidé budou budovat novou, nezávislou politiku a ekonomiku, – už vzhledem k jejich majetku, příbuzenským vztahům, zahraničním aktivům – tomu prostě nevěřím. Je možné sestrojit tank, ale pokud posádka nebude chtít bojovat, nebude tank nic platný. Upřímně říkám, že nevěřím tomu, že dnešní vláda je schopna řídit zemi v podmínkách vnějšího ohrožení. Zatím se zabývá jen utrácením zlatých a devizových rezerv, což umí dobře.

 B: – Kádrová výměna je jen jedním nezbytným komponentem. Je podle Vás něco dalšího, co je nutné k pozitivním změnám?

S: – Musíme přesně pochopit a určit, co vlastně chceme. Kromě toho musíme vypracovat novou ideologii, což je možná důležitější než kádry, protože ona určuje cíle. Zatím se u nás pořád ideologie přizpůsobuje kádrům, které jsou k dispozici – což je profanace. Zatím nějakou pozitivní ideologii, která by se nabízela národům naší země, našemu ruskému národu – nevidím. Podívejte se, Vy jste zmínil slovo válka. Pokud k ní dojde, bude především studená, a ta vlastně už začala. Budou-li USA proti nám bojovat, pak cizíma rukama. V podmínkách, ve kterých se západní svět nachází, nikdo z nich proti Rusku bojovat nebude, takže Ukrajina je k tomu jednorázový nástroj, který nemá vlastní vůli. Ideální nástroj k oslabení Ruska, aby Rusové zabíjeli Rusy a Ukrajinci tytéž Rusy. V zájmu maximálního demoralizování obyvatel samotného Ruska dlouhou, nesmyslnou a hloupou válkou bez rozhodného výsledku a tak zemi tlačit do vážné vnitřní krize. Podívejte se, při dnešním tempu utrácení devizových rezerv, tyto dojdou k podzimu příštího roku – a nabízí se otázka – a co dál? Ideologie, na základě které by se mohlo obyvatelstvo země sjednotit kolem prezidenta – tu dosud není. Stále stejné kádry, o nichž se zřejmě prezident domnívá, že tak jak dokázali budovat onu surovinovou rouru, tak ní proti budou stejně i bojovat…

B: – Dnes D.Pušilin  prohlásil, že je DNR připravena k široké autonomii v rámci jednotné Ukrajiny…

S: – Jde o to, že se mi stává často, že moje slova jsou vytrhávána z kontextu a v tomto případě se zdá, že i s jeho slovy se stalo něco podobného. Nemluvě o tom, že je to prohlášení přinejmenším k lidu a domobraně DNR nekorektní, protože loňské referendum o žádné autonomii nemluvilo, ale lidé hlasovali pro nezávislost. On se, koneckonců, ani lidí nezeptal – Pušilin může souhlasit. Já bych klidně souhlasil s tím, aby Pušilin osobně existoval v symbióze s Ukrajinou. To prohlášení bylo ale poměrně obšírné a řeč šla m.j. o tom, bude-li Ukrajina proruská, bude DNR připravena existoval v jejím rámci v široké autonomii. Tady jsou ale založeny hned dvě časované bomby, které slova Pušilina dělají nereálnými. Za prvé – dnešní Ukrajina je ostře protiruská a otevřeně prohlašuje, že válčí proti Rusku. A za druhé – je Ukrajina unitárním státem, což současný prezident i parlament několikrát zdůraznili.

 B: – A co říkáte názorům z poslední doby, že je třeba ustavil tu nějakou exilovou vládu, která bude formovat síly, které následně budou schopny obsadit Kyjev a vytvořit novou Ukrajinu, v rámci které může být Donbas autonomní …

S: – Teoreticky je možné cokoli a sama myšlenka má jistě své opodstatnění a s hlediska ruské politiky na Ukrajině je i racionální. Protože i když by se stávající válka zastavila, možnost jejího obnovení vznikne kdykoli. Ale válka, mimochodem nepřestala, ostřelování Doněcka se provádí se strany ukr.vojsk denně, stejně tak Gorlovky, u Širokina probíhají denně regulérní boje se ztrátami na obou stranách. Není-li tohle válka, nevím, jak to nazvat – možná naši diplomaté mají pro to jiný název. Ale naše ztráty tam jsou vyšší, než byly v Čečenské válce, kterou válkou nazýváme. Pokud se ale vrátíme k myšlence exilové vlády, pak ta naprosto neodpovídá oficiální rétorice. Takže jde jen o možnost a to možnost nerealizovanou.

 B: – Takových možností bylo více, . např. v loňském roce…

S: – K loňskému roku bych se už nerad vracel, protože ty doslova fantastické možnosti, které jsme před rokem propásli, už se nikdy nevrátí.

 B: – K uskutečnění toho schématu, které jste nazval nerealistickým, je potřeba co? – vůle hlavy státu?

S: – Nepochybně ano, a aby tuto vůli – bez sabotáže – vyplňovalo i jeho okolí, protože se domnívám, že výsledky, které dnes na Ukrajině máme, jsou do značné míry nikoli výsledkem vůle hlavy státu, ale skryté nebo otevřené sabotáže části jeho okolí. To, co dnes vidíme, nazývám státní schizofrenií, když na jedné straně Rusko LNR,DNR podporuje ekonomicky, morálně i fyzicky (např.“dovolenkáři“, dobrovolníky), a na druhé straně prohlašujeme, že P.A.Porošenko, který pro Rusko neměl nikdy dobré slovo, – je „vážený partner“. A že jsme pro jednotnou Ukrajinu, že jsme pro návrat NDR a LNR do jejího rámce… Tady je třeba se nějak rozhodnout, protože jednotná Ukrajina znamená Ukrajina bez Porošenka! Ale pokud by to měla být Ukrajina s Porošenkem, potom jak tam vrátit miliony lidí, kteří před ním utekli a desítky tisíc z nich proti němu bojovali se zbraní v ruce?

 B: – Teď ale Kyjev předložil Rusku požadavek na náhradu škod v sumě 350 mld.USD. Proč Rusku, když to byl Kyjev, kdo bombardoval, ničil a pokračuje ničit Donbas ?

S: – „Partneři“ ale nikdy nepřestávali říkat to, co říkají teď. Oni, na rozdíl od Ruska, zaujímají jasnou pozici, která se nikdy neměnila a která byla zformulována v důsledku vítězství tzv.“Revoluce cti“ a P.A.Porošenko, náš „vážený partner“ se jí v oficiálních prohlášeních držel vždycky – Ukrajina musí být unitární, žádná práva ruskojazyčnému obyvatelstvu, Donbas a Krym vrátit Ukrajině, a teprve potom s vámi budeme jednat. Teď k tomu jen přidal to finanční vyrovnání … A tu politiku důsledně realizují. Např. před rokem prakticky neměli bojeschopnou armádu, která by byla schopna bojovat nejen s Ruskem, ale ani s domobranou. Utekl rok a na Donbasu mají stotisícovou armádu a k tomu velké rezervy. Říkají, že postaví čtvrtmilionovou armádu. Přijali zákon o službě cizinců v ukr. ozbrojených silách na základě profi.kontraktů, běhají po celém světě a skupují zbraně za peníze, které jim dávají USA a EU. Oni dostávají neoficiálně ohromné množství zbraní a stovky kilogramů (ano-kilogramů) dolarů, které jim letadly přivážejí na výplaty oněch žoldnéřů. To jsou dolary určené pro země 3.světa – dolary, které by na území USA ale i Evropy byly považovány za falešné, ale pro domorodce úplně postačí. Takže oni obnovují vojenskou techniku, zbrojní závody jedou na tři směny, pokoušejí se uzavírat dvoustranné smlouvy. Takže já jim „tleskám“ – oni dělají to, o čem mluví a důsledně se připravují k válce. A ignorovat to a říkat, že Ukrajina válčit nebude – je hloupé, a to z jednoduchého důvodu. Ukrajina ve svém dnešním stavu nemůže neválčit, protože pokud dnes skončí válka, zmizí důvod existence tamního režimu, i všech omezení, která vůči vlastnímu obyvatelstvu zavedli na pokyn západních svých partnerů!

 B: – Existuje i názor, že válku potřebuje i Kreml, aby tam mohl utilizovat nejobětavější dobrovolníky z Ruska …

S: – S tím nesouhlasím, neboť i přestože válka tam je místy velice krutá a přináší velké ztráty, – ale jsou to lokální ztráty. To nejsou ony ztráty, které jsou schopny vykrvácet mnohamilionový národ. Přece jen, pokud se zabití počítají zatím na tisíce až desetitisíce (jakkoli je to strašné) a počty raněných proporcionálně asi 3-4 krát tolik, není to tolik, aby to bylo schopno kohosi vykrvácet a vybít ty nejobětavější, jejichž vlastností je nejen umírat na frontě, ale i získávat bojové zkušenosti a navíc získávat zpětnou motivaci.

Ruští dobrovolníci, kteří jedou bojovat na Donbas jsou lidé, kteří podepisují kontrakty, dostávají vojenské doklady, slouží v pravidelné armádě, ale – zůstávají dobrovolníky. Armáda tam dosud není pořádně organizovaná, takže člověk, který uzavřel kontrakt, může napsat hlášení a odejít kdy chce. A není to v penězích, – Ty peníze, které dostává, nejsou nijak velké a lze si je vydělat v Rusku, aniž by riskoval hlavu nebo končetiny. Tito lidé přijíždí bránit ruský národ, bojují 1,2,3,4 měsíce a odjíždí domů a procentuálně jen málo z nich v boji padne nebo je raněno, ale odjíždějí s úplně jinou motivací. Vidí tam v DNR ten hrozný bordel, zjišťují, že jeli bránit ruský svět a museli bránit režim, dosazený Kremlem, který neodpovídá hlásaným parametrům vůbec nijak.

 B: – Z různých zdrojů přicházejí zvláštní informace o tom, že se tam pohybuje mnoho podivných lidí se zbraní, že jsou tam okrádány humanitární konvoje …

S: – Problém je v tom, že oficiálně boj s korupcí a svévolí v DNR završili a postupně pokračuje i LNR, ale tam skončil jen boj s neoficiální korupcí a svévolí. V oficiálních strukturách, bohužel funguje dál a beztrestně, protože jsou v ní zapojeni lidé blízcí dnešním tamním mocným. A to je horší než ta neoficiální. Šéfové obou republik se ani nepokoušejí vytvořit základní nástroje boje proti tomu. Na rozdíl od Ukrajiny, která i při vší příslovečné tuposti a prodejnosti tzv. revolucionářů, kteří jsou absolutními loutkami Západu, a přesto nás nadále předhánějí v budování armády a možná, že ještě tak rok počkají a pak budou skutečně schopni proti Rusku válčit, protože to bude velká armáda, sice slaběji cvičená, ale velká a s bojovými zkušenostmi nemalé části jejích vojáků. Můžeme je nazývat jen opilci, násilníky, ale u nás v LDNR to není o moc lepší – opilství, narkomanie. Sami opolčenští vojáci mi vyprávějí, že sice mají trofejní techniku, ale úroveň jejich disciplíny se s někdejší Slavjanskou brigádou nedá srovnat. To říkají skuteční dobrovolníci, vyznamenaní účastníci bojů. Na rozdíl od toho Ukrajina vytvořila nástroje a postupuje metodicky. Nedávno šel do její Rady návrh zákona o válečném stavu, který jim umožní vytvořit nástroje potřebné k použití armády na základě tohoto zákona, vést válečnou výrobu, provádět konfiskace dle zákona a ne libovůle kdejakého oficíra, mobilizaci, pracovní povinnost. Z tohoto v LDNR není ani čárka. Tam se jen tváří, že konají.  A to v situaci, kdy celé jejich území se nachází v, nebo při frontové zóně.

Docela jistě po dnešním rozhovoru budu znovu obviňován z útoku na Putina, na vládu.. Znovu zopakuji, že nevystupuji ani proti Putinovi, ani proti státní moci, ale někdy mně jímá hrůza z toho, jak se přepočítávají pokud jde o budoucnost, což může mít fatální následky. Na Ukrajině jsme ve slepé uličce, což oni nepřiznávají, protože to některým úředníkům hrozí koncem kariéry. Oni se zakopali ve svých pozicích a doufají, že tam zůstanou, že to po nich převezmou dorůstající děti…

B: – Takže dědičný přechod moci – cosi jako feudalizmus?

S: – Jestliže jejich úroveň je taková, že je založena jen na zásadě urvat a podržet. A srovnání s ruským feudalizmem 19.století? V Rusku byl silný stav, který krom absolutního přesvědčení, že jsou solí ruské země a přirozeného pocitu příslušnosti k elitě, měli i docela složitý systém osobní etiky a cti, která je nutila jít včele svých vojáků do útoku. Ale nynější „elita“ se vyznačuje tím, že je nikdo nepřipravoval na to, že někdy budou sloužit státu. A jejich etika je na hony vzdálena etice  zásluh vůči státu. Pro ně bylo důležité úspěšně urvat v oněch 90.letech a přežít a nejíst si „sednout“. Při takové úrovni etiky většina z nich není schopna nejen veřejně prospěšně, ale ani racionálně uvažovat. Pokud Putin nepřistoupí k výměně elit, ony vymění jeho, protože jim překáží. Já jsem k němu loajální jako k vrchnímu veliteli a tato věrnost má racionální základ, protože chápu, že je to člověk, který na své funkci překáží Západu, a proto je mu třeba pomáhat. Bude-li se ale spoléhat na lidi, kteří sami spoléhají na to, že když ho potopí, zachovají si „svoje“ – pak mu nebude pomoci…

Zdroj: neuromir.tv

*) Podrobnější výklad k tomu, je možné vyslechnout z posledního vystoupení V.V.Pjakina-viz.: https://www.youtube.com/watch?v=HkasL_voqCc – 23.min.

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

12 reakcí na Ukrajina důsledně pracuje na válce s Ruskem

 1. Cech napsal:

  Nic nového pod sluncem,to naprosto zásadní je, že oligarchové pro něž bylo důležité úspěšně urvat v oněch 90.letech a přežít a nejít si „sednout“.
  Při takové úrovni etiky oligarchů většina z nich není schopna nejen jakékoli veřejně prospěšně aktivity, ale ani racionální úvahy.
  Nástup oligarchů jak u nás, tak na Ukrajině ale i v Rusku, je tou zárukou našeho osudového vítězství nad RF.
  Protože pokud Putin nepřistoupí k výměně elit ( no a to bohužel není možné, jak na Ukrajině v Rusku nebo i u nás), ony vymění jeho, protože jim překáží.
  Nyní stačí USA a EU pouze čekat, až ty elity vymění Putina a my konečně múžeme poslat ty rakety na Čínu.
  Tož asi tak, nic není ztraceno, vše se v dobré obrátí.

  To se mi líbí

 2. pepan napsal:

  že by Tereza Spencerová byla naivně optimistická?
  Po víkendových návštěvách opravdových demogratů v Soči to vypadá tak, že kolébka demokracie zase tradičně obrací:
  http://literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/19923-americky-veleto-v-ukrajinske-krizi-
  … „ochotní pomahači“ Spojených států byli zaskočeni, neb budou muset svá dosavadní protiruská vyjádření nejprve zmírňovat a poté otáčet, a přitom skousnout, že USA se o názor Evropy vůbec nezajímají, jen ji čas od času využívají pro své vlastní zájmy….“

  To se mi líbí

 3. tata napsal:

  koukám že zde mame minusáka,baví ho palce dolu…….náká škodná

  To se mi líbí

 4. st.hroch napsal:

  Dnes jsem dokončil překlad TV besedy na jedné z ukr.TV. Takže pohled z druhé strany – nikoli oficiální, nicméně, pozoruhodnej. Snad se objeví ještě v týdnu..

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.