Velká hra na devizovém trhu …poradce prezidenta vypráví


Problémům ruské ekonomiky se v českých médiích věnuje  nezaslouženě málo pozornosti. Proto jsem vám na dnešek připravil překlad rozhovoru portálu Zavtra.ru s poradcem ruského prezidenta, akademikem Sergejem Glazevem…

 Z: Sergeji Jurijeviči, známý mediální projekt Bloomberg a řada vlivných finančních činitelů Západu dnes hovoří o „zázraku“, který se podařil ruské vládě a centrální bance, když v podmínkách sankcí, pádu cen surovin a stagnace ruské ekonomiky, zastavili pokles kurzu rublu. Je tomu skutečně tak?

 G: Pokud se na to, co se, děje podíváme očima finančních spekulantů, pak je to skutečně zázrak. Tito lidé před třemi měsíci vydělávali na pádu rublu až 400% p.a., ale teď se jim nabídl stejný kšeft v důsledku zvýšení směnného kurzu ruské měny… Pokud se v nějaké zemi kurs národní měny změní o více než 2-3% – je to skandál a svědectví buď finanční neprofesionality vlády, nebo jejím zapojení v pochybných obchodech. Jestliže ovšem volatilita přesahuje 10%, pak jde buď o vnější finanční agresi s cílem destabilizace vnitroekonomické situace země, nebo záměrné opatření vlády v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti místního zboží (v tom případě se ale kurs domácí měny vždy snižuje). Ovšem, nynější „upevnění“ rublu nezvyšuje, ale snižuje konkurenceschopnost domácího zboží. Je-li to plánovaná akce, pak snad jen v rámci jakéhosi plánu rozvrácení ruské ekonomiky. Rozhoupání směnného kurzu na ni působí asi tak, jako kdyby pacienta s onemocněním plic nejdřív nahřáli na 42°C a potom ho prudce ochladili na 34°. Pokud by taková „léčba“ vedla ke stabilizaci organizmu – pak snad jen na hřbitově. Na plánovanou operaci vlády to ovšem nevypadá. Jak nám ukázala zkušenost s „technickým kolapsem“ příjmu objednávek na koupi rublů ze 16.prosince 2014, v jehož důsledku rubl spadl až na 80 rbl/USD, vedení Ruské centrální banky (CBR) důsledky privatizace Moskevské mezibankovní devizové burzy (MMVB) nepropočítalo dobře. Jak burziáni vědí, nejvíc na pádu rublu vydělalo několik západních bank. Právě jejich lidé řídili devalvaci rublu.

Z: Máte nejspíš na mysli Romana Sulžika, který už z Ruska utekl, a který řídil oddělení promptních plateb na MMVB? A který byl v minulosti pracovníkem MorganStanley a Deutsche Bank, a který je osobním přítelem zapřisáhlého rusofoba Johna McCaina? Anebo samotného A.Kudrina, svého času „nejlepšího ministra financí“, který je členem správní rady MMVB?

 G: Při absenci smysluplné politiky a chápání reálných mechanizmů trhu, lze poměrně snadno manipulovat jak komerčními, tak dokonce i státními strukturami a lidmi v jejich čele. Stačí jim vsugerovat, že je to „volná hra tržních sil“, kdo formuje „objektivní kurs měny“. Vás přece nepřekvapuje, když vidíte zloděje , kteří zapalují vyloupený sklad, aby zahladili stopy a podplacené hlídače, jak svědčí o živelní pohromě?! No, a nám se hlavní finanční regulátor snaží namluvit něco o živelné hře tržních sil, za kterými ovšem stojí zcela konkrétní zkušení spekulanti, kteří využívají nekompetentnosti regulátora. A proto, aby se nevměšoval, pějí na něj chválu. A to je celá podstata západní chvály na adresu min.financí a CBR.

Z: Z  Vašich slov vyplývá, že pád rublu je špatně, ale nynější upevnění rublu je ještě horší? Co vlastně chcete a co doporučujete?

 G: Víte, lodi je úplně jedno, zde dostane trhlinu zleva nebo zprava. Ale má-li díru v obou bocích, to už je podstatně horší. Pád rublu způsobil naší finančně-ekonomické soustavě vážnou trhlinu, ale nynější „upevnění“ jeho kurzu, to je trhlina neméně závažná. V důsledku toho se loď sice jakoby srovnala, ale do podpalubí se dále valí voda a loď se potápí – a to je to hlavní.

S hlediska principiálního se děje toto. Pád rublu vyvolal dvojnásobné zdražení dovozu a logicky zvýšil  cenovou konkurenceschopnost tuzemského zboží. To poskytlo domácím výrobcům možnost zvýšit výrobu v rámci náhrady dovozů. K tomu, aby to mohli udělat, ale bylo třeba poskytnout úvěry k rozšíření mobilního kapitálu. CBR ale vyšrouboval procentní sazbu a prakticky odstřihl podniky reálné ekonomiky od úvěrů, a jim nezbylo nic jiného, než zvednout ceny. Inflační vlna tím způsobená zasáhla i další domácí výrobce a ti zvedli úroveň cen. A teď, kdy kurs rublu prudce vyskočil a dovoz začal zlevňovat, domácí výrobci už z cenou dolů jít nemohou, protože ceny vzrostly v celých technologických řetězcích.

Z:Jste přesvědčen o správnosti svých závěrů?

 G: Jistě. Podívejte se, na čí úkor čerpají finanční spekulanti ony nepřiměřené zisky? Na úkor obyvatelstva naší země, jehož příjmy a úspory – dokonce i v porovnání s loňským podzimem  – se znehodnotily velmi podstatně. Podzimní nečinnost a nekompetentnost ruské vlády a CBR uvrhla obyvatelstvo do paniky – lidé začali znehodnocené ruble měnit za dolary. Teď za západního provolávání slávy ruské vládě a CBR, lidé pociťují znehodnocení i svých devizových úspor. Takže tratili dvakrát!

To ale není to hlavní. V důsledku devalvace směnného kurzu rublu se zvedla inflační vlna, kterou vláda a CBR dále zvýšily ještě hloupějším rozhodnutím o zvýšení klíčové sazby CBR. V důsledku toho se koupěschopnost rublu na vnitřním trhu propadla o 20%. Nynější zvýšení kurzu rublu ani zdaleka neobrátí tuto vlnu zpátky, ale naopak ji ještě posílí.

Z: Znamená to, že náš stát pracuje sám proti sobě? Jak je to možné?

 G: Tady nemáme co do činění ani s politiky, ani s vědci, ale s agresivní sektou, kterou naši západní „partneři“ proti nám používají jako agenturou vlivu. Monetaristická dogmata před necelým půlstoletím – vzápětí poté, co je Milton Friedman zformuloval, byla vědou vyvrácena jako vulgarizace kvantitativní teorie peněz. Tato teorie sice nikde pozitivně nezafungovala, ovšem západní metropole z  ní udělaly náhražku pro použití vládami koloniálně závislých zemí. Nekomplikovaná monetaristická dogmata byla předkládána jako jakási „tajná věda“, dostupná jen zasvěceným. Údajně stačilo se naučit pouhá tři pravidla: boj s inflací cestou snížení peněžní masy a zvýšení procentní sazby, plus plovoucí kurs národní měny a nedělat nic jiného, včetně regulace cen – a pak se všecko podaří. Ve skutečnosti podstata této doktríny znamená zákaz zavedení národního úvěru. Monetarizmus zakazuje jakoukoli emisi peněz, kromě nákupu zahraniční měny a tím způsobem zavírá pro zemi možnost provádět samostatnou úvěrovou politiku.

Z: Mohl byste se zastavit u teoretických základů monetaristické politiky?

 G: Monetaristé se dívají na jakékoli peníze jako na ekvivalent zlatých mincí a předpokládají, že si povedou jako zboží na rovnovážném trhu: zvýší se nabídka – sníží se cena, sníží se nabídka – zvýší se cena. Proto podle jejich názoru je pro snížení inflace nutné omezit nabídku peněz – m.j. i na trhu s úvěry. Pokud to ještě jakž-takž odpovídalo praxi „zlatého standardu“, de facto zrušeného před řadou desetiletí, tak dnes je emise světových měn prováděna proti dlužním úpisům „ze vzduchu“. V praxi to znamená, že monetaristická koncepce je velmi výhodná  pro USA a jejich spojence, kteří neomezeně emitují dluhy tím, že zvyšují úvěrování svého byznysu. Mimo jiné i spekulativního, který má možnost si neomezeně a prakticky zdarma půjčovat peníze v USA, EU a Japonsku, aby je vrhal na otevřené národní trhy a vydělával na jejich destabilizaci a skupování  cenných aktiv.

Posuďte sami. Pokud tisknete světové peníze a ostatním dovolujete tisknout peníze jen proti kupování těch vašich, pak vládnete světu! Ostatní země tím, že přistupují na vaše podmínky, se stávají vašimi finančně-ekonomickými koloniemi, protože regulací jejich úvěrování jste to vy, kdo určuje směr a rychlost rozvoje jejich ekonomik.

To vše je velmi jednoduché. Ale v zájmu přikrytí oné jednoduchosti pracují celé armády „odborníků“, novinářů, expertů, kteří nechápou podstatu věci a řídí se doporučeními západních expertních center – onoho Bloomberga, MMF, SB …  Centrální banky závislých zemí jsou zaplavovány manipulátory speciálně připravenými v Americe. Šéfům závislých zemí je vštěpován ustrašený vztah k jejich „svatému konání“ a tabuizuje se jakékoli vměšování státní moci do činnosti Centrální banky. Za clonou její „nezávislosti“ se skrývá ruka MMF, která je vlastně rukavicí státní kasy USA a jejich Federálního rezervního fondu. V září CBR obdržel memorandum MMF, které mu doporučovalo snížit množství peněz, držet vysokou procentní sazbu, netvořit úvěrové zdroje, nezavádět devizová omezení a postavit rubl na plovoucí kurs. A naše CB všechno do puntíku splnila.

Výsledek byl katastrofální pro ruskou ekonomiku, ale fantasticky výhodný pro mezinárodní spekulanty a konkurenty Ruska.

Z: Jak vidíte prognózu pro letošní rok?

 G: Pokud se nezmění finančně-ekonomický kurs vlády a CBR, čeká nás pokles HDP o 5%, z toho strojírenství o 30-40%, investic o 15%, reálných příjmů obyvatelstva skoro o 1/3, hromadný růst platební neschopnosti a nezaměstnanosti. Což vyvolá odpovídající nálady ve společnosti a politické následky.

Z: To ale znamená katastrofu!

 G: A co jste od Američanů čekali jiného? Vedou proti nám hybridní válku, o jejímž cíli jsme už dříve mluvili. Hlavní směr úderu je namířen na naši finanční soustavu, která je na nich silně závislá a je manipulována prostřednictvím jejich lidí na klíčových pozicích v našem finančním systému, kteří vyznávají monetaristické kvazináboženství. Pokud je někdo jen začne kritizovat, hned se začne masmédii a zákulisními řečmi šířit mínění o myšlenkové a psychické méněcennosti tohoto člověka, jeho neprofesionálnosti a nevzdělanosti. Píší se udání o tom, že taková kritika destabilizuje trh a poškozuje zemi.

Z: Jak se dá bojovat proti takové agresívní ignoranci?

 G: Vzděláním, příteli, vzděláním! Žijeme přece ve století znalostí. Časy represí proti „nepřátelům lidu“ jsou minulostí. Oni vlastně ani nejsou nepřáteli, ale jen vědomými, nebo nevědomými realizátory nám nepřátelské politiky. Jestliže člověk začne věřit, že v podmínkách zhoršování všech makroekonomických ukazatelů je nejlepším ministrem na světě a že koná ekonomické zázraky, tak jistě nezaznamená katastrofální důsledky své činnosti a bude je věšet na „odvěkou zaostalost“ našeho lidu – což ostatně činí.

Z: Oni ale mají podporu obrovské mašinérie amerických masmédií, m.j. i jejich sítě u nás.

 G: Ano, máme co dělat s kognitivní zbraní, zasahující vědomí naší vlády a vládnoucí elity. Ta zbraň není drahá, ale je velmi účinná. S její pomocí americké tajné služby rozvrátily SSSR, když do hlav vedení země vložily představy o škodlivosti socialistického zřízení. Výsledně jsme se ocitli na periferii amerického kapitalizmu, ze které už vyždímali více než dva triliony USD, statisíce mozků a pokračují ždímat po 150 mil.USD ročně.

Ovšem, Číňané realizovali návrhy našich vědců na vybudování smíšené plánovitě-tržní ekonomiky v souladu s teorií konvergence a integrálního společenského zřízení, předloženého svého času naší Akademií věd. V důsledku toho objemem výroby zboží a exportu produkce vysoké technologie postoupili na první místo na světě, zatímco my se horko-těžko držíme v první desítce.

A my dosud nejsme chráněni proti této pronikavé kognitivní zbrani, která hluboko zasáhla vědomí mnohých vlivných, ale nedovzdělaných kádrů. A pak sklízíme plody agresivní ignorance, využívané naším protivníkem k destrukci naší ekonomiky.

Zdroj: Zavtra.ru

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na Velká hra na devizovém trhu …poradce prezidenta vypráví

 1. jaa napsal:

  UFF to je síla. Akorát ale je to potvrzením selského rozumu – že za „oceněním „Kalouse a Singera je podraz na zemi českpu. A za to by měli jít hačat do chládku… a oba.

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Nic nového. Ale pregnantně a zhuštěně podané.
  Parádní článek.

  Pořád čekám, kdy Zeman odvolá vedení ČNB a pořád nic. Je to jedna zrádcovská kolaborantská parta, včetně prezidenta. Vrána vráně oči nevyklove, zbytek jsou jen tanečky pro plebs.

  Je to stejné jako s kradením českých dětí v Norsku a jinde. Udělala proti tomu státní správa něco ? Kromě jediného interview Zemana, kde jim napálil „lebensborn“ – vůbec nic. A poslední vývoj je takový, že děti jsou dány k adopci. Což zcela porušuje všechny zásady mezinárodního práva – občan ČR je pod ochranou své země, ta krásná věta v každém pasu – evidentně neplatí. Takže takovému státu zcela logicky odmítám platit daně, v rámci zákona všechno minimalizuji a podnikání jsem převedl off-shore již před lety. V ČR nemám žádný majetek napsaný přímo na sebe. Protože taky žádná ochrana vlastnictví neplatí – mohou Vám všechno sebrat na základě dokladů, jejichž pravost vůbec nikdo neprověřuje. Atd.

  Za vším je pochopitelně USA. Včetně exekutorských „zákonů“, rozvrácení občanského a obchodního práva, zničení rodinného práva, … Za „Norskými fondy“ je Bank of America a další. Kdo vlastní v Norsku celý zprivatizovaný kolotoč „služeb ochrany dětí“ – který stojí norské daňové poplatníky třetinu rozpočtu ? Jeden fond z Londýna, ve 100% majetku BoA.

  Je to diverze, na všech úrovních. Hybridní válka, to je ten moderní termín.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nevím, zda může president odvolat vedení ČNB, a věřím tomu, že by to rád udělal. Takže asi musí počkat na konec jejich mandátů. Singer každopádně končí a není sám. A zpět se za Zemana nedostane.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Já bych dal přednost tomu, aby Singer and his boys skončili nikoliv jen ve funkci, ale v kriminále. Za obrovské škody které občanům způsobili je to oprávněný a adekvátní požadavek.

    To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  Ejhle, demokratický socialismus.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/368384-o-kreslo-prezidenta-usa-chce-bojovat-za-demokraty-nezavisly-levicovy-senator.html

  No, je možné, že kdyby pracující „nižších tříd“ chodili k volbám, tak by ho podpořili. Musel by se k nim ovšem taky dostat. Už Marcuse popsal jak se provádí moderní ovládání mas.

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   … kdepak, žádnej senátor už z principu nemůže bejt nezávislej – pokud si, ovšem volební kampaň nefinancuje 100% ze svejch soukromejch zdrojů – těch lidiček moc není…!

   To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  Ejhle, kvóty na uprchlíky.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bourlivy-vyvoj-kolem-uprchliku-Za-to-muzete-vy-co-jste-chteli-valku-bouril-Farage-v-europarlamentu-Merkelova-nuti-jine-staty-aby-prijimaly-vice-lidi-373152

  Keller hlasoval pro (poznámka pro ty, kdo tohoto šamana, ctitele římských klubů a podobných … obhajují). Spolu s TOP09, KDU-ČSL, částí socanů a dalšími vlastizrádci.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Evropská unie by se především měla zaměřit na chytání členů mafiánských gangů „převaděčů“, tj. těch, co tyhle vývozy nuzáků do EU organizují a bohatnou na tom, bez ohledu, zda ti nešťastníci do Evropy doplují nebo ne, protože se inkasuje předem. A lodě s „nákladem“ by se měly vracet.
   Vše ostatní už jsem k tomu napsal před nedávnem.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    ČTK už zprávu vydala dopoledne, ale žumpoidní média dál mlčí jako zařezaná.

    To se mi líbí

   • ji5 napsal:

    Lexi, při vší úctě k Vašim názorům, musím podotknout, že zcela opomíjíte příčinu, proč ti lidé utíkají. Jinak byste musel žádat, aby se zločinci typy Blaira, Bushe, Obamy a podzločinci, tedy nohsledi těch mocných, které tak dobře representoval Václav Havel (budiž mu peklo těžké), dostali do vězení a jejich země zaplatily za rekonstrukci zničených zemí.

    Kdyby tihle pablbové a jejich loutkovodiči znali Švejka, věděli by, že říkal: dobýt nějakou zemi, je snadné. Ale jak z ní pak odejít…

    O pozadí Západem inspirovaných válek a neokoloniálních manýrů mluví zajímavě novinář a filmař Andre Vltcheck (https://www.youtube.com/watch?v=uso5fMru1Iw).

    V Kanadě byli po válce v Libanonu uprchlíci z této země. Když se tam situace uklidnila, mnozí se již s kanadským občanstvím vraceli zpátky. Když tam zase vypukla válka, vraceli se zpět do Kanady. Ne proto, že by se jim tam ekonomicky extrovně dařilo. Zase utíkali před bombami a podobnými válečnými radovánkami.

    Z hlediska bohatých států má přistěhovalectví ještě další rozměr, totiž loupež lidských zdrojů, tedy kvalifikovaných lidí, lékařů, vědců atd, do jejichž vzdělání nemuseli investovat vlastní peníze.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     ji5 napsal: 30.4.2015 v 15:44
     „Lexi, při vší úctě k Vašim názorům, musím podotknout, že zcela opomíjíte příčinu, proč ti lidé utíkají….“.

     Pane Jírovče,
     mám také respekt k Vašim názorům. Nicméně musím říct, že to, o čem píšete, velmi dobře vím. Jenže skutečnost, že to víte Vy, já, stovky, tisíce a miliony lidí na světě, nic neřeší. To za prvé.¨
     Za druhé – stejně tak nic neřeší ty tisíce uprchlíků z Libye a Sýrie, ať již do EU doplují nebo ne. Jen do jisté míry destabilizují určité oblasti zemí, kde se usadí, anebo destabilizují politickou situaci v zemích, kam je Bruxeles bude nutit a kde o ně lidi nestojí.
     Proč?
     Protože Libye má cos přes 6 milionů občanů a Sýrie skoro 23 milionů.
     Co na situaci absolutně většinového libyjského a syrského obyvatelstva změní úspěšné doplutí sta tisíc uprchlíků do EU? Pro ty lidi to bude možná znamenat záchranu života, pro tisíce z nich utopení cestou.
     Navíc ti, co se o ten exodus pokoušejí, jsou ti, co si ho mohou dovolit pašerákům zaplatit, ti, co nemohou, zůstávají „doma“. A pašeráci bohatnou. Pecunia non olet. Naopak. Voní.
     Samozřejmě s Vámi souhlasím, že Vámi vyjmenovaní zločinci a stovka dalších „podzločinců“ by měli hnít v kriminále. Namísto toho rozesírají dál světový řád.
     Vy víte, jak na to, je do těch kriminálů dostat? Já ne. Já dokonce vím, že není nikoho takového, kdo by to dokázal, protože za tím vším stojí byznys, ve kterém i ti „zločinci“ a „podzločinci“ jsou jen politickými loutkami, marionetami, za jejichž drátky tahá někdo úplně jiný.
     Jinými slovy, ti „uprchlíci“ musejí zůstat doma a my (Evropa a US) jim musíme pomoci v „úklidu“. Musíme jim pomoci v obnově země, aby zmizel důvod emigrací. Nebo Vy snad pamatujete takové exody za panování Muammara Kaddáfího? Vy snad pamatujete takové exody za panování Bašára el Asada, než jim domácí „opozice“ (rozumějme – v rámci importované „oranžové revoluce“) za přímé podpory US a myslím Francie z domova udělala kůlničku na dříví? Vždyť to přece byli (je) diktátoři a „hrůzovládci“, kteří porušovali „lidská práva“ svých občanů.
     Já ty exody, zejména v dobách, kdy jim dali imperialisté pokoj, nepamatuji.

     Tedy opakuji – „příjem“ uprchlíků nic neřeší. Je zapotřebí zastavit důvod exodů.

     Ale to bych se už zase opakoval – protože – kde je KONEČNÉ ČÍSLO příjmu imigrantů? Nebo si snad myslíte, že tím číslem je „nekonečno“? Když imigranti a jejich potomci zlikvidují evropskou civilizaci, pořád bude ještě dobré přijímat „uprchlíky“.
     „„Zalidníme Evropu našimi dětmi. Porazíme bezvěrce dělohami našich žen!” Tuto větu neřekl žádný středověký islámský sexuální maniak, ale v roce 1974 prezident Alžírska Boumedienne.“ …. „Škoda, že dnešní svět už nemá na to, aby se řídil slovy německého dramatika Bertholda Brechta: „Kdo nezná pravdu, je jen hlupák, kdo ji však zná a navzdory svému svědomí ji zatajuje nebo dokonce nazývá lží, ten je opovrženíhodný zločinec.“ http://olser.cz/10414/zalidnime-evropu-nasimi-detmi-znicime-bezverce-delohami-nasich-zen/

     Čtěte Břetislava Olšera. Je to naprostá jednička mezi našimi blogery a žurnalisty. Vše si prožil na vlastní kůži, všude, o čem píše, byl, s naprostou většinou těch, o nichž píše, osobně mluvil.

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ano přesně, také je mně těch lidí, těch uprchlíků líto, jenže ted si už nemůžeme dovolit je přijímat, ptz mezi nimi jsou určitě islámští, v tom nejhorším slova smyslu, vrazi, možná i většina. A nám už stačí Ukrové , kteří jistě přijdou.

      To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Tou poslední větou jste mě rozesmál. Kolik kvalifikovaných lidí, lékařů, vědců atd. se před pár lety přistěhovalo do Kanady z ČR? Jak a čím (kromě čerpání vašich daní) obohatili kanadskou společnost? Čím obohatí EU ty statisíce chudáků z Afriky, Afghánistánu, Iráku, Sýrie aj.? Kolik z nich je vůbec gramotných a kvalifikovaných? Kolik si jich vezmou USA?
     Nikdo z těch, kteří hlasují o jejich přijetí, s nimi nebude sdílet bydlení, veřejnou dopravu, školy, zdravotnická zařízení apod. Jsou před nimi chráněni ve svých „Beverly Hills“, v soukromých školách a klinikách. Neohrozí ani jejich ekonomické postavení a vysokou životní úroveň. Zase to ods-rou obyčejní lidé, se kterými se nikdo na toto téma ani nebaví. Má-li někdo potřebu se o přistěhovalce starat, ať si je k sobě nastěhuje a živí je. Ať si je k sobě nastěhují ty státy, které ty samé chudáky do této hrozné situace svojí politikou dostaly a které na tom vždy jen vydělávaly. Kam ten multikulturalismus vede vidíme po celém světě. Nikde nepřinesl nic dobrého a nic dobrého nepřinese!

     To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Proti Rusku se dokázali semknout, přijmout během pár dnů sankce a různá opatření. Najednou si nedokáží poradit s převaděči, nedokáží zastavit finanční toky IS, neumí ochránit hranice EU. Umí jen rozvracet a destabilizovat. A následky přenést na bedra svých občanů. To by člověk blil. Že já vůl jsem sem lez!

    To se mi líbí

 5. Lex napsal:

  A presstituti a kavárna má další důvod metat na Zemana svá lejna http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/368429-zeman-se-postavil-proti-samostatnosti-kosova-vicepremiera-oznacil-za-valecneho-zlocince.html .
  Plně souhlasím s vyjádřením prezidenta Miloše Zemana.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Souhlas, řekl to pěkně. A jelikož Kim-čong-un do Moskvy nakonec na oslavy nepojede, mohl by Zeman i na přehlídku.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Nedivil bych se, kdyby tam nakonec „mimo plán“ zavítal.
    Jen tak, aby věděl, „čeho se máme bát“ a na co má Radu obrany státu upozornit.

    Já se ale více bojím těch „uprchlických kvót“ z Bruxelesu.
    Nicméně – tak mě napadlo – když už ti „uprchlíci“ do Evropy proudí, že by měli být bezpardonu „uhnízdění“ v zemích jejich dřívějších koloniálních „matek“, tj. syrští uprchlíci, tj. z až do roku 1946 Francouzského mandátního území ve Francii, uprchlíci z Libye v Itálii, jejíž kolonií pozdější Libye byla od roku 1911 do roku 1943, a také ve Velké Británii, která byla „matkou“ od roku 1943 do roku 1951 území Tripolska a Kyrenaika, a Francii ohledně Fazzánu, jemuž dělali frantíci „macechu“ v těchže letech.
    Myslím, že není co řešit.
    Pochybuji, že o vydrancované bohatství z dob kolonialismu se s námi uvedené země v té doby dělily, jako by se chtěly dělit o své „vlastní“ lidi, kteří se rozhodli konečně natrvalo navštívit svoje bývalé panstvo a podívat se, jak se mu daří.

    To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Tedy Lexi, já mám takový pocit, že Zeman presstituty a kavárnu nejen ustál. Podle hodně změněných reakcí to vypadá, že je i porazil na hlavu. Myslím, že červenokartáři už ani nevylezou z děr.

   To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Opět OT: Zajímavá iniciativa „Otevřené dveře/Open Doors“ žádá přibouchnout dveře Nočním vlkům: http://www.petice24.com/proti_putinovym_vlkum

  Větší legraci bych nevymyslel. To je na Orwellovu medaili.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Číhal jsem s foťákem a teleobjektivem celý den na „letkyně“, ale neměl jsem štěstí. Na ty Petrovy kameny mají asi jiný letecký koridor.

   To se mi líbí

 7. Berkowitz napsal:

  Něco málo k Nočním vlkům. Už jsou tady, skrytě jezdí po lesních cestách, viz foto :
  http://1url.cz/rvPJ

  To se mi líbí

 8. Hudec napsal:

  Ano, s těmi imigranty a bruselskými kvótami si ještě užijeme. Jsem ale zvědav, kdo se toho u nás chopí politicky. Jeví se mi, že kdo u nás na to Bruselu kývne, neřku-li bude to obhajovat, bude mít při příštích volbách dost starostí. Protože jestli je Čech (a venkovan jako třeba já) na něco opravdu alergický až do hloubi duše, tak jsou to podobné implantáty do kotliny.
  Tak si myslím, že se budou snažit dát to sežrat Sobotkovi…..

  To se mi líbí

 9. tata napsal:

  zdánlivě OT
  Ve své podstatě ohlupování a překrucovaní to je prosím ,,politolok,,bohužel zabírá to
  http://www.novinky.cz/komentare/368486-komentar-dvoji-metr-na-diktatory-jiri-pehe.html
  ironie je že je to naprosto naopak,že ten dvojí metr používá on…..

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Tato,
   tomu pehe se již dlouhou dobu absolutně vyhýbám – v zájmu jakžtakž duševního zdraví. Zde jsem vám neodolal.
   A co k tomu říct – zkusím to veršem
   „I kdyby se pro to měla rozplakat celá zem,
   I kdyby pro to měla zvonům pukat srdce bolem,
   I přesto, přese vše, pařez zůstane pařezem,
   I přes to, přese vše, navždy vůl zůstane volem.“
   L.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Lexi
    MÁTE uplnou pravdu,protože jeho radoby argumenty opravdu hrozí to co jste napsal.Víte VY jste přece jen studovanej,nemáte ten komplex co já,co chce pořád pochopit že toto splodí člověk kde by měl byt znatelný rozdíl ve vědomostech.BOHUŽEL JE TO vůl ač studovaný,no je smutné že diplom ještě ne vždy znamená rozum,a v mém případě je bohužel někdy moc takového masochismu,respektive ujištování sama sebe že se nemýlím ja ale on

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Pro porovnání jeden článek od Karla Čapka http://www.abeceda.xyz/kultura/karel-capek-tedy-k-prvnimu-kvetnu/

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.