Peroutka kontra Hitler gentleman – Ať promluví obviněný


Převzato z abchistory.cz

http://www.abchistory.cz/images/1933-rp-hitler-a-peroutka.jpg

Veřejná debata k otázce, zda jsou intelektuálové schopni v krizových situacích selhat (o tom snad nikdo soudný nepochybuje), se v několika posledních dnech proměnila v hledání důkazů pro, nebo proti Peroutkovi v období okupace. Internetem začaly kolovat články z revue Přítomnost konce třicátých let, kdy ji Peroutka řídil. Doposud ale nezazněl naplno hlas samotného Ferdinanda Peroutky, který se k podobným obviněním vyjádřil už po válce, když mimo jiné napsal: „Vyloupněte z dvacetiletého díla novinářova dvacet úryvků, zbavte dvacet vět souvislosti, do níž byly zasazeny, zamlčte, co bylo předtím, a co bylo potom a uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti nim bojoval […]“ – Ale pěkně popořádku…

Na stránkách Peroutkovy meziválečné Přítomnosti zaznívaly rozmanité názory. Vždyť to byla liberální demokratická revue. Prostor k záměrné propagaci politického extremismu bychom v ní však hledali těžko.

Atmosféra doby

Po hrůzách první světové války se po všech stránkách rozervaná lidská společnost snažila na válečné hrůzy rychle zapomenout. Snadno to ale nešlo. Prakticky hned s koncem války začal na různých místech Evropy bujet extremismus. Pak přišla světová hospodářská krize, a co se do té doby podařilo stabilizovat, začalo ze starých ran hnisat nanovo a někdy ještě prudčeji.

Evropa postupně začala hnědnout. Nikdo moc nevěděl, co s tím. Část elit té doby prostě jen doufala, že to snad dobře dopadne. Když tehdy noviny použily slovo diktátor či diktatura, zavánělo to sice omezováním svobod, ale tak negativní konotace, jako dnes to slovo tehdy nemělo. Diktatury byly součástí doby. Příliš mnoho, než aby se vůči nim mohlo Československo v oficiální rovině nějak výrazněji vymezovat. A podobné status quo panovalo prakticky v celém tehdejším západním světě.

V roce 1936, tři roky po otevření prvního koncentračního tábora v Dachau a jen několik měsíců po vydání rasových norimberských zákonů, proběhly v samotném srdci nacistického Německa s velikou slávou mezinárodní olympijské hry. Zúčastnilo se jí 49 zemí. Navzdory zprávám o narůstajícím rasismu a tvrdých podmínkách v koncentračních táborech.

Nad nacistickou ostrakizací nepohodlných menšin svět zatím přivíral oči. Existence koncentračních táborů byla všeobecně známá. Vysvětlení z úst představitelů nacistického Německa, že se jedná o běžná detenční a nápravná zařízení pro protistátní živly (v letech 1933–1938 v nich byli vězněni především političtí odpůrci režimu (komunisté, sociální demokraté, pacifisté, svědkové Jehovovi a samozřejmě i běžní kriminálníci) byly na oficiální úrovni akceptovány. Zprávy o těžkém životě v táborech, které se tu a tam objevovaly v dobovém tisku nebo v časopisech, se u většinové společnosti nesetkávaly s žádnou výraznější odezvou.

Přitom první větší konfrontaci, že se v sousedním Německu děje něco opravdu podivného, Česko zažilo už během let 1933–1935. Do země tehdy začal proudit velký počet německých uprchlíků prchajících před nacisty. Určitá míra porozumění českého obyvatelstva se ale brzy začala měnit obavy z rostoucího německého živlu a také z obav o práci. Vždyť hospodářská krize ještě nebyla zažehnána. Výsledek? Některé vlaky s uprchlými antifašisty se rozhodnutím českých úřadů musely vrátit do Německa, kde jejich cestující samozřejmě skončili v koncentračních táborech. Když ale roku 1935 vyšla i v češtině kniha Zajatci močálu, zpověď jednoho z prvních vězňů koncentračních táborů, zůstala i ta jen jednou drobnou kapkou v záplavě každodenních zpráv.

Systém programového vyhlazování obyvatelstva, označovaný od roku 1978 jako holocaust – nastartovaný programem Eutanazie v roce 1939, zesílený zahájením války a stvrzený konferencí ve Wannsee (1942) – ten v letech 1933–1938 ještě neexistoval. Celá řada inteligentních lidí přinejmenším tušila, co by mohl Hitler být zač, na skutečnou zrůdnost nacistického systému však tehdy nikomu fantazie nestačil.

Arthur Neville Chamberlain: „Hitler je gentleman“

Svět v té době Hitlera respektoval jako silného státníka, jehož význam den ze dne roste. Někteří vůči němu byli dětsky naivní. I zkušenější pozorovatelé však byli v jeho kritice spíše opatrní. Ve skutečnosti to byl britský ministerský předseda Arthur Neville Chamberlain, kdo se proslavil svým opakovaným prohlašováním, že Hitler je gentleman. (Tedy, alespoň je mu to připisováno a k politice appeasementu, která skončila podpisem mnichovské dohody, přesně takové vyjádření sedí.)

Ani Chamberlain však nebyl jediný, kdo s Hitlerem před rokem 1939 jednal s neobvyklou a pro pozdější nepoučené generace s jen těžko pochopitelnou úctou. Indický učenec Móhandás Gándhí, respektovaný zastánce nenásilného odporu proti britským kolonizátorům, napsal v létě roku 1939 Hitlerovi dopis s protiválečnou výzvou, přičemž ho oslovil slovy „Drahý příteli“. A ani on nebyl v uctivém přístupu vůči Německému státníkovi jediný…

Uvádíme to proto, aby bylo zřejmé, že vyjádření typu Hitler je gentleman by v předválečném prostředí nepůsobilo tak nepatřičně, jak jistě působí dnes, po odhalení a zdokumentování zvěrstev nacistického Německa. Nicméně Ferdinand Peroutka, pokud je alespoň známo, takový obrat nepoužil. V jeho Přítomnosti však vyšel jiný pozoru hodný článek, který mu později komunističtí oponenti rádi připomínali: Hitler po lidské stránce.

»Gentleman« Hitler po lidské stránce

Ferdinand Peroutka byl intelektuál své doby. Recept na složitou mezinárodní i vnitropolitickou situaci, která ani žádné jasné řešení neměla, samozřejmě neznal ani on. Nicméně, kdo četl Peroutku pečlivě a dlouhodobě, nemohl být nikdy na pochybách, co si o nacismu a všech jeho podobách myslí. Do Přítomnosti z prosince 1936 například napsal:

„Od Hitlerova nastoupení k moci učinili jsme pravidlem napsati vždy ke konci roku jakýsi přehled mírových vyhlídek. Proč právě od toho data se to stalo aktualitou, není třeba vykládat. Ještě nikdy v moderní době nebylo nikým v Evropě náboženství války a dobyvatelství hlásáno tak otevřeně a tak docela bez výčitek svědomí jako právě vládou pana Hitlera. Prohodí-li tu a tam tato vláda blahosklonně také nějaké slovo o míru, není už pomalu hlupáka v Evropě, který by se na to chtěl spoléhat. Je to přece režim, jehož vůdce se neostýchal veřejně povýšit právo na lež na jeden z prostředků účinné politiky.

Mluví-li o míru, podobá se zápasníku, jež se snaží před zápasem podat svému protivníku narkotikum. Byli bychom šťastni, kdybychom mohli věřit v něco jiného, ale k čemu bychom byli vlastně cvičili svůj rozum, kdybychom se dali nyní tak snadno oklamat? Musili bychom zavřít obě oči, kdybychom ve svých výpočtech pro nejbližší dobu měli kalkulovat s položkou mírumilovného Německa. Cítíme úplně jasně, že nezáleží na dobré vůli této země, nýbrž na jiných okolnostech, potáhne-li ještě jednou za našeho života zkáza nad našimi hlavami.“

Čtenáři revue Přítomnost byli většinou dobře vzdělaní intelektuálové. Jinak řečeno, nebyl to list pro většinovou populaci. To je též důvod, proč Přítomnost v létě roku 1938 otiskla rozsáhlý článek Hitler po lidské stránce. Byl to překlad celé jedné kapitoly z oslavné knihy I know these dictators, kterou o Hitlerovi a Mussolinim sepsal anglický novinář G. Ward Price, zpravodaj Daily Mailu. Editor Přítomnosti tehdy sice v úvodu uvedl, že:

„[…] demokratický čtenář učiní dobře, zapamatuje-li si z jeho knihy jen fakta, o kterých referuje – někdy fakta těžko přístupná těm, kdo nejsou u diktátorů tak dobře zapsáni [jako Ward Price]. Jeho úsudky a jeho citový tón nemohou být vlastní demokratům.“

Člověk dneška, znalý principů propagandy a manipulace, musí nad účelem publikovaného článku (i přes uvedené varování) přece jenom nevěřícně kroutit hlavou. Je jistě pravdou, že článek mohl být jednou z mála příležitostí, jak se něco víc dozvědět o Hitlerovi. Ten totiž rozhovory novinářům běžně neposkytoval, takže širší veřejnosti zůstával známý jen jako davový řečník, případně svými činy.

G. Ward Price (Daily Mail): „Hitler má i ‚lidské stránky‘“

http://www.abchistory.cz/images/1937-mussolini-hitler-munich.jpg
„Já znám tyto diktátory“ – Fotografie z frontispisu knihy Warda Priceho: I know those dictators (1937). Hitler a Mussolini v Mnichově na fotografii International Graphic Press Ltd.

Ovšem přesto všechno – už jen ten název: Hitler po lidské stránce. Generacím, které pro hrůzy holocaustu prakticky přestaly používat jméno Adolf, musí takový název znít přinejmenším nepatřičně. Se znalostí nacistických brutalit se bezděky dere na mysl jakkoli iracionální otázka: Copak Hitler měl nějakou »lidskou« stránku?

Poznámka na okraj: Moc bychom se nedivili, kdyby se výsledkem hledaného hypotetického článku Hitler je gentleman případně Hitler je přeci gentleman stal nakonec tento článek z roku 1938. Lidská paměť bývá totiž (zvlášť s ohledem na citáty typu „dodnes si ten výrok přesně pamatuji“) dokonale selektivní. Naše dnešní vzpomínky mnohdy nebývají tím, co se opravdu stalo, ale pouhou kombinací skutečnosti, přání a fantazie. Jak ukázaly různé experimenty, mozek prakticky neustále zaplňuje mezery ve vzpomínkách jinými daty, takže cokoli drobného zapomeneme (pokud vůbec byla na počátku správná interpretace), to náš mozek nahradí jiným obrazem. Hezkou přednášku měl k této problematice před časem na TEDu soudní psycholog Scott Fraser: Proč očití svědkové chybují.

Existence článku Hitler je gentleman se zdá být nejistá také proto, že text s takto šťavnatým názvem by proti Peroutkovi jistě použili i komunisté, kteří v určité době jeho kritice věnovali mnoho prostoru. – V roce 1947 vydal Gustav Bareš svůj Rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o svobodě a demokracii, což byl přes zdánlivě slibný název účelový nactiutrhačský spisek s množstvím starších citací, zdánlivě Peroutku usvědčujících z oportunismu.

Peroutkova kritika je i součástí mnoha stránek Spisů Klementa Gottwalda. Po emigraci a činnosti Ferdinanda Peroutky pro Rádio Svobodná Evropa kritika ze strany komunistických médií samozřejmě ještě zesílila. Na zásah dobové cenzury se jeho postava nesměla objevit ani v životopisném filmu Člověk proti zkáze (1989), pojednávajícím o Karlu Čapkovi.

Nicméně, přes všemožné Peroutkovy »citace« a reprodukce prvorepublikových periodik otiskovaných během let 1945–1989, článek Hitler je gentleman není v žádné z dohledaných publikací přetištěn nebo zmíněn odkazem. Což by asi byl, kdyby býval byl.

http://www.abchistory.cz/images/1945-buchenwald-hajsman_02.jpg
Ferdinand Peroutka (vzadu uprostřed) a další spoluvězňové krátce po osvobození koncentračního tábora Buchenwald. Repro z knihy J. Hajšmana: V drápech bestie (1947)

Nikoho asi nepřekvapí, že právě článek Hitler po lidské stránce na Peroutku vytáhli komunističtí ideologové z Rudého práva, když chtěli v roce 1951 lidovým masám názorně ukázat zkaženost buržoazního novináře. Stačilo by jen zamávat názvem článku, ale nebylo problémem z něj i přímo odcitovat. Vždyť Přítomnost v roce 1938 otiskla ukázku dokonale čisté propagandy, a kdo mohl v roce 1951 vědět, že z čistě studijních důvodů? – Redaktor Rudého práva se na závěr správně vytažených »citátů« naopak kapciózně zeptat:

„Kolik otrlosti bylo třeba k otisknutí tohoto článku v česky psaném listě v červenci 1938! Co vedlo Stránské a Peroutky k uveřejnění této nestoudnosti? Proč potřebovali ukazovat Hitlera »po lidské stránce«?“

Rudém právu si tedy roku 1951 odpověděli po svém. Po pravdě řečeno, v tomto případě byla pro ně manipulace s fakty neobyčejně snadná.

http://www.abchistory.cz/images/1947-peroutka-karikatura.jpg
Ferdinand Peroutka na karikatuře z roku 1947. Zdroj: komunistický časopis Tvorba

Obvinění z nedostatečné pevnosti vůči nacismu

V roce 1947 napsal levicový novinář František J. Kolár (1919–1984) otevřený dopis Ferdinandu Peroutkovi. Veřejně zkritizoval předválečnou Přítomnost za protikomunistické postoje a samotného Peroutku obvinil z nedostatečné osobní statečnosti a morální pevnosti. Spolu s tím prohlásil, že do koncentračního tábora se Peroutka nedostal za kdovíjakou ilegální činnost.[1] Zavřen byl prý během nacismu jenom důsledkem nízké inteligence vedoucích představitelů okupační správy. (Pravda je spíš taková, že kdyby Peroutka nebyl uvězněn v létě roku 1939, nadále by zřejmě psal tak, jako celý svůj předešlý život, takže by byl s velkou pravděpodobností uvězněn jen o několik měsíců později.)

Jako klíčový argument Kolár v roce 1947 použil Peroutkův článek Dynamický život z 26. dubna 1939, jehož hlavní myšlenku zjednodušeně vyjádřil slovy: „z německého vůdce národa se stává vůdce národů“. Jedovatě se zároveň podivoval nad tím, že okupační správa Peroutkovi tento článek nepřipsala k dobru:

„Tak jste si [Ferdinande Peroutko] navykl přizpůsobování se různým režimům, že jste si domýšlel, že i s nacistickým Německem nutno nějak vyjít a při tom třeba chytračit.“

Článek Dynamický život je přitom typickým textem napsaným v nesvobodných časech, kdy cenzura nejenže nepustila do tisku nic, co nebylo předem schváleno, ale kdy zároveň příslušní redakční referenti upravovali články jiných redaktorů tak, aby vůbec mohly jít do tisku.[2]

http://www.abchistory.cz/wpimages/f661d82e318dt.jpg
http://www.abchistory.cz/wpimages/3c0aa1c38639t.jpg

Také Peroutka dostal úředním befelem za úkol napsat článek k Hitlerovým padesátinám. Pojal ho pochopitelně po svém a dnes už zřejmě nikdo nezjistí, jak původní Peroutkův text skutečně vypadal. Tak, jak článek vyšel, má ovšem dvě zcela protikladné polohy. První polovina článku je jakoby smířena se stavem věcí ve střední Evropě, které nelze nijak ovlivnit. Ve druhé polovině se ale Peroutka proti německému Vůdci nečekaně a poměrně rázně vymezuje. – S ohledem na to, že celé Česko bylo tehdy už víc jak měsíc obsazeno okupanty a proběhla první velká zatýkací razie s krycím názvem Mříž (Gitter), pak je nutné zdůraznit, že Peroutkova odvaha zde poučeného čtenáře musí neobyčejně překvapovat.

A pak je tu ještě jedna zvláštnost. Článek je uvozen jako první díl s tím, že příště vyjde pokračování. Žádné »příště« už ale nebylo. Další pokračování článku k Hitlerovým narozeninám už nikdy nevyšlo, čemuž se ostatně nelze divit. Jaký div, že Peroutku po vydání článku rovnou nezatkli. – Jak později vzpomínal (viz text níže), měl právě s tímto článkem u okupační správy dosti zásadní potíže.

Nikdo nebude hledat ve starých novinách, aby se ujistil, že citáty byly vybrány korektně

Nechme ale mluvit samotného Peroutku, jemuž bylo po válce předhazováno, že byl málo revoluční, ba co víc, že jeho ‚oslavný text k Hitlerovým narozeninám‘ má být důkazem jeho zaslepenosti. Co na takové obvinění Peroutka v roce 1947 řekl:

„[…] Vyloupněte z dvacetiletého díla novinářova dvacet úryvků, zbavte dvacet vět souvislosti, do níž byly zasazeny, zamlčte, co bylo předtím, a co bylo potom a uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti nim bojoval, dokážete, že žádný demokrat nechápal znamení doby a že jen komunisté ej chápali, osvětlíte, že všichni byli zbabělci mimo ty, kteří zemřeli nebo uprchli. A mimo ty ovšem, jimž legitimace jedné strany dává právo na všechny zásluhy.

Tato metoda citátu se zakládá na správném přesvědčení, že nikdo nebude hledat v novinách za posledních dvacet let, aby se ujistil, že citáty byly vybrány loajálně. Počítá s tím, že pro mnohé je svět teprve od včerejška, spekuluje s mládeží, která s osmnácti lety obdržela volební právo, ale žádné vědomosti o minulosti, s těmi, před nimiž pro jejich neznalost lze věci postavit na hlavu. Nikdo se ovšem nebude probírat novinami od roku 1931, kdy citáty začínají. Ale osvětleme ušlechtilost a jemnou vynalézavost metody aspoň na jednom příkladu, kdy text zajisté ještě je přístupný.

Novinář je obviněn, že v dubnu 1939 napsal k Hitlerovým narozeninám oslavný článek. Je citováno, že napsal: ‚Z německého vůdce národa se stává vůdce národů.‘ Zajisté to novinář napsal a zajisté to byla pravda. Španělé, Italové, silné vrstvy ve Francii, v Norsku a Holandsku přijímaly tehdy hitlerovskou ideologií; hitlerismus přestupoval německé hranice, stával se zjevem mezinárodním.

Avšak muž, jenž pořídil citát, citoval jen úvodní větu článku a vynechal všechno ostatní, vynechal, že novinář, přecházeje k poměru českého národa k Hitlerovi, napsal dále, že ať čímkoli jinak je Hitler, není vůdce českého národa, poněvadž český národ má již své vůdce a má své klasiky, k nimž se vždy bude vracet pro poučení; ‚Adolf Hitler mluví jako Němec, myslí jako Němec a jedná jako Němec‘; má své místo v germánské Valhalle, ale nemůže být postaven do Slavína; Hitler le kvintesence německého způsobu myšlení a cítění; i po 15. březnu 1939 Čech zůstává Čechem a Němec Němcem; ‚Národní vůdcové mohou vyrůstat vždy jen z vlastní národní půdy‘.

– To tedy ve skutečnosti napsal novinář v dubnu 1939. […] Ten, kdo pořídil citát, nevynechal nic více než jen celý smysl článku. Není to – podlé? Ostatně to je jen řečnická otázka. Ovšem, že je to podlé. Mezi citováním a lhaním není tu žádného rozdílu; tu lež sama bere do rukou citát jako nejodpornější svou zbraň. Lze už vymyslit jen jediný pokrok v této metodě: vybírat jednotlivá slova z vět a sestavovat z nich věty nové. Tak vypadá bádání o domácím odboji, je-li vedeno pomocí citátů. O nic lépe, než je-li vedeno pomocí SNB [= Sbor Národní bezpečnosti, složky komunistické policie v letech 1945–1989], ZOB [= Zemský odbor bezpečnosti, poválečný zpravodajský útvar řízený komunisty], OBZ [= Obranné zpravodajství, poválečná čs. vojenská kontrarozvědka].

A tak týž článek [Dynamický život z roku 1939] je schopen připravit svému autoru dvojí osud: nejdříve [v roce 1939] mu ho přečte komisař gestapa jako hlavní důkaz, proč autor musí zůstat doživotně v koncentračním táboře, a potom, po revoluci [tj. po osvobození 1945], ho cituje jiný český novinář, patrně na důkaz, že autor se chtěl zalichotit Němcům. Jak je možno tak lhát a nestydět se? Dokud se bude užívat takových metod, dokud i zde bude vládnout stranický macchiavelismus, dotud nebude odboj národu tím, čím mu má být posilující vzpomínkou, nýbrž skřínkou Pandořinou, z níž se na všechny strany rozlézá zlo. […]“

V roce 1947 však F. J. Kolár ve svém dopise Peroutkovi připomněl i jeho úplně poslední článek, otištěný v Lidových novinách bezprostředně před Peroutkovým zatčením gestapem. – Kolárovi, stejně jako už před tím Barešovi, vadilo, že v něm čtenáře varoval „před nepředloženými činy v boji proti okupantům“. K tomu však Peroutka po válce odpověděl, že za to se nestydí, protože někteří lidé se během roku 1939 ve svém nadšení bez sebemenší opatrnosti pouštěli do akcí, jejichž výsledkem mohly být – podle Peroutky – jen a pouze zbytečné oběti.

Přešlo několik měsíců a F. J. Kolár na Peroutkovu odpověď znovu veřejně zareagoval. Veškerá vysvětlení odmítl s tím, že „Polemika není daňové přiznání“. Peroutka byl tedy nucen čtenářům celou situaci ještě jednou vysvětlovat:

„[…] Český novinář napsal r. 1939, už za okupace, článek, ve kterém pravil, že Hitler se sice stává vůdcem národů (bylo jich tehdy skutečně dosti, které přijímaly jeho jedovaté ideje), že však český národ má své vlastní autority a klasiky a Hitlera jako vůdce nepřijímá.

Roku 1947 zdefrauduje jiný český novinář nic více než celý smysl a obsah tohoto článku (který ostatně Němci odměnili šesti lety koncentračního tábora a chystali se jej odměnit ještě více, kdyby vyhráli), cituje jedinou úvodní větu, že Hitler se stává vůdcem národů, prohlásí svého kolegu za Hitlerova.

Když je to vyvráceno, autor pomluvy se skryje a mlčí, ale lež ovšem neumírá a koluje dále. Onen český novinář navždy už pro mnohé lidí, kteří nečetli, než pomluvu, bude platit za muže, jež přijímal Hitlerovo vedení. Jak se to k sobě chováme? Kdyby vlk ovládal pero, psal by jinak? […]“

Peroutka byl znechucen. Místo demokratického budování osvobozené republiky byl svědkem nesmyslného poválečného dohadování o to, jestli je větším bojovníkem proti fašismu voják ze západní fronty, ilegální pracovník v podzemí, heftlink z koncentračního tábora nebo obyčejný člověk trpící svým všedním životem v Protektorátu. Přišlo mu to celkově trapné. Dvojnásob od komunistů, kteří podle něho až do roku 1941 (porušení paktu Ribbentrop-Molotov) žádnou větší protistátní činnost neprováděli. – Proto je také nakonec okřikl slovy: „Nechte toho.“

Závěr

Co říci závěrem? Z Ferdinanda Peroutky asi nelze dělat Karla Čapka, byť oba byli Pátečníci, názorově v mnohém spříznění. – Není třeba z něj dělat Karla Čapka, ale v žádném případě ho nelze stavět na roveň kolaborantů typu Krychtálka či Moravce.

Poznámky

U citovaných pasáží jsme upravili sazbu odstavců. Podle současných norem jsme opravili několik odchylek v psaní cizích slov. Text je ukázkou z připravované knihy o vlivu médií. Pokud chcete být včas informováni o jejím vydání, vyžádejte si náš newsletter nebo o zprávu požádejte nakladatele.

 

[1] Ferdinand Peroutka byl po zatčení v létě 1939 krátce vězněn v Dachau, posléze, až do osvobození na jaře 1945, v Buchenwaldu [vyjma asi ročního období od konce roku (?) 1942 do léta 1944 kdy pobýval v pražské pankrácké věznici kvůli nabídce okupační správy na propuštění výměnou za vedení Přítomnosti v protektorátním duchu, což odmítl].

Zpět k odkazu u poznámky č. 1 v textu výše

[2] Však se to také některým stalo osudné. Redaktor J. A. Trpák – například – nestihl včas odejít do Británie a uvíznul v jedné z protektorátních redakcí. Kdysi apolitický novinář začal najednou vydávat jeden politicky angažovaný článek za druhým. Sice se po válce ukázalo, že většinu z nich zřejmě vůbec nepsal. V poválečné, revolučně vypjaté době, mu to už ale nebylo nic platné.

Zpět k odkazu u poznámky č. 2 v textu výše

http://www.abchistory.cz/cl1801739070-peroutka-kontra-hitler-gentleman—at-promluvi-obvineny.htm

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

124 reakcí na Peroutka kontra Hitler gentleman – Ať promluví obviněný

 1. Lex napsal:

  Myslím (očekával jsem, že to udělá „pan domácí), že tenhle článek potřebuje uvést. Narazil jsem na něj dneska ráno a poslal Bavorovi s tímhle průvodním textem, který řekne víc, než další vysvětlování (ten text dopisu zveřejňuji, protože nemá „osobní“ povahu, ale povahu „in medias res“).
  „Bavore, zdravím.
  Přečetl jsem si (zevrubně) dnešní přetištěný Bělohradského článek o Peroutkovi. Jeden z pohledů, tentokrát od filozofa, kterého si vážím.
  Nicméně, jde zase „jen“ o názor.
  Shodou okolností jsem ale dneska hledal a hledal a našel to, co posílám v příloze.
  Řekl bych, že TOHLE je to nejlepší, co na to téma bylo napsáno. Poprvé se totiž (já, nevím, jak kdo jiný) setkávám s informacemi, že podobné výtky byly vůči Peroutkovi vzneseny hned po válce, a v tomto článku máme autentické výpovědi samotného Peroutky k nim.
  Navíc bych řekl, že (už i s ohledem na zdroj) je článek prakticky prost politických úhlů pohledu a shrnuje pouze fakta.
  Tak si myslím (protože jsem se s ním a dokonce ani s podobným přístupem k věci dosud nikde nesetkal, na rozdíl od snůšky politických kydů), že místo mého komentáře by snad bylo dobré zavěsit celý článek. Odkazový linka uvádím na jeho konci.
  L.“.

  Jen ještě dodávám, že jsem pak hledal, kdo se skrývá za onou „abchistory“. Jsou to tihle – http://redakce.abchistory.cz/o-nas-pribeh-abcredakce/

  To se mi líbí

 2. Renard napsal:

  Ta myšlenka, že citace jedné věty se současným zamlčením smyslu článku je podlou defraudací, by se měla tesat do kamene. Tehdy na tento přístup mohl doplatit Ferdinand Peroutka a pokud ano, je správné, že se ho dnes tolik „intelektuálů“ zastává (ty uvozovky nemají být dehonestací, ale vyjádřením skutečnosti, že do tohoto pracovního termínu pro tentokrát zahrnuji například i některé tzv. umělce, pro něž se tento termín opravdu nehodí). Sám ho ani teď nehodnotím, protože to jednak není k ničemu dobré a za druhé i v tom otištěném článku nejsou celé texty, ale jen jednotlivé úryvky, poskládané určitým způsobem. Ta věta, kterou oceňuji a plně s ní souhlasím, by ale měla viset na monitoru všech těch, kdo uvedenou metodu používají dnes a denně. Vzpomeňme pro ilustraci každý třeba jen na jeden příklad – namátkou: „Putin hrozí Západu použitím jaderných zbraní“ nebo „Zeman používá na veřejnosti sprostá slova.“ A nejde jen o texty. Pamatujete třeba na to video s jakýmsi východním Ukrajincem s dětskou panenkou v ruce na místě dopadu sestřeleného letadla (přesněji řečeno, na tu část videa, která už v mainstreamu použita nebyla)?

  To se mi líbí

 3. Asfalt napsal:

  Katka k předchozímu článku napsala: „Soudit dějiny nechci, neumím a ani nemůžu – žiju v jiné době, vím, jak věci následně dopadly – oni to tehdy nevěděli.“ Do kamene tesat, přátelé, do kamene. Tedy ne Katku, ale ta slova.
  Problemém se ale nezabýváme proto, abychom soudili Peroutku, ale v souvislosti s kauzou, která je tu dnes a je naše (ne Peroutky a jeho doby). Neposuzujeme proto vinu ani motivy Peroutky (Peroutku jako subjekt), ale to, co napsal (předmět působení subjektu). Pokud bych měl říci něco k Peroutkovu jednání, na něž je tento článek zaměřen, řekl bych asi něco takového co Laco: „Peroutka měl tedy mlčet a ne zkoušet různé kličky. V té době se z ničeho nedalo vykličkovat. Bylo to buď a nebo.“ Tiše však předpokládám, že tak učinit mohl.
  Co se týče naší současné kauzy Zeman versus zemanobijci, pak je rozhodující černé na bílém bez ohledu na důvody, motivy a podmínky, pro která a za kterých to bylo napsáno. O Peroutkovi toho moc nevím, ale článek Dynamický život mi připadá podobně servilní jako dnešní články zavírající oči nebo dokonce propagující flagrantní porušovaní jistých maxim, která mají platit. Nemyslím proto, že Zeman byl se svým sdělením nějak zásadně mimo.

  To se mi líbí

 4. Lex napsal:

  Ano, souhlasím s Asfaltem.
  V té době totiž nebyli jenom „buržoasně demokratičtí“ novináři, jakým nepochybně byl Peroutka. Byli i jiní, a ti fenomén „fašismus“ a posléze „nacismus“ rozpoznali a také o nich psali. Ti druzí novináři také měli jasný postoj k občanské válce ve Španělsku, kde fašismus hrál důležitou roli. Jenže ti „druzí“ novináři nejsou dnes „celebritami“, ani neskončili v USA, ale končili smrtí z rukou německého nacistického vraha.
  Dovolím si o Jožce Jabůrkové kousíček z „wikiny“ – “ Po léta se usilovně věnovala práci mezi ženami a mládeží. Uplatnila přitom své literární nadání, stala se vedoucí redaktorkou ženského časopisu Rozsévačka. Psala o životě v Praze, o zájmech a problémech žen, poukazovala na možnost řešení nezaměstnanosti, věnovala se potřebám dětí. Dotýkala se všech hlavních sociálních otázek, reagovala na nebezpečí války. Pod jejím vedením Rozsévačka organizovala akce ve prospěch trpících děti ve Španělsku i na pomoc německým antifašistům prchajícím do Československa. Stala se spisovatelkou, napsala několik knih, např. dětskou Evička v zemi divů.“
  a především z materiálu Českého svazu bojovníků za svobodu – „Jabůrkové aktivita od 30. let, kdy se stále hrozivěji a otevřeněji začal ozývat fašismus, stoupala na intenzitě. Zabývala se všemi průvodními jevy narůstající krize – stávkami, demonstracemi, sociálními poměry žen a dětí. Burcovala k prosazení jednotného postupu všech antifašistických sil. V Rozsévačce z roku 1938 napsala: »Fašismus, tato metla lidstva, je největším nepřítelem všeho spravedlivého, demokratického a dobrého. Kam přijde, rozsévá jen zhoubu, vojny a neštěstí. … I odbojářka Jožka Jabůrková patří do plejády českých vlastenců, kteří by měli být vzorem pro každého z nás. Žila statečný život a obětovala se pro druhé, pro naši svobodnou, mírovou současnost. Zeptejte se však dnes mládeže, zdali o ní něco vědí. A znají ji vůbec učitelé? Dokážou zmínit v hodinách dějepisu aspoň její jméno?“. – http://www.zasvobodu.cz/news/jozka-jaburkova-fasismus-rozseva-zhoubu-vojny-a-nestesti-/
  Připomínat Julia Fučíka a řadu dalších by bylo (pro nás) nošením dříví do lesa.

  Apropós – slyšeli jste někdy jména těch kavárenských pohůnků, kteří se právě proslavili „darováním“ prezidenta Zemana Vladimíru Putinovi za slastného chrochtání presstitutských žumpalistů?

  To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Příteli, bacha! Jen jestli se to ještě smí…
   Jabůrková, Fučík…
   Hmm
   Jen abys nepřibyl na nějaký ten seznam…

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Ale to víš, kamaráde, že se to smí. Je přece naprostá svoboda šíření názorů – dokonce to garantuje „Listina“. 😆
    Že je to ale prd platné, to už je jiná věc! Jako ty naše názory prezentované zde, jako názory dolních deseti milionů etc. etc. 😦
    Zato, když nějaký jinak bezejmenný příslušník kavárenské peleše svými názory, postoji, činy zaútočí na hlavu státu, na lid, co netáhne s „nimi“, to je jiná, panečku! To jsou presstitutské žumpy hned plné jejich oslav.
    Ale abychom tu vrchnost neviděli jednostranně, tak třeba tohle, to je přesně, jako kdybych slyšel Nečase, Kalouska nebo Duku – „Úředníci si nebudou vybírat, pod kým chtějí pracovat, vzkázal agentuře Dienstbier“. http://www.novinky.cz/domaci/368747-urednici-si-nebudou-vybirat-pod-kym-chteji-pracovat-vzkazal-agenture-dienstbier.html Pašák, takový lidový, takový typický představitel současné ČSSD. „Vláda lidu“ – v jeho podání jasně třetí pád. Namyšlený pajdulák.

    To se mi líbí

    • rybářka napsal:

     Nikoliv Lexi, dech se mi tají, když čtu zdejší diskusní příspěvky. To je koncert lidského ducha, vědomostí a brilantního vyjadřování. Je to víc, než člověk může získat studiem. Je to velmi platné. Věřte mi, prosím.

     To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   na case kurva,at to vodsejpa,nijaky strach,aj tu listinu prav a slobod zapru,ale ty nezapries svojeho ducha,ducha volnosti a pravdy,jak som pisal,jedine,ze umriem,ked zacnu strasit priletim,oplati sa sediet s takym v base.

   To se mi líbí

 5. Jethro napsal:

  A Peroutka (vlastně ta diskuse o něm) bude žít dál vlastním životem bez ohledu na to, co tu diskusi vyvolalo.
  Když jsem tak letmo zaznamenal konflikt Zeman vs. kavárna, přišlo mi to směšné mlácení Zemana holí za každou cenu. Neřekl nic víc, než že bozi neexistují a lidé selhávají, například v některých vyjádřeních i Peroutka. I snesla se smršť zastánců bohů a spřátelených historiků – volně shrnuto „Zeman je debil a vůl a nic o tom neví a lže“. A že ta mediální smršť byla náramná. Skoro jako ve věci disidentských pusinek.
  Zeman se ohradil, že nekecá, že fakt něco takového četl, že si je jistý, a ponoukl Ovčáčka hledat.
  A smršť pokračovala. A on ten Zeman řekl, že si Peroutky váží a že to byl příklad, jak atd.
  A smršť pokračovala.
  A čím víc se vtom lejně šlape, tím víc špíny vyleze na povrch.
  A přitom šlo jen o ilustrační poznámku „například i Peroutka“.
  Štěstí, že zeman neřekl „například Václav Havel“. To by nastala občanská válka a konec světa. Havel nikdy neselhal, nelhal, nelezl USA do, nechlastal, nezahýbal, a vše, co nám ve svých vizích předkládal, do posledního puntíku splnil. Proto má ostatně v US tu lavičku a bustu.

  To se mi líbí

   • Renard napsal:

    To v těch PL je legrační čtení. Ani ne tak to, že analýza má být podle nadpisu z USA, ale novinář je podle textu irský, jako ta zmínka o tam, jak je Zeman vulgární. Schválně jsem se podíval do toho odkazu na anglický text, kde jsem očekával něco jako „Zeman si dovolil přeložit Pussy jako Pussy“, což by asi irské nebo americké čtenáře zmátlo. Ale ono ne – skutečně tam je napsáno právě jen to, že použil vulgární výraz, když se opřel do protiputinovské skupiny Pussy Riot. Spolu s „informacemi“ o tom, jak v sobě nezapře bývalého aparátčíka (!!?) a tíhne k Rusku, se tím macdonaldovsko-hollywoodským konzumentům televizních setriálů dostává jednoznačná informace: je to sprostý komunistický ďábel. Jak že to psal ten Peroutka před skoro sedmdesáti lety o podlých metodách?

    To se mi líbí

 6. ji5 napsal:

  Zeman cosi plácnul a teď ho to asi mrzí (viz varování hostinského Palivce ve Švejkovi). Rozkopnul bábovičku na omezeném českém pískovišti. Napadl legendu o statečnosti obyvatel v naší kotlině, legendu o demokracii ve státě, který zakázal komunistickou stranu, zlikvidoval Osvobozené divadlo a prožil německou okupaci v relativní pohodě.

  V převzatém článku je pozoruhodná pasáž: „Také Peroutka dostal úředním befelem za úkol napsat článek k Hitlerovým padesátinám. Pojal ho pochopitelně po svém a dnes už zřejmě nikdo nezjistí, jak původní Peroutkův text skutečně vypadal.Také Peroutka dostal úředním befelem za úkol napsat článek k Hitlerovým padesátinám. Pojal ho pochopitelně po svém a dnes už zřejmě nikdo nezjistí, jak původní Peroutkův text skutečně vypadal.“

  Peroutka to mohl odmítnout, ale asi by tím ohrozil svůj zdroj obživy. Zvolil tedy lavírování a s ním spojené riziko různé míry pochopení toho, co napsal.

  Peroutka se po roce 1948 stal nepřítelem státu. Hlavně proto, že se zapojil do činnosti, která měla rozvrátit Československo. Pracoval pro Svobodnou Evropu, tedy pro projekt pod křídly americké vlády a CIA. Je velmi pravděpodobné, že i tam musel lavírovat, aby se alespoň trochu zavděčil. O censuře a neprosaditelnosti některých témat psal několikrát Jan Čulík v Britských listech.

  Peroutkovo dobrovolné setrvání v koncentráku je záležitost, kterou by měli rozebrat psychologové. Jde o určitý druh chování, které nemusí souviset s osobní statečností, ale spíš s určitým, možná iracionálním stavem mysli. Museli bychom o tom vědět daleko víc, stejně jako o okolnostech, za nichž zůstal ve vězení třeba Havel.

  V Česku žil byl, ale již není, geolog a cestovatel Gustav Ginzel. Traduje se o něm, že do článku potřeboval pasáž o tom, jak chodí horolezci v drsných podmínkách na záchod. V pohnutí mysli, aby čtenářům dopřál pravdu, šel potřebu vykonat na mráz a omrzlo mu přirození. Hlupák nebo hrdina – teď suďte.

  Zeman svým výrokem narazil i proto, že lidé nechtějí slyšet o tom, že jsme byli a jsme společností oportunistů, překabátěnců, nebo jak náš mravní stav popsat. (Poznámka pro Lexe – zase trochu podle Švejka – nikoho nikdy s nikým nesrovnávám a jednotlivce nikam nezařazuji.)

  Poválečný Peroutka hrál roli v tom, že Voskovec po skoro roční internaci na Ellisově ostrovu nakonec vpuštěn do USA. Voskovec napsal Peroutkovi dopis, v němž si nasypal hojně popelu na hlavu, aby dokázal že nikdy nebyl komunistou. Zavrhl tím svůj podíl na sociálních postojích Osvobozeného divadla. Komunistu udal katolický kněz Chudoba, který v OD ani nikdy nebyl.

  Potíž je v tom, že všechno je vždy o hodně jinak, nebo úplně jinak, než se zrovna hodí. Proto je i Ovčáčkovo hledání inkriminovaného článku zbytečnou ztrátou času. I kdyby našel, nemá koho přesvědčovat. Karty jsou tak jako tak rozdány. Kdyby byl Zeman Peroutku nezmínil, pes by po zapomenutém novináři neštěkl.

  To se mi líbí

  • Lunka napsal:

   Omyl, pane. Kdokoli se zajima o zalozeni a vyvoj Ceskoslovenska, setka se s TGM. A tim se zakonite musi seznamit i s okruhem lidi, se kterymi president diskutoval, prel se, radil se. Tedy i s Peroutkou, K, Capkem a mnoha jinymi.
   Po 300 letech v c & k monarchii najednou samostatnost a zodpovednost – to byl pro lidi nezvyk a pekna i mozkova drina. Cechoslovaci a Finove se snazili – jedine 2 staty ve stredni a vychodni Evrope, kde fungovala bazalni demokracie. Okolni staty nezvladly ani tohle minimum. ( Rikaji evropsti historici, kdyz se ted, pri vyrocich, vsude mluvi o 1. a 2. sv.v ,
   a mezidobi, v Evrope)

   Kdo patri do do okruhu inteligentnich, charakternich diskuteru s prezidentem Zemanem nemam zdani. Ale doufam, ze po nich pristim generacim zustane take tolik dobre, ctive dusevni prace, jako po poradcich TGM.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Tak např. právě Bělohrad (ten ovšem taky mluvívá s Babišem). Keller nevím, on Zemana moc „neuměl“ a taky se k jeho podpoře připojil obtížně a jako poslední.
    Tehdy ho v Právu podpořili ještě E. Kohák a Z. Jičínský. Jeho článek mi přišel nejzajímavější; argumentačně i tím, jak vyřešil nesnadný úkol, jak se distancovat od Dienstb. juniora. Mám ho v archivu, začínal takhle:

    T. G. M. rád užíval latinské úsloví „amicus Plato, sed magis amica veritas“. Platón je můj přítel, ale větší přítelkyní je pravda.
    Připomínám si je, když uvažuji o chování Jiřího Dienstbiera ve volební kampani, zvláště po prvním kole volby, kdy se stále ostřeji ohrazuje proti Miloši Zemanovi. Činí tak v rozporu s usnesením vedení ČSSD, které občanům doporučilo účastnit se druhého kola volby a v něm uvážit volbu levicového kandidáta, tj. Zemana.
    Dienstbier je syn mého dlouholetého přítele z doby disentu a Charty 77 a byl se mnou v letech 1990–92 poslancem za OF ve FS. Proto jsem uvítal jeho zvolení senátorem i jeho zásadový postoj proti koalici ODS a ČSSD v Praze…. (Právo 23.1. 2013)

    To se mi líbí

 7. moskyt napsal:

  To, že novinář dokáže napsat smysluplnou, gramaticky správnou větu, většinou nic neříká o jeho skutečném smýšlení. Pokud si vzpomínám, tak v Přítomnosti vycházely vysoce hodnocené analýzy jistého Stanislava Yestera, poté je otiskoval v Lidových novinách. A kdo to byl Yester, no přece Emanuel Moravec.
  A ještě jednu věc. V komentu k předchozímu článku jsem napsal, že Peroutka patřil mezi tzv. „čestné rukojmí“, kteří byli v KT. Pokud se dobře podíváte na fotografii, na které je krátce po osvobození ve společnosti spojenců, tak vůbec nevypadá jako vězňové KT, tak jak je známe. Oblečením počínaje, vizáží i se svou nerozlučnou fajfkou v puse. Pro odlišení svého statusu v KT nosili tito prominenti červený podélný pruh na levé straně. Jako koncentráčník vypadá spíš ten anglickej oficír. http://www.abchistory.cz/images/1945-buchenwald-hajsman_02.jpg

  To se mi líbí

 8. Slim napsal:

  Velice se divím, že po přečtení tohoto druhého článku nikdo zatím nepřišel s tím, že ten Zídek měl (vlastně) pravdu. A to kritizoval jen dva odstavce Zemanovy řeči. Jak už jsem napsal v únorových dohadech, jediné co by bylo třeba podle mne změnit, je nadpis jeho článku. Tady nešlo o debilitu, ale jak Zídek správně píše o perfidní lež (míněno o Per. fascinaci fašismem. To spíš byl fascinován Molotov, když v říjnu 39 mluvil o přátelství zpečetěném krví! )

  Přečtěte si oba texty, jsou v obrazárně. Když uvedete tři citáty a všechny jsou špatně, nejen nějaké slovo, ale komplet, autorství, existence, no promiňte.. 😦
  (Konečně, ty Peroutkovy texty jsou známy od r. 91, kdy vyšly v SPN. O Churchillovi je dobře známo, že měl jisté sympatie pro Mussoliniho, jenže KDY? A o tom, že se měl setkat (ale nakonec nesetkal) asi v r. 32 s AH. píše sám v prvním dílu Pamětí. Ale blahopřejný dopis v lednu 39?? Nedejte se vysmát!)

  Co je podstatnější, jenže hůře postižitelné je, že Zeman kvalifikovaně překroutil celý kontext, aby se dostal tam, kam směřoval.
  A jsou to právě intelektuálové, kteří se dají snadno fascinovat? Někteří ano, ale copak všechny jiné vrstvy ne?

  Kdyby si náhodou někdo myslel, že mám něco proti Z., nebo nějaké ty obvyklé blbosti o „pražské kavárně“, stačí si přečíst co jsem o něm psal v diskusích před volbou; tak prosinec, leden 13. Hádám, že tu neměl důslednějšího podporovatele. A v daných okolnostech by to platilo zase, ale to neznamená, že budu nekriticky přijímat každou nejapnost, která z něj vypadne (prostatu má „jako panic“, povídal onehdy).

  Souhlasím s tím, že Milda je z toho taky kapku nervózní a mrzí ho to *). Včera zase držel výklady o Seifertovi, že (TAKY!) napsal v r. 42 servilní článek a „přesto si ho váží jako velkého básníka“.
  Seifert byl znám jako „nestatečný“ (jako mnoho „kumštýřů“), ale proč ho srovnávat s Peroutkou? Chce nám snad demonstrovat skutečnost, že za Protektorátu se mnoho Čechů a Moraváků bálo? 🙂

  Takže nic naplat, omlouvat se bude. Jde o to, najít dobrej termín. Co ten dlouhý víkend 5. a 6. července?.. to všichni pojedou na prázdniny

  *)
  Strážmistr se nejistě po něm díval a konečně, chtěje nabýt úplné jistoty toho, co jen tušil,
  řekl: „Já jim, pane závodčí, pomůžu. Já zas musel včera řádit a provádět?“
  Závodčí vyčítavě podíval se na svého představeného: „Kdybyste věděl, pane strážmistr, co všechno jste včera nepovídal, jaké řeči jste s ním nevedl.“ Nakláněje se k uchu strážmistra, šeptal: „Že jsme všichni Češi a Rusové jedna slovanská krev, že Nikolaj Nikolajevič bude příští týden v Přerově…

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Slime
   na Peroutku se zapomene, vždyť máme nový „skandál“. Zeman odmítl podepsat profesorské dekrety bývalým stbákům. To je přece útok na akademickou svobodu.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Bavore, byl jste o pět vteřin rychlejší.

    To se mi líbí

   • Lex napsal:

    No, Bavore, pokud je to Ivan Ošťádal, nar. 2.2.1956, od 25.2.1986 agent StB, tak myslím, že by Zima měl zalézt někam do koutku a držet – no, ústa. http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     …. ačkoliv na „řadové pedagogy“ se lustrační zákon nevztahuje. Jen na „funkcionáře“.
     Nicméně si myslím, že jde o prezidentův „tah“ na šachovnici směřující k tomu, aby do chystané novely vysokoškolského zákona přece jen jmenování profesorů bylo vyňato z prezidentských „pravomocí“/“povinností“ (jak si to kdo vyloží) a aby si své učitele vysoké školy jmenovaly samy bez pozlátka prezidentské pečeti a podpisu (jmenování profesorů není prezidentovou pravomocí ze samotné Ústavy ale z „obyčejného“ zákona o vysokých školách. A samozřejmě s platností jen pro tu kterou VŠ, která si své „profesory“ najmenuje.
     Když akademická svoboda, tak svoboda bez ceremoniálů s putnami etc. etc.

     To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   to bude tak desítečka,do rána,palců dolů

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    No to by bylo fajn, ale tak hluboko se necením 🙂 Před lety právě M. Zeman napsal, že bojovat proti většině mu „připadá sportovní“; vždycky jsem to cítil stejně.
    Všiml jsem si ostatně, že jsou tu humoristé, kteří, když dostanou nesouhlasný palec, jsou tak vyvedeni z míry, že by se nejraději zeptali jako s. Stalin, v té skvělé anekdotě „Tovaryšči, kdo to kýchnul? “
    Znáte to?

    PS. Jací profesoři, proč bych se měl zajímat zase o další lapálii? Nejste předráždění, kompaněros?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Ale Slime
     to není žádná podrážděnost, ale reakce na novou situaci. Vám to ušlo?

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Jistě. Přece nesleduju pořád prestituty a jejich efeméry. Pak bych byl taky předrážděný (nikoliv podrážděný).
      Což nejsem a tak jsem si místo toho se zájmem přečetl toho psychologa Frasera

      To se mi líbí

    • Lex napsal:

     „…proč bych se měl zajímat zase o další lapálii..!
     No, osobně mám pocit, že – „O tom jste již před válkou u vás mluvili s panem okresním hejtmanem.“.
     Jako skoro vždy.

     To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     zmýlil jsem se,jsem ale rád,že k tomu jednomu,co se objevil do 30minut,ty další nepřibyly.

     „Tovaryšči, kdo to kýchnul? “ jsem neznal,ale už znám.

     PS: děkuji Lexovi za nalezení tohoto textu a panu Bavorovi,že ho vyvěsil,díky chlapi.

     To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Tak zkuste okomentovat „Mildovo“ odmítnutí podepsat jmenovací dekrety tří „profesorů“, jak je na mrtvici rektor Zima. „„Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné, demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe,” .
   No, po pravdě, nevážím si buzny Putny, mám pochybnosti o Zimovi a čistotě jeho úmyslů a projevů a docela se těším na další vývoj.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Přitom by stačil jeden jediný kraťounký ústavní zákon. „President republiky je povinen neprodleně podepsat vše co se mu předloží“. A bylo by to.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     A předloží to sám pan předseda legislativní rady vlády, co sám chtěl být prezidentem (trouba!)..
     Jméno jsem raději zapomněl, ale má, myslím, něco společného s pivem.

     To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Problém s s naším prezidentem, dle mého spočívá hlavně v tom, že doposud snad kvůli svému věku, nebyl schopen akceptovat rozvážně a moudře navržený cíl budoucího Česka.

     Pouze dvě politické strany :
     1) Republikánská strana == Pravicová ANO
     2) Demokratická strana == Levicová ČSSD
     Naprosto nechápe, že splnění tohoto zadání vyžaduje i přípravu vysokoškolské mládeže, která musí souznít s touto základní myšlenkou.
     Proto když ministr školství Marcel Chládek informoval rektora Zimu o tom, že mu prezident republiky Miloš Zeman sdělil, že nehodlá podepsat dekrety tří docentů navržených ke jmenování profesorem, lze to ze strany pana prezidenta považovat za jasné nepochopení budoucího vývoje Česka.
     Jmenování Fajta, Ošťádala a Eichlera přitom dříve projednaly v souladu s budoucím cílem vývoje Česka a také schválily na svých zasedáních vědecké rady Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické.
     Jak také poznamenal souhlasně s panem Zimou i pan předseda legislativní rady vlády.
     Prezident na rozdíl od pana předsedy legislativní rady vlády, naprosto nepochopil svoji historickou úlohu, kterou je povinen v současné etapě začlenění Česka do nových budoucích struktur EU plnit.
     Tož asi tak nějak to bude jako definitiva v budoucnosti.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Závažná myšlenka Cechu. Prezident a dolních deset milionů Čechů bude k tomuto schematu dokopáno. Prezident se bude bránit, ty miliony ne.
      Aspoň prezident a nějakých nevlivných deset procent … jako je to nastaveno v Anglii a USA a Německu a … Ale nemají ani toho našeho prezidenta, zatím máme navrch 🙂 .

      To se mi líbí

 9. K-k. napsal:

  OT: Pane Bavore, pošta… 😉

  To se mi líbí

 10. jaa napsal:

  Mno vážení – tož to je další z těch obojakejch, kdyby to podepsal – JE ZLE, že to nepodepsal – JE ZLE. Tak se mi zdá že ti naši profesores s rektores jsou taky pod taktovkou Šapita s Babišem… UFF Pak proč byl Babiš v Emerice…

  To se mi líbí

 11. jaa napsal:

  Tak tyhle dvě docela zajryly pravý důvod proč jel Sobotka za Angelou. Hm obávám se že se máme na co těšit….
  Jo socani… vezmu-li tu vnitrem povolenou existenci podivného spollku německo- sudeťáckého v Práglu

  http://www.denik.cz/ze_sveta/merkelova-evropska-unie-je-zaruka-ze-se-nebude-opakovat-odsun-nemcu-20150505.html

  Jen se hádejte o peroutky a profesory… a nechejte nás dělat co my chceme. Co se nepodařilo pomocí Schwarzenberga.. pomůžou nám socani. cifix

  To se mi líbí

  • Lunka napsal:

   ze jde o krecovity pokus byt vtipny …….

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Na rozdíl od vašeho názoru bych řekl, že v situaci hysterie vyvolané a neustále eskalované kavárenskou peleší jde o velmi, velmi podařený vtip. S tou „Francovkou vlevo dole“ dokonce báječný.
    Nicméně tenhle link sdělí více http://odstranitvirus.cz/vyskakovaci-virus-rvzr-a-akamaihd-net/

    To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     Lexi, zcela OT: dotaz od právní lajky. Teď proběhla sdělovadly informace, že Rath či jeho advokáti podali stížnost na soudce, že je podjatý a sám soudce o sobě rozhodl, že podjatý není. Připadá mi to podivné, že někdo v těchto věcech rozhoduje sám o sobě. Je to tak v pořádku? Proč? Neměl by rozhodovat někdo pokud možno nezaujatý?

     To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Katy – tolik trestní řád
     § 30
     (1) Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.
     § 31
     (1) O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, rozhodne tento senát.
     (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost.
     (3) O stížnosti rozhodne orgán bezprostředně nadřízený orgánu, jenž napadené rozhodnutí vydal.“

     Trestní řád to řeší správně. O svém vyloučení MUSÍ rozhodovat ten, koho se týká. Jen on sám nejlépe ví, jestli takové důvody existují, tedy – jestli reálně, ne jen podle tvrzení, existují. On totiž nerozhoduje jen na návrh někoho, ale především tehdy, kdy on jediný třeba ví o těch důvodech – představte si soudce, jemuž podle pořadí připadne trestní věc, kde obviněnou je jeho tajná milenka 😆 Kdo by měl rozhodovat, když o tom nikdo neví. A ten soudce je přece zjevně podjatý.
     Jinými slovy – ten konkrétní orgán, kterého se to týká, rozhodne a v rozhodnutí (činí se písemným usnesením, které je odůvodněno a v němž musí být uvedeno, proč je nebo není vyloučen). Teprve pokud navrhovatel vyloučení (je-li) podá proti takovému usnesení stížnost, rozhoduje „někdo jiný“ – ale to až o těch důvodech, které ten konkrétní uvedl.

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      aha – tak to jo, pokud je to pouze „první stupeň“ řešení celé záležitosti. Děkuju, Lexi. 🙂

      To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   😮

   To se mi líbí

 12. ji5 napsal:

  Lapálie s profesory je směšná. Než rozvinu myšlenku, že se o profesorské tituly dohadují hlupáci, předesílám, že můj tatínek byl universitní profesor. Vím tedy lecos o minulosti (zemřel v roce 1972) i o tom, jak to je s vysokými školami teď.

  Mluvím-li o akademických hlupácích, mám tím na mysli lidi, kteří nezaznamenali změny po roce 1989. Před sametem nebyly soukromé vysoké školy a tak bylo jmenování docentů a profesorů v rukou vládnoucí moci a celý proces vrcholil presidentským dekretem.

  Po roce 1989 byl převzat západní systém vysokých škol, ovšem bez toho, aby profesoři byli finančně zajištěni do smrti. Protože to školství předělávali hlupáci, podřízli si sami pod sebou větev.

  Profesorský titul v Česku nezaručuje definitivu, protože zmínění hlupáci zavedli systém grantů, které se stávají složkou odměňování.

  Současně jim ušlo, že přiznávání profesorských pozic je v kompetenci universit a profesorská místa jsou na Západě závislá nejen na kvalifikaci, ale i na rozpočtu té které university. Protože v Česku jsou soukromé university, vládě do jmenování jejich profesorů nic není.

  V Česku existují lidé, kteří si dosažené vzdělání připisují před jméno. Zejména bakaláři. Dřív to bylo za jménem, včetně MSc a nebo PhD. Hlupci potřebují, aby to bylo vidět. Dodávají si tím důležitosti, stejně jako profesoři, kteří chtějí, aby to vypadalo důstojně. Proto trvají na jmenování presidentem.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Pane Jírovče,
   domrtě souhlasím.
   Někdy před dvěma roky v době hysterie „putna sem, putna tam“ jsem na jednom webu napsal tohle –
   „Ve věci jmenování profesorů jsem jednoznačně na straně prezidenta republiky, případně ministra školství nebo dokonce rektorů vysokých škol (ohledně pravomoci jmenovat si své profesory). Proč?

   Otázka zní – „Jaký je rozdíl mezi profesorem a docentem?“ případně odborným asistentem, či asistentem – doporučuji si osvojit ustanovení § 70 – 77 vysokoškolského zákona. Všechno to jsou akademičtí pracovníci, kteří zastávají profesní místa v hierarchii vysoké školy, všichni jsou zaměstnanci vysoké školy (ať již na základě takové nebo onaké smlouvy) podle zákoníku práce. Jen jejich odměňování je odstupňováno podle platové třídy podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě č. 222/2010 Sb. Náleží jim platové třídy 12 – 15. Zkuste hádat, která komu z nich. Jinými slovy, v tomto pohledu je rozdíl mezi docentem a profesorem v jedné platové třídě.
   Druhý rozdíl je v kvalifikačních požadavcích a ve způsobu jeho prokazování.
   K získání akademické hodnosti „docent“ absolvuje uchazeč tzv. „habilitační řízení“.
   K získání akademické hodnosti „profesor“ absolvuje uchazeč „řízení ke jmenování profesorem“.
   Třetí rozdíl spočívá ve způsobu jmenování.
   Ustanovení § 71 říká – „Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.“
   Ustanovení § 73 říká – „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.“

   No, a já se ptám, proč akademického pracovníka, zaměstnance vysoké školy do čtrnácté platové třídy jmenuje rektor, a proč zaměstnance vysoké školy do patnácté platové třídy má jmenovat prezident republiky.
   Odpověď znám – protože tvůrci vysokoškolského zákona byli vedeni představou, že akademická hodnost profesora je v oblasti vzdělávání hodností vrcholovou a získání „glejtu“ na tu hodnost se sluší pozlátka prezidentova podpisu a ceremonie na Hradě. Asi jako v případě jmenování a povyšování generálů.
   Jenže je tu rozdíl, zatímco jmenování a povyšování generálů, stejně jako např. jmenování soudců je prezidentovou ústavní pravomocí, jmenování profesorů Ústava zřetelně pomíjí a tuto pravomoc, která je ovšem ledaským vykládána jako prezidentova quasipovinnost, svěřuje či „ukládá“ prezidentovi jen vysokoškolský zákon. Úplně stejně jako je tomu v případě jmenování rektora vysoké školy podle § 10 vysokoškolského zákona.

   A já nemohu znovu zopakovat svou otázku z úvodu – „proč“?
   Proč, když akademici tak rezolutně trvají na autonomii akademické sféry (podporováni v tom, když se jí to hodí, masmediální sférou a kulturní frontou – jako bychom to neznali z jiných příležitostí) potřebují pro své PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTY pozlátko prezidentského podpisu a ceremoniálu?
   A proč, když je prezidentovi svěřena či „uložena“ zákonem ona pravomoc či „povinnost“, mu má být odňato právo rozhodnout, zda svůj podpis připojí či nepřipojí? Podpis prezidenta dává jmenovacímu aktu rozměr „STÁTNÍ“, ne toliko akademický či dokonce jen pracovněprávní, jak ve skutečnosti je.

   Mi z toho vychází jednoznačně – prezidentským úřadem nemají být zaštiťovány akty „akademickoprávní“ ani soukromoprávní, včetně pracovněprávních.
   A jestliže si vážnost toho kterého z vyjmenovaných institutů výjimečně zasluhuje onoho „posvěcení“ prezidentským úřadem, má prezident se svým štábem („úřad prezidenta“) nezadatelné právo posoudit vhodnost kandidáta na jmenování nebo potřebu připojení podpisu v jiném případě i z jiných, než jen ryze z hlediska navrhovatele „rezortních“ hledisek.
   A v případě dosavadní situace postavení držitele akademické hodnosti „profesor“, které zatím nemá vztah pouze k té škole, v jejímž rámci jmenovací řízení proběhlo, ale k vysokoškolské obci obecně (o tzv. „zvonkovém“ titulu, tj. titulu, který je onen zaměstnanec v patnácté platové třídě oprávněn užívat), tím spíše.
   Je pak jen zcela případné, kam vyústila naprosto nepřiměřeným způsobem rozdmýchaná „aféra“ s „Katolickou buznou“ – do potřeby změnit onu nepřiměřenou výsadu profesorského titulu tam, kam patří, tj. do rezortu školství příp. na půdu samotných vysokých škol.“.

   Stojím si za tímto názorem naprosto pevně stále, i když v textu je chyba v tom, že ačkoliv zákon stanoví ty platové třídy, jak o nich píšu, došlo mezitím k neformální věcné změně v tom, že odměňování akademických pracovníků bylo dohodou ministerstva se školami ponecháno na výhradní pravomoci školy a je ovlivňováno toliko nepřímo přidělovaným množstvím peněz z rozpočtu.

   To, čeho si po prezidentském pozlátku svých hodností páni akademičtí pracovníci – jak také naznačujete – ráčili nevšimnout, je skutečnost, že nejen do roku 1989 bylo postavení profesora (ale i dalších) „státní funkcí“, ale bylo tomu tak především za První republiky, kde akademičtí pracovníci (a profesoři na prvním místě) byli ve SLUŽEBNÍM POMĚRU ke státu se vším, co k tomu patřilo, tedy i se zajištěným důchodem, definitivou – zákon o služebním poměru učitelů vysokoškolských č. 79/1919 Sb. – asi by se současným „honorábiles“ nelíbilo ustanovení § 4 věta třetí – cituji – „Koncem semestru, ve kterém profesor vysokých škol dosáhne šedesátého třetího roku svého věku, budiž dán do výslužby. Může však profesor takový působiti dále jakožto profesor čestný (honorarius).“
   Bylo jen nabíledni, že to jmenování mělo onen charakter.
   Jenže podmínky, které musel onen nominant na profesuru splňovat, byly nejenom „vědecké“, ale i občanské. A bylo na prezidentovi, aby posoudil, zda nominant ony podmínky (občanské – ale prof. Masaryk mohl jistě i ty „vědecké“) splňuje.

   Ne tak dnešní holoubkové. Ti požadují státem uznanou (jmenovanou) funkci, aniž by měl mít stát (v tomto případě cestou prezidenta republiky) jakýkoliv vliv na posouzení nominanta.
   Tak to tedy ne, pane Zimo, pane Beku.

   Stojím v tomto směru za prezidentem, jak jsem již uvedl výše.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Právně vysvětleno (Lexem) to, co (mě) pocitově bylo a je zřejmé.
    Může mít ještě někdo jiný názor než je tento? Názor, výklad, ne protiprezidentskou agitku …

    To se mi líbí

 13. Petrpavel napsal:

  Peroutka a jeho názory, Mořští vlci a jejich cesta, Putnové a jejich jmenování… zástupné problémy, je mi to putna. Chléb a hry, a když není „chleba“, tak aspoň ty hry.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   Budu reagovat k zakladnímu tématu.
   MĚ osobně uhodil jeden podstatný fakt,vté defakto obhajobě Peroutky.
   A V PRINCIPU logického faktu,tu obhajobu pohřbil věcně
   Závěr

   Co říci závěrem? Z Ferdinanda Peroutky asi nelze dělat Karla Čapka, byť oba byli Pátečníci, názorově v mnohém spříznění. – Není třeba z něj dělat Karla Čapka, ale v žádném případě ho nelze stavět na roveň kolaborantů typu Krychtálka či Moravce.

   Základ vubec této debaty o PEROUTKOVI je nikoliv…žádném případě ho nelze stavět na roveň kolaborantů typu Krychtálka či Moravce.
   ale přirovnání že dost často je inteligence selhává z mnoha faktorů………zde vtomto připadě určitou fascinací Hitlera.

   ANI samotná obhajoba Peroutky nevypovídá nic…….Vyloupněte z dvacetiletého díla novinářova dvacet úryvků, zbavte dvacet vět souvislosti, do níž byly zasazeny, zamlčte, co bylo předtím, a co bylo potom a uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti nim bojoval […]“ – Ale pěkně popořádku…

   JESTLI CHCEME STAVĚT Peroutku na pidstál jak ho tam staví kavárna……..tak jeho samotná obhajoba sice ten vynatek je pravdivý……..ale nedá se aplikovat na to co jsem od něj četl……….ted použiji Lexovi ARGUMENTY……BYLI JINÍ KTEŘÍ opravdu rozeznali to nepezpečí černého moru………nemusím nic vytrhávat………ta podstata tam je…..

   JEŠTĚ k
   Slim napsal:
   5.5.2015 v 19:31
   Nesouhlasím s VAŠÍ argumentací a proto jsem dal palec dolu vždy to činím neanonymně.
   NIC NEPŘEKROUTIL……já to tam jasně vtěch článcích vidím,je velice slabá argumentace
   argumentovat touto větou…………A jsou to právě intelektuálové, kteří se dají snadno fascinovat? Někteří ano, ale copak všechny jiné vrstvy ne?
   Vtom je jádro problému………..společností především hýbou tyto persony,proto taky zakonitě nesou větší zodpovědnost,když něco napíše nevdělaný jako já má to uplně jiný dopad než člověk kterého lidi z nákého směru chápou jako personu.

   PODSTATA TOHO vysloveného je zcela na místě,nemusí byt pravda založená na přesném slovním obratu,to ale není podstata…………ano …. Není třeba z něj dělat Karla Čapka, ale v žádném případě ho nelze stavět na roveň kolaborantů typu Krychtálka či Moravce.
   Ale to zněj ani ZEMAN VYSLOVENÝM NEDĚLAL

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Tato,
    nikdy, až do přečtení toho článku, jsem neslyšel jméno „Krychtálek“. Tak jsem se nyní po něm poohlídl a zjistil, že „Původně sportovec, který i v žurnalistice začínal jako sportovní novinář. Pobýval ve Francii a v Číně. Na počátku třicátých let byl redaktorem Lidových novin. Poté redaktor agrárního Venkova, šéfredaktor Večera a konečně šéfredaktor Venkova. … Za své kolaborantské postoje byl Krychtálek popraven v roce 1947, předtím byl mučením nucen k falešným výpovědím (sic! pozn. Lex) vůči agrárníku Rudolfu Beranovi i dalším osobám. Tento fakt následně uvedl při své výpovědi před soudem.“ http://www.rozhlas.cz/cro6/dokument/_zprava/vladimir-krychtalek-sportovec-novinar-a-kolaborant–1107805

    Tak jsem si našel tu jeho knihu z roku 1941 „Bolševici, Beneš a my“ v digitalizované podobě http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/209 a jen letmo se začetl – a co tam nečtu –
    „O čem jsem však nepochyboval nikdy, bylo toto:
    že pro nás, Čechy, je spolupráce s Němci nutná pro každý případ, že je to věc na výsledku této války nezávislá, že musíme být pro tu spolupráci, i kdyby Německo válku prohrálo, protože 90milionový národ uprostřed kontinentu i poražen dostane se opět do vedoucího postavení.“.
    PROROCKÁ SLOVA, prorocká slova.

    Nevím jestli budu mít chuť a odvahu to číst celé, jeden nikdy neví, ale ….

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     LEXI
     Prorocká ano ale platí pro kapitalismus……proto také valná čast schopných mnohdy spíše všehoschopných spojuje jedno co nejvíce s diskreditovat jakýkoliv trochu socialistický přistup.Bohužel ona sama osobě je defakto utopie,těžko je možno postavit společnost na této základní myšlence že všichni si budou rovni……….muže se podařit jen náký hybrid na co největším možné spravedlivé toleranci.
     Kapitál nezná hranic,narodnost………proto taky lidé s krvý na rukouch po válce tak snadno změnili identytu.

     ONO povrchním srovnáním vychazí radoby kapitalismus lépe…..on vše respektive většinu koriguje silou pěněz,To hluboké srovnání už zaleží jestli jste tvrdý materialista,nebo materialní stranku berete jako druhořadou a jste spíš na co největší spravedlnosti……..naprostá nejde

     Naopak socialismus je založen ideou,navíc ta vytvořená elita co to vede po náké revoluci sežere ty co v tu ideu věří,tudíž pak jen sosá a musí tvrdě potlačovat,ty co v tu ideu ještě věří ,nebo co věří v kapitál.

     Ale mi co jsme trochu idealisté,a žili jsme v tom minulém…..se občas musime hořce smát,té opěvované svobodě hlasajici takový lidé jako KALOUS A ZAČNETE SROVNÁVAT….
     kolik lidských osudů zničil ten který režim……….ano ty zločiny třeba 50 let bijí vice do očí svou drsnosti reality.
     MYSLÍM ŽE NEMUSÍM VYPISOVAT……TY SKRYTÉ reality kapitalismu.

     Zdanlivě jsem se dostal jinam než co jste mi napsal jen zdanlivě.
     PROTOŽE TO PROROCTVÍ NENÍ PROROCTVÍ……..ALE jasná věc,historie valek ,převratů………dřive ve jmenu BOHA………ve skutečnosti moci ,což vždy znamenalo zlato a později peníze………..ted VÁS zase oblbují ve jmenu demokracie ale ona je děvka slouží zase jen pěnězům

     To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Mylně se domníváte, že „intelektuálové“ jsou nějací světlonoši. Nejsou.
    Pokud jde o Peroutku, klidně si věřte tomu, co řekl Z. Možnosti rozumné argumentace jsem vyčerpal.

    To se mi líbí

 14. tata napsal:

  Slime
  Špatně já věřím svojemu usudku,že muj usudek SE Vtomto schoduje se ZEMANEM tot CELÉ.
  Co je pojem rozumná argumentace?
  Oproti VÁM použivám že je to můj pohled.NEPOTŘEBUJI k tomu ZEMANA

  Mylně se domníváte, že „intelektuálové“ jsou nějací světlonoši. Nejsou.
  Naopak vy se mylně domníváte že je považuji za světlonoše,dávno jsem stratil iluze že PERSONA V JEDNOM ZNAMENÁ patent na rozum.
  Takže se vratme od pojmu ,,rozumný argument,,skutečně k argumentům.
  Zeman nic jiného neprohlásil než co si myslím a jsem přesvedčen dávno……….že člověka co jsem si pro něco VÁŽIL………JE ZAKONITĚ personou neomylnou v jiném.
  Konkretně pichnul do persony Peroutek…………jestli jsem opravdu persona kam pasujete Peroutku Vy a jiní,vté době už měl dostatek informací o Hitlerovy aby se jako světlonoš projevil……..těch několik článků co jsem od něj četl ani v jednom se nečetl co persona by měla udělat………..tvrdě popsat nebezbečí………naopak čtu tam určité pochopení proč tomu tak je že to je německá podstata………….a nic neřikajicí že u nás by to tak nebyloprotože sme jiní.

  Vratme se k VAŠÍ VĚTĚ,,,,,,,,,,,,,,Mylně se domníváte, že „intelektuálové“ jsou nějací světlonoši. Nejsou.
  SEMNOU vám JARPOROVINA neprojde………………Za prvé nikde jsem nic takového nenapsal…
  „intelektuálové“ lepe PERSONA………….JSOU BOHUŽEL velkou většinou brány že to co řeknou je svaté,at je to vyložená lež nebo polopravda ,nebo jen jeho pohled,ktery vubec ale neznamená že je spravný………což je nahony v zdaleno s čím argumentujete vuči mě

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   TO BYLA REAKCE NA VAŠÍ VĚTU
   společností především hýbou tyto persony,proto taky zakonitě nesou větší zodpovědnost,když něco napíše nevdělaný jako já má to uplně jiný dopad

   CO JE JARPOROVINA NETUŠÍM, ALE BUĎTE TAK LASKAV A UŠETŘETE MĚ VAŠICH DOHADŮ. Howgh 🙂

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    žadné dohady nepíšu.
    Bohužel………TO BYLA REAKCE NA VAŠÍ VĚTU
    společností především hýbou tyto persony,proto taky zakonitě nesou větší zodpovědnost,když něco napíše nevdělaný jako já má to uplně jiný dopad

    ta věta ale neznamená co do ni vsouváte VY……….ALE ZNAMENÁ že co řekne znamá osoba má větší váhu………opět neznamená že já to tak vnímám……..bohužel pravda je že dost lidí to bohužel tak vnimá………a to je nezvratitelný fakt………..

    To se mi líbí

  • Lunka napsal:

   Vite tato, on to Peroutka v te sve reakci pise, a my se o tom ted dohadujeme: Kdo chce psa bit, hul si najde.
   Kdo chce z Peroutky udelat demokrata na baterky, intelektuala, ktery selhal, ten rika, ze byl prechodne fascinovan nacismem. Jiny rika, ze misto aby mlcel, kdyz nechtel prijit o koryto,tak psal pozitivne o Hitlerovi. Ze psal chvalu o tom, jak je vudce vybornym vudcem vice narodu. Atd – viz ty uvadene clanky kolem zacatku okupace.

   Jenze – kdo cetl Peroutku 20 let, nebo aspon 10 let, nebo aspon od r. 36, ten naprosto jasne vedel, co si mysli o nacismu, o Hitlerovi. Psal a varoval. Dokud to slo. Situaci analysoval. Nezapominejte, ze se bavili s TGM, s Benesem, ze se stavela opevneni, pripravovala mobilisace — proc asi ?
   Peroutka si nikdy nedelal iluse o Hitlerovi, natoz aby jim byl fascinovan. Ani chvilicku. Kazdy, kdo cetl vic nez 5-10 clanku od neho, kazdy, kdo trochu vic vi o situaci pred a po Mnichove, ten je „ve vobraze“. A taky chape, proc psal po Mnichove tak, jak psal. Lidi chapali jeho jemnou ironii, sarkasmus, dvojsmyslnost, cetli mezi radky – vedeli, ze je prisna cenzura !!!

   Mne osobne je uplne lhostejny pan Zeman. Ale neni mi lhostejne, kdyz prezident CR udela chybu, vi to, a nema tu slusnost se omluvit. Naopak — prileva olej do ohne, pozada ignoranta mluvciho aby se snazil najit aspon neco, co by se dalo pouzit k dehonestaci statecneho cloveka. A kdyz nenajde mluvci, zaplati pry ze sveho dalsiho hledace.
   Vite tato, pro vetsinu lidi, kteri o te dobe dost cetli, o historii sve zeme, protoze je v dospelem veku zacalo zajimat, jak to vsechno vlastne bylo a proc , pro tyhle lidi neni Peroutka nejaky idol, buh, nebo dokonce zastupce burzoasni inteligence. Pro vetsinu techto lidi je tenhle velmi inteligentni a vzdelany zurnalista take velmi statecny a slusny clovek, vlastenec i v nejtezsich dobach 1. republiky. A jenom proto ho brani. Nahlas. Protoze nechutne nehoraznosti o nem verejne siri a necha rozmazavat reprezentant a hlava Ceske republiky.
   / To neudelal ani Gottwald, ani Zapotocky coby prezident /
   Tak proste je to.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Jan Urban, Alexandr Mitrofanov, Čulík, Hvížďala, Komárek … docela zasvěceně, inteligentně psali a analysovali vývoj v ČR v devadesátých létech, v době budování mafiokapitalismu. Pak je ten režim jaksi pohltil, nechtějí přijít o kortyto či dokonce mylně věří tomu co píší, místo aby raděj mlčeli píší negativně o Putinovi a Zemanovi a Filipovi, pozitivně o Obamovi a Klausovi a Schwarzenbergovi (abych vypíchl jen ty hraniční představitele jistých směrů), vývoj člověka nezastavíš, a najdou se ignoranti kteří o nich šíří nechutné nehoráznosti .. i tady. Fuj, že Lunko? Tak prosté je to. Pochybovat je zase zakázáno?

    http://www.halonoviny.cz/articles/view/37697737

    „uvici
    2015-05-07 00:40
    Neslavím ani 8. ani 9.května, ale nikdo mi nevyvrátí, že republiku
    osvobodila Rudá armáda, nikdo nepopírá, že zde byli i Američané,
    ovšem bez RA by ničeho nedosáhli. Nevím komu slouží tahle účelové
    lži, kdo platí tu všechnu protiruskou a protizemanovskou špínu. Z
    některých článků mám dojem, že nás snad osvobodili Američané od
    Rusů a takové média jako jsou ČT nebo místní Eurozprávy se nedají
    ani číst. Od nich by se mohl učit i Goebbels.“

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     děkuji za odkaz.

     Jak se zviditelnit!

     Prezident Miloš Zeman asi hledá další způsob, jak se více zviditelnit a upozornit na sebe. Jiné vysvětlení jeho rozhodnutí, že nepodepíše jmenovací dekrety docentů Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera lze jen těžko najít. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima právem protestuje proti nepochopitelnému rozhodnutí prezidenta. Jednání se samosprávou univerzit by mělo mít jiný charakter, mělo by se týkat samotné vědecké práce, či současné společenské činnosti a toho, zda přispívá nejen důstojnosti, ale i vážnosti akademického stavu, případně prestiži univerzit. Zejména, pokud jde o Univerzitu Karlovu. Jestli není zkreslené vyjádření důvodů, tak se u docentů Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera řeší spíše jejich minulost. Nikoliv však věcně, ale na základě neověřených informací.

     Miloš Zeman, který sám považuje média za »ostrov negativní deviace« a doslova pohrdá novináři, což jim také neustále dokazuje svým chováním, se opírá o neověřené, chcete-li bulvární novinové články a informace »jedna paní povídala«. A tak pan prezident jednoznačně popírá sám sebe. Je evidentní, že se buď nepoučil z kauzy Peroutka, nebo má okolo sebe našeptávače, kteří mu chtějí za každou cenu odehnat příznivce a podporovatele, chcete-li voliče.

     Jen doufám, že nebude muset být na Hradě vyhlášena soutěž s tučnou odměnou: »Pošpiň svého profesora«? Teď vážně. Omlouvám se, pane prezidente, ale takhle to nejde!

     Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

     http://www.halonoviny.cz/articles/view/37697022

     To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Každý jsme chybující, nejen Miloš Zeman, ale i Vojtěch FIlip.
      A zdůrazním znovu – není žádný důvod, aby „profesory“ VŠ jmenoval prezident republiky.
      Tento důvod existoval za první republiky, kdy VŠ profesoři byli ve SLUŽEBNÍM POMĚRU ke státu – však to také zakotvovala Prozatímní ústava i Ústava Československé republiky – a v době od roku 1950 (Zákon o vysokých školách) až do roku 1990, kdy šlo rovněž o funkce „státní“.
      Nikoliv dnes. Když „akademická svoboda“, tak svoboda.
      Apropós – šermování tímto termínem je velmi ošidné, obsah tohoto pojmu kodifikuje ustanovení § 4 vysokoškolského zákona – dovolím si ocitovat –
      㤠4
      Akademické svobody a akademická práva
      Na vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:
      a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,
      b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům,
      c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,
      d) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány,
      e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.“

      Tak nějak.

      To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    Lunka,
    dávám mnoho palců nahoru

    To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Lunko, četla jste někdy detektivky od dvojice Sjöwallová, Wahlöö? Je jedna, ta nejlepší, Teroristé, ve které je použit pěkný obrat: diskutovat s mraveništěm. 🙂

    Samozřejmě, že je to takhle jednoduché, ale mraveniště vás nejspíš obviní, že jste najatá ciou. Ztratíte hodně času nesmyslnou diskusí

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Nejhorší je když nějací mravenci si myslí že nejsou součástí mraveniště, ale jeho mozkem a ideovými vůdci… A když je jeden, nebo dva, to je pak tragedie. Pro něho, ne pro mraveniště 🙂 .

     To se mi líbí

   • tata napsal:

    LUNKA
    Hezky napsaný.věřím že jste to napsala srdcem a i to tak citíte,jako já jsem přestal být najivní,abych uznal ten poslední odstavec jako akceptovatelný.SAMOZŘEJMĚ SE mužu mylit já,ale mám přiliš indicií že spíš jste najivní VY.Prosím neberteto jako urážku,já to slovo použivám v kladném smyslu ne jako většina najivní rovná se blbec.Proč protože jsem většinu života najivní a stále si nabíhám,že někomu věřím.Tady vtom případě jsem ale přesvedčen že nejde vubec o Peroutku.

    JEDINÉ co nevím,jestli TO Zeman myslel JAK TO JÁ CHÁPU a citím ale to neví ani druhá strana.
    Skuste se zamyslet kolikrat historici převratili vyznam daného,posuzovat historii je vždy ošidné,uplně to nejde objektivně nikdy.VŽDY TAM BUDE POHLED dneška.

    Vratme se k začátku,proč debata vznikla……..k tomu napsanému,duležitá je hned první věta………………..Veřejná debata k otázce, zda jsou intelektuálové schopni v krizových situacích selhat (o tom snad nikdo soudný nepochybuje),

    A ted zaleží jak pojmete vyznam vysloveného ZEMANEM………JA SEM SI JEHO vyslovené pojal jak to chápu já i stím ovlivněním co vím o těch lidech co PEROUTKU BRANÍ Z DNEŠKA.

    Vy píšete……. Psal a varoval. Dokud to slo. Situaci analysoval. Nezapominejte, ze se bavili s TGM, s Benesem, ze se stavela opevneni, pripravovala mobilisace — proc asi ?

    Co je to dokud to šlo?co dokazuje že věděl že se staví opevnění.Bohužel já vtěch člancích co se mi dostalo k přečtení žadné burcovaní nevidím,nečtu a stoho si dělám názor.
    VÍTE CO OHÁNITE SE jak burcoval dejte mi pár članku,kolem roku 1936,kde si to burcování přečtu,zatím sem stěch článků co doposud četl ,když hodně tak konstatování jako snaha vysvětlit že to je Německou povahou ale ani náznak že je to nebezpečí,nebo zrudnost………jako se to dočtete třeba od lidí co UVEDL Lex.

    TO že možná později prozřel,mě opravdu zajímají články spíše z doby nástupu,kde persona by měla rozeznat ty indicie kam to směřuje.

    VÍTE PAK JE USMĚVNÉ………když si přečtete…….. diskutovat s mraveništěm. 🙂

    To se mi líbí

 15. Lunka napsal:

  Jeste jsem zapomnela : vetsina z nas dela chyby. Je nam to trapne. Ale vetsine lidi nedela problem se omluvit, zvlast kdyz nekomu- treba
  i nechtene – ublizili. Proste se omluvit.
  To opravdu nevyzaduje zadnou mimoradnou statecnost !!!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Lunko, PP má pravdu. Jsou Peroutkové a jsou Čapkové stejně jako jsou Mitrofanovové a Kellerové. A uznat chybu je opravdu umění. Ale ta chyba není na straně Zemana. Ta chyba je na straně jeho odpůrců. Stejně, jako teď budou všichni jeho odpůrci obhajovat stbáka jako profesora.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    teď budou všichni jeho odpůrci obhajovat stbáka jako profesora.
    TO URČITĚ NENÍ PRAVDA. Já třeba nikoho takového neobhajuju.

    Ono dokonce se dá říct, že nejsem jeho odpůrce, ale podpůrce. Ve většině témat.
    Ne ve vztahu k Izraeli a Palestincům, ne ve věci Peroutka. Myslím si, že měl jít, přes celý ten odpor pozítří na tu přehlídku. (Všimněte si, tady ustoupil před silou, ze zdánlivě podobných důvodů, jako kdysi Peroutka. Kterému to ale, nevhodně a nepravdivě vyčítá.)

    Myšlenka, že je jedna fronta odpůrců Zemana, tzv. pražská kavárna a všechny akce proti Z. pocházejí od ní je prostě bludné přesvědčení, kterému jste nějak propadl. Nechápu.

    Nechodíte náhodou ve Str. do kavárny? 🙂 JH v Plzni určitě ano. Já v Praze taky. Srocuju se tam (někdy) s levičáky, jako je Oskar. Honza Eichler (jeden z dotčených kvaziprofesorů) taky. Do Malostranské, Bývá tam vidět s děvčaty

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Do kavárny nechodím, chodím do cukráren a tam se scházejí lidé, které neznám. A k panu kavárníkovi také nechodím.
     A vy sám přiznáváte, že nejste odpůrce. Takže nemůžete odpůrce hájit. Já vím, že se jedná o paušalizaci, ale je tu dost málo prostoru na vyjmenovávání těch, kteří budou do Zemana kopat kvůli stbákovi.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Já v tomto případě nebudu kopat ani chválit. Jaksi je to mimo mou rozlišovací schopnost, nepodstatné malichernosti zastiňující podstatné.

      To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Podivná logika. Nehájím žádné odpůrce, to je jen vaše představa. Jen to, že Z. v tomhle nemá pravdu; lépe řečeno, že hrubě ujel. Je to tak těžké pochopit?

      Myslel jsem si, že by bylo dobré to uzavřít, ale vidím že Lex mě předběhl (ostatně, myslí si to i Zídek). Kupodivu s ním ve většině bodů souhlasím, ale ne ve všem, pochopitelně. Snad budu mít později večer chuť to shrnout za sebe. Teď nemůžu, mám večer nějaké mecheche. (Nebude to ale v kavárně 🙂 )

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       No, neshodnem se. Podle mne má pravdu a podle Lexova citátu akademických svobod i právo učinit to, co učinil.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Šizofrénija kakaja-to!
       Vy mluvíte o profesorech a já dosud o Peroutkovi. Pak by ovšem bylo s podivem, kdybychom se shodli—

       No, nádo smotrěť vperjod. Zítra je Den vítězství. První z nich. (Mimochodem, moje dobrá paměť mi říká, že přesun z 9. na 8.5. v našem kalendáři navrhl ve FS poslanec M.Zeman. Takže s tím jistě fšichni plně souhlasíte..)

       Ten den si musíme užít. Zdá se, že bude hezky, v Praze je jasná obloha. Takže – s prazdnikom Pobědy! 😀

       (Btw, dnes byla v Interv. 24 dcera I.S. Koněva

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Vím, dokonce jsem byl na jednom jeho předvolebním vystoupení, kdy to nějak vysvětloval. Nepochopil jsem to tenkrát, nechápu to dodnes. Proč slavíme den vítězství místo dne osvobození. Snad abychom se zařadili mezi vítězné mocnosti? S tím jsem sice nesouhlasil, ale jako cokoli ostatního je mi to platné jako…

        To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Bavore,
       k tomu „Dni vítězství“ (a nejen) jsem napsal koment pod poslední Slimův článek – reportáž o Dukle.

       To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Bať, bať – „Jan Eichler
     Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se zabývá problematikou bezpečnosti. Přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Po absolvování vojenské akademie v Bratislavě v roce 1975 pracoval na ministerstvu národní obrany. 1979 – 1982 – působil na československém velvyslanectví v Paříži jako sekretář vojenského a leteckého přidělence ČSSR. 1982 – 1990 – pracoval na ministerstvu obrany ….“.
     Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pro-neudeleni-profesury-nebyly-zadne-zakonne-duvody-mysli-si-chladek-1kn-/domaci.aspx?c=A150506_212159_domaci_ert

     A zdalipak víte, Slime (jak byste nevěděl), jakáže to byla „vojenská akademie v Bratislavě“?
     No, oni „soudruzi v i.Dnesu nějak zapomněli uvést celé jméno té „sorbony“ – „Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda“ – také se ji říkalo „Dzúrov kokot“ podle jejího vzhledu zvenku. Nebo jste to nevěděl?
     Pánečku, tam se vychovávaly kádry. Politruci.
     Já ale nevím, jestli byl Eichler politrukem, něčím míň nebo víc (podle toho zevrubného CV asi víc, to budete vědět vy, co se s ním scházíte v kavárně.). Pravda, akademické svobody, ale „povinnosti“ prezidenta v podobě jeho – prý – PRAVOMOCÍ. Tak tenhle omezený výklad poslal oprávněně k šípku už tehdy prezident Klaus, když mu nejvyšší soud kázal, jak má rozhodovat ohledně justičního čekatele, kterého nejmenoval soudcem. Navíc teď nejde ani o „ústavní pravomoc“ prezidenta, jako v případě toho čekatele, ale jen o „pravomoc“ z obyčejného zákona.
     Nicméně, na toto téma jsem už také všechno, co jsem považoval za potřebné, napsal.
     Myslím, že si bude třeba zvyknout, že s prezidenty si kavárna nebude vytírat své anální otvory.

     Pravda, ale akademické svobody jsou akademické svobody.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Tohle ještě stihnu.
      Špatně jsem to napsal, nebo vy pochopil. S E. do kafírny nechodím, to znamenalo, že on TAKY chodí do k. Znám ho, ale není osobně moc příjemný. Ale jinak nepíše špatné věci.

      Jednou si v TV málem nafackovali s Filcštajnem, to by mohlo být doporučení, nakonec i pro Vás. Nejsem vcelku přítelem lustračního posuzování, raději individuální případy.

      Ale, aniž bych o této lapálii moc věděl, je fakt, že to jmenování prezidentem by měli zrušit a bylo by hotovo. Myslím, že jste to i takhle rozebíral, já to jen to zběžně omrk‘

      To se mi líbí

 16. Lex napsal:

  Dovolím si, jen sám za sebe a pro sebe, udělat tečku za celou „kauzou Zeman kontra Peroutka“.

  Považuji totiž za obludné, jaké rozměry a obsah „kauza“ dostala. A ne vinou Zemana. Stačí porovnat, co skutečně Zeman na tom shromáždění při zahájení mezinárodního fóra „Let My People Live!“ řekl, a co se v rámci oné „kauzy“ jakoby řeší.

  „Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po Mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“ Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun, možná, že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.
  Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout žid.“ – http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-milos-zeman/vybrane-projevy-a-rozhovory/693.shtml

  Tak co se řeší?

  Podle mne nic jiného, než jak tlouci Zemana po hlavě, jak nepřetržitě revoltovat proti prezidentu, který byl řádně zvolen a jehož „smrtelný hřích“ spočívá v tom, že té volbě „porazil“ kandidáta, za kterým stojí ona pověstná „pražská kavárna“ a část lidu s přesvědčením indoktrinovaným jim touto „kavárnou“, která drží v rukám prakticky veškerá „masová media“, veřejnoprávní televizi na prvním místě, a kterážto media jim dávají veškerý prostor k šíření jejích názorů, návodů, organizačních myšlenek, ideologie, a která naopak restriktivně postupují vůči snahám publikovat jiný názor. Samozřejmě za Karlem Schwarzenbergem jako prezidentským kandidátem stály i statisíce „obyčejných“ lidí řídících se vlastním rozumem.

  Netvrďme, že „kavárně“ (jak úsměvně působí snaha některých za tou „kavárnou“ vidět ty budovy a místnosti se stoly, stolky, židlemi, kávou, zákusky, sodovou vodou či vínem nebo limonádou) a odpůrcům jde o to, CO Zeman dělá, co říká, co píše. Jim jde o to, že JE prezidentem, že tam není ten, kdo by jim (za to „jim“ si dosaďte, však víte) „zobal z ruky“, kdo by, s odpuštěním, nejen bez reptání „žral“ tu jejich ideologii NWO, ale ještě by ji ve shodě se současným Bruselem, Štrasburkem, a především Washingtonem aktivně prosazoval (a netvrdím, že by to musel být jen a jedině Karel Schwarzenberg).
  Nevěřím, že je to z nezištných důvodů. Stačí se podrobně porozhlédnout, z čeho žijí a jak, primárně ty vůdčí osoby (příčí se mi termín osobnosti – za osobnost považuji někoho, koho si vážím, těchhle figur určitě ne). Že se v naprosté většině neživí „prací“ (samozřejmě, i to, co oni předvádějí, je jistým druhem „práce“ – otázkou je její společenská prospěšnost), ale jsou pevně přisátí na cecíky veřejných rozpočtů, dotací, grantů, příspěvků z cizího.

  Ale vrátím se k Zemanovu Peroutkovi.

  Co provedl Zeman? Peroutkovi připsal jeden článek (jen nadpis toho článku, ne jeho obsah) a jeden výrok. Vše ostatní připisuje jednak jiným osobám (Churchillovi a Hamsunovi), resp. obecné množině „intelektuálů“. Je možné, že se Zeman mýlí (jistě by to nebylo poprvé ani naposled, problém je, že je nejvíc „bit“ za to, v čem se nemýlí), že Peroutka takto nazvaný článek v „Přítomnosti“ neuveřejnil (Zeman neřekl, že ho Peroutka „napsal“) a je téměř jisté, že ten výrok Peroutkovi připsaný skutečně pronesl někdo jiný.

  Fajn. A co to mění na podstatě, že „co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením?“ Copak to bylo poprvé nebo naposled, že jsou to na prvním místě intelektuálové, kteří tváří v tvář „zrůdným učením“ selhávají? Dějiny jsou plné takovýchto selhání. Samozřejmě, nejsou to jen intelektuálové, kdo selhávají (selháváme třeba i my v situacích, kdy bychom rozhodně selhat neměli, a to jsou ty vzácné okamžiky voleb – ať už k nim nejdeme, anebo se necháme zmámit Sirénami populistických slibů), jenže ti „intelektuálové“ jsou zpravidla jistým druhem vůdčích osobností – v politice, v ekonomice, v kultuře, v náboženství…. . Tam je to selhání důležité. Rozhoduje o dějinách. Jak to říkal Lenin? – „Kádry rozhodují vše“. A měl sakra pravdu, ne, že ne.

  Zeman je bit pro Peroutku je – kromě zmíněného důvodu – také proto, že se dotknu jisté „sui generis“ ikony prvorepublikové žurnalistiky, v níž „kavárna“ shlíží jako ke katechetovi (jako vůbec k „První republice“ – pokud se jí to hodí).
  Stěží jí to mít za zlé, vždyť to byl žurnalista jejich „těla a jejich duše“, žurnalista jejich, tj. buržoasně demokratické ideologie. A také pro takový okruh čtenářů psal. Kdo za první republiky nebo za války kupoval a četl revui „Přítomnost“ (i když, samozřejmě, publikoval i jinde, především v „Lidových novinách“ – jaký okruh čtenářů tehdy oslovovaly „Lidové noviny“?).

  A teď se dostávám k jedné záležitosti, která mě „bije“ do očí. Ze strany jednoho dvou pisatelů tu je Peroutka rovněž prezentován „ikonickým“ způsobem a je poukazováno, že jeho články vyšly hned po roce 1990, z čehož jakoby implicitně vyplývá, že kdo nečetl Peroutku, je poněkud „out“.
  Není.
  Za prvé – kdo po válce, po roce 1948 a po roce 1989 vůbec četl „Peroutku“? Řekl bych, že studenti žurnalistiky (pokud vůbec, pak ale asi až po 1989) a někteří filosofové. Samozřejmě, také další, kteří to z nějakého důvodu potřebovali (byť třeba jen z vlastního individuálního zájmu). Kolik jich bylo, kdo měl „tyhle starosti“?
  Ne, podle mne to není žádná hanba, že Peroutkovo dílo není „masově“ známé, tím spíše uctívané.

  A za druhé – i kdybychom měli Peroutku „v malíčku“ resp. všechny ty články, které jsou nyní „vytahovány“ na světlo boží, znali (nejvíce jsem se chechtal a poukázal jsem na to i zde, jak titulek i.Dnesu hlásal že „Hrad znovu dehonestuje Peroutku. Vytáhl článek k narozeninám Hitlera“ – http://zpravy.idnes.cz/hrad-znovu-dehonestuje-peroutku-vytahl-clanek-k-narozeninam-hitlera-1j8-/domaci.aspx?c=A150427_110916_domaci_kop co by to změnilo na podstatě útoků na Zemana, že se dotknul jejich ikony (a dokonce ji dehonestuje jejími vlastními články – já vím, o tom je „obhajoba“ Peroutky z roku 1947, jak jsem tu ten článek poskytl Bavorovi k zveřejnění).

  Ba ne, holenkové, nejde o obhajobu Peroutky, jde o dehonestaci Zemana za každou cenu. Jde o dehonestaci, jaké byl Zeman vystaven, když jmenoval Andreje Babiše místopředsedou vlády a ministrem financí za situace, kdy byl PODEZŘELÝ ze spolupráce s StB (z níž pak byl slovenským soudem očištěn) a nepředložil lustrační osvědčení (kterého podle zákona pro vládní funkci netřeba).
  Tak, jako je nyní dehonestován proto, že odmítá jmenovat profesory osoby s občanským resp. morálním „škraloupem“, mezi tou trojicí jedním prokazatelným agentem StB od roku 1986.

  Tak a teď se pojďme bavit o „intelektuálech“ a jejich selhávání. Pojďme se bavit o současném selhávání „elit“, které představují vrchol naší politiky (a nejen politiky), politiky Bruselu, Štrasburku a Washingtonu, jak naznačuji v úvodu. Řekl bych, že za tohle nás budou soudit budoucí generace a dám dolar proti bobu, že to bude přísný soud. Pokud ho nepředčí ten definitivní, Boží, ke kterému se vinou těch „intelektuálních elit“ zatraceně rychle schyluje.

  To se mi líbí

 17. Lunka napsal:

  Je mi lito, tato, publikaci Peroutkovych praci je moc. Knih, kde ho cituji nebo o nem pisi jeho soucasnici, je taky hodne. Byl to vyznamny, respektovany novinar prvni republiky, demokrat. Samozrejme byl nepohodlny vsem demagogum, populistum, lidem mentalitou tihnoucim k totalite. Po valce uz dalsi leta ve vezeni stravit neminil, i kdyz by jiste v 50. letech dostal zase nejaky pouze fesacky kriminal, ze ano.
  Takze i kdyz uz nebyl nejmladsi, bylo mu 53 let, odesel do USA. Stal se pry nepritelem ceskeho lidu, a proto se nejen netiskly jeho prace, ale nesmel byt ani jmenovany v souvislosti se svymi kolegy Patecniky, treba s V. Vancurou, K. Polackem, E. Bassem, s K. Capkem, s nikym —- az do roku 1990.
  Ideologie, cenzura se vzdycky podepisou na znalostech a usudku lidi.

  Takze zadny div, ze pri neznalosti faktu, pri neznalosti jinak beznych skolnich a kulturnich zakladu, spousta lidi tape a necha se snadno ovlivnit. Ono je to jedno, dnes uz Peroutka opravdu neni dulezity.
  Ale melo by stale byt dulezite umet rozlisit charaktery, ( nikoliv prislusnost k ideologii) aby clovek vedel, koho respektovat, komu duverovat 🙂
  Zit stale ve strehu, se stalym podeziranim druhych, povazuju za tezce neproduktivni. Takze neodsuzuji predem, ale az kdyz se zklamu. Jako vy, tato 🙂 Povazuji to za vyhodu pro zivot 🙂
  Pokud mate, tato, zajem sam si neco nalezt, precist, tady je odkaz na casopis Pritomnost

  http://www.pritomnost.cz/cz/archiv-od-r-1924/27-uncategorized/197-archiv-vsech-cisel-od-roku-1924

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   V jednom máte pravdu : Peroutka není důležitý. Buržoasní novinář. Antikomunista. Pro mě nula když nechci jít do záporu. Pro jistotu opakuji : pro mě!
   Vy se o něho můžete hádat donekonečna, je to platné a zajímavé asi jako ten pověstný zimník …

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   Luna
   Nezlobte se pěkně jste to otočila,a jak sem věřil že to píšete upřimně a i když jsem nesouhlasil s mnoha,bral jsem to jako upřímný pohled ale tou druhou reakcí jste se jen zařadila jako většina kliše nic neřikající.
   BYLO na VÁS dodat třeba jen jeden odkaz kde se jasně dočtu jak varoval vtom začatku před HITLEREM………..VYSLEDEK……0.
   jESTLI něco obhajuji vtom rozměru jako VY musim mýt jasno a takový článek číst,tudíž není problém dat na ten konkretní članek odkaz.Já nechtěl složitý vypis ale aspon jeden odkaz kde nadevší pochyb píše jak je zrudne,nebezpečné v těch začatcich.
   JINAK prostě jen papouškujete a sama nemáte ani anuk o nákém takovém.

   timto jste to dorazila……….Zit stale ve strehu, se stalym podeziranim druhych, povazuju za tezce neproduktivni. Takze neodsuzuji predem, ale az kdyz se zklamu. Jako vy, tato 🙂 Povazuji to za vyhodu pro zivot 🙂

   Za prvé nikdo zde o PEROUTKOVI NETVRDÍ že byl kolaborant………..jen se choval jak plno novinářu dnes………..nebyla to persona kam se jí snažíte posadit na pidestál.

   JÁ SEM SI TO NEVYCUCAL S PRSTU,píšete………..Je mi lito, tato, publikaci Peroutkovych praci je moc. Knih, kde ho cituji nebo o nem pisi jeho soucasnici, je taky hodne. Byl to vyznamny, respektovany novinar prvni republiky, demokrat. Samozrejme byl nepohodlny vsem demagogum.

   JEN KLÍŠÉ……….fakta milá paní……….mě vtomto zajimá jen fakta a to je dodejte jeden článek kolem roku 1936 kde jednoznačně varoval před hnědym morem.

   jako druhá strana dodává články,kde jasně píše v tonu chápajicím……….a o ničem jiném ten spor není……………

   To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    tata,
    proč by měl někdo dodávat článek kde jednoznačně varoval před hnědým morem.

    Tato,také už jste zapomněl proč toto všechno vzniklo?Článek má dohledat-dodat Ovčáček.Článek,který je vlevo dole.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     Čtenář
     Výte nejhorší je když nevíte která bije,což je zřejmé podle toho co jste napsal.
     Když se na náké téma reaguje………mužou nastat dvě situace.

     bod1/
     Reaguji přimo na daný problém…….vtom případě by jste měl pravdu………je poviností oponentů dodat naký fakt ,ktery muže druhá strana spochybnovat ,neuznat.

     ZDE opět muže nastat ruzné jemnosti……..které zde také nastali………bud striktně slovíčkaříte a pak se zatím nenašel…….konkretně ZEMANEM zminěný článek…podle většiny znás tam jde o něco jiného a to že PEROUTKA jako mnoho jiných byl spočátku minimálně schovývavý,nebo né natolik statečný aby otevřeně napsal přímo…ve smyslu FAŠISMUS JE MOR……..NAOPAK TŘEBA LUNA SE MĚ SNAŽÍ PŘESVEDČIT,JAKÝ TO zasadový super novinář,že naopak poukazoval na nebezbečí fašismu.

     A TIM JSME SE DOSTALI…kté druhé situaci.
     bod2/
     Ovšem jestli v diskuzi někdo konkretně reaguje na někoho osobně,uvádí tam naké argumenty,a já na ně reaguji a chci teda dodat aspon jeden hmatatelný fakt…..už to není otom co řekl Zeman ale otom co mi argumentujeme,
     Čtenář logika je neuprosná……když nechci jen žvanit ale opravdu věcně polemizovat.
     Nezlobte se svým příspěvkem jste naprosto vedle

     To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      víte,ono se zatím nenašlo ani toto,

      „Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde?“
      Anebo už to někdo našel?

      Třeba ten Ovčáček,který zveřejňuje ty „kontroverzní“ články na stránkách Hradu.

      no,když je ta logika tak neúprosná,co byste tedy řekl třeba na toto?
      Není ten Zeman nějaký zmatený?
      —————————————————————————-
      Prezident Zeman už k Václavu Moravcovi nepřijde. Přeje si nového Peroutku
      5. září 2014 v 21:51

      Hlava státu v rozhovoru pro Frekvenci 1 dále tradičně kritizovala údajně nízkou kvalitu žurnalistiky v Česku. Z minulosti prezident připomněl například Karla Havlíčka Borovského nebo Ferdinanda Peroutku.

      „Já tady prostě takové lidi nevidím. Vidím tady sebevědomé fracky. A jak jsem v inauguračním projevu říkal, český novinář je kombinace minimálních znalostí a maximálního sebevědomí,“ podotkl.

      Dodal, že jeho přáním je, aby se v Česku objevil nový Peroutka

      http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1393079

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Zdá se mi, že poněkud přeháníte své požadavky na vyhledávání citátů. Vámi uvedené věty:
       „Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde?“
       Zeman nikdy nepřisuzoval Peroutkovi. To řekl na svou vlastní „nevymáchanou hubu.“
       https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-milos-zeman/vybrane-projevy-a-rozhovory/693.shtml
       Našel jsem to pro vás 🙂
       A co se týče srovnávání Václava Moravce s Peroutkou, to by IMHO byla těžká urážka. Pro Peroutku.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       ČTENÁŘI
       no,když je ta logika tak neúprosná,co byste tedy řekl třeba na toto?
       Není ten Zeman nějaký zmatený?
       NO SUŠE……ŽE JE I pro mě občas nepochopitelný…..nejsem jeho skalní,je ješitný,občas jeho bomton nepřijatelný,volil jsem ho až v druhém kole,navíc v prvním jsem volil DIENSTBIRA kde dnes řikám ještě že nevyhrál……..nejsem neomylný,mockrát jsem se spletl jako třeba s GROSEM……….jako celek jsem se ZEMANEM SPOKOJEN

       Tak ted k podstatě………oproti mě neumíte přiznat omyl……..Vaše reakce ted je jen odvadění od chybné reakce.Nevadí zareaguji.

       Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde?“
       Anebo už to někdo našel?

       OPĚT JSTE MIMO…….PROTOŽE manipulujete dáme to se celé a najednou je to jinak že?

       …………………….Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po Mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“ Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun, možná, že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.
       Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout žid.“ –

       Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka …….devastace novínáře?

       Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“………..zatím se nenašel…….mužete si vybrat vědomá lež,nebo jen omyl,pamět je zrádná……..pro mě nepodstatné……..podstata je jinde

       asi jako VY vybral jste si že to řekl o Peroutkovi.

       A ONO JE TO VYSLOVENO všeobecně,pravdivě……………….Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout žid.“ –

       UŽ VUBEC NEROZUMÍM ………TOMU KONCI za co kritizujete ZEMANA…….ŽE NAPSAL…………….Dodal, že jeho přáním je, aby se v Česku objevil nový Peroutka

       ŽE JE FARIZEJ A ZALEKL SE????

       NIKOLIV PANE TO SAMÉ napsal i vté kritizované reakci…………Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka

       podivná argumentace s VAŠÍ strany………a to nemluvím že jste šel mimo reakce

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       oh
       než jsem napsal už jste reagoval…….vtom smyslu jsem taky reagoval.
       Je usměvné když je zde zduraznováno vytrhávaní s kontextu že?

       To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Asi vám a spoustě jiných unikl fakt, že Zeman Peroutku uznává, ale tvrdí, že neviděl Hitlerovo nebezpečí. A tam je jádro pudla. Proto klidně přivítá nového Peroutku, protože ten Peroutka byl kromě té zmiňované doby novinář dobrý. Na rozdíl od současných pisálků.

       To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Click to access 1936_11_3.pdf

    Jste trochu pohodlný, nezdá se Vám? Přečtete si to už sám?

    Stačí si rozmyslet, kdy vlezl Adolf do Porýní a víte, kde asi hledat. A neříkejte mi, že tohle není podle Vás jednoznačné, protože Vám tam chybí věta Vemte handgranáty a sejdem se ráno u berlínskýho vlaku

    Prokristapána, vy jste těm blbostem co o něm šíří vážně uvěřil? FAKT ? 😦

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     SLIM
     Jste trochu pohodlný, nezdá se Vám? Přečtete si to už sám?

     PŘEČETL……….NÉ nepotřebuji…protože Vám tam chybí věta Vemte handgranáty a sejdem se ráno u berlínskýho vlaku

     Prokristapána, vy jste těm blbostem co o něm šíří vážně uvěřil? FAKT ?

     Né já jen suše konstatoval co jsem si přečetl jinde kde psal v jiném duchu,nepotřebuji ktomu jiné dělám si závěry sam.

     Ano tento článek je napsán jinak……….problém SLIME je že VY TO tlačíte do roviny,že tvrdíme že byl hajzl,zrádce……….naopak a zde už budu argumentovat za sebe.

     Problém je že znej děláte nedotknutelného,ano zde skutečně varoval,je to jako s mnohými dnes třeba uvedu HAAS……….TAKY NAPSAL otevřený dopis o schnilosti ODS.JINAK ale ODS HAJIL
     Nic to ale nemění na těch jiných článcích tu schovívavost……….ve své podstatě je to vrovině co vystihuje věta není moje………..Neřekl nic víc, než že bozi neexistují a lidé selhávají, například v některých vyjádřeních i Peroutka

     To se mi líbí

 18. Lunka napsal:

  Dekuju, Slime, termin diskutovat s mravenistem je vtipny a vystizny, budu casto v duchu pouzivat……
  Severany uz nectu, jsou bud pochmurni nebo strasne brutalni 🙂
  Staci mi zpravy ze sveta ….

  To se mi líbí

 19. čtenář napsal:

  oh,tata

  takže dle vašeho názoru toto:

  „Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde?“

  se netýkalo Peroutky?

  ok,když to takto chcete chápat,tak tedy nic.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Doplním za tatu. To se týkalo vedle jiných i Peroutky

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    bavore
    ano ve své podstatě to píši……….tyká se to inteligence…….tudíš i peroutky……ve smyslu že i velikáni dělají chyby……….ovšem nikoliv jen adresně PEROUTKY……..BOHUŽEL ten rozdíl bud nechce pochopit…….nebo neumí co je horší nevím

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Slim to tu už naznačil. Je těžké diskutovat s mraveništěm 😆

     To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     „A novým odstavcem už píše všeobecně………..já jsem teda ohledně češtiny neadrtálec,ale tolik ještě vím že nový odstavec,je nová myšlenka když tam nepokračuje s adresným určením.JÁ TAM NEČTU……….ŽE Ferdinand Peroutka,Winston Churchill…Knut Hamsun“
     ale inteligence…………………

     bavore
     ano ve své podstatě to píši……….tyká se to inteligence…….tudíš i peroutky……ve smyslu že i velikáni dělají chyby……….ovšem nikoliv jen adresně PEROUTKY……..BOHUŽEL ten rozdíl bud nechce pochopit…….nebo neumí co je horší nevím

     PS: NEUMÍM to pochopit

     To se mi líbí

 20. čtenář napsal:

  Bavor,

  „Asi vám a spoustě jiných unikl fakt, že Zeman Peroutku uznává, ale tvrdí, že neviděl Hitlerovo nebezpečí. A tam je jádro pudla. Proto klidně přivítá nového Peroutku, protože ten Peroutka byl kromě té zmiňované doby novinář dobrý. Na rozdíl od současných pisálků.“

  v září 2014 by si Zeman přál mezi novináři Peroutku,aby následně v lednu 2015 hodil do placu poznámku o jeho FASCINACI zrůdným učením

  Ne,nezlobte se,této logice já nerozumím,protože mezi NEVIDĚT Hitlerovo nebezpečí a FASCINACÍ zrůdným učením je,alespoň pro moje chápání,kudla fix,hodně daleko.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Takže polopaticky. Zeman Peroutku uznává, ale tvrdí, že byl ve své době fascinován zrůdným učením a diví se tomu. Stačí takto?

   To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    jasanec a abych mohl říci o člověku kterého uznávám,že byl FASCINOVÁN zrůdným učením,tak si před tím musím vsugerovat že vidím na vlastní oči vlevo dole.
    Aby to mělo tu správnou údernost.

    Dnes člověk,který si někoho váží pověří jiného aby článek vlevo dole našel,předkládají jiné texty aby obhájili tu FASCINACI a to že NEVIDĚL NEBEZPEČÍ,tvrdí muziku.
    a na konci června se omluví za…..za to ŽE TO NENAŠLI.

    no já mám fakt dost.

    To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Nemůžu si pomoci, ale váš nic, čtenáři, moc nepodporuje to pravidlo „Nomen omen“. Jinak byste nemohl nepochopit, co Zeman skutečně řekl. A řekl to, jak to téměř přesně vykládá „lopata“ tata, a také Bavor, nikoliv vy.
    O Peroutkovi Zeman výslovně řekl, že uveřejnil v Přítomnosti (kterou řídil) onen článek „Hitler je gentleman“ a připsal mu jeden výrok. V obém se možná mýlil, což ovšem s podstatou vybičovaného problému nemá skoro nic společného.
    V onom projevu (odstavci) také použil jména Churchilla a Hamsuna ohledně jejich výlevů vůči Hitlerovi.
    Ta jména jsou – v právnické mluvě – demonstrativním výčtem, jsou tedy zmíněna příkladně, aby pak Zeman pokračoval ohledně OBECNÉ množiny intelektuálů (ne inteligence, jak píše tata, ač je to skoro stejné).
    A navíc, neustále překrucujete také v tom, že připisujete Zemanovým slovům fascinaci „těmito“ zrůdnými učeními, ačkoliv Zeman použil ukazovací zájmeno „této“ vůči slovu „fascinaci“, nikoliv těm učením, a už vůbec ne těm konkrétním vyjmenovaným osobnostem.
    Nic jste nepochopil.

    Je těžké mluvit s mraveništěm.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Samozřejmě „nick“, ale tohle dělá word, že si hraje na chytřejšího než je pisatel, že ví lépe než pisatel, co vlastně chtěl napsat.

     No, a když už jsem znovu otevřel okno, tak dříve, než bude čtenář zpochybňovat, co jsem napsal, dodávám, že samozřejmě tím demonstrativním výčtem jmen autor textu mezi dotčenou obecnou množinu osob zahrnuje i ty vyjmenované.
     Nicméně z hlediska toho, co Zeman řekl na margo Peroutky, vůbec neznamená, že si ho pro „tuto“ jednotlivou fascinaci v konkrétních historických podmínkách, nemůže celostně dál vážit jako jednoho z největších českých žurnalistů.
     Asi ani čtenář nezpochybní, že přes to, co Zeman v tom projevu řekl na margo Churchilla, si Zeman Churchilla výsostně váží.

     A poslední – Ovčáček zveřejňuje Peroutkovy texty, ačkoliv o ně Zemanovi původně vůbec nešlo (a kdo ví, zda je vůbec znal). Za to je Hrad peskován, vláčen a dehonestován.
     Ale nebyl to Zeman, kdo věci dal tento rozměr. Kdyby „kavárna“ Zemana žalovala pro to, že Peroutku nařkl z uveřejnění „Hitlera gentlemana“ či těch slov o andělech a vlcích, ani bych nežblebtnul. Ať to dokáže, jinak ať se omluví.
     Jenže ne, „kavárna“ se rozhodla dehonestovat (a žalovat) Zemana pro to, že Peroutka údajně NEBYL fascinován „zrůdným učením“.
     Ale to už je jiná káva. To už jsme někde jinde, vážení!
     Naprosto chápu mluvčího Hradu Ovčáčka, že se za této situace dal na cestu zveřejňování oněch článků, vůči jejichž chápání jako „fascinaci zrůdným učením“ se Peroutka obhajuje v NY v roce 1947, jak se uvádí v dalším článku.
     Může být. Přijde na to, Kouba (jak říkal v jednom filmu kapitán…).
     Já k tomu použiju zase právo.
     Panuje (panoval zejména za Václava Havla) spor mezi tzv. „duchaři“ zákonů, pro které nebylo až tak důležité, co je v zákonu napsáno, jako to, co považují za tzv. „materiální jádro“ zákona, a to spatřovali v jeho „duchu“, pojmu, který si vytvořili. Zbývající právníky tihle „duchaři“ nazývali „právními pozitivisty“, což v té době byl jistý druh nadávky.
     Zapomněli ovšem ti „duchaři“, že žijeme v kontinentálním systému práva. A – podle mne – tuhle marginálii velmi dobře „rozetnul“ prof. Přibáň, když napsal – vlně cituji – že duch zákona musí být v psaném zákonodárství vyjádřen jeho textem.

     Kdo chce pochopit, pochopí.

     To se mi líbí

 21. tata napsal:

  Čtenáři
  ……………..Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po Mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“ Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun, možná, že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.
  Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mistr Hyde?

  proč asi psal ……..
  Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka

  Myslíte že si myslí……………. Můj milovaný Winston Churchill………když znáte nazor ZEMANA……VÍTE ŽE TOHO člověka obdivuje

  nositel Nobelovy ceny Knut Hamsun,……zde nevím

  NIKOLIV PANE JASNĚ PÍŠE……….že lidí co si VÁŽÍ SE dopouštějí chyb.

  MINIMALNĚ podle vaší logiky musí teda to myslet na všechny 3………..zajimavé když si minimálně těch 2 važí

  A novým odstavcem už píše všeobecně………..já jsem teda ohledně češtiny neadrtálec,ale tolik ještě vím že nový odstavec,je nová myšlenka když tam nepokračuje s adresným určením.JÁ TAM NEČTU……….ŽE Ferdinand Peroutka,Winston Churchill…Knut Hamsun
  ale inteligence…………………

  To se mi líbí

 22. Slim napsal:

  V Praze máme dnes krásně. Cestou z nákupu jsem udělal malou „vlastivědnou“ odbočku, mj. před Olšany, položil jsem – snad i za mnohé z vás – drobnou květinu k hrobu rudoarmějce č. 317 a o zastávkách pořídil (jako obvykle, co mobil dal) pár neumělých fotek. Kteréžto pošlu donu Bavorovi..

  * * *
  Později se pokusím udělat svou tečku za peroutkovskou diskusí; možná až ráno. Reakce „Bandy tří“ na kolegu čtenáře mě rozzuřila, takže jim zkusím to mraveniště hodit zase zpátky.

  Říkám zkusím, pže si nedělám iluze, že někoho z nich přesvědčím; pro nejbližší budoucnost si asi ponechají své mínění, jako zase já, a patrně i čtenář a Lunka své. (Později ovšem své omyly možná naznají… 🙂 )

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   Později ovšem své omyly možná naznají… 🙂 )
   určitě né protože s PEROUTKY zadného vyvrhela nedeláme,protože napsal i to co napsal a tam určitá smirlivost je………prostě člověk jako vetšina ne bez chyb ale určitě né hajzl

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Slime, považujete-li i mne za zlověstnou součást „Bandy tří“, pan Bavor by měl mít v poště i můj mail. Pokud tedy chcete, můžete o tento kontakt požádat a touto cestou mi naložit, co se do mě vejde, aniž bychom přitom domácímu pánu dělali z hodovní síně hromadu palivového dříví. 😉

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Nepovažuju. (To byl Lex, Bavor a tata). Ale vysvětlování zřejmého se nedaří, to je známá věc. A mailem je to na dlouhé lokty. Ten proces nekonverguje, nebo strašně pomalu.

    To se mi líbí

 23. Lunka napsal:

  Tak redy: tohle je nadherne mraveniste nazoru 🙂 Ale spis to je poradne maso 🙂
  Dekuju vam, Slime, ze jste nasel a poslal tatovi ilustrativni odkaz.
  Sice nevim, co jeden clanek muze vypovidat o 20 lete praci a nazorech novinare, ale budiz.
  Nezlobte se, tato, ctu dost knih, a nemam sloni pamet jako pan Zeman, abych si pamatovala presne misto v tech horach stranek, kde je prave ten citat, ktery ma nekoho presvedcit. Tedy tatu o tom, ze Peroutka nikdy nebyl oslnen nacismem a Hitlerem gentlemanem.
  Nemela jsem zadny umysl vas nebo kohokoliv presvedcovat, to nebyla osveta, polemika, to byl napsany nazor.

  Ono zakazaneho Peroutku zna mnoho tisic Cechu, lide meli doma knihy a casopisy i z prvni republiky. Takze kdyz pak nektere nepohodlne autory postavila strana a vlada na index, chtela je vyzmizikovat, a to uplne, z pameti naroda, lidi si knihy pujcovali.

  Fandeni nejake osobe z Hradu nebo z kavarny, nebo nejake pravnicke finty v teto otazce mi jsou uplne fuk.
  Bylo hozeno blato na cloveka, ktery si to nijak nezaslouzil, naopak, a proto jsem povazovala za nutne napsat, ze mam na vec nazor, jaky mam – jiny nez mnozi , i tady. Peroutku, stejne jako K. Capka mam nacteneho, a obou si za to, co udelali pro rozhled a kulturnost Cechu, velmi vazim. Oni nam je zavideli i v cizine – takove mozky, s charakterem a s kurazi !!! Nacisti je nenavideli. Ale to je vseobecne znamo.
  Do politicko- spolecenskych diskusi tady nezasahuju, mate radi harmonii, souzneni, zadne diskuse s pluralitnimi nazory. Tak to plne respektuju. Tohle ale nebylo o politice, to je o kulture jednani. Snad je to srozumitelne. Dnes moc specham.
  Preju hezky vecer.

  To se mi líbí

 24. Lunka napsal:

  Jeste kratce – ctenari, neverte pomluvam, ja si naopak myslim, ze cist umite, dobre, bez bryli mameni 🙂

  To se mi líbí

 25. tata napsal:

  LUNKA
  Nezlobte se, tato, ctu dost knih, a nemam sloni pamet jako pan Zeman, abych si pamatovala presne misto v tech horach stranek, kde je prave ten citat, ktery ma nekoho presvedcit. Tedy tatu o tom, ze Peroutka nikdy nebyl oslnen nacismem a Hitlerem gentlemanem.

  Neslo oto si neco pamatovat,proti prvému přispevku už je to jen ironie a klišé……….KONEČNĚ DAL něco Slim…….KDE ANO souhlasím že to bylo jiné kafe,co to mení na tom že jindy psal smiřlive.
  Uzavřu to za sebe……….nikdo ho nestaví ani do role hajzla ale také oproti Vám HO NEPOVAŽUJI za to aby se někdo nemohl zminit že né vždy psal jako ten co je světlonoš.

  A KLIDNĚ SI PONECHÁM SVUJ POHLED………..VE SVÉ PODSTATĚ MI JE PEROTKA UKRADEN………VY nesnášíte že se na někoho hazí bláto,ja když si to bláto někdo vymýšlí….ponechme si každý svuj pohled

  To se mi líbí

 26. čtenář napsal:

  Lex,
  napsal jste:
  „Nemůžu si pomoci, ale váš nic, čtenáři, moc nepodporuje to pravidlo „Nomen omen“. Jinak byste nemohl nepochopit, co Zeman skutečně řekl. A řekl to, jak to téměř přesně vykládá „lopata“ tata, a také Bavor, nikoliv vy.“

  odpověď:
  nemám problém s tím si nick změnit na „Čtenář nechápavý“,“Čtenář méně chápavý“. Překvapuje mne ale,že ty moje bláboly ještě čtete,je to už hodně dávno,co jste tvrdil,že si vybíráte co si přečtete,takže jsem předpokládal,že ty mé bláboly přeskakujete.

  napsal jste:
  „A poslední – Ovčáček zveřejňuje Peroutkovy texty, ačkoliv o ně Zemanovi původně vůbec nešlo (a kdo ví, zda je vůbec znal).“

  odpověď:
  S přihlédnutím k tomu,že dokázal říci třeba toto……..
  „Ferdinand Peroutka zde zhruba měsíc po vyhlášení protektorátu píše o tom, že Adolf Hitler, velký vůdce německého národa a největší z Němců, vstoupí do Valhally (mytologická síň padlých – pozn, red.) německých dějin,“ řekl při návštěvě Královéhradeckého kraje prezident.
  „Kdyby mlčel, protože chápu, že v té době už nemohl psát proti Hitlerovi, tak by zůstal objektivním novinářem. Ale tento článek vedle článků jiných bohužel pro mě samotného kreslí Ferdinanda Peroutku v poněkud jiném světle. Přesto si ho vážím jako velkého novináře, o němž jsem se domníval, že uklouzl jen jednou článkem Hitler je gentleman. Teď vidím, že těch uklouznutí bylo zřejmě několik,“ dodal Zeman. “
  „Prezident zároveň zmínil články, ve kterých novinář údajně píše o vztahu s německou říší, vyhlášení protektorátu a také článek, ve kterých měl Peroutka přitakávat německému antisemitismu.“

  …….si dovolím říci svůj názor,že tyto články do té doby neznal,články,které znají Slim,Lunka,neznal prezident.
  Z mého pohledu je zvláštní,že někdo o někom tvrdil,že si ho váží a ani ho pořádně neznal.
  Nemusí se mnou nikdo souhlasit,ale jestli někdo zná FP,tak je to Slim,ale rozhodně to nebyl a není Zeman.To co Slimovi bylo známo dávno,je pro Zemana novinka.

  napsal jste:
  „Za to je Hrad peskován, vláčen a dehonestován.“

  odpověď:
  Hrad útočí,Ovčáček zveřejňuje,dle svého a prezidentova pohledu „kontroverzní texty“.
  Je logické,že podhradí se brání,když vidí že Ovčáček si začíná hrát na odborníka přes FP.

  Vy jste napsal že Hrad je peskován,já napíši,že Hrad vláčí a dehonestuje FP uveřejňováním vybraných textů,které ani sám prezident před 4měsíci neznal.

  Z mého pohledu je i zvláštní,že prezident neměl načteného FP ani ze zlomku tak jak Slim a Lunka,ale i tak si ho vážil.Jak si mohu vážit někoho,když ho ani pořádně neznám?To nechápu.

  A také mám názor,že když si někdo někoho váží a neúmyslně o něm pronese nesmysl,tak by mu nemělo dělat problém se omluvit.
  Kdyby toto udělal prezident v únoru,kavárna by ho nevláčela,žaloba by nebyla podána.

  PS:až se bude psát rok 2090,jestli se bude psát,a náš prezident se při nějaké významné příležitosti dopustí přešlapu směrem k Zemanovi,protože ho neměl dostatečně načteného a pořádně ho neznal,byl bych rád kdyby se našla jiná kavárna a řádně si to s tím prezidentem vyřídila.

  Tak to vidím já,méně chápavý,nechápavý čtenář.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Tak slavné to se mnou není, jen žádné mýty (2 mýtomany máme na Hradě 🙂 ).
   Četl jsem jen malý výbor, který vydali u Škvoreckých a začátkem 90. let ten dvojsvazek, vyšlý v SPN.
   Lunka sem ale dala skvělý odkaz, a kdo chce, může si na něm brousit znalosti dob před válkou. Na citátu z Price (to byl čelný tiskový appeaser, spolu s listem The Times
   http://spartacus-educational.com/George_Ward_Price.htm) je vidět, že Přítomnost citovala zahraniční prameny, vč. těch se kterými nesouhlasila. Jak se taky sluší na intelektuální časopejsek.
   Myslím, že Václav Žák jednou zmínil, že předválečné Lidové noviny v podstatě cenzurovaly četné varovné články svého pařížského dopisovatele, obeznalého s francouzskou politickou náladou lépe než se hodilo oficiální Praze.

   Jan Tesař v „Komplexu“ zase popisuje, jak Beneš zlehčoval varování Huberta Beuve-Méryho, která psal z Prahy pro Le Temps.

   Zajímavá historie, mohu pokračovat, ale teď je přehlídka.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    TAK, teď jsem ztratil dlouhý citát z Tesaře! SAKRA 😦
    Nebudu to klepat znova, leda by to našel pan Bavor

    To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Čtenáři,
   vy víte, že vás čtu. Nejsem ten, kdo by automaticky přeskakoval opoziční názory, ty vaše rozhodně nepatří do koše.
   Své přídomky k nicku jste si vymyslel sám, já jsem – jak mě citujete – napsal – „Jinak byste nemohl nepochopit, co Zeman skutečně řekl.“.
   Jenže omyl může mít i jiné příčiny než nechápavost (jak se domníváte vy). Tou příčinou může být i nepozornost při čtení (nebo snad „dyslexie“?). Všimněte si znovu, co jsem napsal a co jste také znovu ocitoval – „A poslední – Ovčáček zveřejňuje Peroutkovy texty, ačkoliv o ně Zemanovi původně vůbec nešlo (a kdo ví, zda je vůbec znal).“
   Speciálně pro vás zdůrazním – „ačkoliv o ně Zemanovi PŮVODNĚ vůbec nešlo“.
   Vypukla snad ta hysterie „kavárny“ až po besedě Zemana s občany v Trutnově?
   Anebo až 16.4., jak bouří presstituti na žumpách?
   Ba ne, čtenáři, ta hysterie byla nastartována hned druhý den po projevu, že, tak nějak. I účel je tím pádem jasný.

   Takže, milej zlatej, já si stojím za každým slovem, co jsem napsal.¨
   Učit se, učit, učit (i číst a porozumět psanému textu).
   Ale nezoufejte, nejste v tom zdaleka sám, je spousta takových, co psaný text fakticky nečtou, jen ho „orientačně přeletí“ a reagují na to, co si myslí, že je tím textem napsáno, místo toho aby ho (chtějí-li na něj reagovat) opravdu přečetli a reagovali na to, co v tom textu skutečně je.
   Konec konců, tak vznikla i celá ta hysterie – že je to, co Zeman řekl – vykládáno způsobem, který „reaguje“ na to, co vůbec neřekl či neřekl tak, jak si to „oni“ vykládají (kupř. s použitím ukazovacího zájmena, které mělo pro ten text zatracený význam).
   Ale to už jsem rozebral vícekrát, pokud mne i vy čtete, MUSEL jste to pochopit. Nebo ne? – no, pak je to na vás.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.