Za devátým kruhem pekla *):


Jaké změny čekají ukrajinskou společnost po válce …

 

Občanská válka na Ukrajině se podobá obrovskému strojku na maso, jejíž klikou točí politici, kteří každodenně semílají Archimédovým šroubem desítky životů lidí a mrzačí tisíce lidských osudů. Nicméně, všechny války se dříve, či později zacelí… stejně, mimochodem, za sebou zanechávají hrůznou stopu po zabitých a raněných, uprchlíků do sousedních zemí. Proto nebude od věci pochopit, jak se po válce změní ukrajinská společnost, i podstatu jejích změn.

 

Život bez státu

 

V „majdanově-kahanské“ Ukrajině se  nestejným tempem nadále rozkládá region od regionu, a poslední funkce, která se z „ukrajinské říše“ zachovala je – represivní, a jedinou metodou je – teror.

 

V LDNR (Luhanská lidová rep.) byl stát zlikvidován na rozkaz kyjevské státní moci v momentě, kdy vydala příkaz k všeobecné blokádě, a evakuaci všeho z území, které se dnes nazývá „okupovanými územími“. Mimochodem, v republikách vytváří státní instituce od nuly a zaznamenávají úspěchy, i když tempo jejich vytváření se zdá být nedostatečným.

Pro Kyjev to dokonce nejsou ani oblasti – hranice oblastí poslanci milostivě přestřihli – ale, právě jen, území.  Válku Kyjev vede právě o území – nikoli o obyvatele na něm žijící. Kyjev, v podstatě, lidi nepotřebuje – ani vlastní, které je nutno živit a dovolit jim jakž-takž přežít, ani cizí – kteří jen překáží. Takže lidi urychleně „mohylizují“**) . Anebo – jak říká „Kličko zlatoústý“ – „připravují je pro zem“.

 

Vycházíme-li z logiky Nikolaje Berdjajeva***), který psal o tom, že „stát není ustaven kvůli přetvoření života v ráj, ale aby se definitivně nezměnil v peklo “, a ze syrové skutečnosti, že – stát na území Ukrajiny není, ale poboček pekla je tu obrovské množství…

 

Proces krvavých transformací

 

Prozatím počet zabitých, podle údajů německé rozvědky, dosahuje 50.000 lidí. To není propaganda jedné z bojujících stran, ale konstatování faktu těmi, kteří z povzdálí sledují krvavou tragedii.

 

Válka, krach a následující měsíce (roky) existence Ukrajiny povedou k podstatným změnám v ukrajinské společnosti.

 

Za prvé : – v důsledku války dojde k hromadnému vymírání osamělých penzistů a dalších starých lidí, kteří se ocitnou, přinejmenším, bez nezbytných léků, ale v horším případě – bez jídla. Už dnes minimální mzda práceschopného občana Ukrajiny dosahuje (podle kurzu 25grn./USD) řádově 48 USD – takže řadový Ukrajinec vyžívá za 1,6 USD na den. Osud důchodce je ještě zoufalejší: minimální penze nedosahuje ani 40USD.

 

Za druhé: – jakákoli válka sebou přináší ohromné ztráty mužské populace, ať mrtvými, nebo raněnými a zmrzačenými. Mezi ztráty lze zahrnout nejen mrtvé a raněné, ale i ty, kteří před válkou uprchli do sousedních zemí .  Ještě rok takové války – a děti těch, kteří to peklo přežijí, budu číst v učebnicích dějepisu o další vlně osídlení Sibiře a Dálného Východu Ukrajinci, ale za dvě, nebo tři generace – nebudou chápat, odkud se v těch  místech vzaly ukrajinské vesnice.

 

Za třetí: – Vnější podoba společnosti se změní k nepoznání.

 

Bude méně představitelů buržoazie – m.j. i indikátorů její přítomnosti, takových jako hippies, pankáči, okatu, gothickové  a zástupci řady dalších subkultur. K udržení jejich životní úrovně a stylu života jsou nezbytné peníze – a ty nebudou. Prudce stoupne počet lumpen-proletariátu a zemědělců: Ulice se zaplní tzv. „poskoky“, bezdomovci a žebráky. Zesílí proces vnitřní migrace, kdy se část městské populace dočasně vrátí do vesnic, kde budou mít větší šanci se uživit.

 

Násobně se zvýší množství sirotků – i oboustranných, protože systém jejich výchovy ve specializovaných zařízeních – byl rozvrácen. Násobně stoupne počet „bezprizorných“ na ulicích a současně násobně stoupne pouliční zločinnost.

 

Ve struktuře pouliční zločinnosti převládnou zločiny proti majetku, životu a zdraví. Prudce stoupne počet zločinů civilních s použitím střelných zbraní, které se stanou rozhodujícím při řešení mezilidských vztahů u navrátilců z tzv. „ATO“.

 

Neuvěřitelně stoupne množství neurotiků a dalších osob s různými duševními chorobami, kteří budou ponecháni sami sobě – bez pomoci.

 

Za čtvrté: – velice bídně se povede ženám. Ty si tradičně stěžovaly na nedostatek „normálních“ chlapů, ale v důsledku války jich bude podstatně méně.

1.Mnozí zahynou, odjedou a nevrátí se – v lepším případě se přestěhují do jiných oblastí.

2.Stoupne množství mrzáků, a obětí posttraumatických syndromů. Najít normálního chlapa

bude neuvěřitelně těžké a konkurence bude obrovská. Změní se ženská psychologie, ze

které bude muset zmizet spotřebitelský aspekt a tzv. sponzorování. A – vzhledem

k nedostatku peněz –  se i jediná růže bude považovat za dárek. Ovšem, pozvání do

zastrčené restaurace, bude neobyčejně vzrušujícím a nezapomenutelným zážitkem,

hodným závisti kamarádek…

 

Za páté: – změní se věková struktura obyvatelstva.

 

Zahyne mnoho lidí důchodového věku, protože ztratí prostředky pro přežití. Pracující důchodce bude výjimkou – vytlačí je mladší. Předpokládám, že generace 60+ čekají největší ztráty.

 

Nejvíc utrpí muži mezi 18-50 lety, protože jsou nejperspektivnějšími představiteli „kanonenfutru“ pro ukrajinskou armádu. Věková kategorie 50-60 let, velmi pravděpodobně vyvázne bez větších ztrát. Práceschopnost si zachovají, ale vojenské správy nezajímají. Ovšem, jejich znalosti a návyky jim umožní nějak přežít zmatečnou dobu.

 

Takže největší škodu utrpí muži penzisti a práceschopní muži v rozkvětu životních sil, ale zemi čeká krutý kádrový hlad.

 

Za šesté: – Podstatně se zmenší počet ukrajinské buržoazie.

 

Část jejího „výkvětu“ Ukrajinu opustí, část zkrachuje, někteří přijdou o život za své předchozí hříchy a zločiny. Rozhořčené masy lidí, s velkou pravděpodobností, se budou chtít „poděkovat“ třídě, která zavinila krach země a rozpoutala občanskou válku.

 

Nejméně záviděníhodným se jeví osud vesničanů-zemědělců. Ti trpí ze všech nejvíc, protože jsou nuceni bojovat za zájmy buržoazie, ale nakonec budou dožívat v bídě a zmaru. Své dostane i proletariát, nicméně, hodnota dělníku, odborníků, techniků násobně vzroste, protože právě na ně dolehne tíha obnovy zničené infrastruktury.

 

Za sedmé: – proběhnou změny v masovém vědomí, které budou v sebeobraně generovat falešné vzpomínky o vlastní roli v občanské válce. V případě vítězství domobrany- se přívrženci „jednotné Ukrajiny“ za každou cenou urychleně přesvědčí, že nepodporovali kyjevskou moc, ale naopak s ní bojovali – v podzemí. Vytváření vzpomínek je způsobem, jak chránit svoji psychiku a zařadit se do změněné společnosti.

 

Společnost, i tak vrchovatě rozrůzněná, se ještě více rozdělí: zpřetrhají se sociální vazby mezi lidmi různých názorů a ideologií, zpřetrhají se příbuzenské vztahy mezi politickými protivníky.

 

Vzrostou rozdíly mezi obyvateli různých regionů. Už dnes obyvatelé Besarábie a Haliče odmítají svoji ukrajinskou identitu, což se m.j. projevuje neochotou bojovat na Východní frontě, protože je vzdálená a cizí. Autorita Kyjeva jako metropole padá pod nulu.

 

Za osmé: – společnost prodělá denacifikaci.

Ale řada sociálních, politických a kulturních práv určitých kategorií (buržoazie, kreativní třídy, mocenských struktur) bude podstatně omezena.  Díky přijetí lustračních zákonů současná státní moc Ukrajiny rozšířila hranice přípustnosti pro ty, kteří, je vystřídají. A proto je obrácení zbraně diskriminace proti jejím autorům – jen otázkou času.

 

Za deváté: – v masách se objeví poptávka po ekonomicko-sociálních a politicko-kulturních vědomostech.

Jejich intelektuální ozdravění je reálné jen v případě, že státní struktura, která vystřídá Ukrajinu, se tím bude cílevědomě zabývat.

V opačném případě pak televize, ze které 80% obyvatelstva čerpá informace, bude jen vystřídán televizí jinou, nicméně, kritické návyky obyvatel země se neobjeví. Místo toho budou občané jen přeprogramováni.

 

Období obnovy hospodářství si vyžádá desetiletí, o době bezmyšlenkové spotřebitelské mánie a hromadných výjezdech do zahraničí na dovolenou si budou Ukrajinci moci jen zdát a vyprávět o nich dětem, jako o čemsi neuvěřitelném.

 

V každém případě se to, co se stalo, stane pro obyvatele Ukrajiny katastrofou smrtí onoho cílového projektu, v rámci kterého existovali během minulých 2-3 let nezávislosti. Pro ostatní obyvatele Euroasie už je (a bude) příkladem kolapsu státu a tragedií, jejíž následky budou léčit mnohé příští generace.

 

*)Dante Alighieri – „Božská komedie“ – Zrádci jsou zamrzlí v jezeře vytvořené řekou Kokyt. Na okraji 9.kruhu (studně) stojí ve spárách giganti. (pozn.překl.)

 1. První kruh (Limbus): Zde jsou duše těch, kdo žili ctnostně, ale byli bez pravé víry – tedy bez křtu (např. Ovidius, Lukianos, Homér i Vergilius).
 2. Druhý kruh: Střeží ho Mínos. Vichřice unáší ty, kteří zhřešili smyslností (např. Kleopatra, Lancelot, Tristan, Helena spartská, Semiramis, Francesca a Paolo).
 3. Třetí kruh: Střeží ho Kerberos. Ti, kdo hřešili obžerstvím. Prší na ně špinavý déšť.
 4. Čtvrtý kruh: Střeží ho Pluto. Lakomci a marnotratníci valí proti sobě těžké balvany.
 5. Pátý kruh: V močálu Styx trpí prchlivci.
 6. Šestý kruh (Město Dis): V hrobech plných plamenů hoří kacíři.
 7. Sedmý kruh: Násilníci, sodomité.
  1. První okruží: Násilníci proti bližním. Topí se v krvavé řece střeženi kentaury v čele s Chirónem (např. Attila, Pyrrhus).
  2. Druhé okruží: Násilníci proti sobě (sebevrazi). Jsou proměněni ve stromy a keře, jejichž listí ožírají Harpyje.
  3. Třetí okruží: Násilníci proti Bohu, práci a přírodě. Jsou vystaveni horkému písku, na který prší oheň (např. zmiňovaný Dantův učitel Brunetto Latini).
 8. Osmý kruh (zvaný Zlé žleby): Poutníky sem přenese obluda Geryon (symbol přetvářky). Jsou zde lstiví lidé.
  1. První okruží: Podvodníci a svůdci žen (např. Jáson).
  2. Druhé okruží: Pochlebovači a kuplíři. V 1. a 2.okruží rohatí ďáblové bičují lidi po zádech.
  3. Třetí okruží: Svatokupci vězí hlavou v dírách a nohy jim olizuje plamen.
  4. Čtvré okruží: Věštci, kouzelníci, astrologové, kteří chtěli vidět příliš daleko, nyní kráčejí pozpátku s hlavou otočenou dozadu (např. zakladatelka Mantovy, rodiště Vergiliova, věštkyně Mantó, Eurypyl)
  5. Páté okruží: Ve vařící smole se koupou ti, co kupčili s veřejnými úřady. Hlídají je ďáblové.
  6. Šesté okruží: Pokrytci. Jdou v těžkých pozlacených kutnách.
  7. Sedmé okruží: Mezi jedovatými hady pobíhají zloději.
  8. Osmé okruží: Hoří zde ti, kteří lstivě škodili jiným (např. Odysseus).
  9. Deváté okruží Ďábel mečem mrzačí rozsévače rozkolů (např. Mohamed).
  10. Desáté okruží: Falšovatelé. Jsou trýzněni svrabem.
 9. Devátý kruh: Zrádci jsou zamrzlí v jezeře vytvořené řekou Kokyt. Na okraji 9.kruhu (studně) stojí ve spárách giganti.
  1. První okruží (Kaina): Zrádci na pokrevních příbuzných.
  2. Druhé okruží (Antenora): Političtí zrádcové.
  3. Třetí okruží (Ptolomea): Zrádci prohřešivší se na těch, jimž byli povinni pohostinstvím.
  4. Čtvré okruží (Giudecca): Ti, kdo zradili dobrodince. Ve středu stojí po pás v ledu zamrzlý Lucifer, padlý anděl, a z jeho tří tlam trčí Jidáš, Brutus a Cassius.

Po Luciferově smrti minou střed země a podzemní slují stoupají k Očistci.

**)    –  překl. nenalezl odpovídající český výraz – „pohřbívají“ to nevystihuje

***) – Berdjajev N.I. – ruský náboženský myslitel

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

28 reakcí na Za devátým kruhem pekla *):

 1. Strejda Olin napsal:

  Autor zřejmě vychází z toho, že současný stav přeroste v celoukrajinskou občanskou válku. O tom, jaká je „politická nálada“ 43 milionů obyvatel UK můžeme jen spekulovat (oblast Haliče, oblast Kyjeva, oblast Oděsy, oblast Donbasu atd.). Jednotlivé oblasti v zemi, která je 7,6x větší než ČR a má 4x více obyvatel, jsou co do geografie, průmyslu, zemědělství, přírodního bohatství a národnostního složení značně rozdílné. Lidově řečeno jsou oblasti bohaté a chudé a to v mnohém určuje (ne-li podstatně) politické názory obyvatel, vztah k centrální vládě, k Majdanu, k opolčencům, Novorusku, Rusku i EU. Nesmíme zapomenout na historické vztahy a vývoj. Shrnul bych to: obyvatelé Ukrajiny jsou jako „národ) nejednotní.

  Východ UK tvoří Donbas s 8 miliony obyvatel převážně ruské národnosti (Ukrajinci tvoří 18,6% obyvatel). Je to „ocelové srdce“ UK, jsou zde ohromné zásoby černého uhlí, rud želaza a manganu, jsou zde hutě, strojírenský, chemický a potravinářský průmysl.

  V dubnu 2014 považovalo jen 33,3% obyvatel jižní a východní UK, 16,6% obyvatel Doněcké oblasti a 16,8% Luhanské oblasti Jaceňukovu vládu vzešlou z Euromajdanu za legitimní. Jinými slovy 2/3 obyvatel uvedených oblastí Ukrajiny politiku Kyjeva odmítá.
  Luhanská lidová republika – podle sčítání lidu 2001 tam žilo 58% Ukrajinců a 39% Rusů, pro nezávislost se v referendu vyslovilo 90% obyvatel.
  Doněcká lidová republika – národnostní složení je podobné – 57% Ukrajinců a 38% Rusů, pro nezávislost se vyslovilo 90% obyvatel.

  Nové Rusko (Novorusko – Svaz lidových republik) je od 24. května 2014 konfederací Luhanské a Doněcké republiky, parlament má 30 + 30 poslanců z každé republiky.
  Žije v ní asi 3 miliony obyvatel, což je 7% všech obyvatel UK, má rozlohu 53 000 km2, to je 8,7% rozlohy UK. Je to tedy území téměř stejně velké jako Čechy.

  Takže, co tu máme? 3 miliony občanů na území velkém jako Čechy se chce odtrhnout od 40 milionů jiných občanů, žjících na území velkém jako Německo a VB dohromady (UK je po Rusku druhý největší stát Evropy). 3 miliony proti 40 milionům (13násobná přesila).
  Příčiny separatismu – události na Kyjevském Majdanu na podzim 2013 a na jaře 2014 jasně ukázaly, jakým směrem se chce Ukrajinská vláda ubírat a s tím nesouhlasí 18,6% obyvatel na východě Ukrajiny. Rozhodli, že se raději od UK odtrhnou a vytvoří svůj vlastní stát (nebylo to ve světě poprvé a nebude to naposledy). Co je demokratičtější? Přiznat těmto 3 milionům právo na samostatnost a uznat Novorusko, nebo jejich právo odmítnout, rozpoutat proti nim válku a násilím držet celistvost UK? Bojí se svět po Kosovu dalšího precedensu? Jsou práva národů univerzální, nebo platí jen někde a pro někoho?
  Úhelným kamenem ukrajinského problému je otázka členství Ukrajiny v NATO. To Rusko nikdy nepřipustí, naopak proti jejímu členství v EU nic zásadně nenamítá. Otázka členství ve vojenské alianci je totiž zásadně odlišná od členství v politicko-ekonomické unii. Historicky i v budoucnu. Právě rozpoutání občanské války na Ukrajině může být prostředkem k dalšímu rozšíření NATO k hranicím Ruska. Jenže Putin není Jelcin a doufejme, že Obama nebude Reaganem.

  To se mi líbí

 2. Bavor V. napsal:

  Abyste byli ve správném obraze a nepodléhali ruské propagandě, přečtěte si http://zpovednice.cz/detail.php?statusik=864070&orderby=ide

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Nebudu mluvit za jiné, ale mě jsou životní úroveň Rusů a jejich životní styl, každodenní radosti a starosti víceméně volné. Nepochybuji, že tam vládne stejný kapitalistický postkomunistický bordel jako u nás. Nedělám si iluze o jejich demokracii, svobodě a lidských právech. V povědomí lidí je Rusko stále ještě SSSR a tato fantasmagorie je rusofoby vydatně přiživována. Rusko (podvědomě „komunistické“) je náš nepřítel a agresor! Blbci se domnívají, že takto to bude mít ten nejlepší propagandistický účinek.
   Položím-li na misky vah Putina a Rusko versus Obama a USA, je pro mě z hlediska vývoje mezinárodní situace a budoucnosti Česka Putin a Rusko důvěryhodnější a přijatelnější. To ale ať si vyhodnotí každý individuálně.
   EU, jejíž součástí by bylo Rusko, spolu se spřátelenou Čínou by se stala světovou velmocí N°1. Není právě tohle noční můrou Spojených států? Umíte si představit ten surovinový, průmyslový, obchodní a ekonomický potenciál EU+RF přátelsky spolupracující s ČLR?

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Pokud by se vámi jmenované země spojily, tak by to byl pro USA katastrofální průšvih. Proto má Usák evropské lídry na krátkém vodítku a toto nedovolí, i kdyby to mělo skončit válkou. Úloha nemá řešení.

    To se mi líbí

   • Jan napsal:

    To se asi nepřihodí, Čína je podobně jako Rusko složeno z mnoha různých národů navzájem se málo snášejících a není to tak dávno, co Rusko válčilo s Čínou. Takže takové přátelství asi nefunguje.To by pak nebylo již Rusko, ale Čína v Rusku. Rusko v Číně to asi také nenastane, „nejsou lidi“ je jich již tam méně, než v Alemanistánu a Inglistánu. Takže takové spojení je nepraděpodobné a proto se Spojené Státy Americké nemusí tímto nepravděpodobným svazkem zabývat, vylučuje se sám. Spojení Evropy s Ruskem je také nepravděpodobné, příliš mnoho různých národů s historicky i špatnými zkušenostmi. Rozumný člověk se nebude nechávat svazovat do surovinové závislosti na někom takovém, jako je Rusko, které, když bude partner „zlobit“, tak pohrozí uzavřením energie To jako si brát bohatou manželku, která, když jí chlap nebude po vůli, pohrozí rozvodem. Tak jistě, pohodlní lidé toužcí „po jistotách“ dají přednost vazalství, skutečný člověk na nepohodlí kašle.

    To se mi líbí

    • hans napsal:

     Fascinují mě lidi, co mají obavy z hypotetického „nebezpečí závislosti na Rusku“, z toho, že Rusko otočí svou politiku o 180 stupňů a zničehonic začne hrozit ekonomickými sankcemi za politickou neposlušnost; přičemž je současně nechává v klidu závislost na USA a EU, to, že USA a EU takové sankce běžně používají, i vůči Rusku.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Problémem různých „ideologů“ je jejich setrvačné ukotvení v dávné minulosti. Zmiňovat jako důvod nepřátelství mezi Ruskem a Čínou konflikt z roku 1969, který byl mezi brežněvovským SSSR a Maoistickou Čínou je naprosto evidentní přehlížení vývoje světa. Tehdejší animozita vycházela z Brežněvovy doktríny (která není nepodobná doktrínám amerických presidentů), že si socialismus ubrání kde bude chtít. Čehož se tehdejší vůdce Čou En-laj pochopitelně bál a snažil se vybudovat si lepší pozici sporem o zbytečný ostrov na řece Amur. Tento konflikt byl uzavřen ještě téhož roku a neměl pokračování.
     Dnes se na „sporných“ územích nachází kapitalistické Rusko a evidentně nekomunistická Čína. A jejich zájmy jsou naprosto jiné a v mnoha případech společné. Obě země jsou ohrožovány stejným nepřítelem. A dnes je obecně známo, že Čína nebojuje zbraněmi, ale penězi a investicemi, takže pro ni je Ruské bohatství otevřené právě touto cestou, což ovšem Rusům vyhovuje, protože je to zbavuje finančních starostí s Evropou.
     A co se týká oněch „složení z různých národů“. EU není nic jiného, třeba Indie taktéž a ani USA na tom nejsou o mnoho lépe. Protože i tam dodnes žijí různá společenství, která jsou svým technologickým vývojem na úrovni doby osidlování kontinentu.

     To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     ČR je 100% závislá na importu ropy a plynu. Pokud je nenahradíme jinými zdroji energie, budeme nuceni je vždy od někoho kupovat a dovážet. Vždy budme tak či onak na někom závislí. Dnes dovážíme ropovodem Družba z Ruska 70% ropy. Ropovodem Ingolstadt ze severní Afriky, Blízkého východu a Kaspické oblasti 30% naší spotřeby ropy. Zdají se vám tyto státy „férovější“ a bezpečnější než Rusko? Vaše věta „Rozumný člověk se nebude nechávat svazovat do surovinové závislosti na někom takovém, jako je Rusko“ je propagandistickým blábolem. Nezáleží na našem přání, ale na objektivní realitě. Ideální by bylo, kdybychom měli dostatek vlastní ropy. Ale protože máme prd a ne ropu a auta na vodu zatím nejezdí, musíme ji dovážet. Otázka je odkud. Která země má dostatek ropy a je podle vás do budoucna spolehlivější a bezpečnější než Rusko? A to se tu nebavíme o ceně.
     Plynu dovážíme ze 70% z Ruska a 30% z Norska. Jak byste chtěl tady řešit naši nezávislost? Snížit spotřebu o 40%? Dovážet odjinud? Odkud? A za kolik?
     Souhlasím s vámi, že zdroje energie je nutné diverzifikovat, rozložit rizika. To se ale snadno řekne, ale hůř se udělá. Vy se spoléháte na tržní ekonomiku, svobodný obchod a demokracii. V rámci EU takové prostředí existuje. Obchoduje se ale mezi státy EU jako rovný s rovným? Domníváte se, že zde neexistuje nátlak nebo dokonce vydírání? Nefunguje tu „právo“ silnějšího? Říká se, že do obchodu city nepatří. Že je to tvrdý boj, kde ten, kdo se chová férově je považován za slabého a kde každý číhá na chybu druhého. I politika je zbraní obchodních zájmů. Takový už kapitalismus je a zdá se mi, že si o něm děláte iluze.

     To se mi líbí

    • tata napsal:

     Tak jistě, pohodlní lidé toužcí „po jistotách“ dají přednost vazalství, skutečný člověk na nepohodlí kašle.

     OVŠEM pak to musí platit beze zbytku a činy posuzovat stejně,bohužel VY TY ČINY jasně posuzujete každý jinak………..lépe řečeno jedete na vlně Rusko agresor ,USA ZÁRUKA demokracie,

     TAK SI MUSÍM VYBRAT jestli argumentuji z vazalstvím tak musím odsuzovat i politiku USA……..Např konflikt Ukrajinský MA JASNÉ KOŘENY ve snaze nastolit na UKRAJINĚ pro zapadaní režim,kam to vedlo je jasný důkaz,přesto režim který obsahuje naprosté prvky fašismu,kde ne které jednotky i nosí tyto znaky,BANDERA JE PRO MNOHÉ HRDINA..TAK je tento režim označovaný jako hráz proti agresi Ruska.Na Ukrajině je pry zaruka demokracie,nezlobte se chce se mě blejt………..

     pak ta CO JSTE napsal je dost pokrytecké.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Jo, není nad osvědčeného US spojence, který má pro své „rovnocenné partnery“ pochopení.
     http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/340889-za-porusovani-sankci-dostane-banka-bnp-paribas-mnohamiliardovou-pokutu.html
     Kdy naposledy něco „takového jako Rusko“ napálilo podnmiku sídlícímu v jiném státu pokutu podobného kalibru za porušování ruských sankcí?
     Kdy naposledy „něco takového jako Rusko“ zavřelo plynovody a ropovody platícímu zákazníkovi?
     A opravdu věříte, že Saudi, Islámský stát a USA budou spolehlivější a nebudou pracně vyintrikovasné pozice monopolních dodavatelů zneužívat?
     Skoro bych řekl, že nekašlete jen na nepohodlí, ale i na používání rozumu

     To se mi líbí

    • Renard napsal:

     Soudě podle stylu, není tento „Jan“ spíše „Gábina“?

     To se mi líbí

 3. moskyt napsal:

  Otázka na Hrocha: zdroj a kdo to napsal.
  Článek je napsaný s velkou mírou nadsázky, s jednotlivými věcmi lze polemizovat, ale v podstatě popisuje celkem realisticky možnou budoucnost Ukrajiny (неньки). Já , mám jen poznámky k DLNR (Doněcká a Luganská lidová republika). Konfederace je pouze na papíře. Podstatu problému vidím v kořenech hnutí v obou republikách. Doněck – oligarchové v boji o moc po převratu v Kyjevě. Lugansk – máme plný zuby Ukrajiny a chceme do Ruska + sociální požadavky+myšlenka Novorossiji. Takový stát si současné Rusko nemůže ve svém sousedství dovolit. Proto je v Lugansku vrstva technologů moci (Plotnickij), která slyší na rady a příkazy z Moskvy. A proti nim stojí polní velitelé, kteří mají o budoucnosti zcela jiné představy. Jejich pohled je to prostě takový anarchisticko-socialicko-komunisticko-sovětský mix myšlenek, který se v Lugansku projevuje i navenek. (viz státní znak LNR) http://img.lug-info.com/cache/7/6/gerb1.jpg/w315.jpg boj o eliminaci této prozatím převládající skupiny je veden velmi bezskrupulózně. Dnes například došlo k atentátu na velitele brigády „Prizrak“ Mozgového a na velitele oddílu sebeobrany „Rusič“.
  Doněck je daleko víc pod vlivem technologů moci z RF. Celkem tvrdě se vypořádali s radikály (Strelkov ) i s levicí. Stále žijí v symbióze s oligarchy (batalion Vostok). Převládá u nich představa možné existence ve svazku Ukrajiny bez oligarchů jako je Kolomojskij ale se svými oligarchy nemají příliš velké problémy (Achmetov).
  To je jen několik postřehů k Novorossiji.
  Hrochu, vím, jak je těžké hledat ekvivalenty na různé novotvary a proto „mogyilščik“ beru a zařazuji do svého slovníku. 😆

  To se mi líbí

  • Nápoj napsal:

   Pak tedy už vůbec netuším, kdo to vlastně ti opolčenci jsou. Technologové moci, oligarchové, lidé zapálení pro široké levicové myšlenky, (velko)ruští nacionalisté nebo lidé bránící ruský svět, kozáci, lidé bránící se a bojující za svůj domov/národ, nadšení mladí lidé, lidé ovlivnění propagandou, lidé snažící se vytvořit lepší život, lidé bránící se ukrajinskému nacismu? Jak to má člověk pochopit? A co nebojující obyvatelé, civilisté? Jaký mají vztah k opolčencům? Jsou to jejich příbuzní, známí, přátelé, lidé, se kterými vyrůstali, lidé tvořící jejich svět, nebo je neznají a neví, kdo jsou? Jak se pozná, jestli moc (vláda) reprezentuje zájmy lidí? Co by se stalo, kdyby povstání nevzniklo?

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    To asi znás nikdo neví,já myslím že nikdo si nedělá iluze že ty separatisté jsou to dobro .Podle mě to je směsice zajmových skupin,vzniklých na tendenci zbytečného tlaku na jejich právech………tudíž je tam plno opravněných rebelů jakolidí sledujicích své cile.
    Podle mě se ten podíl lidí bojující jen o holé přežití zvětšil nesmlslno prakticky genocidou časti obyvatelstva.

    Proč si to myslím je naprosto jasné,která vlada své země co bude potlačovat teroristy jak je nazývá………by sistematicky ničila i ifrastukturu

    To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    opolcenci to holota napisem velmi jednoducho,ale trefne,to taka vychodniarska holota,co ma zeleziarne,hlavne ventily na rourach pre pol europy,pritom zije v hladovej doline,pricom ta zasrana blava ich este chce viac ozobracit a zakazat drisat svojimi nareciami,ktore si rozumia,bo mam tam prax,bude sa pisat,ze tam bojuju z polskej army,z ukrajinskej a z madarskej bo tam sa do polskeho dost podobne drista a rusinsky a madarsky to normalka,to znamena,ze nas sponzor budu tieto kraje a civile maju taky vztah k nam,ze podla reci a zachovania,vedia,ze sme svoji,nakoniec sa spozna,ze v blave urobili velku pomylku,ked sluchali nejaku kurvu demokraticku,bo my na tom zasranom vychode mame strategicke veci pre to,aby si v blave mohli robit mejdany a my hovno,co by sa stalo,keby povstanie nevzniklo?nastupila bu krasnaja armija,ktora by nebranila jak teraz sa hovori rusky hovoriacich ukrajincov,ale musela by to urobit,aby vaniom poza ploty nebehala skodna.

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    To všechno dohromady a k tomu možná i něco navíc. Můžete je brát třeba jako „dobročinný bratrstvo těch, po kterejch se střílelo.“ Jindy nebo za jiných podmínek by měli jen málo společného, ale teď, po označení univerzální teroristickou nálepkou, je spojuje jednoduchá volba: bojovat společně, nebo viset každý zvlášť.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.