Demokracie včera dnes a zítra


Je mnoho definic demokracie od jednoduchých až po ty, co si bez harddisku nezapamatujete. Jedna tvrdí, že demokracie je vláda lidu lidem a pro lid. Vládu lidem chápeme tak, že lid vládne prostřednictvím svých volených zástupců. Způsob jejich výběru může vypadat různě a tato část definice představuje formální demokracii. Materiální demokracií je zmíněná vláda pro lid. Jde o cíl, kterého má být formální demokracií dosaženo a na který zástupci lidu přísahají i podle naší Ústavy.

Demokracie může být laická (ta dnes) nebo autoritativní (ta včera). Laická demokracie znamená, že vláda lidu a pro lid není podřízena žádné vůdčí myšlence, podle některých dokonce ani odbornému prvku. Jde o čistou formální demokracii bez oprav, pokud lid zvolí zcela neznalého blázna, který škodí, bude vládnout zcela neznalý blázen škodič (a ukazuje se, že takovým není ani hanba). Pokud by ho prezident nejmenoval, Pehe bude o prezidentovi chrlit nejrůznější spisky. Autoritativní demokracie naopak vládu lidu a pro lid realizuje na základě nějaké vůdčí myšlenky, v minulosti jí byl vědecký světový názor aplikovaný vedoucí úlohou jedné strany ve společnosti. Snad je zřejmě, že formální demokracie sama o sobě tu materiální negarantuje a že naopak také může být problém určit tu autoritativní pravdu, která by měla vládu pro lid naplnit, tedy, že jedno ani druhé řešení nemusí ještě cíl demokracie zajistit.

Definice zmiňuje vládu. Vláda je uplatňování moci a moc je možnost vnucení vůle jinému. Vyplývá z nerovnosti. Nejstarší významnou nerovností je nerovnost fyzické síly, ve které fyzicky nejsilnější vnucuje svoji vůli fyzicky slabším (tuto skutečnost bychom však neměli pasovat za základní princip jako kdysi Hitler, dnes Obama, navíc třeba zdůraznit, že národy jsou si rovny). V novověku je fyzicky nejsilnějším stát a jen a pouze stát smí podřazeným adresátům moci vnucovat vůli nadřazeného suveréna (v demokracii lidu) i za cenu fyzického donucení (a jen na základě zákona). Práva soukromých válek, nadřazenost feudálních pánů apod. byly zrušeny a ten, kdo v novověku uplatní fyzickou sílu, nečiní nic jiné než protiprávní trestný čin.

Možnost vnutit vůli může vyplývat i z jiné nerovnosti, než je nerovnost fyzická. Důležitá je nerovnost ekonomická. Díky ní například nevlastník kapitálu cupitá každé ráno do práce, aby vytvářel zisk pro toho, kdo kapitál vlastní a je tak schopen vyplácet odměnu za práci, aby ekonomicky nerovný přežil. V kapitalismu je ekonomická moc privátní, lid v ní a o ní nerozhoduje (ani neinkasuje zisk, aby ho přerozdělil na důchody), nesmí ji znárodnit (dnešní autoritativní prvek režimu) – teoreticky jen vyvlastnit a regulovat ji může pouze omezeně. V kapitalismu je tedy lid adresátem ekonomické moci, nikoliv suverénem jako v případě státní moci demokratického státu.

Státní moci založené na fyzické nerovnosti říkáme tvrdá moc. Měkká moc je naproti tomu ta, která na adresáta působí z jeho přesvědčení a loajality k režimu. Dosahuje se jí propagandou (podle rozpočtu na r. 2015 USA vynaloží na zahraniční vysílání 721 mil. USD, Rusko 225 mil. USD). Propaganda může být samozřejmě pravdivá, ale také lživá (lež má však možná asi opravdu krátké nohy, neboť i Kerry si stěžuje, že přes vynakládané prostředky USA prohrávají informační válku). Ve středověku byla důležitým prvkem měkké moci víra v Boha a Bůh pak byl tím, kdo legitimizoval moc panovníka. Pak ale přišel filozofický pozitivismus a Napoleon, který si při korunovačním obřadu nasadil korunu sám poté, co ji vyrval z rukou zděšeného papeže. Papež tak přestal být garantem legitimity vlády z vůle Boží. Kdo však má založit legitimitu vlády, když ne Bůh? Čtenář, který právě vykřikuje, že v novověku Boha nahradil lid, pokřikuje zcela správně. Po Velké francouzské revoluci, která prohnala Napoleona Evropou, politické režimy, kam jen jeho noha šlápla, již odvozují svou legitimitu z lidu a kašlou na Boha (Hitler zaměnil lid za nadřazený národ, Obama mluví o národu oprávněném trestat jiné národy). Vedle výše uvedené definice je tedy demokracie také především důležitý prostředek měkké moci a titul legitimity moci tvrdé. Má adresáta přesvědčit a přimět k tomu, aby dobrovolně poslouchal státní moc a ta pak nemusela použít prostředky donucení. Nikdo není schopen vládnout jen mocí tvrdou, nebo jen mocí měkkou, proporcionalita obou však může být různá. Když měkká moc přestává fungovat, nabývá na významu moc tvrdá (tvrdý fašismus z minulého století na rozdíl od fašismu měkkého).

Vedle legitimity státní moci může demokracie sloužit i jiným účelům. Obdobně jako víra v Boha kdysi sloužila k ospravedlnění dobývání cizích území, svoboda a demokracie je dnes tím zaklínadlem, které ospravedlňuje rozšiřování sféry vlivu a dobývání trhů před veřejností. Je jasné, že toto užití propagandou je paradoxním nesmyslem, v demokracii o poměrech ve státě, ať už jsou jakékoliv, třeba i v rozporu se západními představami, rozhoduje podle základního paradigmatu demokracie lid dané země, tedy nikoliv kmotři z USA. Třeba však ocenit, že americká definice demokracie je vůbec tou nejjednodušší, jaká jen může být: kdo nám vyhovuje, je demokrat, kdo nevyhovuje diktátor a tyran (doslova takto označil svého času Kerry nevyhovujícího řádně zvoleného Janukoviče na oficiální tiskové konferenci). Filmové zpracování specifické americké definice (za peníze z loňského státního rozpočtu USA) lze zhlédnout třeba zde (pozn.: jak už jsme z amerického zpravodajství zvyklí, ani ta pěkná slečna, co o sobě tvrdí, že je Ukrajinou, Ukrajinkou není).

V následující tabulce je podáno srovnání režimů před rokem 1989 a po něm. Oba režimy jsou novověké, oba tedy legitimuje vláda lidu, tedy demokracie. Lze vidět podobnosti i rozdíly. Obecně lze říci, že mnohé, co bylo za socialismu otevřeně přiznáno a zákonem formálně stanoveno, je dnes neformální a nepřiznávané, jen důvody, cíle a prosazované zájmy jsou jiné. Zajímalo by mě, který model se více blíží představám čtenářů o demokracii a jak by podle nich měla demokracie (zítřka?) vlastně vypadat. Za připomínky a kritiky předem děkuji.

demotab

 

Asfalt

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Asfaltování se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

81 reakcí na Demokracie včera dnes a zítra

 1. cobolik pacholik napsal:

  ?

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  / – . . – / – – – / – – / – – – / – . – . /

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   sakramentský pacifismus, už ani morseovka starému ženistovi nejde, opravuji:
   / . – – . / – – – / – – / – – – / – . – . /

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    – . – / . – . . / . . / – . . / . / – . – /

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Bylo by možné pro neznalé vyjadřovat se v jazyce dostupnějším, třeba mongolsky 😉

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Bavore, chybička se vloudila od ztuhlých prstů starého vola, když tu morseovku zavěsil za Asfalta, měl jsem ji v úmyslu písnout do hlubokých slovenských hvozdů, neboť blbíš nevěří, že jeden z nejschopnějších zdejších přispěvovatelů k Asfaltově tématu je schopen napsat POUZE otazník!!! Pokud sem ještě čobols přijde, ani v nejmenším nepochybuji, že ten svůj otazník ještě rozvede! Pro některé tady zde by to bylo více jak přínosné!

      Ty brďo, pane Bavore, jak zjišťuji, založil jsem tu zajímavý nový prvek. . . jenže na rozdíl od nich, mně stačí jedno Bavorovo napomenutí . . . jdu se učit na gogla mongolsky

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       . . . Bavore, ten zvládnutý grafický projev pana Cecha, jako rozpočtář (pokud jsem z té kdysi diskutované dlažební kostky vyrozuměl), musíte ocenit, já tedy určitě

       To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Je to na mne nějak složité.
     -• / • / •••- / •• / — / / – / — / — / ••- / •••• / •-•• / • / / •— / •- / / -• / • / •-• / — / –•• / ••- / — / •• / — / / •— / •- / / -•• / — / •— / •• / –•• / -•• / •• / — /
     Grafie to je opravdu takové retro.
     – / — / –•• / / – / •- / -•- / / -• / • / •— / •- / -•- / / ••- / / -• / •- / ••• / / •••- / / -•-• / • / ••• / -•- / ••- /

     To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Uplatněním naší budoucí vrcholné demokracie je poznamenáno tím že :
  V zásadě pokud je demokracie tou zásadní brzdou v podnikání, tak přijde na řadu klouzavý mandát a oligarcha se již nemusí obtěžovat vymýšlením své důležitosti a přestane chodit do Sněmovny úplně, protože dle jeho názoru naše demokracie nemá se Sněmouvnou nic společného.
  http://www.novinky.cz/domaci/363640-klouzave-mandaty-babis-nechtel-kecy-ve-snemovne-tak-je-navrh-ano-bez-sance.html
  Vzhledem k tomu že budoucí systém „České demokracie“ založené na systému lenních vztahů jednotlivých oligarchů se zbytkem společnosti, opravdu Sněmovnu pro řízení společnosti potřebovat asi nebude, tak proč ne.
  Tož nevím ale asi tak v Česku.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   No, já nechápu, co je na klouzavém mandátu špatného. Ministr má být ministr a opravdu nemá vysedávat ve spolku zasloužilých kecalů. Zejména, má-li se potkávat s Kalouskem, Laudátem či Němcovou. To je opravdu ztráta času.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Každý rok se společně se statistikami docházky nastoluje debata o možném zavedení takzvaného klouzavého mandátu.
    Ten by mohl vyřešit časté absence členů vlády na hlasováních.
    Za ministra by do Sněmovny nastoupil náhradník, který by mandát místo něj mohl vykonávat plnohodnotně do konce funkčního období.Pokud by náhradník nehlasoval v souladu se zadáním té které strany nebo hnutí, tak by byl okamžitě nahrazen.
    Náhradník by vlastně neskládal žádný slib a tak by nebyl nikomu jinému odpovědný, pouze své straně nebo svému předsedovi hnutí jako zaměstnavateli.
    Pokud je u nás koncepce parlamentarismu postavena na možnosti souběhu mandátů, tak časem se asi prosadí to, že oligarcha bude pouze zvolen a dále již bude pracovat jím definovaný zaměstnanec „náhradník“.
    No a časem bude definována celá zaměstnanecká skupina těchto náhradníků jednotlivých stran a hnutí, která bude vykonávat jak vládu v Česku tak i to nesmyslné sedění ve Sněmovně.

    No a nyní pouze otázečka; – > bude mít Česko stále ještě „parlamentní systém“ ?

    Přitom stačí tak málo vyloučit souběh mandátů, prostě i podnikatel nebo oligarcha si bude muset po zvolení vybrat a strana či hnutí nebude smět narvat na pozice své „nevolené ale kované vyvolené“.
    Já nevím tož asi tak s tou Demokracií po Česku.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     O kolik se jedná osob? Třeba ve vládě současné? A zejména a Babiše? Právě u něj jde pouze o něj a ministra války. Zbytek jsou neposlanci. Možná by to byl signál k tomu, aby se zvolenec automaticky nestal ministrem, ale hledala se opravdu vhodná osoba odborná.

     To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Cechu,
     a na tohle „…náhradník, který by mandát místo něj mohl vykonávat plnohodnotně do konce funkčního období. Pokud by náhradník nehlasoval v souladu se zadáním té které strany nebo hnutí, tak by byl okamžitě nahrazen.
     Náhradník by vlastně neskládal žádný slib a tak by nebyl nikomu jinému odpovědný, pouze své straně nebo svému předsedovi hnutí jako zaměstnavateli.“ – jste přišel kde?
     Nenapadlo Vás třeba, že souběh funkce ministra a poslance je narušením základních principů politického systému, že „lid“ vykonává svou moc prostřednictvím orgánů mocí zákonodárné, výkonné a soudní, a „že nemají být ve stejných rukou. Jde tedy spíš o oddělení než rozdělení těchto složek moci. Uvedené státní moci se kromě oddělení navíc mají i navzájem kontrolovat – tzv. „princip brzd a protivah“..“ http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blba_moci /vím, je to blbý zdroj, ale vcelku to tak je/.
     Že být členem vlády – která je ausgerechnet odpovědna Poslanecké sněmovně – a současně členem té sněmovny, je koncentrace dvou mocí v jedněch rukou? Že členové vlády a zároveň poslanci tak ve skutečnosti „kontrolují“ (a dávají tak důvěru) sami sobě?
     Vám se to nezdá nemravné? Nejsme ve Velké Británii, Indii, Maltě, Kanadě či Austrálii, tedy v zemích s britskými systému, kde naopak člen vlády musí být členem zákonodárného sboru.

     To se mi líbí

 4. Strejda Olin napsal:

  Také demokracie. Po Česku.
  „Několik set firem“ se podle pana prezidenta Zemana zabývá v ČR obchodem se zbraněmi. Přitom stát vůbec neví CO, KDE, JAK a KOLIK se toho skladuje! Ve Vrběticích je (bylo) 27 skladů a v nich údajně 1000 tun výbušnin a 7000 tun materiálu, které bude muset do skladu v Květné převézt až 400 kamionů. Opět dojde k něčemu nepochopitelnému – zatímco zisky jsou privatizovány, ztráty budou socializovány.
  V areálu bývalého JZD ve Slatině, fakticky bez oplocení a v po všech stránkách předpisům nevyhovujících podmínkách, skladuje firma Multiagro stovky tun zbrojního materiálu (mj. 50 000 kusů ručních palných zbraní a 10 milionů kusů střeliva, 100 000 ručních granátů a 6 000 pancéřovek), přestože jí bylo vydáno povolení jen na 6 tun materiálu.

  Opět typicky Český kolorit – nikdo z odpovědných politiků a ministrů za nic nemůže, nikoho nezajímá proč na tento stav neupozornila BIS. Koho vůbec tajné služby státu sledují, jaké informace vládě předávají. Jak to, že v republice se v gigantických rozměrech v řádech miliard korun kšeftuje s alkoholem, metanolem, zbraněmi a výbušninami celé dlouhé roky a tajné služby nic neví?

  Proč o tom mluvím tady, pod článkem o demokracii? Protože se mi nelíbí, že v demokratickém státě je něco takového možné, zatímco v totalitě by to bylo zcela nemyslitelné. Mám nad tím mávnout rukou s oddůvodněním, že je to nutná daň? Daň za co? Za bordel?

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   . . . nad Vaším posledním odstavcem se mohu bohužel zamyslet až v sobotu večer či v neděli ráno, jak mně radí pan Lex. Pak už jen konstatování (protože Vy stejně neuvěříte, jak je Vaším zvykem), to byste viděl, co se stávalo ve vojenských skladech a jak to tam chodilo a co tam chodilo za týpky za totáče, když jsem kroutil ZVS jako skoroženista! Zeptejte se Lexe, ten Vám snad potvrdí, že kde není žalobce, není i soudce. Co ale vím přesně, že bylo hafo šťastných náhod, když jste se mohl dopracovat k takovému závěru.
   A klídek ve spojení s Vámi, to nemyslíte vážně, to je sranda, žejo?

   To se mi líbí

 5. Lex napsal:

  Skvělý článek, Asfalte.
  Jen se bojím, že ho někteří budou zaměňovat za „V sobotu večer, v neděli ráno“.

  To se mi líbí

  • Asfalt napsal:

   Díky moc, Lexi.
   Potěšil jste 🙂

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   . . . souhlasím i to se může stát (dám boty, že si o tom ještě zde počteme).
   Čistě teoreticky připusťme, jsme-li toho schopni, že někteří se s těžším kalibrem témat neporovnají i z mnohem prozaičtějších důvodů, než si ve své nabubřelé poznámce dokážete představit. Například z nedostatku času a jiní, a tady Vám dávám za pravdu, například z důvodu jim vlastní duševní nedostatečností (správně jste vytušil). Těm je jedno, píší-li v tramvaji či klidu tolik potřebném k tématům, které nejsou zrovna plkací (i když proč ne), ale určitě ne ve spojení se zde zavěšenou obdivuhodnou prací Asfalta!!! . . . aby nedošli totiž k jednoduchým až prostým závěrům, jako strejda Olin o tom totáči, ve kterém by se to či ono nemohlo stát, jak můžete již konec konců zaznamenat hned z kraje jeho diskusního vstupu. To moje morseovkové zvolání patřilo čobolíkovi (viz odpověď Bavorovi výše), ale nakonec zjišťuji, že jsem ho preventivně místně správně zavěsil jako upozornění pro ostatní blbíše!

   To se mi líbí

 6. Petrpavel napsal:

  Ano Lexi, skvělý článek, ale pro většinu, i zdejšího osazenstva, natož jinde, zbytečný. Marnost.
  P.S. Už i méně chápaví alespoň tuší, proč volím komunisty?

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Váš optimismus o tušení je zcela bezbřehý. Život je mnohem složitější a na místě je spíš skepse. S někým se potkáváme, s někým míjíme a s někým jsme ve sporu. Role jsou vesměs trvale dány.
   Ostatně to píšete, marnost. Marnost na marnost.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Proč jste je volil, to chápu, ale proč na tom trváte i dnes, to už nechápu.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Možná je to tím, že lidé tíhnou k nejmenšímu zlu. Volí Zemana, volí komunisty. Není to pro jásot, je to jedna, ne-li jediná možnost, jak si v sobě udržet smysl pro demokracii.
    Není to chyba voličů, je to systémová chyba moderní demokracie. To 1% vlastnící půlku zeměkoule to nezvládá.

    To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Ale vždyť to přece píši : zbytečný článek, marnost. Děkuji za potvrzení mé úvahy 🙂 .

    To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Pane Bavore. . . je unavený, jak už někde psal, žádný zbytečný článek!

    To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   to si fandíte, netuší…“je to matné, je to marné, je to marné“…

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    7 x 5 + blbíš x 1 = 36 : 8 = 4,5 (hvězdičky výše)
    Nevypadá to zase tak zle s tím chápáním … 🙂

    To se mi líbí

  • tata napsal:

   Petrpavel napsal:
   9.3.2015 v 12:37

   Bez ironie trochu VÁM ZÁVIDÍM Vaši jistotu,přiznám se že já sem tedy ten méně chápavý,ne proto že je volíte ale tím přesvědčením té správnosti.NO MÁTE PODLE MĚ VÝHODU nebudete zklamán neboť v dohledné době to vždy dopadne že o ničem nebudou rozhodovat,tudíž ani zklamat.

   PŘIZNÁM se že mám stále menší chuť jít k volbám nemám koho,už je to jen aby tam nebyl ten hajzl a to můžou zatrhnout jen zase hajzlíci ale s nim u moci se vyrovnat nák nedokážu.

   Jinak demokracie co to je, je to jen oblbování lidu taková kost na ohlodání,každý si jí upravuje podle sebe,do demokracie se teď vejde i polofašistický režim na Ukrajině děkuji nechci.

   odlehčím to vtipem ……….je Čech a Rus……….a dělej se ,Rus praví budeme se dělit bratrsky,Čech okamžitě reaguje ne napůl.

   Dejte mi pokoj s demokracií je to krásně schovaná svinárna pro darebáky,šizunky a zloděje,současná demokracie všude je nastavena zloději a darebáky………zabalená do vzletných prav na svobodu,ochranu jedince a podobných keců……….ovšem když dojde na ní v případě poctivce když opravdu má fungovat na to co se oní mluví……….naň zjistíte že to nefunguje

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Bohužel, na rozdíl ode mě, vy tato se budete díky své zaťatosti pořád a pořád zklamávat. Já si za svou volbou stojím (samozřejmě, v zásadě, drobnosti ke kritice se vždy najdou, ale ne velikosti Mount Everestu jako v případě jisté tzv. levicové strany….).
    Já se pořád a pořád zklamávám díky „levičákům“ a kritikům tohoto režimu kteří ho přesto vytrvale volí.
    Nevím kdo z nás je víc zklamaný, ale jestliže připustíme že oba, pak si fandím že na mém postoji je něco co stojí za zamyšlení. Nelezu jako žába do vařící vody stěžujíc si, že hrozně pálí … hledám chladnější.
    Ale to už jsem psal mnohokrát …. dostal jste mě tam kam jsem nechtěl už nikdy 🙂 .

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Furt ne. Z hlouposti?

   To se mi líbí

 7. Strejda Olin napsal:

  Demokracie je po absolutní monarchii jen další formou vlády bohaté menšiny a sofistikovaným nástrojem k upevnění moci nové nastupující třídy – buržoazie. Tato buržoazní demokracie neodstranila odvěkou ekonomickou nerovnost mezi lidmi, od které se potom odvíjí i nerovnost v lidských právech a svobodách. Odstranila jen absolutní moc jedněch, nahradila ji mocí druhé menšiny s poskytnutím formálních svobod a práv většině. Stalo se z ní posvátné a nedotknutelné dogma, odstranitelné teoreticky, prakticky jen násilím (což je odsouzení a zavrženíhodné, protože „to je nejlepší ze špatného“, byl by to zločin lůzy, bylo by to dílo ďáblovo, návrat k bídě, násilí a nesvobodě atd.). Parlamentarismus, politická pluralita, svobodné volby, vláda lidu jsou jen klišé. Vláda lidu je nahrazena vládou zástupců, střídající se „vládnoucí“ politické strany z dlouhodobého hlediska vlastně nic z pohledu zájmů většiny občanů nevyřeší, utvořené koalice a roztříštěný parlament jen přežívá od voleb k volbám, jejich práce je drahá a neefektivní. Zadlužují se občané, zadlužuje se stát, zadlužují se živnostníci, na nic nejsou peníze a přesto je zde v tomto „vzkvétajícím a šťastném“ demokratickém společenství jen jedno procento lidí, kterých se to netýká. Jak můžou být v demokratické společnosti s lidskými právy a svobodami na štítu stovky milionů lidí z této společnosti vyloučeny? Žít v chudobě, bez práce, bez domova, nedosahovat ani uznávaného standardu životní úrovně? Opravdu jsou to jen lidé, kteří si přejí takto žít? A co ti, kteří takto žít nechtějí, ale jen jsou neprůbojní, neměli štěstí, nepotkala je náhoda a přesto denně poctivě a tvrdě pracují? Je to jen jejich vina, že jsou „sociálně vyloučeni“?
  Pokládat kapitalismus a demokracii za trvalé a neměnné hodnoty znamená popírat objektivní zákony evoluce. Svět se vyvíjí od chaosu přes pořádek k dokonalé harmonii. Marxismus za takovou harmonii považuje komunismus. Jak má harmonie vypadat podle pravicových, konzervativních nebo liberálních teorií?

  To se mi líbí

  • Asfalt napsal:

   Nechci být puntičkář, ale zrovna tudlevá jsem na to myslel 🙂 Taky nechci oprašovat naštěstí již překonané terorie naturalismu, ale procesy v přírodě samovolně směřují k neuspořádanosti. K uspořádanosti potřebujete vynaložit energii. Pěkně srovnaný balíček karet se rozhozením vždy změní v neuspořádaný chaos, nikdy se neposkládá do nějaké uspořádanosti (Vámi zmíněnému pořádku či harmonii). K tomu, abyste seřadil karty podle nějakého klíče, musíte vynaložit práci. Proč by pak uspořádanost měla být tím hybatelem lidských dějin? Kde bereme jistotu, že lidé budou chtít vynakládat úsilí k uspořádávání společnosti? Úsilí by bylo nutné, vždyť i ze zkušenosti víme, že společnost bez vlády (úsilí o uspořádanost) propadne do chaosu, rabování, drancování apod.?
   Ano, neživé molekuly se nějak uspořádaly do DNA. Nejsem v tom odborník, ale nad tím zůstává rozum stát a jde myslím o zatím nevysvětlenou záhadu, byť biochemici tvrdí, že vznik DNA je termodynamicky schůdný.
   Procesy v přírodě směřují do energeticky nejvýchodnějšího stavu. Myslím, že to funguje i u lidí. Každý chce s minimem námahy maximální profit. Dějiny jsou pak příběhem špatně organizované většiny ovládané dobře organizovanou menšinou, ve kterém menšina s minimálním úsilím bere maximální profit a balamutí většinu, ale většina i tak, byť velmi pomalu, snad možná nabývá rozumu a vynucuje si lepší podmínky (liberalizuje se z vlivu menšiny). Excitovaná společnost pak může vybuchnout do revoluce, nebo nemusí. Vždy ale směřuje do „energeticky výhodného stavu“.
   Hybatelem tedy asi nebude uspořádanost, ale liberalizace většiny. Souhlasil byste?

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Je patrný rozdíl mezi přírodním a společenským vývojem. Přitom i přírodní vývoj postupuje od jednoduššího ke složitějšímu a energeticky náročnějšímu. Byly časy kdy nej byl „trilobit“, dnes je to mnohem komplikovanější člověk. To spíš odpovídá Olinově teoretizování.
    A u lidské společnosti to vidíme obdobně. Od prvních pevných organizací v Sumeru dospěl člověk až k dnešní moderní společnosti, kterou se snaží udržet na vyšší než sumerské úrovni.
    V dějinách má větší úspěch organizovanější a uspořádanější systém. Opice nad myší. Moderní člověk nad otrokem. Občas ale myš sežere opici a otrok zabije pána.
    Naštěstí nakonec stále ještě vítězí touha po harmonii a rovnováze.

    To se mi líbí

    • Asfalt napsal:

     Ano, je rozdíl mezi přírodním a společenským.
     Na tom ostatním, co říkáte, asi něco bude, ale teď to neumím nějak uchopit a něco k tomu říct. Jen sdělím, že jsem si uvědomil moje možná až příliš velké zjednodušení problému.

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      To znám, najednou je toho v makovici tolik, že se člověk zadrhne a neví co s tím. Já nejsem bohužel nadán k tomu, abych uměl tu změť myšlenek logicky srovnat na papír 🙂

      To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Hlavně jsem rád, že jste mě „nekopl do hlavy“ 🙂
    Myslím, že něco jiného jsou zákony přírody, podle kterých někteří hlásají teorii sociálního darwinismu a něco jiného uspořádání lidských bytostí obdařených rozumem do trvale udržitelného, vyvíjejícího se společenství od primitivních lovců a sběračů po moderního člověka. Ekonomická nerovnost v dnešní době, kdy člověk dokáže prací zabezpečit dostatek prostředků k pohodlnému životu nejen pro sebe, ale pro všechny, kdy nemusí bojovat o holé přežití s konkurenty, je anachronismem, konzervací již překonaného období vývoje. Dosáhli jsme tedy stavu, kdy s minimem námahy dosahujeme maximálního profitu. Ale pozor – jako celek, jako lidstvo. Přerozdělování tohoto profitu je však zakonzervováno v době dávno minulé. Všimněte si, bojujeme za rovnost v lidských právech a svobodách, ale boj o ekonomickou rovnost považujeme za vzporu, za akt nespravedlivého násilí. Majetkově a mocensky naprosto nedemokraticky rozdělená společnost přece nemůže fungovat podle demokratických principů. Tento status quo je dokonce ústavně zakotven. Můžete stokrát protestovat, můžete založit politické strany a hnutí, můžete svobodně volit, můžete mít parlamentní většinu, ale jedno je zakázáno – odstranit právo vlastnit výrobní prostředky. Takže tu máme po tisíciletích vývoje dosažený určitý model uspořádání lidské společnosti – kapitalismus, který sami kapitalisté označili za konečný, dokonalý a neměnný, vytvořili k tomu formu vládnutí – demokracii a tento stav zabetonovali v ústavě a zákonech.

    Hybatelem bude uspořádanost v rozdělování. Bez toho nelze dosáhnout liberalizace většiny. Bez rovnosti (nikoli rovnostářství) ekonomické není skutečná svoboda možná.

    To se mi líbí

    • Asfalt napsal:

     Předeslal jsem, cituji: „nechci oprašovat naštěstí již překonané terorie naturalismu“, čímž jsem měl na mysli naturalistické trendy uvedené třeba zde: http://www.dejinysociologie.cz/naturalisticke-proudy/ , k nimž Vámi zmíněný sociální darwinismus také patří. Takže, prosím, již mi nikdo nespílejte přírodou, kterou jsem ve chvíli slabé zmínil 🙂
     Nevím, zda potěším, nebo naopak zarmoutím, ale zkusím k té liberalizaci a jejímu vývoji napsat článek. Neodpoví na danou otázku, kdo či co je hybatelem, ale pokusím se problém trochu a velmi krátce konkretizovat. Nejsme v rozporu, souhlasím s Vámi, ale zdá se mi, že v historickém reálu se věci spíše děly pro profit a potřeby organizované menšiny, která různé ideály jen využívala (či dokonce zneužila). Uspořádanost v rozdělování pak moc nevidím jako potřebu organizované menšiny, což je potom důvod, proč s Vámi nadšeně nesouhlasím v tom hybateli, ale ani Vám neoponuji, protože od každého může být trochu a protože netvrdím, že jsem přesvědčen o své neomylnosti.
     Možná se naše diskuze trochu dotýká teorie elit. Nejsem zastáncem této teorie, ale upřimně, Oline, on ten lid je taky někdy pěkný moula 🙂
     Jinými slovy, většina v historických změnách vždycky něco urvala, byla liberalizována (tím historicky „moudří“, jak jsem uvedl), dokonce ty změny třeba i prováděla, ba dokonce byla k provádění změn různými ideály oslovena (třeba uspořádaností v rozdělování), ale zda zájem většiny (třeba uspořádanost v rozdělování) byl opravdu důvodem historických změn, to si nejsem zcela jist. Může jít ale o otázku celkem významnou pro další predikce.
     No zkrátka, těšte se, pokud Bavor dopustí, Asfalt Vás ještě potrápí 🙂 Kdy to bude, ale nevím.

     To se mi líbí

 8. moskyt napsal:

  Asfalte, děkuji za výborný článek, nejen tématem. Myslím si, že takové materiály by měli být už ve škole součástí občanské výchovy, či jak se to dnes jmenuje.
  Při vědomí toho komu a k čemu byl určen koncept demokracie, buržoasii k zrovnoprávnění a získání podílu na tehdejší moci, je tento koncept mrtvý. Po dosažení dosažení cíle byl buržoasii tento koncept nepotřebný ale naopak stával se jí nebezpečným. Jejich spojenci v boji o podíl na moci tj. „lid“ se začal dožadovat podílu na moci také. Tehdy došlo ke geniálnímu tahu, využít demokracii jako koncept proti lidu. To se podařilo a tak již dvěstě let je lid držen na demokratické uzdě. A že buržoasie demokracii skutečně neptřebuje, dokázala mnohokrát v nejnovějších dějinách (Německo, Itálie, Chile atd.).
  Takže můj názor je, že demokracie v kapitalismu je jen potěmkinská vesnice. Dát jí obsah, který by byl ku prospěchu těch, kdo tahají za kratší konec se za celou dobu nepodařilo. A kdoví jestli vůbec kdy…

  To se mi líbí

 9. vonrammstein napsal:

  Článek má k objektivitě dost daleko, je velmi jasně znát, na které straně jsou autorovy sympatie 🙂 Ale jako úvaha dobrý, nic proti tomu. Osobně dávám přednost dostatečně osvíceným autoritativním režimům, ale to je věc vkusu. Otázka, co stávající systémy nahradí, je dočista zbytečná. Správně položena by zněla: Co bude po válce?

  To se mi líbí

 10. Petrpavel napsal:

  Něco pro pobavení … no, pro pobavení, spíš poučení? Česká satira, na rozdíl od německé, se vyžívá, a tam začíná a tam končí, v urážkách prezidenta.

  To se mi líbí

 11. kočka šklíba napsal:

  Píši to sem Bavore, nemáte pravdu, takže se loučím.

  To se mi líbí

  • Asfalt napsal:

   To snad ne. Co se děje? Uniklo mi něco?

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jsou lidé urážliví a zároveň urážející. Kočka sem zatahuje své osobní animozity vůči rammsteinovi a když jsem ji na to upozornil, urazila se a odchází. Sice mne to mrzí, ale na straně druhé nebude diskuse rozbíjena jejich vzájemnými výpady. Prostě typicky ženská reakce. Žena má vždycky pravdu a když ji nemá, tak ji musí muž odprosit. Ale to já dělat nebudu. Nikomu nemůžu nařídit účast, ta je na svobodné vůli každého rozumného jedince. Zákaz vstupu sem nemá.

    To se mi líbí

 12. kočka šklíba napsal:

  A jinak Asfalte, skvělý článek :(.

  To se mi líbí

 13. kočka šklíba napsal:

  Prominte mělo být tohle 🙂

  To se mi líbí

 14. kočka šklíba napsal:

  Ne.

  To se mi líbí

 15. kočka šklíba napsal:

  Máte co jste chtěl Bavore, doufám že budete nyní spokojen :).

  To se mi líbí

 16. Strejda Olin napsal:

  Plzeňská taškařice za 22 000 000 korun. Každou chvíli se dovídáme o nějaké akci, která má prezentovat a reprezentovat stát, kraj, město nebo instituci. Vždy se bombasticky mluví o tom, jaký to bude mít přínos, co všechno se tím získá, jak z toho budeme mít prospěch. Nejméně druhý den po skončení takové akce už po ní však neštěkne ani pes a za měsíc už si na ni nikdo ani nevzpomene. Nikdy jsem se s odstupem doby nedozvěděl jaký tak která akce měla efekt, přestože její organizátoři o takovém efektu před akci nadšeně hovoří a dokonce vyjmenovávají, v čem a jak bude prospěšná.
  Mě to ale stále bohužel připomíná oblíbené dojení státní krávy.
  http://plzen.idnes.cz/ehmk-mesto-kultury-zahajeni-naklady-vyuctovani-cena-pc1-/plzen-zpravy.aspx?c=A150309_120456_plzen-zpravy_pp#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Docela pálka v situaci, kdy městu po zbourání kulturáku na Americké zůstala v rozpočtu i fyzicky díra v ceně jeden a půl miliardy. Což je přibližně čtvrtina ročního rozpočtu města.

   To se mi líbí

 17. Strejda Olin napsal:

  Poté, co církve dostaly velkorysý dar v podobě tzv. církevních restitucí, vymýšllejí někteří politici ze stran ODS, TOP a KDU-ČSL další kličku, jak chudou církev „neokrást“ a navrhli, že daň z převodu nemovitosti bude platil nikoli prodávající (církev), ale kupující (doposud prodávající). To neprošlo a tak dnes ODS přišla opět s geniálním návrhem – daň z převodu (prodeje) nemovitostí zrušit úplně!
  Je jasné, že se církve budou některých nemovitostí zbavovat. Z různých důvodů. Bude to velký kšeft a proč by na něm měli flanďáci prodělávat? Ať raději prodělá stát!

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Sprostý populismus. V lepším případě.
   Není to poprvé co to „pravice“ navrhuje, jejich volyči většinově patří k častým prodejcům či kupujícím.
   Mě taky štve ta daň za nic, ale chápu že stát peníze potřebuje, klidně mohla zůstat i ta dědická. Kdyby ovšem to nešlo do bezedné bezzudné žumpy zvané státní pokladna ….

   To se mi líbí

 18. Strejda Olin napsal:

  Když už je tu řeč o demokracii, tak se mrkněte, jak to chodí v EU. No řekněte, není to k posrání? 😦
  http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/453086/8-priznani-jak-to-doopravdy-chodi-v-evropskem-parlamentu-neparlamentu.html?ref=rss

  To se mi líbí

 19. Petrpavel napsal:

  Demokracie?
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/34998578
  Jak si vysvětlit, že jediná která se přiznala ke korupci za hejtmana Bendla, která byla pak za Ratha odtržena od koryta plného středočeských peněz, se stala korunní svědkyní žalobce Jiráta, a má vyváznout za tu špínu házenou na Ratha s podmínkou?

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Protože je nutné vyslat signál, že napráskat své kumpány se vyplácí. Že doznání a spolupráce s vyšetřovateli je polehčující okolnost. Je podle mě otázkou, do jaké míry je takové svědectví pravdivé. S tím má jistě zkušenost přítel Lex. Jako právník, samozřejmě 🙂

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Neznám dopodrobna tu kauzu, ale z kontextu sporých informací mi vyplynulo, že šlo právě o to, že už její kumpáni byli s Bendlem odejiti, a noví s ní po volbách vyhraných Rathem nechtěli hrát (proč se můžu jenom domnívat) a nestali se jejími kumpány. Teď jim to za tu nespolupráci nandá a sama vyklouzne.

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Ví o tom někdo víc?

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Detaily neznám, ale obecně kapitalismus, demokracie a svoboda. Systém a životodárné prostředí pro lumpy a darebáky všeho druhu. Ten systém je prý správný, nic lepšího neexistuje. Jen se divím, že ve státech, kde takový systém mají již po staletí, se všude jako přes kopírák objevují stále stejné problémy a nedostatky. Jak je možné, že se třeba nikde nedaří vybírat daně. Neřešitelný problém, za ta staletí ještě nikdo nepřišel na řešení. Nebo výška daní vůbec – desítky názorů. Nebo korupce od prostého občana až po nadnárodní koncerny a vrcholné politiky. Neustálé finanční krize, plundrování životního prostředí, daňové ráje, koncentrace majetku atd. Zlodějíčci, podvodníčci a kriminální galerka byla, je a bude, ale v takovém rozsahu a objemu jakého jsme svědky, to přece není normální. Studená válka skončila před 25lety, nahradily ji desítky lokálních válek a bojů s miliony obětí a nevyčíslitelnými materiálními škodami, společenským rozvratem, chaosem, bezvládím, terorismem, bídou a neštěstím. Říkám si, jestli za tohle bojovali političtí vězni, disidenti a chartisté. Buďto nevěděli co činí a pak by se měli omluvit, nebo to věděli moc dobře a pak hanba jim. Mimochodem, kde jsou dnes zalezlí?

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Pravda, moc se jim teď prostoru nedává, vyjma těch pár provařených co ví, že za těch posledních neúspěšných 25 let můžou komunisti, a ne oni.

       To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.