Lex vysvětluje jak to je s odvoláním Červíčka


Tiskem proběhla dne 6.1.2014 zpráva, že poradní komise ministra vnitra Martina Peciny mu doporučila „aby zrušil Červíčkovo odvolání z funkce náměstka policejního prezidenta i jeho jmenování do čela sboru.“ – třeba zde – http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=798977#utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-2  ale i u Bavora samého  v diskuzi pod vzpomínkami na minulost.

Ohledně této zprávy resp. ohledně tohoto názoru poradní komise se ihned vyrojily spekulace a komentáře, zejména ze strany advokáta Martina Červíčka Josefa Kopřivy, který tyto závěry napadá a mluví o rozkladu proti případnému rozhodnutí ministra v tomto směru, případě správní žalobě.

Jak to tedy je?

Posouzení věci poradním orgánem ministra Peciny je naprosto správné.

Ten problém (diletantismus ministerstva vnitra a tehdejšího ministra Kubiceho) spočívá v naprosto jasném porušení kompetence ministra Kubiceho pramenící ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. (dále jen „zákon o služebním poměru“) ve věci ustanovení do funkce policejního prezidenta Martina Červíčka.

Pro správní řízení a stejně tak pro jiné typy řízení podle zákonů veřejného práva, ale i obecně v jakékoliv rozhodovací činnosti státu a jeho orgánů a orgánů veřejné moci platí, že bezvadné rozhodnutí musí být učiněno orgánem, jenž je k němu ze zákona kompetentní.

Tohle je podmínka tzv. „sine qua non“, tedy „bez které ne“. Jde o realizaci ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které říká – cituji – „(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“.

Tím zákonem, který „ten způsob“ stanoví v tomto konkrétním případě je výše zmíněný zákon o služebním poměru.

Ten v § 2 odst. 1 stanoví, že  – cituji – „1) Ve věcech služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu ředitel bezpečnostního sboru, není-li dále stanoveno jinak. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru1.“

Co jsou organizační části bezpečnostních sborů stanoví zákony o nich, ve věcech Policie České republiky je to zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ten v § 6 odst. 1 praví, že – cituji –  „(1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou

a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní prezidium“) v čele s policejním prezidentem,

b) útvary policie s celostátní působností,

c) krajská ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství“),

d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.“

A teď k tomu policejnímu prezidentovi.

Služebním funkcionářem, který rozhoduje ve věcech služebního poměru policejního prezidenta je ministr vnitra – viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona o služebním poměru – cituji – „2) Ve věcech služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru jedná a rozhoduje jménem státu ministr,…“.

Zdůrazňuji – „VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU ŘEDITELE BEZPEČNOSTNÍHO SBORU“ (kterým v policii je policejní prezident).

Jenže, co musí předcházet tomu, než ministr jako služební funkcionář může osobu, kterou chce do funkce policejního prezidenta ustanovit, tj. rozhodnout ve věci jejího služebního poměru, jde-li o policistu v činné službě (a to je podmínka – policejním prezidentem nemůže být „civil“, funkce policejního prezidenta je tzv. „kariérní“, tj. policista se k ní musí postupným růstem v policejním sboru „propracovat“)?

Ten policista musí být nejdříve odvolán ze svého dosavadního služebního místa (pokud nejde o ustanovení ze zálohy pro příslušníky dočasně nezařazené, což samozřejmě nebyl tento případ).

A protože Martin Červíček zastával před svým ustanovením do funkce policejního prezidenta funkci náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení, byl jeho nadřízeným služebním funkcionářem policejní prezident, a v době, kdy policejní prezident nemohl rozhodovat (nebyl přítomen anebo – jako v tomto případě – už nebyla jeho funkce obsazena), byl tím, kdo byl oprávněn činit rozhodnutí místo něho, ten z náměstků policejního prezidenta, který k tomu byl zmocněn interním řídícím aktem policejního prezidenta.

Tímto náměstkem, a tedy služebním funkcionářem, který jedině byl oprávněn rozhodnout o odvolání Martina Červíčka z funkce náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení, byl náměstek policejního prezidenta plk. Pavel Osvald.

V žádném případě to nemohl být ministr vnitra Jan Kubice, který pravomoc ve věcech služebního poměru nad náměstky policejního prezidenta nemá (pokud vůbec k odvolání Martina Červíčka došlo, tedy pokud nebyl ustanoven policejním prezidentem, aniž byl z dosavadní funkce vůbec odvolán – což si myslím, že tomu tak nebylo).

Rozhodnutí ministra vnitra o převedení plk. Martina Červíčka na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti podle § 25 odst. 4 zákona o služebním poměru, o které v tomto případě šlo – cituji – „4) Příslušníka lze odvolat z dosavadního služebního místa a ustanovit na jiné služební místo, jestliže o to požádá.“ – proto nemůže obstát jako vydané v souladu se zákonem, neboť Martin Červíček sice byl příslušníkem Policie České republiky na služebním místě ve stejné služební hodnosti funkce, do které si požádal o ustanovení, splňoval i všechny ostatní předpoklady, které zákon pro tuto funkci vyžaduje, nebyl však z dosavadního služebního místa ŘÁDNĚODVOLÁN, tj. nebyl odvolán služebním funkcionářem, který jediný byl oprávněn tak učinit, tedy pověřeným náměstkem policejního prezidenta plk. Pavlem Osvaldem.

Jistě se najde dost takových, jako je právník pana generála Martina Červíčka Josef Kopřiva, kteří budou tvrdit, že jde o nesprávné posouzení věci.

Jsem ale přesvědčen, že nemohou uspět, ať se vydají cestou rozkladu, cestou správní žaloby nebo pak i cestou stížnosti k Ústavnímu soudu.

Protože proti ustanovení článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jak jsem je citoval v úvodu svého článku, prostě nemají šanci.

Jsem přesvědčen, že Martin Červíček už si toho je vědom.

A vůbec bych se nedivil, kdyby najednou změnil názor a přijal funkci policejního přidělence v Bratislavě. Protože v opačném případě by také mohl přijít – jak si myslím – i o své generálské epolety. A o ty, to musí být každému jasné, by nechtěl přijít nikdo. Ty jsou víc, než nějaká funkce policejního prezidenta. A také nepochybuji, že prebendy spojené s funkcí policejního přidělence nebudou vůbec malé. Při „nulové“ odpovědnosti. Generálmajor PČR v.v. JUDr. Jiří Kolář, užívající si zasloužené výslužby,  by jistě mohl vyprávět.

 

PS                                                                                                                                              V úvodu článku píšu o diletantismu tehdejšího ministerstva vnitra a ministra Kubiceho. To samozřejmě vystupuje do popředí tím více, nakolik je jasné, že plk. Pavel Osvald by Martina Červíčka na žádost ministra vnitra bez okolků z jeho funkce náměstka odvolal.

Taková „prkotina“ a takové následky.

 

PPS

Nejde o prkotinu. Jde o základní zásady zákonnosti rozhodování. Nadřízený si nemůže přisvojit zákonnou kompetenci podřízeného.

Jak to říkala moje babička – „Práce kvapná málo platná“. Ale o příslovích se tu u Bavora už psalo nedávno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

27 reakcí na Lex vysvětluje jak to je s odvoláním Červíčka

 1. Petrpavel napsal:

  Není až tak moc případů v našem stávajícím systému, kde morálka je v souladu s právem.
  Tady, přijmeme-li výklad Lexův, a já nemám důvod ho nepřijmout, má Pecina šanci se zachovat morálně a zároveň podle práva. Věřím, že toho využije.
  A bude se rozléhat křik, od Sobotkydienstbiera po Nečasepospíšila a od Lidovekpráva po ČTnovu, směrem k „zemanovci“ Pecinovi ….

  To se mi líbí

 2. tresen napsal:

  Znamená to, že kdyby Červíčka odvolal z funkce náměstka jeho kolega, k tomuto úkonu příslušný, bylo by jeho jmenování policejním prezidentem po právní stránce v pořádku?

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Bingóóó! A to vás Faust podezřívá, že jste……………!
   Jenom se vám tam vloudila chybička – neodvolával by ho jeho kolega, ale pověřený SLUŽEBNÍ FUNKCIONÁŘ, ten, který k tomu byl podle zákona v dané situaci jediný oprávněný.
   Ano, a pak by to bylo po právní stránce vpořádku a nejel by přes to vlak, i když politické pozadí bylo jaké bylo. Na politické pozadí ale zákony (na rozdíl od třeba soudců) „nehrají“.

   To se mi líbí

 3. Lex napsal:

  Odkazuji na článek – kupodivu LIDOVEK – http://www.lidovky.cz/strucny-navod-jak-rozumet-podstate-sporu-mezi-cervickem-a-pecinou-1d1-/zpravy-domov.aspx?c=A140106_164935_ln_domov_spa
  Když jsem já včera svůj článek psal, samozřejmě jsem neměl k dispozici materiály, které mají k dispozici autoři na Lidovkách, zejména všechny rozkazy policejních prezidentů a další materiály potřebné k posouzení věci.
  Proto určité světlo do problému vnáší návrh advokáta Josefa Kopřivy na doplnění řízení, který se otázkou rozkazů policejních prezidentů zabývá a pitvá je, zejména hanobí rozkaz, kterým policejní prezident Petr Lessy – což bylo jeho výsostné právo – stanovil svou zastupitelnost.
  Tento rozboru ukazuje věc jako poněkud spletitější, nic to však nemění na můj pohled na věc a předložený rozbor. Argumentace Josefa Kopřivy je klasickým příkladem současné advokátní praxe, tj. hledat administrativní procesní chyby, nikoliv opírat se o vady věcné, které tu nejsou.

  Měl-li bych i po seznámení se s výhradami ze strany Červíčka resp. jeho advokáta vyjádřit, jak to vidím, mám za to, že pravda je na straně závěrů poradní komise. Je totiž pravidlo, že akt v podobě vyjádření vůle oprávněného subjektu má právní účinky v tom směru, které podle vůle onoho subjektu měly nastat, a to i tehdy, obsahuje-li text písemného projevu vůle administrativní chyby.
  Administrativní chyby rozkazu policejního prezidenta Lessyho možná obsahují vytýkané administrativní vady, nicméně projev vůle v podobě pořadí zastupitelnosti jednotlivých námětků je nezpochybnitelný. A nejen to, po dobu od vydání tohoto rozkazu až po propuštění Petra Lessyho ze služebního poměru byla zastupitelnost podle tohoto rozkazu běžně realizována.

  Já vím, koho to zajímá, že?!
  A koho zajímá, chopí-li se věci „flexibilní“ soudce, pravidla nepravidla, zásady nezásady.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Lexi, gratuluji.
   Vy jste ale nenapsal jen o nějakém Červíčkovi, jak příhodné je to jméno, ale o červy rozežrané a rozhlodané české společnosti. Popisujete jednu díru o bloku ementálu zvaném Česká republika. Děsím se toho až se postupně dovíme – a my se již dlouho dovídáme – o totálním rozkladu tzv. právního státu, který ani nemá oficiální jednojmenný název.
   Pokud existuje někdo, nebo něco, kdo by chtěl tento stát rozložit a vrátit o dvěstě let zpět, je to dnešní establišment. V tom je neobyčejně invenčí a úspěšný.

   To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Lexi, ještě by to chtělo osvětlit, co z toho plyne pro Lessyho, když mu teď má končit dovolená.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Zatím nic, si myslím, zatím ministr Pecina nerozhodl. A i když rozhodne o zrušení odvolání Červíčka z postu náměstka a jeho jmenování policejním prezidentem, pořád je tu ještě opravný prostředek, tj. rozklad. Takže dvojvládí – pokud nedojde k dohodě – potrvá.
   Ale nechápu, proč se mluví o „končení dovolené“.
   Policista má podle § 65 zákona o služebním poměru nárok na šest týdnů dovolené za kalendářní rok. Petr Lessy byl propuštěn Kubicem 29.8.20012, takže jen za dobu, kdy byl nezákonně mimo služební poměr, mu po vrácení do služebního poměru se mu obnovil nárok na dovolenou v délce 2 týdnů (září – prosinec 2012) a šesti týdnů za rok 2013, tj. dohromady 8 týdnů, a to asi sotva vyčerpal nárokovou část dovolené do 29.8.2012.
   Ve služebním poměru zpět je od 3.12.2013, takže když si připočteme těch 8 týdnů „staré“ dovolené, ukazuje mi to na 28.1.2014.
   Takže ještě tři týdny.
   Za tu dobu se může stát věcí – habakuk!

   To se mi líbí

 5. Cech napsal:

  Děkuji Lexi se zájmem jsem si přečetl jak fungovalo a pravděpodobně ještě funguje Íčkovo MV řízené Kubicem.
  Potom se není třeba divit proč Jana raději používala VS,bohužel ten výcvik,ten výcvik.
  No na druhou stranu pokud je vycvičenost speciálu na tak mizerné úrovni, jak se při aféře JN ukázalo tak je to i určitý přínos.
  Doufejme že se konečně VS posune k profesionalitě,protože pokud speciála smázne policajt, tak sbohem ČA.
  Protože jsem do aféry JN žil v bláhovém domění, že je VS potom dlouho,dlouho nic a potom teprve policie a vono ne, oni jsou to amatéři na slovo vzatí.
  Prostě policajti umí i když jim šéfuje třeba takový nějaký ten Íčkovo Kubice.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Příteli,
   i když i já v článku používám pojem „diletantismus“ ministerstva, příhodnější by asi bylo mluvit o pitomé chybě, o hloupoučké chybě, která se stala personalistům MV (Kubice to jen podepsal) a stát se neměla. Samozřejmě, pokud to nebyl záměr. Ale dám dolar proti bobu, že to byla pitomoučká chyby, únik.
   A stačilo tak málo, jak jsem napsal v článku – aby si ministra zavolal Osvalda a řekl mu, „Heleď, Pavle, napiš mi rozhodnutí ve věcech služebního poměru, kterým jako pověřený služební funkcionář odvoláváš z funkce Martina Červíčka a svěřuješ ho do mé personální pravomoci“ (tak se to dělá, když ten policista má odejít mimo personální pravomoc dosavadního služebního funkcionáře).
   Ani v nejmenším nepochybuji, že by to bylo dílo dvou, tří hodin.

   Jenže jiné vysvětlení, a možná pravděpodobnější, je, že celá věc byla připravena dopředu, včetně těch rozhodnutí naformulovaných v počítačích, a Kubice si nemohl dovolit do věci zasvětit Lessyho člověka za jeho zády.
   No, pak se naplno uplatní to moje přísloví na konci článku – „Práce kvapná málo platná!“.
   Dobře jim tak.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jenže tohle šlo udělat i po Lessyho odchodu, takže Osvald by už nebyl Lessyho člověk. Čili jak máme schopné policisty (vyz případ JN), tak máme neschopné úředníky.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Bavorem
     jenže oni to „museli“ stihnout během jediného dne. Na základě nezákonného obvinění Lessyho ho propustit ze služebního poměru a současně týž den jmenovat Červíčka.
     Kdo by se zdržoval nějakým Osvaldem? A co kdyby Osvald, jakože jsem napsal, že jistě ne, ale co kdyby odmítl odvolat Červíčka. Kubice mu to nařídit nemohl. A byl by celý plán ODS, Langra a Kubiceho na hrnci. Na jednom jediném pitomém policajtovi, byť ve funkci náměstka PP pověřeného zastupováním.
     Pak by totiž to místo PP muselo být zveřejněno v informačním systému MV jako volné a muselo by se postupovat podle zákona o služebním poměru, tj. na prvním místě by na to místo musel být ustanoven policista nebo příslušník jiného policejního sboru ve služební hodnosti vrchní státní rada (11. tarifní třída), který by byl zařazen v záloze pro přechodně nezařazené (sranda, co! – ale takový naštěstí nebyl). Ve druhém pořadí by na to místo mohli po zveřejnění v systému svou kandidaturu uplatnit kterýkoliv z jiných policistů ve služební hodnosti vrchní státní rada, kterými ale v policejním sboru jsou toliko náměstci policejního prezidenta a rektor Policejní akademie ČR, je-li ve služebním poměru (ten současný, který byl už v r. 2012, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., není).
     Kdyby se nikdo nepřihlásil nebo by z přihlášených nebyl vybrán, muselo by být na místo vypsáno výběrové řízení, do něhož by se mohl přihlásit kterýkoliv policista ve služební hodnosti „vrchní rada“, tj. 10. tarifní třída. To řízení by trvalo minimálně čtrnáct dní, spíše však déle.
     No uznejte, tohle všechno vtěsnat do jediného dne?! To by byl ještě větší zázrak, než studium kandidáta na ministra vnitra Milana Chovance na Fakultě právnické ZčU v Plzni, který to zfoukl za devět měsíců – je-li to pravda (slyšel jsem to ve zprávách Tv Barradnov včera).

     Jó, práce kvapná…..!

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Jó, tak to je táá… jó jiná. A ten chovanec, to by také mohl být Zemanův tajný trumf proti Sobotkovi. Tedy pokud to je s tím studiem pravda.

      To se mi líbí

 6. moskyt napsal:

  A tenhle borec to zamotá totálně (nebo rozmotá)? http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=799031

  To se mi líbí

 7. Náhodný kolemjdoucí napsal:

  Ehm…tudy jaksi cesta nevede. http://paragraphos.pecina.cz/2014/01/cervickovani.html

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   No, pokud vím, pan Tomáš Pecina mívá někdy poněkud extrémní postoje a také někdy rychleji mluví než myslí. Až se hlava diví, co huba mluví.
   A panu Tomáši Pecinovi vzkazuji – „prd se zhojilo“.
   Za víc mi ten jeho komentář nestojí.

   Ale to víte, jsem jen vysloužilý venkovský právník.
   A už výše jsem poukázal, že záleží také na „flexibilitě“ soudce. Třeba jako ukázal Nejvyšší soud ve věci imunity bývalých poslanců Fuxy, Šnajdra a Tluchoře.
   Nebo třeba ústavní soudkyně Ivany Janů, která jako předsedkyně senátu rajtovala na zákonnosti Rathovy vazby, až musela být přehlasována řadovými členy senátu. Co myslíte, kdy tato právnička „zavadila“ o české trestní právo? http://www.usoud.cz/soucasni-funkcionari-a-soudci/?tx_odjudges%5Bdetail%5D=3&cHash=2fd1b3e325d084d986c99fb812de1e41
   Vždy (kromě mise podnikové právničky) zastávala jen politické funkce, kterou samozřejmě na prvním místě je i post soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Bavore,
    na diskusní příspěvky zde odpovídám postupně, tohle, co napíšu, mělo být zatím poslední.
    Tiskovou konferenci ministra vnitra Peciny, na které oznámil odvolání Červíčka (přesněji zrušení rozhodnutí ministra vnitra Kubiceho o odvolání Martina Červíčka z funkce náměstka policejního prezidenta a o jeho ustanovení na služební místo policejního prezidenta ze dne 29.8.2012) jsem poslouchal v přímém přenosu na Radiožurnálu v 14.45 hod. v autě (jistě byl i přímý přenos na ČT 24, lze si asi přehrát na i.vysílání.

    Není nic staršího, jak včerejší zprávy. Je vám jasné, proč jsem včera tak spěchal?

    No, a kdokoliv si tím pádem může posoudit soulad obsahu mého článku s tím, jaká je skutečnost.
    Opakuji přitom ale, že jsem neměl žádné jiné informace, než jsem si přečetl v tisku a slyšel v naší drahé, velmi drahé veřejnoprávní.

    No, a ještě musím uvést na pravou míru informaci obsaženou v mém komentáři Rosťovi výše, kde píšu o dostatku času, o opravném prostředku – rozkladu.
    Skutečnost je taková, že opravný prostředek proti rozhodnutí v řízení ve věcech služebního poměru nemá odkladný účinek (až na tři specifické případy). Takže doručením rozhodnutí Martina Peciny Martinu Červíčkovi jmenovaný přestal být policejním prezidentem. I když si podá rozklad.

    A co říct na okraj pravděpodobného nového ministra vnitra, který prohlásil – cituji – „Pokud se stanu ministrem, nemám ambici nějak aktivně do dění zasahovat a odvolávat policejního prezidenta, pokud bude dobře plnit svoji roli…..“.
    Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pecina-odvolal-cervicka-0sz-/domaci.aspx?c=A140107_133700_domaci_cen
    Super – myslíte, že ví, že žádnou takovou pravomoc ministr vnitra nemá a že právě proto potřeboval Kubice vyfabrikovat proti Lessymu obvinění z trestného činu Generální inspekcí bezpečnostních sborů, což stálo na samotném začátku téhle burlesky?
    Prostě, odpovídalo by to té délce studia pro absolutorium FP ZčU Plzeň.

    Žijeme v zemi naprosto a ničím neomezených možností, pokud jde o hloupost (tím nechci říct, že kdokoliv z aktérů je hloupý, jen říkám, že hlouposti může tvořit i člověk chytrý anebo i jen „vzdělaný“. Proti hlouposti nejsme nikdo imunní.).

    L.

    To se mi líbí

 8. Lex napsal:

  Bavore,
  jak píšete o tom „tajném trumfu“, když jsem se vrátil domů po třetí odpoledne, pustil jsem hned ČT 24 a co vidím – přímý přenos tiskové konference předsedů obou parlamentních komor (Štěcha a Hamáčka) po jejich setkání a jednání s prezidentem Milošem Zemanem.
  Oči mi málem vypadly z důlku, jak oba chválili přístupy a názory pana prezidenta. Novináře, kteří pak kladli jedovaté a difamující otázky na margo prezidenta málem odháněli jako nepříjemný hmyz (moskyt promine!).
  Velmi, velmi doporučuji přehrát. Oba chválili „protahování“ jednání o vládě i o jmenování případně Sobotky premiérem. Jedním z důvodů je i to, že (implicitně) souhlasí s tím, že ministrem nemůže být člověk s „nečistým“ lustračním osvědčením, tj. souhlasí s tím, že sněmovny napřed projednají služební zákon, k čemuž Hamáček neprodleně svolá mimořádnou schůzi sněmovny, a to hned, jak dostanou stanovisko vlády, protože jde o poslanecký návrh zákona.

  Myslím, že čím dál více se ukazuje politický diletantismus těch „selat“ a novinářských šmoků, která si ale myslela a mysleli, jak nejsou chytří.
  Najednou je podle předsedů (zvlášť to udivuje u Štěcha, který byl dříve proti Zemanovi útočný jak dýka Mekieho Messera) vše, co prezident ve věci vlády činí, naprosto správné.

  Já si to myslím také.

  To se mi líbí

 9. Petrpavel napsal:

  Maně vzpomínám na informace, zprávy podávané před nějakými třicet – padesáti léty. Šéfem VB byl jmenován ten a ten. Předsedou vlády byl jmenován ten a ten. Ředitelem podniku toho a toho byl jmenován onen. P.N. (je jedno v jaké funkci byl) se dopustil rozkrádání socialistického majetku, a dostal tolik a tolik let. Proč vzpomínám?
  Věděli jsme o těch probíhajících procesech stejné …. jako teď, mohli jsme do nich zasahovat stejně nulově jako teď, mohli jsme s nimi stejně jako teď souhlasit nebo nesouhlasit podle naší nátury, politického přesvědčení nebo konkrétní znalosti konkrétní situace, a bylo to úplně jedno, jako teď.Vždy je a bylo to politické rozhodnutí. Bez možnosti ovlivnění námi, obyvatelstvem (volby byly a jsou taková legrace pro zábavu politologů a zvýšení odbytu médií).
  Jenom jsme po sametu přistoupili na HRU, že můžeme být relevantními hráči. Nejsme a nebudeme.
  Za sebe říkám, že nemám zájem být informován ze všech možných stran a kanálů. Už ne. Bývalo tomu tak ještě docela nedávno, dnes mě to obtěžuje. (Říkáte, že nemusím sledovat dění – jenomže chtějte na někom jako já aby sám od sebe se přestal zajímat ….).
  Chci vidět výsledek, chci vidět zlepšení, chci jistotu, klid, fungování.
  Vidím neustále pochyby, boje, protikladná vyjádření, neustálé zhoršování, nejistotu, neklid, vření ve společnosti, nefungující stát.
  P.S. Proboha, co je zajímavého na tom, že Zeman má pochyby o některých členech vlády? Jak nám sdělují teď tajnosnubně (neříkají samozřejmě o kterých) všude Hamáček a Štech. Já je mám také, každý z nás je má. Koho to zajímá? Kchárly, aby mohli prskat. Může prezident něco sám změnit? Nemůže. Nebylo by lepší než chodit na tiskovky a do televize, a do médií vůbec, jednat spolu všichni dohromady a říci nám konečně konečný výsledek? Zbytečná hra. Hodně hodně drahá hra. A my si ji platíme. Dobře nám tak.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Petřepavle, nejmenoval jsi se mým tiskovým mluvčím? Vždyť já si myslím a cítím to úplně stejně!
   (dal bych ti palec nahoru, ale neumím takového smajlíka napsat)

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Bylo by mi ctí být Tvým tiskovým mluvčím.
    Ale jsem jenom zapšklý dědek 🙂 .
    (Dědek, který si před chvílí myslel že je zde a byl na „onom“ nejnenovaném webu a poslal tam svou poznámku k ČSSD. To zase budou lítat komouši a extremisti)

    To se mi líbí

 10. Strejda Olin napsal:

  Ještě lepší než drzé čelo nebo poplužní dvůr je v Česku zřejmě právník, nejlépe státem najímaný právník. Předpokládám, že každé ministerstvo a úřad mají své „podnikové“ právníky. Přesto jsou najímáni právničtí „specialisté“. Je přeprávníkováno a stejně se každou chvíli dozvídáme, že různé smlouvy jsou špatné, neplatné, pochybné ap. Jako příklad – Praha vs Metrostav a tunel Blanka. Prostavěly se miliardy, tunel je téměř hotový a ejhle! Smlouva je prý neplatná. Víte co by mě zajímalo? Kolik peněz stát ročně vynaloží na právnické služby včetně nákladů na vlastní právníky. Jaký asi roční obrat má ten právnický konglomerát – soudy, státní zastupitelství, advokátní kanceláře a další, živící se právními službami.
  PS: Lexi, ten problém s policejním prezidentem je na mě příliš složitý a ani jsem tu kauzu nijak extra nesledoval. Kubice, Pecina, Lessy, Červíček – prase aby se v tom vyznalo! Budu o tom muset něco nastudovat, abych nebyl za vola 🙂

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Proboha, nestuduj!
   Za vola bude ten, kdo si myslí, že je to právnický problémn (a mluví o tom do televize, jako třeba policejní odborový předák, samozřejmě neprávník, pokoušející se o právní argumentaci), ačkoli je to problém navýsost a jenom politický.

   To se mi líbí

 11. Zdena napsal:

  Může promluvit naprostý laik (laikyně) 🙂 ? Jak je možné, že bez jakýchkoli důkazů jsem byla přesvědčená už když Lessyho odvolávali že je to křivárna? Bez jakýchkoli důkazů jsem byla přesvědčena, že Íčko Langer je tím mozkem ODS, kdo tuhle kulišárnu pomohl vymyslet. Kubice je jen loutka, která byla ovládaná zezadu. Tahle loutka dostala ministerskou sesli jako poděkování za pověstnou Kubiceho zprávu. To, že ho Ivánek kdysi odvolal, bylo jen takové mimikry (všechno jsou to jen moje dohady, nic jiného).
  Ne, že bych byla zlá ženská, ale neměl by Kubice za tohle dostat po prackách? Je možné ho třeba k soudu popohnat? Ještě mne napadlo, Langer vymyslel, a kdo objednával? Kalousek?
  Napsala jsem jen takové plky postarší holky z dědiny…. 🙂

  Lexi, opět máte můj obdiv.
  Škoda, že si Vás můžeme číst jen my vyvolení, kteří jsme našli cestu na Kosu a k Bavorovi.
  Kdyby bylo na mě, tak Vás musí povinně otiskovat ve všech novinách a citovat v rádiu i televizi.
  V tolika hlavách je zatemněno a vy jste takový paprsek poznání….

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Zdeno,
   dík za lichotku.
   Myslím, že křiváctví by se vůbec mělo trestat. A nejlepší by byly tělesné tresty. Potěhem přes hřbet (možná by se některé ty pokřivené podařilo narovnat) anebo – po našemu – pěkných pár zednických po čuni.
   Na soudy bych v tom ohledu nespoléhal. Ty tresty za křiváctví by klidně mohly proniknout i tam – myslím vůči soudcům.

   A jinak – co jiného to bylo. A mezi tu křivárnu a „politiku“ bychom klidně mohli dát rovnítko.
   Netvrdím přitom, že i v politice nejsou rovní lidi. V menšině. Zatracené menšině.
   Že by se mělo něco změnit v nastupujícím období? Nevěřím ani za mák.
   Ve věci Peciny, Lessyho a Červíčka jsem dnes v podvečer poslouchal v Tv, jak moderátorka zpovídala předsedu bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny ing. Romana Váňu.
   Kdyby byl hubu držel, mohli bychom si myslet, že je filozof. Tak co věta, to hloupost. Naprosto neví, o čem vede kecy. Naprosto nerozlišuje působení ministra vnitra při řízení ministerstva jako POLITIKA a působení ministra vnitra jako SLUŽEBNÍHO FUNKCIONÁŘE podle zákona o služebním poměru ohledně řízení ve věcech služebního poměru. Vůbec netuší, že v tom řízení musí jít postavení ministra jako politika stranou, protože vystupuje jako SPRÁVNÍ ORGÁN.
   On zřejmě vůbec neví, že obecná norma o správním řízení, tj. správní řád č. 500/2004 Sb. uvádí v obecných zásadách správního řízení, že – cituji –
   „(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
   (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.“

   A i když služební funkcionář postupuje podle zvláštního zákona (tj. o služebním poměru), tyto zásady – a všechny další, které správní řízení upravují – se plně vztahují i na něho.
   Prostě, v rozhodování správního orgánu (služebního funkcionáře) ve správním řízení je orgán vázán jen zákony, ostatními právními předpisy a mezinárodními smlouvami. A také lhůtami.
   Politika musí jít naprosto stranou. V opačném případě by šlo o zneužívání pravomoci úřední osoby.

   Marné, nehledejme pod golgotami namyšlených politiků nic jiného.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.