Bít po nejslabším místě …


Nejpozději do května v Kyjevě, Doněcku, v Moskvě a Bruselu očekávají novou ofenzívu nacistické armády proti republikám Donbasu.

Přitom všichni předpovídají její rychlé rozdrcení a také naprosto logicky očekávají, že poté ozbrojené síly DNR/LNR, přebudované na plnohodnotnou armádu, se co nejrychleji dají na pohyb západním směrem (vycházíme přitom z nezbytného dosažení počtu mužstva 200-300 tisíc, aby zajistila plnohodnotnou kontrolu nad celým územím Ukrajiny). Nejspíš tak nějak by mělo všechno proběhnout. Je možné, že válečné operace začnou o něco dříve, či později, ale začít musí, a kyjevská vojska musí utrpět zdrcující porážku. Je tu jen jeden problém: to, co je zřejmé všem aspoň trochu rozumným lidem od Atlantiku po Pacifik, musí být zřejmé i Washingtonu..  Ale USA zřejmě neplánují tak hloupě prohrát tuto kampaň.

Takže máme vstupní informace:

 • Ofenzíva ukrajinských vojsk musí nevyhnutelně začít v období mezi koncem března a polovinou května
 • Ukrajinská armáda musí v této ofenzívě utrpět zdrcující porážku a poté se obsazení území Ukrajiny stane jen otázkou času (přičemž nedlouhého) a nikoli principu
 • Nádavkem k tomu je vysoké nebezpečí buď ještě před ofenzívou, během ní, nebo po porážce, nebo souběžně s těmito procesy se Kyjevu a jeho okolí dostane ozbrojeného střetnutí ozbrojených skupin ukronacistů bojujících mezi sebou o moc a vliv, což s konečnou platností zdiskredituje kyjevský režim.
 • To vše povede k prohře USA, nicméně USA mají k dispozici ještě dostatek síly k tomu, aby porážku odmítly a pokusily se, nezávisle na situaci na Ukrajině, zvrátit geopolitickou situaci ve svůj prospěch
 • Musí to udělat dřív, než kyjevský režim padne, protože pád režimu a ustavení kontroly nad celou zemí antifašistickými silami (nebo většinou jejího území) by bylo světovým společenstvím chápáno jako konečná katastrofální porážka USA – planeta vyjde zpod jejich kontroly a zdroje na její obnovu už nebudou.

Znamená to, že situaci je nutné udržet nyní. A protože udržet ji na Ukrajině není možné, je nutné nalézt tah, který vyrovná porážku na Ukrajině. Pro USA je takový tah tradiční – zažehnutí nového, většího konfliktu a vítězství v něm smaže všechny předchozí porážky. Psal jsem již o velké pravděpodobnosti „požáru Evropy“ v zájmu USA. Takový konflikt odpovídá nezbytnému požadavku: bude bezpochyby rozsáhlejší než ukrajinský. Neodpovídá ale druhému americkému požadavku: USA v něm totiž nemohou zvítězit. „Požár Evropy“ – to je pravděpodobná akce ustupujících USA, kdy Washington už pochopil, že prohrál, ale pokouší se ještě uhrát remízu, kdy neumožní vítězi využít plody vítězství.

Nicméně, USA se stále ještě snaží hrát na vítězství. V Dalším vývoji se toto odmítnutí včasného uznání vlastní prohry a přijetí opatření k zablokování možností Ruska využít plody vítězství, se může USA krutě vymstít. To jsou ale problémy USA. Pro nás je důležité, že USA v zájmu pokračování hry o vítězství musí zažehnout Eurazijský ekonomický svaz (EAES) jako integrační spojenectví budované kolem Moskvy a potenciálně schopné se rozšířit daleko za hranice bývalého SSSR.

Udeřit na Bělorusko je složité, protože Lukašenko až příliš dobře kontroluje situaci v zemi. Analogicky – v Kazachstánu – je těžké přehrát Nazarbajeva. Ten má sice situaci složitější než Lukašenko, ale i on sám je mnohem zkušenější a zkrátka schopnější. Krom toho za Minskem a Astanou stojí Moskva. Oni jsou nejen členy EAES, ale také Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), a Bělorusko tvoří (i když jen formálně) s Ruskem svazový stát. Takže údery na periferii nic nedají.

Udeřit je nutné na Rusko. USA se k úderu připravují, byla položena nezbytná oběť. Byla provedena mobilizace moskevských úřednických myší a opoziční pseudopolitický mejdan (neplésti s Majdanem – pozn.překl.).- Byla oznámena příští etapa pouliční aktivity počátkem dubna. Očekává se, že to začně týden před 40 dny od smrti B.Němcova a k datu dosáhne vrcholu. Ale, kde začne,… a kde dosáhne vrcholu? V Moskvě? Inu, všechny barevné revoluce začínaly v hlavních městech. Ale, za prvé – nejsou pravidla bez výjimky, a za druhé – nejedná se o převrat, protože moc se v Rusku umí bránit a má dostatečný rating důvěry, aby rychle a efektivně zablokovala jakékoli aktivity opozice v metropoli. A Tefft (velvysl.USA) to ví. A Státní Departament, jakož i CIA to také vědí.

V Moskvě barevnou revoluci očekávají, a udeřit je tedy nutno tam, kde to nečekají. Jim (Američanům) by se samozřejmě neeklovalo poslat 15-20 tisíc Němcovů na porážku, ale je tam přece nebudou zabíjet. Odsoudí je na 15 dní – a pustí. Někomu možná vlepí podmínku. Pokud si někdo skutečně sedne, tak to budou jednotlivci a za zjevné zločiny. Obecně vzato, mučedníci „děti zbité gorilami režimu“ v Moskvě neprocházejí. Takové skutky jen semknou a zkonsolidují ruskou společnost, zvýši úroveň podpory státní moci a marginalizují opozici.

Možná by bylo možné zkusit udeřit na Pitěr.. Je to symbolické město, metropole impéria, okno do Evropy, Putinovo rodiště, místo vystoupení děkabristů, největší ruský baltský přístav a mnoho dalšího. I pitěrská inteligence si vždycky ráda zarebeluje a byla v tomto smyslu čestnější než moskevská – nešla do opozice za peníze (nebo nejen za ně), ale za ideály. A vůbec – stany na Senátním náměstí by vypadaly symbolicky, a rozehnání tábora by bylo v reportážích možné srovnávat s popravou povstalých děkabristů gardovou artilerií (s doplněním filmových scén). Ale k organizaci takovéto provokace nestačí mít dobrou scénu a motivované herce. Praxe všech barevných revolucí svědčí o tom, že pučisté musí mít možnost opřít se okamžitě, pokud ne o podporu, tedy aspoň o příznivou neutralitu místní moci. V Pitěru se na to spoléhat nedá. Samotný status města, jeho dopravní blízkost k Moskvě, tradiční spojení dvou metropolí předpokládá nejen zvýšenou pozornost federálních orgánů k němu, ale i prakticky neomezenou možnost operativního zásahu do situace. Odpovědný úředník může být v Sankt-Petěrburgu do tří hodin  po příkazu. Pitěr je, samozřejmě – pokud jde o organizaci nepokojů, příhodnější než Moskva, ale není to ono. Co by tam, koneckonců, měli „kreaklové“*) dělat? Zaútočit na Ermitáž, nebo blokovat Ústavní soud?

Ovšem, v zemi je město, které mě – s hlediska využití k destabilizaci situace – znepokojuje. Je to Jekatěrinburg (JB). V poslední době ve městě, ve kterém aktivně působí americký konzulát, ale od druhé půli února se otevřeně zapojili i Angličané bouří internet a dokonce se projevuje v antimajdanových akcích. Aktivisté je provádějí i ve městě, a nedávno přijeli i na antimajdan do Moskvy. Pozice místní moci zatím jasná není. Aktivisté ji obviňují ze spiknutí s potenciálními pučisty – ovšem, mohou se i mýlit. Nicméně, majdanové nálady v JB jsou nepochybně podporovány vlivnými lidmi, náležejícími k místní elitě. Nejnápadnější jsou mezi nimi vedoucí činitelé vysokých škol. JB, třetí nejlidnatější město v Rusku, je i velkým studentským centrem. Navíc je studentstvo nejmobilnější, nejžhavější a od svým založením opoziční materiál. Vedoucí vysokých škol přece nemohou blokovat nebezpečnou aktivitu svěřenců, ale mohou je zapojit. Obecně, pokud ne s podporou místní moci, tak s jejím zapojením do vyčkávací (fakticky neutrální) pozice, mohou potenciální pučisté počítat.

Moskva je, koneckonců, daleko. Jakákoli místní moc se snaží vyhnout se konfrontaci a zahladit jakýkoli konflikt dřív, než se v centru začnou zajímat. A než se Moskva rozebere v tom, o co jde, bude drahocenný čas ztracen. Pučisté přitom vůbec nepotřebují, aby místní moc přešla na jejich stranu. Úplně stačí, aby jednala přirozeně a snažila se ututlat konflikt a nesahat k tvrdým opatřením. Takže v JB máme dvě nezbytné podmínky:

 • Připravení „revolucionáři“ (konzulát nepracoval tolik let nadarmo)
 • Očekávaná pasivita místní moci v prvních kritických 3-5 dnech puče.

Připusťme, že se puč podařilo úspěšně rozjet, ale co z toho? Moskva je daleko, Ermitáž tam nemají, nemluvě už o Ústavním soudu. Ale, pozor! JB není jen třetím největším městem Ruska, není jen největším průmyslovým centrem země, kde jsou soustředěny m.j. podniky vojensko-průmyslového komplexu, včetně raketového a kosmického odvětví. To nejdůležitější je, že se zde setkávají trasy spojující centrum země s Dálným východem, Sibiří, ropnou a plynovou Ťumenskou oblastí. Odsud vedou cesty do Kazachstánu. A jako třešinka na dortu – je JB metropolí potenciální „Uralské republiky“… Na pokus založit ji za Jelcina už mnozí dávno zapomněli, ale ideu je možné oživit. A to tím spíš, že myšlenky všelijakých „nezávislých Sibiří“ jsou aktivně rozvíjeny ze stejných zdrojů, které financují celkové barevné hnutí v Rusku. Takže pučisté v JB nemusí na nic útočit. K tomu, aby se Moskva vážně znepokojila a svět se přesvědčil o „ruské nestabilitě“, stačí jen zablokovat dopravní spojení centra země s asijskými územími, které prochází JB.

Letadla, samozřejmě, létat budou. Ale pouhé blokování železniční dopravy vyvolá hrozbu ekonomického kolapsu. A budou-li blokovány i automobilové magistrály …? A jestliže se současně „zahemží“ všelijací sibirští a uralští separatisté? To vše se dá, samozřejmě vojensky potlačit. Pokud ovšem naši anglosaští partneři nepřipravili ozbrojené bojůvkáře a jestliže místní mocenské struktury (m.j. policie) nezaváhají. V průběhu každé barevné revoluce se pučisté snaží najít jakéhokoli (i bývalého) představitele represivního aparátu, který je veřejně podpoří, aby dokázali, že „policie je s lidem“ a demoralizovali ochránce zákona.

V každém případě ale, přerušení – byť dočasné – spojení mezi částmi říše působí velmi negativně na její potenciální i reálné spojence, protože zpochybňuje její schopnost pomoci jim v případě jejich potřeby, jestliže si nedokáže ohlídat svoje strategické cesty.

Pro USA by byla ideální situace, kdy by se podařilo vyvést za závorku policii, v JB by se podařilo vyprovokovat krvavé nepokoje, s pogromy a požáry. Tehdy vznikne otázka násilného potlačení, ale potřebnou mobilitou pro podobnou reakci se vyznačují jen ozbrojené síly. V každém případě, byť jen potyčky s policií a pár rozbitých nosů pod separatistickými hesly a za podmínky aspoň dočasného blokování dopravních transkontinentálních tepen dodají další náboj a motivaci akcím v Moskvě, nebo v Pitěru, a v horší variantě i v několika dalších velkých městech země. O svržení státní moci v Rusku samozřejmě tady nepůjde – ta se v Rusku drží dost pevně. Ale obrázky pro masmédia s „povstalým Ruskem“ , „svobodným JB“, „republikami Sibiře“, atd, stejně jako „důkazy zvěrstva státní moci“, budou získány. V současném světě přece se přece neděje to, co se děje, ale to, co je v televizi.

Pokud obrázek vzpoury vyjde dostatečně přesvědčivě, pak politické, diplomatické ztráty, stejně jako imidž Ruska na mezinárodní aréně utrpí škody srovnatelné s těmi, které by Moskva utrpěla v případě porážky v krizi na Ukrajině. A současně netřeba zapomínat, že pozornost světové veřejnosti bude odlákána od situace na Ukrajině, kde USA prohrávají, a bude soustředěna na události, vrhající negativní světlo na Rusko jako zemi nestabilní, s tendencí k rozpadu.

Domnívám se, že je to případ, v němž nebezpečí nemůže být označeno za přehnané. Američané sedí v JB dávno a pracují aktivně. Oni nejsou z těch, kteří by rozjížděli podobné projekty jen z lásky k umění. Pro USA je situace kritická, a probíhá mobilizace všeho, co ještě mohou vrhnout na frontu síťově vedeného boje**) proti Rusku. Ne nadarmo mládenci v JB dostávali americké peníze. Dokonce, i kdyby se barevná revoluce nepodařila, tak ať aspoň předstírají, že byli krůček od vítězství. Pokud je těžké destabilizovat zemi reálně, tak se to musí udělat virtuálně. Stejně se potom nikdo nedohrabe, jak to vlastně bylo.

A je JB jediným místem, kde je možno imitovat „hromadná vystoupení“? To se nedomnívám, protože bylo dost času na přípravu v 7-12 městech. Ale JB nepochybně musí být místem klíčovým pro úspěch celé operace a porážka – analogicky. Ale to, že miliony lidí v JB dnes nemají ponětí o nějakém puči, a dokonce ani nevědí, že v jejich městě je americký konzulát – to vůbec nic neznamená. V Kyjevě, kde nominálně žije 2,5 tisíce lidí ale reálně až 5 milionů, provedlo převrat 4-5 tisíc nacistů, z nichž jen několik set bylo ozbrojených. Ale počet obětí dnes už jde do desítek tisíc, a konec krveprolití a ničení v občanské válce není na dohled.

Autor:  Rostislav Iščenko – ředitel Střediska systémové analýzy a prognóz

Zdroj:  http://politikus.ru/articles/45118-rostislav-ischenko-gde-tonko-tam-i-rvetsya.html

*)  „Kreativní třída“ – známý ruský historik a publicista Nikolaj Starikov je definuje jako lidi, kteří: – „Nepracují, ale vydělávají. Nic nevyrábí – poskytují služby. Necítí se být součástí ruského světa. Vlast mají tam, kde jim lépe platí. Rádi hájí svá práva, ale považují za normální vyhýbat se povinnostem“.

**) „network-centric warfare“ (NCW) – termín se objevil v USA  před 17 lety – v lednu 1998 a od té doby nejenže ovládl mozky vojenských expertů, ale změnila se i v doktrínu. Spočívá v síťovém propojení lidí, techniky, informací a služeb v zájmu max.zrychlení a zefektivnění přijatých řešení. Využívá se jí i v moderní informační válce.

 

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 reakcí na Bít po nejslabším místě …

 1. strejda napsal:

  Tak to je naprostá bramboračka. Jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Nebo vařili? Pokud to stojí za prostudování, tak je nutné vypreparovat základní prognózy a očistit je od balastu. Ale již první pokus ukazuje, že to nestojí za námahu.
  Snad lze na Ukrajině vyprovokovat občanskou válku. Snad. Ale očekávat, že ozbrojené síly Novorossije obsadí celou Ukrajinu, patří do říše báchorek.
  Majdan v Jekatěrinburku je pravděpodobnější. Ale co s ním? K čemu by tam byl? Moc má sídlo v Moskvě a dveře do světa v Sankt Petersburgu. Majdan je i spektákl a musí na něj být vidět. A pak majdany se již vyčerpaly. Zvládla to Čína v Honkongu a metody jak na to znají i v Minsku, Astaně a Jerevanu. Nemluvě o Moskvě.
  Uložme si tuto předpověď. Má zásadní chybu, je příliš přesně časově určená. Nebýt toho podpisu, vypadalo by to na dílo nějakého amatéra. Ale Středisko systémové analýzy a prognóz? Já dávám přednost Harvardským fondům. Harvard je Harvard.

  To se mi líbí

 2. K-k. napsal:

  Velmi zajímavé a v mnoiha směrech, obávám se, realistické.
  Mám trochu výhrady k některým „vstupním informacím – obávám se, že občas je tam přání otcem myšlenky:
  – Ukrajinská armáda musí v této ofenzívě utrpět zdrcující porážku a poté se obsazení území Ukrajiny stane jen otázkou času (přičemž nedlouhého) a nikoli principu…..MUSÍ? jejich spojenci udělají všechno možné, aby k porážce nedošlo. Cena není rozhodující – konec konců, bojuje se do posledního Ukrajince (a Rusa). Obsazení? Kým? Ruskem? Pořád si nejsem jistá, jestli obsazení jako výsledek vojenského konfliktu je to nejlepší. Je to možná vyhraná bitva – ale je to i vyhraná válka?
  – Nádavkem k tomu je vysoké nebezpečí buď ještě před ofenzívou, během ní, nebo po porážce, nebo souběžně s těmito procesy se Kyjevu a jeho okolí dostane ozbrojeného střetnutí ozbrojených skupin ukronacistů bojujících mezi sebou o moc a vliv, což s konečnou platností zdiskredituje kyjevský režim. To vše povede k prohře USA, nicméně USA mají k dispozici ještě dostatek síly k tomu, aby porážku odmítly a pokusily se, nezávisle na situaci na Ukrajině, zvrátit geopolitickou situaci ve svůj prospěch…….prohra USA je právě ono zbožné přání. Tahle „umírající kobyla“ bude kolem sebe kopat, obávám se, až do definitivního zničení světa.
  – Musí to udělat dřív, než kyjevský režim padne, protože pád režimu a ustavení kontroly nad celou zemí antifašistickými silami (nebo většinou jejího území) by bylo světovým společenstvím chápáno jako konečná katastrofální porážka USA – planeta vyjde zpod jejich kontroly a zdroje na její obnovu už nebudou….to je pokračování předchozího bodu. Až planeta vyjde zpod jejich kontroly, bude čas, aby tu převzala vládu civilizace mravenců. Nebo štírů – ti prý dobře snášejí radioaktivitu. A převzetí země antifašistickými silami je bohužel taky jen krásná pohádka…

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Výstižné, spíš trochu eufemistické. 🙂
   (Třeba ta „kobyla“ je docela čilá, podívejte se jen na směnné kurzy)

   To se mi líbí

 3. Petrpavel napsal:

  Cizinec není našinec ….

  To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  No co na to říci :
  Snad jen prohlášení těch co budou dále řídit co s přebytečnými Ukrajinskými Rusy.
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5656-analytik-fox-news-je-treba-zacit-zabijet-rusy
  To znamená, že opravdu cca. do měsíce budou ti teroristé z východní Ukrajiny pro Američany pouze

  bývalou ale již zlikvidovanou položkou.
  No a potom ten Krym tak za 1 – 2 roky jen co se RF rozpadne bude také

  položkou bývalé RF no ale nyní naše tedy Ukrajinské území.
  Tož asi tak nějak.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Jinak řečeno to bude takto, jak předeslala skupina analytiků z USA zodpovědná za celistvost Ukrajiny :

   Situace na Ukrajině se totiž přes podepsané dohody v Minsku stále neuklidňuje a nezdá se ani, že by válkou se Západem posedlý Putin prohlédl své loňské fatální pochybení proti mezinárodnímu právu a chystal se Ukrajině vrátit protiprávně anektovaný Krym.
   V ohroženém Pobaltí, kde bohužel od Stalinových časů žije výrazná enkláva rodilých Rusů, které jak Putin vloni oznámil „Rusko hodlá všude ve světě ochránit“, američtí vojáci zůstanou na mírové stráži dokud Rusko věrohodně nezanechá vyhlášeného programu imperialistické agrese, započaté vloni jednostranným překreslením dohodnuté rusko – ukrajinské hranice násilným zabráním Krymu a vojenskou podporou ozbrojených separatistů ruské národnosti proti legitimní ukrajinské vládě.

   Důvodné obavy z další ruské expanze proti sousedícím severským státům již vedly NATO k ustavení nové jednotky rychlého nasazení o síle 5 000 mužů a vytvoření 6. velitelských center v Estonsku, Litvě a Lotyšsku u hranic s Ruskem.
   No a to by bylo aby to Putin nevzdal má opravdu poslední šanci, protože už bude pouze bývalý Putin a na jeho místo nastoupí někdo normální, kdo je schopen spolupracovat jak s EU tak i s USA zcela bez konfliktu.
   Tož takto a ne jinak.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jen dva odkazy!!!

   To se mi líbí

 5. blbíš napsal:

  Musím říci, že obdivuji Vaši překladatelskou činnost, ani nedovedu domyslet, kolik času nad těmi články a svodkami jste již vyseděl, to je prostě obdivuhodné, klobouk dolů.

  Ale nějak si myslím, že mi teď předkládáte guláš nějakého institutu, kde při nástupu do práce fasují vodku. Cítím to úplně stejně, jako strejda výše. Myslím si, že jde o tradiční přetahování, které amíci pořádně odflákli a že opravdu není možné, aby se takoví rivalové k sobě přiblížili na dostřel konvenčních zbraní. Rusům se divíme a přitom Obama vyvádí v Panamě (tam to ale musíme všichni pochopit, protože jde o ohrožení základních životních zájmů USA), to samé. USA pravidelně testuje a Rusko, které se jak takž zmátožilo z Gorgačovsko-Jelcinovské mise, to samozřejmě umí také. Bude tedy opět na Obamovi s Putinem (ani lídry EU hádám k tomu nepřizvou, když ano, tak na oko), aby se dohodli, jak vzdáleny od sebe budou jejich pěsti. A převálcování západní Ukrajiny Ukrajinou východní, no to už je, dle mého skromného odhadu, hodně silná káva! Průser spočívá v tom, že do toho namočení lídři konfliktu nebudou chtít ztratit svoje tváře, takže nás čeká dlouhodobá komplikace . . . tady bych očekával společnou aktivitu státečků kolem toho konfliktu, že nahlas, zřetelně a jednotně jim řeknou, jděte už do prdele s tím válčením. Zatím to tak ani náhodou nevypadá, Stropnický v rámci NATO hodlá v dubnu cvičit.

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  O chystaném majdanu v Rusku nelze pochybovat už z toho důvodu, že kam velvyslanec USA Tefft vleze, tam jsou tisíce mrtvých. Všude po tomto řezníkovi zůstala jenom spoušť, zoufalství a potoky krve. A protože tento posel smrti je všeobecně profláknutý, tak bych se velice divil, kdyby mu to Putin a především tajné služby sežrali i s navijákem. To, co se stalo v Kyjevě je v Rusku nemyslitené z toho důvodu, že postavení Putina se diametrálně liší od postavení Janukoviče. Pokud by byl Putin nucen použít sílu proti rebelům, národ to pochopí a bude stát za ním. Rus moc dobře ví, že Západu nesmí věřit. Není nad historickou zkušenost.
  Pokud jde o Ukrajinu, tak válka skončí, až tam přestane amík strkat čumák. Čím později to bude, tím víc Evropanům polezou na nervy a počet těch, kteří je budou nenávidět poroste slušným tempem. Jestli ta válka bude do posledního Ukrajince bohužel neumím vyvěštit, protože křišťálovou kouli mám v opravně, ale myslím si, že se to tam začne mydlit mezi sebou a současné vedení zdrhne ze země. Kdo neuteče, bude viset. Pokud jde o separatisty, území si udrží, Krym zůstane Ruský.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   Putin není GORBAČEV………..dál to nemá cenu komentovat,hodně si Zapad zahrává,ted nereaguji na napsané to je opravdu scifi,ale budou jiné pokusy.Putin má vyhodu je oblíben a není hloupý a má obrovské paky které využije když bude třeba nepodělá se.Mužem byt jen rádi že použivá hlavu,byt to co mu přisuzuje zapad už jsme poznali co to je valka.naštěstí se drží zpatky stím arzenalem co má……….a chovat se takle k USA,UŽ BY bylo hodně horko.

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    Já jen doufám, že Putin tu zátěž vydrží – nevím, kdo by šel po něm a jestli by měl tak pevný nervy a tolik rozumu…

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.