Kde je pravda?


Firma OHL ŽS, která má na starosti jeden z úseků opravované pramáti dálnic, neustále upozorňuje na nekvalitní podloží na svém úseku. Co to znamená, to si možná dovede představit i leckterý laik. V praxi to znamená totéž, jako když založíte mrakodrap na obyčejném základě pro přízemní rodinný dům. Je tedy nutné vymyslet, ocenit a poté zrealizovat opatření, která tuto vadu napraví. Jenže to samozřejmě znamená i nějaké peníze. Což je celkem jasné, ta firma to ze svého platit nebude. On by to nikdo ze svého platit nechtěl.

Investor, tedy ŘSD však namítá, že se firma jen snaží z nevýhodné akce vystoupit. A odmítá se o kvalitě podloží bavit.  Firma se dnes možná opravdu snaží z nevýhodné akce odejít. Ale pokud se tak stane, přijde jiná firma a mohou nastat dvě možnosti. Buďto se opět obnoví spor o kvalitu podloží a dokončení stavby se bude dále protahovat a tím i prodražovat (každá další firma bude dražší než současný dodavatel), anebo se problém přestane řešit a nejpozději po uplynutí záruční doby, spíše však ještě během ní dojde k poruchám na úsecích, kde se ono špatné podloží vyskytuje. A nastanou nechutné spory o to, kdo zavinil nekvalitu stavby.

Ještě je tu další otázka. A ta zní takto: to se dříve nevědělo?

Nevědělo a firma nemá možnost si tuto skutečnost jakkoli zjistit. To může pouze investor, tedy ŘSD. Proč se to nenechalo zjistit předem, tedy proč nebyly provedeny průzkumné sondy, na to by měl odpovědět právě investor. Patrně se šetřilo a jako vždy na nepravém místě. Dle známého sloganu Dr.Zelí – nechci slevu zadarmo.

Bavor podpis

Příspěvek byl publikován v rubrice Stavebnictví se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

15 reakcí na Kde je pravda?

 1. Lex napsal:

  Myslím Bavore, že na článku je nejsprávnější ten nadpis.
  Kde je pravda?
  A myslím si, že druhou pravdou, jak by měla znít odpověď, je, že to z nás nikdo neví a nemůže vědět. Své názory si v podobných záležitostech děláme zásadně z novinových článků. Prachmizerný zdroj „pravdy“. Naprosto nepochybuji, že každý z těch článků je „cinknutý“, tu na tuhle, jindy na tamtu stranu, primárně podle orientace autora. Hlavně ale proti státu. Protože v podání novinářských šmoků je stát, veřejný zdroj, zásadně tou husou, co má být oškubána.
  Dvanáctého září byl publikován článek http://www.novinky.cz/ekonomika/313115-v-cesku-loni-pribylo-900-dolarovych-milionaru.html že za minulý rok přibylo v Česku 900 dolarových milionářů.
  Zkusím se zeptat – kde myslíte, že je původ těch peněz, primární zdroj, odkud ty miliardy těmto kouskům, co se stali „za vodou“, přitekly? Z poctivé práce? Ze soukromého sektoru, kde jsou ti lidi zaměstnáni, a ten soukromý sektor má ty příjmy podloženy přidanou hodnotou?

  Nevím, kde je pravda ohledně nákladů na tu rekonstrukci. Ani se to nedovíme. My stavební projekt s technologickým postupem stavby nikdy neuvidíme. Stejně, jako neuvidíme projekt s technologickým postupem stavby původní dálnice, s tím, jak podle toho projektu měla stavebně vypadat její část – krajnice, z níž se nyní má stavět jízdní pruh (apropós, já u dálnice o žádné „krajnici“ nevím, jen o „odstavném pruhu“ – a na ten odstavný pruh musely tehdy v šedesátých a sedmdesátých letech platit normy pro jejich kvalitu), ani se nedovím, zda skutečnost původnímu projektu odpovídá (což je, myslím, ta zásadní otázka, na které spor stojí).
  O čem ale nepochybuji, je fakt, že pokud tam není dostatečné podloží, bude ten jízdní pruh, i když se to podloží dodatečně vytvoří, stát za starou belu, protože nebude součástí jednolitého stavebního tělesa dálnice, bude to taková nová „okreska“ přilepená k dosavadnímu tělesu.
  A protože jde o pravý jízdní pruh, po kterém jezdí hlavně kamiony, „bůh ochraňuj Královnu“.

  No ale, jsem původně strojař, ne stavař, takže budu rád, když se budu plést.
  Nicméně dám dolar proti bobu, že se nepletu. V našich podmínkách nedokážeme uhlídat stavební firmy na stavbě „běžných“ dálnic, aby odvedly poctivou práci. D-47 mi budiž svědkem. Stejně jako ti, co jezdí po slovenské dálnici. Proti našim – a to nejenom D-47 – nebe a dudy.

  Jak to říká obchodní zákoník? – „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“.
  ZISK – to je, oč tu běží.

  PS
  Docela bych přál našim firmám (ať je to kterákoliv, jejíž podpis ty naše dálniční tankodromy nesou), aby vyhrály výběrové řízení na stavby v Číně. Asi by se jejich manažment časem zúžil o ty popravené, pokud by odvedli stejný zmetek jako u nás. V Číně, pokud vím, se s nějakým dohadováním o odpovědnosti nes…u. U nás nikomu z nich nic nehrozí.

  To se mi líbí

  • Joda napsal:

   Připomínka jen ve věci terminologie. Připletl jsem se k jedné dopravní nehodě (naštěstí jen jako svědek) a byl jsem poučen (vyšetřujícím policistou), že nový zákon pozemních komunikacích nezná termín odstavný pruh, nýbrž je to krajnice.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    OK! – Jodo,
    člověk není nikdy dost „in“ – viz § 19 odst. 1 vyhl. č. 104/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. – „(1) Koruna komunikace zahrnuje jízdní, přídatné a přidružené pruhy, vodicí proužky, krajnice, případně střední nebo i postranní dělicí pás, chodníky a pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty. Veřejné chodníky a pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty nejsou přípustné v koruně dálnic a rychlostních silnic.“

    Dík za upozornění.

    To se mi líbí

 2. Bavor V. napsal:

  Jenže je chybou onoho „státu“, že se nechá škubat. A ještě prostřednictvím jím řízené zřízené ( v obojím významu) organizace, která by stát měla chránit. Ty firmy dělají přesně to, co jim ten „stát“ v zastoupení dovoluje. Jenže, jak jste správně podotkl. Kde je ta pravda?

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Souhlasím.
   Je tragédií, jestliže si ŘSD (i jednotlivé oblastní správy) jako investoři najímají jako stavební dozor inženýry ze soukromé sféry, u kterých je nejednou zřejmá vazba na dodavatelské firmy, nebo které dodavatelské firmy v zájmu „úspor“ snadno přeplatí (šábnou se s nimi – u silnic jde hlavně, pokud se nemýlím, o vynechávání operací předepsaného technologického postupu a používání levnějšího materiálu).
   Na místě vlády bych zřídil svébytný úřad státního investičního dohledu, jehož pracovníci by měli při výkonu stavebního dozoru postavení (a tedy především i trestní odpovědnost) úřední osoby (dříve „veřejného činitele“).
   Nepochybuji, že by ve výsledku – kromě dodržování stavební kázně, a tím i kvality díla – došlo k finančním úsporám.
   Nerozpakoval bych se uzákonit i povinnost VŠECH investorů z veřejného sektoru (centrálního, regionálního i místního) zadávat stavební dozor na akcích od nějaké výše investice přibírat jako stavební dozor výhradně tyto odborníky.
   Netvrdím přitom, že všechny tyto osoby by musely být kmenovými pracovníky úřadu – úřad by si je mohl i najímat „ad hoc“, důležité by bylo postavení úřední osoby i takto najímaných pracovníků.

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Né, že bych nesouhlasil Lexi, ale realizací takových „ozdravných“ opatření by jste stát, respektive jeho odpovědně šetřící velení + pol. reprezentaci ( zaručeně a 100% jakýmkoli způsobem nenapojené či nekooperující s dodavatelem ) připravil o možnost nechat se legálně oškubat, znemožnil tvorbu zákonem zakotveného zisku, v praxi demonstrovat, jak je stát neschopný vlastník či hospodář, přímo ohrozil léta i legislativně vystužený tuzemský cash flow a de facto by jste – nedej bože uplatněním v jiných oborech – narušil pracně budovaný systém „trhu“ v Bohemii 🙂 , jistým , téměř kanonizovaným a ve finále zase zatracovaným Václavem ( mnohými z přesvědčení, zisku, etc. svatořečeným ) aplikovaným , či jeho rukopis nesoucím …
    Odlehčuji téma, neb je to více než k pláči, náprava není až takovým gordickým uzlem, ale když prý chybí ona „politická vůle“, že …

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Minorito,
     jestli ona na prvním místě nechybí skutečná vůle brát ty vládní, regionální, místní, partajní a lobbistické zhmrdy a vohnouty hezky u huby – politická odpovědnost je věc jedna a trestní odpovědnost je věc druhá.
     Já jsem přesvědčen, že stávající trestní kodex pokrývá většinu z toho, co oni nazývají „politickou odpovědností“, včetně takového jednán í Mr. Nečase (a řady jiných), kterak z veřejných peněz naprosto nepřiměřeně „odměňovali“ své konkubíny, co prý pro ně dřely jako koně (spíše kobyly, že, tak nějak).
     Podobně takové IZIPy, blanky, DPP, ozvučování ProMo – pro hovno, IT vyplácení dávek, IT dopravních agend, opencardů a dalo by se vyjmenovávat donekonečna.
     Všechno tohle lze pokrýt – když ne defraudací, tak porušováním povinnosti při správě cizího (státního, veřejného) majetku a ve většině i zneužitím pravomoci úřední osoby.
     Ona by pak i ta „politická odpovědnost“ náhle dostala jiný, opravdový rozměr.

     To se mi líbí

     • Minorita napsal:

      Naprostý souhlas Lexi …
      Jen jsem skeptik, protože elektorát, a jeho „kvalita“, zájmy, atd…
      Je to snad nějaký místní genius loci , nebo geomagnetická anomálie, skupinová masochistická deviace, genetická mutace iniciovaná geografickou oblastí, Harpagonův, Skrblíkův či Jidášův infekční syndrom, etc. ???
      Paradoxně voliči, voličům ještě nedošlo, že nikdo jiný to, o čem píšete, to, co je elementární z hlediska fungování společnosti jako takové , za ně neudělá, nikdo jiný jen tak z čiré lásky jednat v jejich zájmu nebude, nikdo jiný za ně hřiště nenalajnuje, a nenastaví pravida hry, včetně kontroly jejich dodržování …
      Jako by matrix byl realita …
      Na počátku bylo slovo Lexi, a odtud by se mělo začít, protože i přes to, že čeština je úředním jazykem, nejen mluvnický význam tohoto jazyka byl děsivě účelově atomizován a zdeformován …

      To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Chci věřit, že všechno bude jinak, ale všímáte si těch různých průzkumů? Skoro fifty fifty, někdy má protilevicová (levicová=ČSSD+KSČM) „koalice“ i většinu. Ten „elektorát“ je asi fakt nepoučitelný. Skoro mi to připomíná slovo „ejakulát“.

       To se mi líbí

       • Rosťa napsal:

        Lexi, ten elektorát bych tak nezatracoval. Pokud se socdem tlačí díky Dienstbierovu křídlu už i za střed a nijak se netají budoucím bratříčkováním s lidovci, nelze se zmatenému voliči divit. Lidovec, nebo Topák, stejný materiál. A Špidla už jednou dotáhl stranu na pokraj propasti. Je otázkou, zda to oslabování socanů tato partička nedělá schválně.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Pane Rosťo, pokud má elektorát jen trochu paměti , není prvovolič, tak by zmatený být neměl. Před cca 10-11 lety provedli to samé s tehdejší KDU ( a co že to bylo za „spojence“ ), „koalovali“ tehdy s českou pravicí ( KDU nic jiného není, i když si snaží natáhnout masku socialisty ) , a co to pro ně znamenalo, a vlastně znamená dodnes …
        Pokud je volič trouba , trubka, líný si pamatovat víc, než co měl k snídani, bere na milost Kalousky, šislavé „feudály“, Cevrem odkojené fanatické Bělobrádky, účelově přeběhlické zprofanované Laudáty, naprosto nepříčetné knihovnice Němcové a baví se tím, tak si nic jiného nezaslouží …
        Před politiky je třeba míti se na pozoru obecně, a pokud občan volí ve shodě se zájmy právě politiků, nechá si opakovaně v průběhu dvou desetiletí vnutit jejich hru, tak je Rosťo bez prominutí vůl – to se netýká těch, kteří jakkoli vědomně profitují z vládnutí výše jmenovaných…
        Dokonce měl volič ČSSD během posledních let, a např. prezidentské volby + pádu vlády, dost času na to, aby si udělal jasno v tom, kdo je kdo – míněno u socialistů.

        To se mi líbí

       • Rosťa napsal:

        Minorito, souhlasím s Vámi, jen jsem se tu snažil naznačil destrukční činnost Sobotky, Špidly a Dienstbiera. Tato parta snižuje volební preference socdemákům a volič na to čumí jako puk. Když z nějakých důvodů nechce volit komunardy, tak prakticky nemá žádnou variantu. A to je problém.
        http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Casopis-Sobotkovi-se-stranici-smejou-a-chystaji-zemanovskou-koalici-Predseda-se-upina-k-mocnemu-priteli-287649

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Jistě, průzkumy registruji, a chybí jim koordinace tak jako před lety 🙂 -> přece jen je vidět, že na bojiště stoupla další vlivová persona -> aneb začíná být problematické, komu se zavděčit, neohrozit budoucí prosperitu a nechybovat.
        Podprahová manipulace je denno denní fakt.
        Vauuu, s tím „elekto“ správně definovaným co by „ejaku“ trefa -> já váhal to použít 😆 …
        K té ČSSD -> popravdě jsem z jejich exponentů více než mírně perplex …

        To se mi líbí

 3. Petrpavel napsal:

  Ano, pravdu nelze v této spleti protichůdných názorů, zájmů a stanovisek nelze nalézt. Jenom to jitří vášně na všech stranách. Za jakým účelem jsou stanovena nekontrolovatelná, utajená a složitá pravidla? Aby se každý z účastníků napakoval…
  Nebylo by jednodušší vrátit funční jednoduchý systém : státní dálnici staví státní podnik za státem stanovené přiměřené peníze a lidé ve tom státním podniku berou státem stanovené přiměřené platy? Nejde, což? Máme přece tu, tu naší havlovskou demokracii 🙂 .

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.