Měnová reforma


Své vzpomínky na dobu „dávnou“ posílá Joda

Prvního června uplyne 60 let od tzv. „měnové reformy“, lidově řečené MĚNA. Já jsem měl v té době 6 let a tak mám jen střípky v paměti. Jak jdu s matkou po ulici a zastaví nás sousedka, která si již byla vyměnit peníze a ukazuje nám ty nové. Mně se líbili, byly nějaké barevnější, než ty předchozí, ale matka tak nadšená nebyla. Pak si ještě pamatuji, co si vyprávěli dospělí, jak v neděli musel jít kostelník třikrát odsypávat měšec, do kterého vybíral, neboť lidé mu tam ve velkém házeli staré peníze (i tisícikoruny). Už jsem se nedozvěděl, co s těmi starými penězi udělal chudák farář. A tak nabízím tři příběhy, které jsem odposlechnul až ve starším věku.

První příběh je příběh mých rodičů. Poznali se někdy začátkem války a dohodli se, že se vezmou až po skončení té války. Také si slíbili, že budou šetřit, aby si pak mohli koupit vlastní, vysněný, malý domeček. Po skončení války byly veškeré úspory ve spořitelnách zmrazeny. Staly se z nich tzv. „vázané vklady“, to znamená, že vkladatelé si mohli ze svých vázaných vkladů vybrat jen určitou částku a to jen pro určité účely. K tomu výběru museli mít zvláštní povolení. Takže, když jsem se v roce 1947 narodil, mohli si naši vybrat částku potřebnou k zakoupení dětského kočárku. Při měnové reformě v roce 1953 byly vázané vklady zrušeny bez náhrady a i vklady pořízené po válce byly vyměněny za nevýhodného kurzu. Ještě nevýhodnější byla výměna hotových peněz. Moji rodiče měli doma asi 11 tisíc. Den před měnou je zastavila známá prodavačka z Elektry a říkala jim, že bude určitě měna a že má na skladě nějaké rozhlasové přijímače. A tak naši s ní šli, už po prodejní době, a koupili si (na tu dobu luxusní) rádio za 7 tisíc. Z těch zbývajících 4 tisíc jim ovšem po výměně za nové peníze moc nezbylo. A tak museli na svůj domeček šetřit potřetí. Pořídili si ho až koncem padesátých let. No domeček, taková barabizna to byla, několik let jsme museli (už i já) dřít na jeho opravách.

Druhý příběh mi vyprávěl můj spolupracovník, který byl v tom roce 1953 na vojně kdesi v západních Čechách. Sloužil tam jako řidič náklaďáku. Když v Plzni vypuklo (kvůli měnové reformě) povstání, naložili vojáky na ten náklaďák a vydali se to povstání potlačovat. Při průjezdu jednou z plzeňských ulic jim do cesty skočila starší žena v dělnické haleně, tu halenu si roztrhla na prsou a křičela: „Tak pojeďte vy vrahové“. Současně na řidiče namířil pistoli vedle sedící důstojník se slovy: „Jeď dál“. Ten můj známý měl zlomek vteřiny na rozhodnutí, zda dupne na plyn či na brzdu. Dupl na brzdu a ten důstojník nevystřelil. Spolupracovník mi ten příběh vyprávěl po více než deseti letech a ještě po té době se mu při vyprávění orosilo čelo.

Třetí příběh je z Ostravska. Ten mi vyprávěl jiný můj spolupracovník až začátkem osmdesátých let, při příležitosti jeho odchodu do důchodu. Jako ročník 22 byl totálně nasazen v rajchu a po skončení války se jako mladý člověk zapojil do budování osvobozené vlasti. Pod dojmem vlastních prožitků vstoupil hned v roce 1945 do KSČ a silně se angažoval. Koncem května roku 1953 jel vlakem z Ostravy do Přerova. Lidé ve vlaku si vyprávěli o tom, že se chystá měna a on, jako uvědomělý soudruh, cítil povinnost zasáhnout. Osočil své spolucestující, že šíří nepravdivé zprávy, že soudruh prezident říkal: „Naše měna je pevná“, že šířením nepravdivých zpráv o měně napomáhají imperialistům. Když vlak přijel do Přerova, hlásil nádražní rozhlas, že byla vyhlášena měnová reforma. Vyprávění mého spolupracovníka končilo slovy: „Musel jsem urychleně vystoupit oknem, jinak by mě tam zlynčovali“. Tím skončila jeho angažovanost, ke které se vrátil až v roce 68. Ovšem na té „nesprávné“ straně, takže byl následně z KSČ vyloučen se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

————————————————————————————-

Děkuji Jodovi za jeho povídání k dnešnímu výročí a rovněž mu děkuji za to, že nepoužil to oblíbené slovo „krádež“. V současnosti se článků na téma „komunistické krádeže“ vyrojilo článků dost. Jenže v tom bubnování zaniká fakt, že se nikde neobjevují jiné, a dle mého názoru podstatné informace. Jaká byl kupní síla nové koruny a jak se to projevilo na životní úrovni obyvatelstva. Protože to sám nevím, nehodlám to rozebírat. Jen na to upozorňuji. A nikde se rovněž nezmiňuje to, že tento krok byl ekonomicky nezbytný, byl použit i v jiných částech Evropy, kde se dosud používal „lístkový systém“ a ke skutečnému posouzení zbývá pouze způsob, jakým byla reforma provedena u nás. Zda mohla být měkčí, zda mohla více zohledňovat některé vrstvy obyvatel atd.

Dohady, důvody a obhajování i odsuzování nechám na vás. Jen předem upozorňuji, že je nutno zachovávat chladnou hlavu a Pax Bawari!

Bavor podpis

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

174 reakcí na Měnová reforma

 1. moskyt napsal:

  „V roce 1953 (1.6.) byla provedena v režii KSČ druhá poválečná měnová reforma současně se zrušením do té doby uplatňovaného přídělového hospodářství (kromě přídělového vázaného trhu s úředně stanovenými cenami souběžně existoval ještě i druhý tzv. volný trh s černými cenami). Při ní se mzdy a platy přepočetly v poměru 5 : 1 a podle téže zásady byly přepočteny i hotové peníze, vyměňované ovšem jen do výše 300 Kčs na osobu. Nad tento limit byly už vyměněny v poměru 50 : 1. Peněžní vklady uložené před 16. 5. 1953 se přepočítávaly tak, že s rostoucí výší vkladů se přepočítací poměr zhoršoval. Do 5.000 Kčs se přepočetly v poměru 5 :1, od 5 do 10 tis. v poměru 6,2 : 1, dále do 20 tis. v poměru 10 : 1, do 50 tis. v poměru 25 : 1 a nad tuto částku v poměru 30.:1.
  Vklady uložené po 16.5. se přepočítaly v poměru 50 : 1. Vklady na běžných účtech hospodářských, rozpočtových a ostatních organizací a vklady JZD se přepočítávaly v poměru 5 : 1. Vklady na běžných účtech soukromých podnikatelů se přepočítávaly takto: částka nutná pro normální činnost podniku, nejvýše však do výše celkové částky mezd vyplácené v minulém měsíci v poměru 5 : 1, ostatní část v poměru 50 : 1. Závazky a pohledávky mezi organizacemi a závazky obyvatelstva vůči nim byly přepočteny v poměru 5 :1, závazky hospodářských organizací vůči obyvatelstvu v poměru 50 : 1. Je zřejmé, že výměna peněz byla provedena tak, aby postihla ty, kteří vlastnili vysoké peněžní částky. Souběžně s reformou byl uzákoněn zlatý obsah koruny, přičemž reálný kurz dolaru (parita kupní síly) byl stanoven na 7,20 Kčs (rubl 1,80 Kčs).
  Provedení měnové reformy bylo plně odůvodněno vysokým tempem poválečné inflace, kterou nezabrzdila ani chybně provedená 1. měnová reforma (v listopadu r. 1945). Bujel nadmíru černý trh a do konce roku 1952 se úřední maloobchodní ceny (proti r. 1945) zvýšily podle neúplných údajů nejméně na dvojnásobek. Množství oběživa už k 31. 12. 1948 (proti 31. 12. 1945) vzrostlo o 156 %, z 30.384 mil. Kčs na 77.652 mil. Kčs. Volné vklady na vkladních knížkách v tomto období vzrostly ze 799 mil. Kčs dokonce na 33.633 mil. Kčs. S tím vším se muselo něco radikálního udělat, nebylo žádné vyhnutí.
  Je samozřejmé, že inflace obyvatelstvo (resp. jeho převážnou část) pomalu a anonymně okrádá znehodnocováním (zpožďováním) vývoje jeho příjmů a znehodnocováním vkladů. Měnová reforma učiní totéž, i když jednorázově a veřejně, s adresou viníka, to je státu. V tomto případě se jeho celková ztráta v důsledku reformy roku 1953 odhaduje různě, podle nedávno publikovaných pramenů však činila v běžných poreformních cenách jen okolo 17 mld. Kčs. Je třeba ale konstatovat, že v tomto případě byla tato ztráta ze strany státu více než kompenzována postupným snižováním úředně stanovených maloobchodních cen, které po reformě probíhalo až do roku 1961. V tomto období ceny celkově klesly asi o 20 %, a přinesly tak obyvatelstvu za toto období (maloobchodní obrat vzrostl ze 63 na 98 mld. Kčs) jako náhradu („vratku“) okolo 75 mld. Kčs reálných příjmů navíc.“
  F. Nevařil Včera, dnes a možná zítra (2011) http://nakladatelstvi.tode.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=179:vera-dnes-a-mona-zitra&catid=25:vytvarno&Itemid=60

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   U měnové reformy čtu o kolik lidi přišli peněz. Tedy jak a kdo. Naše rodina – rodiče se vzali v roce 1942, po návratu otce z KL Dachau (student 17.listopadu) – s dvěma dětmi téměř o nic nepřišla. Neměla šanci si něco ušetřit. Rodiče postupně z platu nakupovali nábytek a vybavení své domácnosti. Začínali od nuly a nikdy nic nedostali. Na všechno si museli vydělat prací. Při cenách na volném trhu to šlo poměrně pomalu. A tak se pro naši rodinu situace změnila až po roce 1953, kdy se zboží stalo mnohem dostupnější. Ale i tak trvalo delší čas než jsme si pořídili kompletní vybavení odpovídající době. To jsme se odstěhovali do pohraničí, kde táta pracoval v dole a více vydělával.
   Je zajímavé, že o lidech, kteří v roce 1953 neměli žádný majetek v penězích, se nepíše. Předokládám ale, že moji rodiče nebyli jediní.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Nebyli jediní. Měli podobný osud. Otec měl v tom roce 40 a matka 35 let. Od 14let pracovali ve fabrice a přesto měli holou řiť a tři děcka na krku. Takže je měnová reforma nijak nebolela. Bohužel jsem byl za jejich života tak pitomej, že jsem se jich na věci, které mě zajímají až dnes, neptal. Jen si pamatuji některé jejich vzpomínky. Třeba tu, že teprve za komunistů se začali mít výrazně lépe. Byli také do své smrti prostými členy strany. Politice sice nerozuměli, ale byli přesvědčeni, že KSČ a socialismus hájí jejich zájmy a je na jejich straně. O Pražském jaru říkali, že je to pokus o návrat před rok 1948 a při nástupu Gorbačova, že z toho nic dobrého nevzejde. A v listopadu 1989 otec ve svých 76 letech naříkal: „Čeho jsem se to musel dožít! Tak se jim to přece povedlo“. Jistěže také nadávali, řada věcí se jim nelíbila, ale byli spokojení a šťastní. Podařilo se jim nakonec koupit domek, ve kterém byli léta v nájmu, měli práci, dokázali vychovat tři děti a dát nám vzdělání. Byli slušní, pracovití a zejména skromní.
    Tož tak to je můj „příspěvek“ k měnové reformě. Mé rodině neublížila.

    To se mi líbí

 2. Jethro napsal:

  Ano. Jsem při čtení a poslouchání komentářů k měně ostražitý.
  Včera jsem třeba v televizi zaslechl pána z ústavu soudobých dějin s hláškou, že komunisté potřebovali zrušit přídělový systém a že se rozhodli spojit s tím i měnu. Že to tak nějak souviselo a že podobná operace proběhla i jinde ve světě – třeba v GB, o tom ticho po pěšině. Tam totiž patrně chybí ten ideový podklad o zlých komunistech… Jsou to jemné, jen mírně zavádějící formulace, ale vždy z toho ti komunisti vyjdou jako prasata. Ten druhý pohled, který tady poprvé naznačil pan Bavor, ve velkém chybí, a to ostatně i u našeho přítele se sekacím nástrojem.
  Nějak mám pocit, že skutečnost byla možná trochu jiná, i když se nedá omluvit prasárna s ubezpečováním obyvatelstva o pevnosti měny.
  Takže oficiální teze: vymyslel to Gottwald a důvodem bylo zbrojení nařízené Rusy. Ano. Určitě.

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Před pár dny jakýsi pozvaný chytrý pán v TV na otázku proč byla měnová reforma v roce
   1953 v první větě národu sdělil:
   protože komunisti za pět let vlády přivedli republiku k bankrotu.
   Teprve někde uprostřed jeho povídání zaznělo to podstatné:
   mezi lidmi bylo příliš velké množství oběživa na příliš málo zboží, čili bylo třeba narovnat tyto vztahy a zároveň vyřešit lístkový systém ( mmch ve VB byl zrušen až o rok později)
   Takže oni velmi dobře znají důvod, jen se opět spásají příleřitost využít výročí k manipulaci a štvaní proti komunistům.
   Co se týká popření prezidentem den před ? Měl mlčet, čímž by to sice bylo jakoby to
   přiznal, ale alespoň by neudělal z vlastních lidí, kteří se za jeho slova postavili, idioty.
   Stejně co už se z těch peněz dalo za tak krátký čas asi zachránit, možná jen keťasové
   z černého trhu by měli víc času na jejich spálení, což mnozí nakonec stejně museli udělat, pokud je nechtěli přiznat.

   To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   Jo, Jethro, dějiny píší vítězově – a fakta ať si někam zalezou a nepřekážejí.
   V době reformy mi byly čtyři roky, ale byla jsem normální dítě – takže bych v tom věku asi ani barikády nebudovala. Dokonce jsem ani nechodila s bandaskou pro mlíko, už proto, že bych krom korunek musela v ruce žmoulat i lístky – a ty by moje babička dítěti nesvěřila! Rodina, resp. babička při měně přišla o peníze za prodanej půldomek v Havlíčkově brodě – jak to nesli tenkrát, to nepamatuju, ale později se to v řeči objevovalo jen jako nepříliš významná zmínka…trvalý pocit křivdy se nekonal. Ale u nás se na hromadění hmotných statků nijak nebazírovalo…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Katy
    já bych byl radši, kdyby vítězové někam zalezli a nepřekáželi faktům.

    To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     jo, tak tohle ti slíběj až ti další vítězové – a pak si zříděj další ústav pro správný výklad dějin…

     Taky bych chtěla, kdyby nepřekáželi, ale obávám se, že tohle je snad už nějaký přírodní zákon, že vítěz přepisuje dějiny. Ostatně, nějak musí dokázat že je v právu…a že ty lumpárny, co dělá, nejsou zas tak zlé – jako třeba ta měnová reforma…

     To se mi líbí

 3. pepan napsal:

  není to všudypřítomný zveřejňování vybranejch faktů o komoušské měnové reformě bubnovou palbou před nějakou podobnou taškařicí rozpočtově odpovědnejch?
  S tím, že budou argumentovat podle scénáře: „podívejte se, jak vaše prarodiče okradli komunisti, my jsme proti nim dobráci….“

  To se mi líbí

 4. tata napsal:

  TOTO téma je velice složité narodil sem se vtom roce,takže mám jen střípky co vypravěli rodiče a známí,moji rodiče přišli jen o zlomek majetku to hodnocení je vždy vtomto světle.Každopádně současná masáž je jednostrané vidění…………dalo by se to připodobnit vzdáleně kdo dnes je spokojen……………samozřejmě je to zjednodušený pohled…………ne všichni spokojení jsou zloději ……každopádně by se muselo rozebrat a na to rozhodně nemám ekonomický přístup,jestli to mělo negativní nebo pozitivním dlouhodobější efekt.

  To se mi líbí

 5. čtenář napsal:

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Ano,
   ten film jsem viděl. A můj závěr – „Většina umělců v každém režimu vždy představuje avantgardu“. Jen jedinci dokáží zaujmout kritickým myšlením. Za minulého režimu se jim říkalo „disidenti“. Dnes? – řekl bych, že sublimovali.

   To se mi líbí

 6. Lex napsal:

  Naši se brali v roce 1942. Otci bylo jedenadvacet (ročník 21), matce 20. Brali se, aby otec nemusel na nucené práce do Reichu, také šel pracovat na šachtu. Během války se jim narodili dva mí starší bratři, já rok po válce, sestra v roce 1949. Od roku 1950 s námi žil nejstarší syn matčiny sestry, – byli tři bratři, která v tom roce, stejně jako její manžel byli zatčeni a pak dostali 25 a patnáct let (ale to je samostatný příběh). Matka pečovala o děti, otec pracoval jako elektromechanik u soukromníka, později jako elektrikář v komunálu. Žili jsme většinou z toho jediného příjmu (a rodinných přídavků), matka jen tu a tam vypomáhala. V roce 1956 se nám narodila ještě jedna sestra.
  Žili jsme v nájmu v půlce domku v kuchyni a dvou místnostech. Rodiče vždy chtěli svůj dům. V měnové reformě jsme o nic nepřišli, ještě jsme den před výměnou šli do sousední vsi k babičce, jestli nepotřebuje „ulít“ nějakou korunu, my jsme neměli ani to množství na výměnu. Ale proč ten úvod?
  V roce 1954 rodiče koupili parcelu, v roce 1956 se začaly (ručně ve svahu) kopat základy 10 x 10 metrů a v roce 1960 jsme se stěhovali. Dům plně podsklepený, v přízemí 1 + 3, koupelna, WC, veranda, v podkroví dva pokoje, přístřešky, dílnička a půda. ÚT, teplá voda z bojleru, lednička, pračka, otec moto Jawa 350.
  Na stavbě byla půjčka u spořitelny 20 tisíc.
  Dům mám nyní já, zmodernizoval jsem ho (ještě pořád rekonstruuju, většinou vlastníma rukama), už jsem investoval víc než mega a půl (včetně vyplacení sourozenců).

  Můžete mi někdo vysvětlit, jak to rodiče v té situaci všeobecné bídy, útisku a vykořisťování, „zmrzačeni“ měnovou reformou, dokázali?

  PS
  Nikdy nebyli ničím jiným než dělníky.
  Ano, žili jsme v podmínkách materiální chudoby. Ale pět, deset roků po válce to bylo vcelku obvyklé.
  Ve škole jsme měli většinou samé jedničky.

  To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Také jsem stavěl. Za socialismu půjčka 250 tisíc + z výplaty. Převrat (pardón, sametová revoluce) mne zastihl před dokončením. Pamatuji skokový pohyb cen, kdy jsem vyjel do stavebnin s náklaďákem a za 20 tisíc jsem přivezl čtvrt korby. Měsíc předtím jsem jel pro podobný materiál dvakrát, nebyla šance to vzít najednou.
   Perlička: pro dofinancování hypotéka. Odhad „stavba dokončena z 95%“. Oficiální rozpočet na dokončení: 1,2 milionu… Když to tak spočítám, tak jsem vlastně za toho socíku v dnešních cenách ulil z výplat bokem a na svépomoci „vydělal“ nějakých 23 milionů 🙂 – podotýkám ve fabrice jako řadový ajťák. No a že odhad hotového baráku je okolo 6 mega, to už je jen třešnička.
   Jo, ale ta měna ve třiapadesátém, to bylo svinstvo. Gauneři, ti komunisti…

   To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Jethro napsal: … odhad hotového baráku je okolo 6 mega, to už je jen třešnička….

    Odhady nemovitostí jsou úplně JINÁ pohádka (resp. 2 pohádky: „tabulková“ a „tržní“ … 🙂 )

    To se mi líbí

 7. Bavor V. napsal:

  A trochu pro odlehčení. I když mě vadil i jen ten pohled. https://www.youtube.com/watch?v=NKnUURQzyuE

  To se mi líbí

 8. Lex napsal:

  Na potvrzení Bavorova dodatku a řečeného v diskusi – vuvuzely propagandy už naplno rozjely svůj truchlivý zvuk – http://ekonomika.idnes.cz/menova-reforma-v-roce-1953-0sx-/ekonomika.aspx?c=A130531_122149_ekonomika_spi

  To se mi líbí

 9. Carlos V. napsal:

  No, tak pro naši rodinu byla měna dost rána. Bylo naspořeno na domek, vše přišlo vniveč…

  A ke stavbám svépomocí za totáče – všechno vypadá z té dálky jinak. Z práce se chodilo včas, b dřív než to. Řemeslníci byli – jen ja melouch. A materiál ? Sice nebyl k sehnání, ale leželo ho ladem všude tolik …

  Ovšem flákárna a zlodějna mi jako ekonomickospolečenský program nepříjdou. Následky – tedy návyky – si neseme dosud.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Máte pravdu. Včera jsem byl u mně velmi blízké firmy. Jsou ve velkých potížích a chtěli radu. Je to s.r.o. Dva majitelé, 20 zaměstnaců (od 1.6. jen 12). Každý majitel používá jen pro své soukromé účely auto za cca 650 000. Náklady (opravy, pojištění, mytí, PHM) jdou na firmu. To mně také jako dobrý program nepřijde. Další tři auta jsou pro podnikání. Jsou ale mladí a tak tu zlodějinu nemají z minula. Leda by byla v genech. Jejich obhajovací argument byl, že to tak dělají všichni. Můj, že na to právě dojíždějí.
   Ještě dodám, že jsem jim nedokázal vysvětlit, že přestože jsou vlastníky firmy, tak jsou zároveň i zaměstnanci a mají za firmu odpovědnost. A teprve z výnosů si mohou užívat, nikoli z podstaty. A veškeré jejich ekonomické úvahy jsou k ničemu, protože neodpovídají realitě. Nemohou pochopit, že konkurence je levnější. NECHÁPOU jak je to možné. Mohl jsem jim jen doporučit ať si založí novou, zdravou, firmu. Třeba i uvnitř toho zbytku, co ještě mají, a zkusí to znovu.
   Takže Carlosi V. moc se toho nezměnilo. A svádět to na režim před 23 lety je až moc primitivní.

   To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Hele, Carlosi,
   mám nejasný pocit, že mé rodiče urážíte. Asi nevíte, že tehdy existovala povinnost i dodatečně prokazovat účty. Každou hloupost při stavbě.
   Zatímco po plyšáku je rozkradená celá země a o majetková přiznání se usiluje marně už čtrnáct let.
   Nicméně netvrdím, že nebyli tací, co přikrádali. Ale platí takové pořekadlo – „kdo byl poctivý tehdy, je poctivý i dnes“. Jinými slovy – ti, co tenkrát přikrádali dneska rozkradli všechno.
   A tak možná trochu zapomínáte, že tenkrát, aby si firmy zaměstnance udržely, měly pro ně například i při jejich svépomocné výstavbě různé benefity – doprava skoro zadarmo, zapůjčování stavebních strojů, lešení, režijní materiál aj. A taky existovalo něco jako „kolegiální pomoc“. V době charakterizované egoismem věc nevídaná.

   To se mi líbí

   • Carlos V. napsal:

    Sorry, vaše rodiče neznám, nepíšu o nich. Píšu o tom, o jsem zažil, o svém okolí. Po pravdě jsem opravdu poctivé ani neznal. Utíkání z práce, placení úplatků za materiál atd byl standart, stejně jako přikrádání kde se dalo.

    Ale je možné, že já žil na výjimečně „zkaženém“ místě.

    To se mi líbí

    • anita napsal:

     Carlosi,
     možná máte pravdu, taky ledacos pamatuji. Pravděpodobně se však míjíte v čase. Řekla bych, že Lex píše o době po měně, tedy jeho rodiče začali stavět z ničeho a do 60- tých let, byla úplně jiná morálka u lidí. Neumím si představit, že by normální dělníci mohli bez píchnutí odejít dřív a co by si tak dovolili ukradnout a hlavně kde. Vaše zkušenosti jsou pravděpodobně až z doby, kdy vybudovaný socialismus dával některým, velmi dobrou možnost podvádění a kradení, z povšechného povědomí “ Co je tvoje, to je také moje a co je moje potom ti nic není.“ 😉
     Lex psal, že si museli schovávat všechny účty k případné kontrole. Udivil mně, myslela jsem, že to byla povinnost v SSSR. Nicméně, protože v tom přemisťování socialistického majetku máte pravdu, tak když jsme stavěli, zřejmě asi podvědomě, aby nás nikdo nemohl napadnout, jsem veškeré faktury a dodací listy měla na jméno. No mám je schované do dneška, co kdyby se chtěl muž po 40 letech rozvést 🙂

     To se mi líbí

     • Carlos V. napsal:

      anito, ano, pisu pozdnich 70 a zejmena 80 letech. Vic nepamatuju – z doslechu sice o predchozi dobe iluze nemam, ale co jsem psal, zazil jsem naplno.

      To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Já myslím, že s tou zlodějnou za sociálismu to bylo trochu jinak. Krást bylo neslušné, ale ze „státního“ (i družstevního) se mohlo přikrádat – to se společensky tolerovalo. Veselá historka z natáčení jako důkaz:
     Za chalupou jsme měli kus pole. Družstevního, jak jinak. Často jsem se do něj vypravil, když byl oset kukuřicí, abych nalámal takové ty malinké kukuřičky (byly výborné naložené do octa jako okurky nebo houby – bylo to na talíři velmi efektní, ale pravdou je, že než jsem jich nasbíral na dvě sklenice, podupal jsem při tom půl lánu). Jednoho krásného dne, při mém polním pychu, najednou jede kolem předseda JZD na pincku (jednosedadlový červený „pařez“, mnozí si ho jistě vybaví). Průser, říkám si! Zastavil. Tak je to tady, teď už se neschovám!
     „Jardo,“ volá předseda. „Nebyl si už v lese? Jak to tam vypadá? Rostou?“
     Brát si z družstevního bylo prostě normální, kdo by se tomu divil? 🙂

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     A dnes se děje co Carlosi ??? MOhu se cítit právem dotčený taktéž … A co je dnes standart, o tom jako vždy cudně mlčíte. Z praxe se dá říci, že Ti co „kradli“ v rozměrech tehdejších, díky změně začali krást legálně a ve velkém … Zatímco Carlosi tedy jak tvrdíte všichni ( mimo Vás , pochopitelně ) všemožně sabotavovali cokoli jakkoli, měl jste kam chodit do práce, výplata byla včas, za ty peníze jste v pohodě žil a pokryl náklady nezbytné, mnohdy i zbytné …
     Za to nedlouho po plyši ,kdy už nikdo nekradl a neutíkal, najednou spousta neměla, nemá kam chodit, neb transformovaný podnik byl světe div se rozerván a zničen během relativně krátké doby, a jako na potvoru se přes kopírák podivuhodně začaly množit satelity plné úspěšných z těchto transakcí, německá prémie měla žně a úplatkům se začalo říkat provize, či rovnou podíl, ovšem s mnoha nulami navíc …
     Chápu, že to bojovníky za trh bez přívlastků nevzrušuje, neb jde jednak o válku svatou ideologickou , a především o názvosloví – to, co za bolševika bylo nehorázné rozkrádání a úplatkářství, se jako mávnutím kouzelného proutku mění v optimalizaci, řízené finanční toky,, tržní hodnotu, provizi, palmare, zisk, benefit, podíl na zisku, tržní ohodnocení, nebo prodělek, špatný podnikatelský záměr, nedostatečný průzkum trhu, špatná alokace , mylný předpoklad, kapitálová náročnost, nedostatečný HR či PR, manažerský omyl, etc, a hlavně, stejně jako to dříve byla všechna roční období coby hromosvod a onluvenka, dnes je to tzv. TRH , a basta …
     Neuvěřitelná lehkost bytí …

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     A dovětek, podstatný, který jsem opomenul… Spousta těch, které Vy identifikujete jako jako útěkáře, zloděje a úplatkáře či úplatné , tehdy toto páchajíce, spokojeně si žijíce, jsou dnes Vašimi největšími verbálními spojenci a vykřikují o tom bordelu … Když si člověk vzpomene, co to bylo zač, za „materiál“ ( přesně ve stylu textu K.Kryla o tom, kdo káže morálku ), tak je to často na kinedril, a pamětníci chybí, či stejně jako kdysi spořádaně drží z mnoha důvodů hubu …

     To se mi líbí

 10. annapos napsal:

  Mému tatínkovi by bylo dnes devadesát čtyři let, o co přišel tenkrát, není tak docela podstatné, již nežije. O co dnes přicházím já, moje děti a vnoučata, nejen po finanční stránce, ta také není podstatná, to si každý v téhle zemi musí odpovědět, když se podívá na zprávy?

  To se mi líbí

 11. Řezníček z Brna napsal:

  Babička pocházela z rodiny velkostatkáře ze severní Moravy. Když si po I. sv. válce brala dědu, dostala věnem 100 000 korun. Za to se tenkrát dala koupit vilka se zahradou v Praze nebo Brně. Babička po ní toužila, ale děda jí to rozmlouval ať ještě počká. Byl to typický nepraktický intoš, který hloubal v encyklopediích, zajímal se o historii a hrál šachy, ale o dům se mu starat nechtělo. A tak čekali, až o věno přišli v měnové reformě. Babička z toho byla na mrtvici, pořád to dědovi vyčítala, ale děda, ten byl spokojenej, že to tak dopadlo, starat se o majetek, to pro něho nebylo, aspoň měl klid a mohl se ponořit do knih a šachových partií.

  To se mi líbí

  • wiki napsal:

   Řezníček z Brna napsal: … Když si po I. sv. válce brala dědu, dostala věnem 100 000 korun. Za to se tenkrát dala koupit vilka se zahradou v Praze nebo Brně….

   Ve 30. letech stál dům cca 50 tisíc. A pro srovnání, vila Tugendhat tenkrát jako novostavba přišla na 5 mega, její současná rekonstukce na cca 160…

   To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Pane Řezníčku,
   měnová reforma v roce 1953 nebylo po druhé světové válce první. Zkuste tenhle dekret prezidenta republiky z roku 1945 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-91
   Nepochybuji, že ty peníze z věna neměli Vaši předkové doma ve strozoku, ale na nějakém vkladu. Kdyby je měli v hotovosti, mohli vyměnit 1 : 1 pouze 500,- Kč na osobu. Zbytek mohli uložit na vklady, účty nebo šeky. Z vkladů, účtů či šekových účtů se touto reformou ale staly vklady vázané, z nichž bylo možné vybrat jen určité omezené částky na konkrétní účel, a posléze byly ty vklady zrušeny. Pochybuji, že prarodiče přišli o peníze v roce 1953.
   A, prosím, nezapomeňme, že také protektorát B. und M. z československé koruny udělal papírek.

   To se mi líbí

   • Řezníček z Brna napsal:

    Lexi,
    Prarodiče měli kupovat před válkou, času na to měli dost, zkrátka to prošustrovali, nebo prokoučovali, jak se teď říká.
    Měnová reforma byla i při vzniku I: republiky, Rašín prosadil, že nové peníze se neměnili v kurzu 1:1, ale lidé dostali 50% a zbytek v cenných papírech, které měli být splatné za 20 let, v roce 1938. K tomu už nedošlo, navíc republika ty peníze ani neměla, používali je na snižování deficitních státních rozpočtů.

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Váš dědeček byl, zdá se, moudrý člověk. Někdy je lepší ve městě popelařit (a po práci se věnovat knihám a šachu), než mít na vesnici grunt.

   To se mi líbí

 12. Rosťa napsal:

  Rodiče přišli o peníze na nábytek. Jinak nic. V příbuzenstvu to také nestálo za řeč. V dané době to bylo pro mnoho lidí nepříjemné, ale jinak se asi ta ekonomická situace stabilizovat nedala. Válka je mrcha, za ni bolševik nemohl.

  To se mi líbí

 13. Strejda Olin napsal:

  Někde jsem četl, že „dobrý obchod je ten, když jsou všichni spokojeni“. Ano, není to nic nového ani neznámého. Podívejme se na to ale tak, že v „obchodním“ vztahu je zaměstnavatel a zaměstnanec, výrobce a obchodník, obchodník a zákazník a koneckonců i stát a občan. Kdybychom vždy našli vzájemně vyhovující dohodu nebo kompromis, byli bychom všichni spokojeni.
  JENŽE to bychom museli trochu přibrzdit v nárocích, malinko se uskromnit, nechtít všechno a hned a být k sobě slušní a solidární. Pan podnikatel by nesměl chtít být „do roka“ milionářem, zaměstnanec by musel znát své schopnosti, možnosti a cenu své práce, obchodník by si nesměl počítat nehoráznou marži, stát by měl umět hospodařit s daněmi a občan by měl pochopit, že daně se platit musí (on by daně i bez remcání zaplatit, kdyby viděl efektivitu jejich užití).
  Co říkáte, je to tak složité být slušným člověkem? Věříte, že ve svém okolí znám a ve svém životě jsem potkal většinou jen slušné lidi? Co s neslušnými? No co, od toho jsou tu zákony, policie a soudy. Od toho máme demokracii, abychom se domluvili.
  Kdo to tedy navzdory tomu všemu kurví?

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Strejdo Oline, možná byste měl změnit nick na Tommaso Campanella a ČR na Sluneční stát. Ne – nic ve zlém prosím, jen méně iluzí. Radím, ač o radu nežádán.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Nedělám si iluze, jen se mi nechce věřit, že společnost je džungle a člověk v ní zvířetem.

    To se mi líbí

    • Petr napsal:

     Rozhodně si iluze neděláte. Sám jsem vždy tvrdil, tvrdím a doufám, že tvrdit i budu, že nejlepší obchod je takový, na kterém vydělají obě strany. Chovat se fér k zákazníkům i zaměstnancům není jen otázkou určité podnikatelské etiky (jiný úhel pohledu bohužel neznám), ale i součástí určité rozumné kalkulace. Pokud budu fér ke klientovi, vrátí se, až bude něco potřebovat, zase ke mě.

     U zaměstnance platí totéž, bude-li spokojený a bude pracovat v pohodě (ne ovšem ve stavu, kdy má pocit, že může tzv. „ojebávat firmu“) tak podá lepší výkon a nebude se zdráhat odvést třeba práci navíc, protože ví, že bude ohodnocena.

     Na to ovšem každý přijde časem; mě to trvalo téměř pět let, ale na svojí omluvu dodávám, že s podnikáním jsem přišel do styku někdy kolem roku ´93 krátce po ukočnení VŠ a tedy v „telecím“ věku.

     Nenechte si tvrdit, že by šlo o Sluneční stát. To napíše jen ten, kdo buď hrubě nepochopil Váš příspěvek a nebo ono utopické dílo, a nebo je obyčejný socialista, který právě ve férovosti vidí, a oprávněně, svého úhlavního nepřítele.

     To se mi líbí

 14. anita napsal:

  Moji rodiče se vzali na podzim 1952, maminka čekajíc na konci června 1953, prvorozené dítě, si šla přivydělat při vysazovaní stromků v lesní školce, chtěla si koupit dětskou výbavičku. Měna která ji stihla přesně před výplatou brigády její plány zhatila, opatřila z ní pouze jeden růžový přízový kabátek s čepičkou. Přestože ji měna nijak více nepoškodila, peněz neměli, tak vždycky na to vzpomínala a bylo i po letech poznat, že je to vzpomínka hořká, vždycky u toho dodávala, jak ji nesmírně u té práce štípala záda.

  To se mi líbí

 15. Lex napsal:

  Carlos V. napsal
  „…..pro naši rodinu byla měna dost rána. Bylo naspořeno na domek, vše přišlo vniveč…“.

  Milý Carlosi,
  kousek výše jsem Řezníčkovi z Brna dal link na dekret prezidenta republiky o obnovení československé měny č. 91/1945 Sb.
  Když si ho otevřete a pročtete včetně vybraných ustanovení novel, zjistíte to, co jsem napsal Řezníčkovi, že k 1.11.1945 byla povinná výměna starých peněz za nové. Sice v poměru 1 . 1, ale jen 500,- Kč na osobu. Kdo měl více, měl je na vkladech či účtech, kam mohl také během výměny uložit peníze nad limit výměny v hotovosti. S těmi vklady však nemohl volně nakládat, šlo o „vázané vklady“, které tak jak tak byly v roce 1948 zrušeny.
  Mohl byste nám říct, jak se za pět roků dalo našetřit na koupi domku?
  Oplatím Vám stejnou mincí – ta doba do roku 1953 byla charakteristická lístkovým systémem (tj. přídělovým), který byl příznačný jinak nízkými cenami životních potřeb. Vedle toho vesele kvetl černý trh za ceny násobně vyšší. Těm „obchodníkům“ se říkalo šmelináři a keťasové. Jejich příjmy byly horentní. Jak k tomu zboží přicházeli – bůh suď. Tak i proti takovým byla zaměřena měnová reforma 1953. Možná mezi nimi bylo i hodně těch, co měli „našetřeno“ na vily.
  Ale také připomínám – nepíšu o Vašich rodičích, jen o tom, jak to tenkrát také chodilo.

  To se mi líbí

  • wiki napsal:

   Lexi, proč hned tak ostře. Třeba to byli jen ÚDERNÍCI 😉 , jejichž tehdejší platy mohly být (přinejmenším dle níže citovaného parlamentního vystoupení) klidně i v řádu 10 tisíc/měsíc …

   „…Tak na př. bylo daní ze mzdy u dělníků zdaněno jen 115% směrné úkolové sazby a všechen ostatní výdělek byl od daně osvobozen. V důsledku toho docházelo k takovým zjevům, že na př. ze stejného platu 10.000 Kčs měsíčně platili někteří pracující na dani pouze 77 Kčs, protože část platu představující odměnu za práci přes čas nebo za vyšší výkon byla od daně osvobozena, jiní pak, u kterých šlo o pevný plat bez odměny za práci přes čas anebo za vyšší výkony, platili z téhož platu 1.158 Kčs…“

   http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/068schuz/s068002.htm

   To se mi líbí

  • Carlos V. napsal:

   Nebo šlo taky o peníze z prodaného dědictví.

   To se mi líbí

 16. Hudec napsal:

  To je zajímavé.
  Hned ráno jsem sem něco připsal, ale než jsem stihl odeslat, nějak mi vypadlo internetové připojení a pak už nebyl čas (objednaná sauna) a teď koukám jako blázen, jak sem mnozí napsali skoro totéž, co ráno jaksi jen platonicky já. Pokusím se to co nejpřesněji zopakovat.

  Osobní vzpomínky na měnovou reformu ve dvaapadesátém mít nemohu, rodné číslo to neumožňuje. Starší sestra už se rok rozhlížela po světě. Ze vzpomínek rodičů vím, že měli našetřeno na nábytek a maminka si (čistě ženská reakce) šla potom místo nábytku koupit kabát – jaksi v zájmu udržení psychického zdraví :-). Dnes to rodiče nevnímají jako nějakou zvláštní újmu, neb byli celkem nemajetní a hlavně – měli za sebou ještě (relativně) čerstvé vzpomníky z války (a to bylo jiný kafe), dále ty vzpomníky asi zakryl relativně rychlý růst životní úrovně v dalších cca patnácti letech a také život přinesl jiná, asi horší příkoří.

  Tady v našem městysi je letos toto téma poměrně frekventované, v čemž je určitá logika vzhledem k výročí a k místní revoltě jako reakci na měnu.

  Průběh měny a děje následující ukazují, že její tvůrci se řídili (třeba nevědomky, co já vím) jednou ze základních pouček velkého Niccoly (Machiavelliho), jehož podobizna zdobí už řadu desetiletí zeď nad mým pracovním stolem (narcisticky jsem ji po převratu doplnil svojí vlastní fotografií za stolem velkého učitele v jeho pracovně v Palazzo Vecchio :-)) – totiž že lidu je třeba dávat to špatné najednou a to dobré postupně po delší dobu.

  Zajímavé je, že současné elity na tohle kašlou a místo měnou najednou znehodnocují peníze střadatelům pomalu a postupně (většinou) řízenou inflací. Za 200 tisíc byl v roce 1989 barák, dnes by nestačila ani částka desetinásobná (poněkud zjednodušuji, já vím). 200 tisíc korun dnes a před pětadvaceti lety – kupní síla jem někde úplně jinde. Nebohý střádal. Obecně to ale také do nedávna zakrýval růst životní úrovně, řekl bych.

  Pane Bavore, tady leje jako z konve a vůbec – průběh letošního jara mě vede k záměru sesmolit něco o meteorologii jako veselou histroku z natáčení ve smyslu „Meteorologem snadno a rychle i proti vlastní vůli“. Pro zábavu i poučení, jak se spávalo ve starých kalendářích, které jsem čítával u babičky na půdě o prázdninách 🙂 .

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   V kalendářích se pochopitelně nespávalo, ale psávalo. Ach ty moje překlepy…

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tady taky leje. Děda Komárek by se vyjádřil jadrněji. Akorát vaše řeky mají žluté a červené puntíky, ta naše pořád malý zelený čtvereček. Což tedy nezávidím.
   Takže jestli máte ještě smysl pro humor, pište a posílejte.

   To se mi líbí

 17. moskyt napsal:

  Napsat jak to bylo u nás doma, bych mohl opsat pár vět z několika uveřejněných příspěvků. Napíšu tedy o něčem jiném, o tom co se odehrávalo každý měsíc před měnovou reformou v širší rodině. Můj strejda prodával v Jednotě v jedné vesničce poblíž našeho města. A největší zábava, pro nás děti, ne však pro něho, se odehrávala poslední den v měsíci. Vybrané lístky za zboží, které v krámu prodal, se musely nalepit na archy a pochopitelně musely souhlasit lístky s odvedenými tržbami. Nevím jestli si lístky z vás někdo pamatuje fyzicky. Byly dělené po určitých dílech, kg, dkg, a z kupónu se stříhalo potřebné množství za zakoupené zboží. No a všechny tyhle díly a dílky se musely nalepit přehledně na papírové plachty. A proč pro nás zábava? V sednici na stole kupa odstřižků a v ten okamžik někdo otevřel dveře a průvan udělal své. Všichni lezli po kolenou a hledali ústřižky, strejdu teta polévala vodou, protože ten už se viděl jak ho vezou v teplákách do Litoměřic. Scéna byla jako vystřižená z filmu V+W „Hej rup, kde dotyční klauni stříhali filatelistovi živý plot a otevřeli dveře. Po vyhlášení měnové reformy a zrušení lístkového systému byl můj strejda snad nejšťastnější člověk v celé republice.

  To se mi líbí

 18. tata napsal:

  Carlosi

  bohužel jako skorem vždy máte příliš jednostraný pohled.Už VÁM určité argumenty zde napsalo několik diskutujících je hodně zavádějící že dnešní sajrat má nasvědomí výchova z minula.UŽ to že je 24 roků po pádu a sou nástroje jak ty opravdu do nebe volající krádeže zatrhnout to nesvalujte na komunisty tak okatě vtom raném socialismu by to rozhodně nešlo,nešlo by to ani na vesnici aby jste udělal takové podrazy co dnes.TAK kdo nám vládne vždyt to jsou lidi co mají plnou hubu toho zla minula,jak je možné že VY TO PŘISUZUJETE KOMUNISTŮM RESPEKTIVE MINULÉMU REŽIMU.
  To co popisujete se přece jen uvolnilo když se uvolnil ten systém kupodivu uvolnění znamenalo upádek morálky je to určitý paradox………….takže nezlobte se píšete bez toho komplexního pohledu……………….ta morálka ted jde na vrub že lidé teda převážná část že potřebují nad sebou přeneseně bič a pletou si dnešní pojetí demokracie s opravdovou demokracií kde platí pravidla.

  VÍTE hodně se dávají za vzor Němci a zároven je to doklad……….. v NĚMECKU JE POŘÁD NAD NIMI BIČ..přeneseně,,není vyjímkou že sousedi okamžitě oznamí nepravosti ,ovšem NĚMCI PLATÍ k největším prasatům mimo své uzemí proč asi zde je ten častečně jiný pohled.

  ZROVNA tak se nedá uplně srovnávat ty malé domů ze společného majetku to nese mentalita lidstva,zaměnujete vychovu v soukromém vlastnictví ve společném ano řikejme tomu limit a ve své podstatě budovaní komunismu je utopie,stohoto pohledu máte pravdu v čem jste ale mimo že to co je ted je tou vychovou z minula

  To se mi líbí

 19. Carlos V. napsal:

  tato, já se o komplexní pohled nesnažil. Jasně, že lumpárny se dějí všude, i tam kde socík nezažili. Stále ale vidím velký vliv socíku – přikrádání, podvůdečky, pracovní nenasazení i očekávání postarání se státu.

  Lidi z té doby jsou jen o 24 let starší a navíc mají děti, které mnoho naučily…

  A že se po změně režimu zhoršila morálka ? Jen praskly okovy a ukázalo se, jací byli oni socialističtí lidé opravdu a bez drábů.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Carlosi V., co mně utěšuje, že časy pred socíkem byla poctivé. Lid nekradl, vlády byla skvělé a bylo celkově fajn. Jen nemohu stále pochopit proč, když tehdy, před Velkým únorem, bylo tak dobře a lid byl tak poctvý a spokojený, se rozhodl pro tak radikální změnu. Byl jsem tehdy moc malý kluk a tak si to nedovedu vysvětlit.

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   CARLOSI

   BOHUŽEL NECHÁPETE to nejduležitější,a stoho pak vycházíte…………lidi většinově konají sobecky a konají co je jim dovoleno………..a tady je ten zakladní princip………zaměnujete nasledky a příčiny………………………jedna věc je že je utopie vybudovat něco ve smyslu komunity všem podle jeho potřeb,možná někdy v budoucnosti ale tomu nevěřím.

   SOCIALISMUS BYL určitym prvním stupněm a zakonitě dojel na to že je postaven na idei bud jí pokazí ty co vládnou nebo sami lidi,toto zřízení nemá nastroje nebo má ale pak jsou to leta 50 nebo to co očem píšete,ta idea je krásné ale utopistická,oproti kapitalismu ten ty nástroje má,asi to nepochopíte nebot to neumím vysvětlit……….třeba pomíjíte že socík zakonitě přispěl k rovnováze,že se na západě měli a doposud mají lépe,ale to po rozpadu jde do kelu…………….pokusím se příměrem……………jako v rodině když dítě nepotrestáte a tolerujete mu veškeré jeho vrtochy až na vijímky přeroste VÁM PŘES HLAVU,naopak despota rodič má podobné následky.

   neschodnem se jen že vy berete socialismus jako zrůdnost,nikoliv zrudné je podstata lidstva ,ty okovy prasknou v šude kde jim to dovolíte,socialismus,komunismus k tomu lidi nedorostli a asi nikdy nedorostou aspon já tomu něvěřím……………..stou morálkou je to uplně jinak………………….je to jak nastavíte mantineli……………vtom je samozřejmě to základní když vše patří všem a nikomu na to prostě lidstvo není,ale ten základ není vtom socíku je to kod lidstva,sobeckost ,zavist , a ted je otázka nakolik mate vyvinut přístup

   morálku činí mantineli a zde nejsou je hloupost to svádět na socik………..když ty mantyneli sundáte v NĚMECKU BUDE TO STEJNÉ,MĚL byste pravdu že takto ta idea není schopna fungovat,bohužel na druhou stranu ta neegzistence určité rovnováhy povede k něčemu jako AURORA…………………TO JE TO CO NEUMÍM VYSVĚTLIT A VČEM vy pravě chybujete…………….nebot………….
   ……………….tato, já se o komplexní pohled nesnažil…………..

   bez toho to nejde nebot pak se vtom zásadním mýlíte

   To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Klasika, dějiny se začínají psát rokem 48, pře tím jen samé blaho a pohoda, svoboda a spravedlnost, čest a morálka, solidnost a ohleduplnost kam jen se dohlédlo, jedno oko nezůstane suché … Bože bože …
   To, že to opakujete neustále kdekoli, je věc jedna, horší je, že v tomto totálním bludu vyrůstají další generace , a ty nemají chuť, a někdy ani čím pochybovat …
   Darwin tedy neměl pravdu, evolucionisté se spletli, nebo Ti tzv. socialističtí lidé byli cca 100 000 let utajenou x-to kolonou Neandrtálskou, jež násilím ovládla většinové, těmi běsy nepoznamenané Homo sapiens…

   To se mi líbí

 20. Jeff napsal:

  Pokud se někdo vážně zamyslí nad měnovou reformou r. 53, tak zjistí zhruba 3 věci:
  1. ČSR přestalo být nejspíš v r. 48 nebo 49 součástí „dolarového světa“ a mimo vliv IMF, takže něco s korunou se udělat muselo. Byl tady Marshallův plán a ruské obilí. Nekonvertibilní měna a nekonvertibilní obchod včetně embarg, navíc bylo třeba ustát nové rozdělení světa a to někdo domluvil, nebo ne?
  2. Odhadem: těch co měli úspory moc asi nebylo (mimo Prahu a Plzeň), takže vzpomínky otců jsou dvojí: „zásadní“ ujišťování Zápotockého a cukání v koutcích úst, pokud jde o historky těch, co najednou přišli „o všechno“. Hypoteticky bych se usmíval totiž i dnes, pokud by jaksi „elita“ najednou přišla „o všechno“ .
  3. Už v pondělí vyšla rozsáhlá příloha v MF Dnes o měnové reformě v patřičném „balení“. Totéž jsem zahlédl u vlka a okamžitě se mi udělalo špatně. Proč to dělá, to je pro mě jedna velká záhada.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Jeffe,
   vazba československé koruny na zlato byla za první republiky zavedena zákonem č. 262/1936 Sb., a vládním nařízením č. 263/1936 Sb. byl zlatý obsah koruny stanoven na 31,21 miligramu ryzího zlata na jednu korunu (pro představu – to znamenalo 32 koruny za gram RYZÍHO zlata – kolik že dneska stojí gram ryzího zlata?).
   To však bylo zrušeno oním dekretem prezidenta republiky č. 91/1945 Sb. od 1.11.1945, jak jsem na něj dával odkaz.
   Není mi známo, že by „zlatý obsah“ československé (české) koruny byl kdy obnoven. Jsem přesvědčen, že nikoliv, vždyť i vazbu dolaru na zlato (volnou směnitelnost) zrušil prezident Nixon už 15. srpna 1971 (a posléze za podporu diktátorské dynastie Saúdské Arábie se mu podařilo prosadit obchodování s ropou pouze za dolary, čímž vznikly tzv. „petrodolary“, jejíchž pomocí se USA dodnes daří svou vlastní inflaci rozprostřít mezi všechny ostatní státy).
   Co proti tomu je nějaká „měnová reforma“?

   To se mi líbí

   • moskyt napsal:

    První vstup?

    To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Lex napsal: kolik že dneska stojí gram ryzího zlata?

    Aktuálně cca 900 Kč. http://www.kurzy.cz/komodity/nr_index.asp?A=5&idk=87&od=2.3.2013&curr=CZK&unit=1%20g&lg=1

    To se mi líbí

    • Řezníček z Brna napsal:

     Nedávno puncovní úřad oznámil, že výroba zlatých šperků v ČR jde neustále dolů a poklesla na úroveň roku 1962. Zlato je drahé a lidé spíše prodávají staré šperky, aby mohli uhradit složenky nebo nákup léků.

     To se mi líbí

   • moskyt napsal:

    V roce 1953 byly v tehdejší československé ekonomice vymezeny zásady kursové
    politiky a došlo k zásadní měnové reformě. Počínaje dnem 1. června 1953 se změnil zlatý obsah československé koruny na 0,123 426 g ryzího zlata. Dále byl stanoven kurs v poměru k sovětskému rublu na 1,80 Kčs za jeden rubl. Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní Finance. Management Press, Praha 2000

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Jo, jo,
     a 7,20 Kč za jeden americký dolar.
     Nicméně, Vy byste věřil, že jste za 8 korun a deset haléřů mohl směnit 1 gram ryzího zlata? (tj. 4 koruny a 72 haléřů za gram čtrnáctikarátového zlata?), a ten dolar za sedm korun?

     To se mi líbí

 21. tresen napsal:

  Mí rodiče o nic nepřišli, nic totiž neměli. Ještě po letech vzpomínali, jak si po upozornění, že padne měna, za veškerou hotovost koupili sezónní lístek na městskou plovárnu.:-) Při tom vzpomínání ale vždycky padlo, jak v předvečer Zápotocký houpal národ…
  Peníže totiž pro rodiče nikdy nebyly to nejdůležitější. I když samozřejmě byla vždycky otrava, když jich bylo málo. Jako puberťačku mě štvalo, že jsem neměla věci a oblečení, co předváděly některé spolužačky. Proto mám taky pochopení pro pocity dětí dnešních looserů.
  Rodiče se snažili, abychom měli pěkné dětství. Ale ve vzpomínkách těmi hezkými momenty proráží všudypřítomný strach. Maminčin častý noční pláč, tátovy depresivní stavy…Tenkrát jsem to moc nechápala, některé důvody jsem se dozvěděla vlastně až po tátově smrti.
  Zkrátka řečeno, měnová reforma mě osobně moc nebere, byl to jen střípeček celkové mozaiky – obrazu, jaký ve mně zanechal minulý režim.

  To se mi líbí

 22. tata napsal:

  JEFFE

  jak prosté vlk pochází z dobře situované rodiny a má tu nenávist ke komunistům zadřenou pod kůží aby to někdo nepřekroutil,nepiši to jako kritiku ale konstatování kde se asi nikdy už nedoberu který pohled je spravný nebot já čím dál více pochybuji o tomto pohledu vlka ale zároven si uvědomuji že to je to proto že sem se nikdy nesetkal stou zločiností toho režimu a vcelku se mi žilo s větší jistotou než ted.

  ALE MĚL BYCH TEN POHLED STEJNÝ kdyby mí rodiče skončili umučeni v ŽALÁŘÍCH a vyrůstal v prostředí zlatých lžiček……………to je ten zásadní rozdíl z projití života navíc on patří k těm lidem co by navrat ke starému by mu podstatně život zhoršilo a tady jsou ty hranice našeho vnímání,a pohledů

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Bez ohledu na zkušenosti, i pro mne je tady nejedna záhada…

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   tato
   přece nevěříte na „návrat ke starému“. Po tom už netouží ani ti komunisté.

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    a i kdyby toužili, je to prostě neproveditelné…svět je už někde úplně jinde

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Proto nechápu, jak na strašení komunismem a Únorem skáče pořád tolik lidí. A často i tací, kteří by se zdáli býti inteligentními. 🙂

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      Když ono myšlení bojí, pane Bavore. A navíc u kumštýřů všeho druhu převládají emoce nad střízlivým rozumem. To není z mé strany nějaká dehonestace, to je konstatování. Kdyby to tak nebylo, nemohli by být kumštíři…

      To se mi líbí

   • tata napsal:

    BAVORE

    JASNĚ ŽE NÉ,ANI TO není možné,ale jestli to takto půjde dál mám strach s jiného extrému,tomu nahnědlemu jedné rasy a kultůry,víte trochu mě děsí i takové maličkosti jako odpověd Minority NA MOU REAKCI na ROMI………………A TO SE JICH NEZASTÁVÁM a bidlím kde snimi je mimořádný problém ale řeči jako že je dost tolerance ve smyslu střílení do zad tak této tendence se bojím……………přitom sám v sobě už stím ,,rasismem v sobě bojuji,, ano dávají ktomu hodně podnětů ale vždy by to mělo skončit u té myšlenky a každou situaci hodnotit podle skutečnosti…………….podle dostupných informací nemohu rosudek brát jako skandalní

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Teď jste to tato rozšvihl přesně v duchu Kocába a Kalouska dohromady… Vás děsí, já jsem bez jednoho smyslu … Mne naopak děsí lidé, kteří si jako Vy myslí, že s hlavou v písku a obecnými líbivými formulkami – jinak newspeak – jsou za ty spravedlivé …
     Vy se jich údajně nezastáváte, fajn, asi nejen já mám problém s chápáním psaného textu, ale jako vtip z Vaší strany dobré, přečtěte si po sobě, co a jak jste výše píšete, než druhé profesionálním PR stylem „diplomaticky“ vymezíte …
     O tom, kdo, jak, a v jakém počtu útočí zezadu se dá vcelku úspěšně polemizovat , a použití klasické podpásovky se střelbou do zad ( je vidět, že jste na netu ledacos pochytil od těch, které kritizujete za tendenčnost či zkreslování, a jednoznačně tím demonstrujete jiný level v mnoha směrech ) je docela výmluvné …
     Neměl jste snad odvahu toto napsat jako přímou reakci na mé řádky, pode mne ??? To něco také signalizuje …
     A k tomu samozřejmě balast vágních formulací …
     Přeji klidné večerní procházky , a zkuste takto „nestranně“ , jako deus ex machina , probudit to správné vidění reality v mnoha dozajista tendenčně nebezpečně uvažujících lidí třeba na Šluknovsku …

     To se mi líbí

 23. tresen napsal:

  Ještě jeden postřeh:
  Na měnovou reformu, jak jsem tak sledovala polistopadové debaty, v tom negativním smyslu nejvíc vzpomínají obyčejní lidé, co měli úspory pocházející z tvrdé práce a dlouhého uskrovňování.
  Bohatším asi bylo jasné už delší dobu, že o své peníze přijdou, ale pro ty chudší střadatele to musela být pořádná pecka.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Každá taková a podobná událost někomu přinese prospěch a někoho poškodí. Ať to byl Únor, nebo Listopad. Jak to potom zhodnotit? Myslím, že jedinné objektivní hledisko je prospěch většiny a menšiny. Tak jako v boji se často musí obětovat pluk, aby se zachránila divize.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Nevím, co ta osoba míní „dlouhým uskrovňováním“, ale kdyby četla, co jsem tu psal, věděla by, že lidé přišli o peníze v roce 1945, kdy mohli vyměnit jen 500,- Kč v hotovosti, ostatní (pokud lidé ty peníze měli) musely být na vázaných vkladech, ze kterých bylo možno vybírat jen omezené množství peněz a jen na určité účely, a i tyhle vázané vklady Měnový fond počátkem roku 1948 zrušil – ty peníze už nebylo možno vybírat.
    Tedy to „dlouhé uskrovňování“ mohlo trvat nejdéle pět roků. Ale ano, i pětiletých úspor je škoda.
    Kolik tehdy „obyčejní lidé“ mohli uspořit za nejvýš pět let? O kolik mohli přijít při směnných kurzech, jak byly nastaveny při reformě? – http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/grafika/2013/05/27/menova-reforma-1953-kalkulacka/
    To tak ty Carlosovy „naspořené“ peníze, ze kterých se vyklubalo „prodané dědictví“, to ano. Určitě i tyhle případy byly. Stejně jako peníze ulité do drahých obrazů, jak je tomu v onom filmu „Ve stínu“, jak tu dal odkaz „čtenář“.

    Ale když už jsme u těch „obyčejných lidí“ – to tehdy bylo méně než deset roků po ničivé válce. Bolševik u moci, všude bída, hlad, nouze, nedostatek všeho, útisk a útlak, kriminály – no však to znáte z dnešních sdělovadel. Kolik v tomhle prostředí z „uskrovňování“ našetřil ten obyčejný člověk?
    Vždyť dneska tu máme buržou u moci, svobodu, demokracii, přebytek všeho zboží, do kriminálu se nedostanou největší lumpové (to spíš zase jen ti „obyčejní lidé“). Od války je osmašedesát let, od převratu třiadvacet.

    A ta otázka – „Kolik si dneska z „uskrovňování“ našetří takový obyčejný člověk?“

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Lexi
     pokud používá metodu Čunek, tak i miliony 😉

     To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Musím se opravit – to zrušení výběrů z vázaných vkladů se v roce 1948 týkalo podnikajících osob, ne „obyčejných“ fyzických osob. Jinými slovy, o ty prostředky na vázaných vkladech přišli formálně až při měnové reformě, fakticky již v roce 1945.

     To se mi líbí

    • Carlos V. napsal:

     V pohodě miliony.

     Strašidelné je, že získávám pocit, že pár lidí by „měnu“ teď přivítala. Ne, aby z toho něco měli, ale aby se sebralo těm, co něco mají – vždyť to musí být všechno zloději, a jestli někdo náhodou nekradl, musí být solidární…

     To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Kolik se dá našetřit? To by tu mohl nějaký šikulka spočítat.
     Jaká asi byla průměrná rodina v letech 1945 až 53? Dvě, spíš asi tři děti, muž zaměstnán jako dělník, žena když ne v domácnosti, tak v zaměstnání za minimum, byt nejspíš 2+1 v nájmu. Takových rodin bylo v poválečném Československu 2/3, možná 4/5. Kolik mohli do měny našetřit? Pár stovek!

     To se mi líbí

 24. čtenář napsal:

  chybí mi zde Petrpavel a jeho vzpomínky,jste v pořádku chlape?

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Nic neříká, ale na jeho slova dojde 🙂

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Děkuji za optání čtenáři, právě nás přivezla dcera z chaty, záplavy z k parcele přilehlého potoka běžné šíře do 1 m, nyní 10 m, (v noci jsem viděl na počasí ČT že právě nad námi byl ten nejčervenější kroužek-nejvyšší srážky), auto zůstalo na vyvýšeném místě na parkovišti (odjet půjde možná tak za čtrnáct dnů po opravě cesty-obec jako vždy nebude mít peníze), chata přežila (chyběly 4 cm k vniknutí smrdutého bahna i do chaty), ale dvě kolny a zahrada jsou slušně řečeno v ……. i se strojním vybavením a nářadím, jsou 60 cm pod vodou, břehy utrhané, leccos dříve mého už plave ve Vltavě, elektřina už nejde. Nechtěl bych to zažít ještě jednou, tentokrát to bylo s manželkou, čtyřletou vnučkou (skoro nespala, jako my, ale byla užasná, má slíbený dárek jako hrom) a psem. Už nás to potkalo v roce 200, ale to jsme přijeli po všem a viděli jen zkázu. Sledovat jak hladina stoupá, pak trochu klesne, pak stoupá víc, pak klesá, prší hodně,míň, šíleně … to by chtělo psychiatra v rodině.
    Takže tolik já a měnová reforma 🙂 (ostatně už jsem se k ní jako očitý svědek vyjádřil předevčírem…).
    Už vím co to je být unavený a nemoci spát. Jdu to zkusit znova.
    Prosím nekondolovat. Věřím, ze mi všichni držíte palce. úalce.ce.http://mixka.rajce.idnes.cz/Zaplava_1.-2.6.2013/

    palce.http://mixka.rajce.idnes.cz/Zaplava_1.-2.6.2013/

    http://mixka.rajce.idnes.cz/Zaplava_1.-2.6.2013/

    Prosím nekondolovat. Věřím, že mi držíte palce všichni

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Omlouvám se za tři stejné odkazy a věty, nějak to v rámečku pro komentář nebylo vidět a nechtěl jsem psát znova …

     To se mi líbí

    • lujjza napsal:

     Držím palce i na nohou, Petřepavle….

     To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     taková krásná zahrada, Petře Pavle… 😦 Moc držím palce!

     To se mi líbí

    • Občan napsal:

     Držím pěsti.
     Šup do vany s horkou vodou, k posteli teplé mléko s rumem a medem, vypít a spát.
     Ráno SNAD bude líp. A kdyby ne, tak zopakovat léčebný postup 🙂

     Já zrovna přemýšlím, jak a zda vůbec se zítra dostanu do práce.
     První den (!!!) a já možná ztroskotám na nábřeží a nedostanu se na druhou strany Vltavy. Protože zrovna říkali, že metro nebude spodkem ani projíždět; a tramvaj z Kobylis už také nejezdí.
     Šéf bude moc rád, až ho v pět ráno vzburcuju 😀

     To se mi líbí

     • Občan napsal:

      Jo, a máte nádherný mikroPrůhonice!
      Rododendrony a magnolie mám moc rád a umělé minikrajiny taky 🙂

      Rododendrony, jehličnany, túje i magnolie to dají, to jsou odolní bojovníci. A trávník se taky vzpamatuje.

      To se mi líbí

 25. tata napsal:

  No měl sem jen pár minut na KLAUSE u Punčocháře……………asi minuty kdy mluvil jak je mu líto co pravice a ODS………..PŘI VĚDOMÍ CO ON A jaký má lví podil sem to přepnul.

  opět sem to přepnul na minutu a to se mi dělalo zle vtom kontextu toho jak mluvil medově co je třeba změnit a mluví o amnesti jako že už jí hodně lidí chápe……………to opravdu si to muže obhájit na tom žebříčku prasaren bude mýt čelní místo………….né jen co nových křivd to založilo ale hlavně podkopání v duvěru ve spravedlnost,kdyby cokoliv dříve udělal výborně toto naprosto vše negevalo////i když já osobně nic takového co by udělal pro tuto zemi nevidím ///střípky ano jako postavit se čelem a rozetnout československo tady to je promě plus i když sem nebyl pro roztržení nic jiného nešlo dělat.

  DOPOSUD jeho malá obhajoba mohla být že si neuvědomil kam amnestie povede,ted už je to nehoráznost

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Sebevědomý, samolibý, nesebekritický, okouzlený a spokojený sám se sebou a kritický k ostatním. Opravdu, ale opravdu je ho v tom jeho Institutu škoda. Co ještě dobrého mohl pro tento stát, Evropu a Svět udělat!

   To se mi líbí

 26. tata napsal:

  ps………….vypadlo mi že sem jen měl vždy tak minutu vydžet nervově ho poslouchat

  To se mi líbí

 27. tresen napsal:

  Oddíl IV.
  Zrušení některých pohledávek a závazků
  § 7
  (1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a
  závazky
  a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č.
  91/1945 Sb.
  Tak to stojí v Zákonu z 30. května 1953 o peněžní reformě. Předpokládám, že jde o tytéž vázané vklady, o kterých se celou dobu bavíme. Domnívám se, že kdyby byly zrušeny už v roce 1948, nemusely být v tomto zákoně zahrnuty mezi jím rušené, a tedy zjevně doposud existující pohledávky a závazky.
  Krom toho podle mne platí, že pro obyčejného dělníka, učitele či malého živnostníka mohlo být v roce 1953 znehodnocení peněz, nastřádaných od konce války dost citelné.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Neznám v mém okolí nikoho, kdo byl schopen si našetřit tolik, aby to vůbec pocítil. Takže o měně se u nás ani v okolí nikdy nemluvilo. To byly spíše známé „cenové úpravy“, kdy se zvýšení ceny rohlíků kompenzovalo zlevněním lokomotiv.

   To se mi líbí

   • Carlos V. napsal:

    A kdo byl, dobře mu tak, keťasovi …

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Ano, Carlosi,
     měnová reforma byla namířena především proti těm keťasům (ale o tom jsme si již povídali a skončilo to Vaším „prodaným dědictvím“), šmelinářům, podvodníkům a čintamanům, kteří na nedostatku zboží v přídělovém systému nabyli těch „úspor“, když po měně přídělový systém skončil. Tohle bylo výdobytkem reformy.
     A obávám se, že největší kvikot z měnové reformy 1953 se stále ozývá od nich a od jejich pohrobků.

     To se mi líbí

     • Carlos V. napsal:

      Jak můžete vědět, kdo měl peníze neprávem ? Přebíráte argumenty roku 53, přičemž opmíjíte všechny ty, kteří se nikdy ničím neprovinili. A už vůbec nemluvím o „dřive bohatších“ – ti podle vás určitě měli být obráni z principu.

      To se mi líbí

  • anita napsal:

   tresen,
   nežila jsem v té době, ale masírována od svého mládí učivem ve škole, filmy a četbou nabyla jsem dojmu, že lidé po válce, pracovali s nadšením pro obnovu země z vlastenectví, než s nataženou dlaní, tedy spíše motivem nebylo našmudlit si někde peníze, ale zcela jiný. No, mohly mě informace mást, ale 100% vím, že učitel neměl z čeho šetřit.

   To se mi líbí

 28. tresen napsal:

  Dobrá, vy si myslíte, že to obyčejní lidé nepocítili, já zase, že ano. Neshodneme se, ale nic se neděje, pokud se o mně nebudete pohrdlivě vyjadřovat ve třetí osobě a napíšete svůj nesouhlas takhle přímo. 🙂
  Ještě jsem si vzpomněla, jak mi babička vyprávěla, že v našem městečku, kde by se opravdu majetní dali spočítat na prstech, byla v oněch památných chvílích řeka plná bankovek.

  To se mi líbí

 29. Občan napsal:

  Omlouvám se za off topic, ale posloucháte někdo OVM?

  Pokud ano, vzpomínáte si ještě na Grossovy PROSBY v parlamentu v r. 2002 po katastrofální povodni, aby bylo vládě povoleno vydání povodňových dluhopisů?
  A vzpomínáte si na to, kdo nejvíc doslova řval, že to nepřichází v úvahu, že republika se nesmí zadlužovat a že v tom případě shodí vládu?
  Také se vám to vybavilo při dnešních OVM?

  Když jsem “to” slyšel, zvedl se mi kufr a tlak tak, že jsem si musel dát panáka.

  Tedy, ne, že by další „to“ Mlsna bylo méně odpudivé.
  Takovou míru arogance a samolibosti aby ve dne pohledal s lucernou. Jem i docela líto Špidly, že je nucen s něčím takovým dýchat společný vzduch.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Klaus pravil, že nečas musí skončit. Že by klimatologická prognóza?

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   občan

   u Punčocháře bylo to samé TAM SEM MĚL nervy jen 3 krát po minutě,OVM SEM ZKOUSNUL ZHRUBA PŮL HODINY…………už po tom jak HAŠEK CELKEM ROZUMNĚ chtěl politikum nechat stranou,TO CO JSTE UVEDL,jeho nejapné ,trapné poznámky že HAŠEK mele a má prostor kdy on nemůže reagovat,na námitku že mluvil 1.5 což KALOUS 5 MINUT……………NEBYT TO TAK tragikomické…………no ale vy jste mlel…………tak se člověk by musel smát,nebo střípek nevým jestli jste si všiml…………….jak M. POLOŽIL otázku na spekulaci o tom letišti a H jen řekl že nemá informace tak nebude spekulovat……….aby K. mu vytknul nekorektnost aby v zápětí učinil prakticky to samé co vytknul a už sem neměl nervy sledovat dál

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Až na to, že Špidla si to tenkrát zavinil sám.
   Platí Páralovo: neodvážit se je osudné…

   V Praze přituhuje, zavírají některé stanice metra. 😦
   Podívám se na prognózu počasí, čekám že by jí dnes místo Míkové mohl dělat Igor Němec.

   To se mi líbí

   • Občan napsal:

    Špidla s Haškem, na rozdíl od toho šmejda Kalouska, nezneužili situaci k zahájení předvolební kampaně. Zato ten ožralý gumař to rozjel ve velkém stylu, předstíral spasitele trpícího „lidu“ a rozhazoval miliardy, které nemá.
    Stejně jako Nečas, který se dnes PROLETĚL VRTULNÍKEM (vzpomínáte, jak to bylo předhazováno Grossovi a o pár let později Zaorálkovi?) nad zatopenýmmi Středními Čechami a dramaticky rovněž přestíral spasitele trpícího „lidu“.

    Ad zákon – Špidla se odvážil a zákon parlamentem protlačil. Bohužel na jeho uvedení do účinnosti už neměl dost POLITICKÝCH sil. Zrovna u tohohle zákona se ukázalo, že žádná „koalice“ s lidovci a unionisty neexistuje, protože PRO jeho účinnost hlasovali jen socani a komanči, jestli mě paměť neklame.

    Jsem zvědav, jak skončí ta nová habaďůra a doufám, že tentokrát už se EU nenechá obalamutit 🙂

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Tak to jsme si asi nerozuměli. Myslel jsem to, že se Špidla neodvážil sestavit vládu bez Kalous partaje

     To se mi líbí

     • Občan napsal:

      Aha, tak to se jdu zbičovat a kleknout na struhadlo 🙂
      Obávám se, že na to je Špidla moc poctivej a čestnej. Přes Bohumín nejel vlak a ODS pro oposmlouvu2 nezkousl ani omylem.
      Špidla je sice také pragmatik, ale jiným způsobem než Zeman; je menší cynik.

      Ale teď už to je jedno, protože co se stalo, to se nedá odestát.
      Důležité je, že už se zase objevuje na veřejnosti a že se s ním opět počítá do vedení partaje. Byť (zatím?) na zcela nesmyslném postu MŽP. Obávám se totiž, že by se mohl stát předmětem handlu s TOP09 – Špidla premiér a Kalousek ministr financí.
      I kdyyyž… On sice Špidla JE slušný člověk, ale NENÍ plastelíňák a umí pěkně vystrčit rohy. Zvlášť, když ho někdo doopravdy nasss…štve svou tupostí a arogancí. A Kalousek má obojího až doaleluja 😉

      To se mi líbí

      • Lex napsal:

       To tedy máme na Špidlu naprosto rozdílné názory. Podle mne – poctivý člověk, skvělý úředník, naprosto neschopný lídr.
       Partaj i vládu přivedl prakticky k bankrotu.
       Prokristapána, kdy už přestane to ometání „slušným člověkem“. Ano, slušný, to on jistě je, jako knihovník. Jako ministr. Jako člen Evropské komise.
       Jako lídr je na dvě věci, na nic a na h…. .

       Naprosto netuším proč, když už jednou předvedl svou nemožnost, by mu někdo chtěl dávat další možnosti.
       Ano, ministr životního prostředí, ministr práce a sociálních věcí (s evropskými zkušenostmi), ministr kultury, ministr všeho – mimo armády, vnitra, zahraničí a financí. Nebo také důchodce s „evropským“ důchodem skoro dvěsta tisíc.
       Ale netrestej nás bože Špidlou v čele čehokoliv.

       „Zdroje jsou!“ – a nebyly.

       To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Zcela souhlasím. Nevůdce, jak by řekl klasik VK.

        Ovšem že zdroje jsou, to měl pravdu. I teď by byly, kdyby opilý chemik pochopil, že se samy vytvářejí zaměstnáváním lidí.

        To se mi líbí

    • wiki napsal:

     Občan napsal: …PRO jeho účinnost hlasovali jen socani a komanči…

     To JEN (=70+41=111 hlasů, http://www.volby.cz/pls/ps2002/ps63?xjazyk=CZ ) by asi 😉 stačilo. Špidla ale do toho „nešel“, a proto do roka „šel“ … 😉

     To se mi líbí

 30. tata napsal:

  TRESEN

  MYSLET SI máte právo cokoliv,otázka je co je pocítil a ve VAŠEM případě citelně co si pod tím pojmem představit,že to pocítil každy je jasné pocítím když mi okradou o 20 pocítím hlavně že mě někdo oblbnul jinak 20 většinou dokážem vyhodit za hlouposti a nemrzí nás to……………například minulí tyden sem dal 50 na ty klauny v nemocnici,až pozdějc sem se zamyslel jestli nevybíral nákej pro sebe a dobrý pocit sem stratil.

  Když budete brát fakta normální lidi vtom období neměli možnost uspořit něco citelného, a ketasů by mě zase líto nebylo,spíš bych se bavil o té hlouposti ,trapnosti,že den předem to popřel,rozumné by bylo nevystupovat ale s pohledu třeba že dnes KLAUS PROHLÁSIL…že společnost už tak kategoricky neodsuzuje amnestii dalo by se říct že v každé době jsou politici mimo realitu jestli tomu věří nebo je to určitá kamufláž poza už je na každým.

  MYSLÍM že jste se bez překvapení zařadila po bok lidí kteří ty udalosti vytrhují ze šířšího komplexu ale to podle mě děláte často takže právo máte,obhajit faktama už by ale byl problém myslím realnými………………nebot mnozí kritici ze stran třeba politiků by dnes vté situaci udělali totéž…….když se zamyslíte vtom koplexu pro většinu to bylo sice bolestivé ale asi to jediné řešení otázky je samozřejmě proč by menšina měla chápat většinu myslím pohledově……….idealní spavedlnost neegzistuje

  To se mi líbí

  • Carlos V. napsal:

   Jen připomínám, že po válce stále fungovali živnostníci, menší podnikatelé, majitelé domů atd. Jejich znárodňování šlo postupně, nestalo se vše hned po válce či v únoru 48.

   A měna prostě obrala zejména je.

   Kdo schvaluje měnu 53, patrně by ji schvaloval i teď…

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Carlosi,
    měna 1953 byla nevyhnutelná, a to nejen s ohledem na změnu politického a ekonomického režimu, ale stále ještě jako důsledek války, od níž uplynulo teprve 8 let.
    Je ale rozdíl mezi schvalováním a uznáním nutnosti při pochopení individuálních dramat, která s ní byla spojena. Taková dramata jsou vlastní všem významným přelomovým událostem.

    „…patrně by ji schvaloval i teď…“
    Milý Carlosi, doba tehdy, po únoru 1948 (ale už i od 28. října 1945) byla charakteristická tím, že majetek konkrétních individuí byl znárodňován a už nepatřil nikomu adresnému. Stal se z něho majetek v socialistickém (především státním všelidovém) vlastnictví.
    V roce 1989 čas oponou trhul a posléze nastala doba restitucí. OK – restituce byly principiálně nejspravedlivějším majetkovým přesunem – samozřejmě pokud restituent získal to, o co v únoru 1948 a poté přišel. Nespravedlivé bylo to, že některý z nich získal mnohonásobně zvětšený a prosperující majetek, jiný dostal devastované torzo majetku.
    Pak tu ale byl majetek, který byl znárodněn do roku 1948 a majetek, který do restitucí nespadl. A tenhle majetek prošel dvěma základními formami privatizace – privatizací konkrétním individuem (ať už v malé nebo velké privatizaci) a privatizací kuponovou. Ať byl majetek privatizován tou nebo onou formou, příznačné bylo, že v množině případů stát či držitelé akcií z kupónové privatizace za něj nedostali nic nebo jen zlomky ceny, naopak, privatizátoři na ten majetek z bank vydyndali stovky miliard korun úvěrů, které nikdy nesplatili.
    Leč majetky privatizátorům a těm, na které byly x-krát převedeny, zůstaly (nebo aktiva po jejich vytunelování, vydžusování, neplacení odvodů a daní, prodejích do ciziny atd.).
    Dnes jsou z nich i dolaroví miliardáři.

    Ne, Carlosi, měnovou reformu jistě ne, jen prokázání finanční legality nabytého majetku u nich.

    To se mi líbí

    • Carlos V. napsal:

     Lexi, jako právníkovi Vám musí být jasná nemožnost takového zákona o prokázání legality nabytého majetku. Jednak presumpcí neviny, zejména ale retroaktivity – nemůžete ukládat zpětnou povinnost. Většina lidí si neschovává všechny doklady déle, než je to nutné – a až na výjimky je to max deset let, v některých případech zas méně.

     A tak byste žádal po lidech doklady, které jim stát dovolil skartovat – a to jistě možné není. Takový zákon by tvrdě narazil třeba u US.

     To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Carlosi,
     naopak, jako právníkovi je mi jasné, že přijetí takového zákona kromě politické vůle pravicových subjektů nic nebrání. Vaše presumpce neviny a zákaz retroaktivity jsou primárně instituty trestního práva. Nepochybně se uplatní i v některých odvětvích soukromého práva, ale naprosto se neuplatní anebo uplatní jen omezeně ve finančním právu.
     Ve věcech daňových je důkazní břemeno na daňovém subjektu. Žádné účty – jen daňová přiznání za stanovenou dobu. A ta mají skartační lhůtu (už nevím jak dlouhou, nechce se mi to hledat, ale jistě dost na to, aby na majetek, jemuž neodpovídá výše nemovitého majetku, kont a salda finančních aktiv a pasiv, byl dodatečně dodaněn. Podle rozsahu třeba 50 – 100 procenty).

     To se mi líbí

     • Carlos V. napsal:

      Ne. Zdaleka ne všechny příjmy se uvádějí do daňových přiznání – například přijaté dividendy a jiné příjmy zdaněné srážkovou daní (to se dá dohledat), ale i příjmy úplně osbozené – právě příjmy z prodejů akcií či podílů (pakliže je je držíte dost dlouho).

      Přidám-li k tomu existenci anonymních a.s., pak mi nikdo nemůže prokázat, že jsem nedostal hromadu peněz za prodej akcií anonymní a.s., kterou jsem samozřejmě držel dost dlouho – a papíry k tomu samozřejmě už nemám, protože nebylo a není povinné je schovávat tak dlouho. Vše samozřejmě v hotovosti (po jistém roce na splátky..) či na banky někde na Kajmanech, sám už nevím jaké, proč bych si to měl deset let pamatovat…

      A podobných scénářů nadju i víc. Nemůžete nikoho postihnout, že konal v souladu se zákonem v té době platným.

      To se mi líbí

      • wiki napsal:

       Carlos V. napsal: …nikdo nemůže prokázat, že jsem nedostal hromadu peněz za prodej akcií anonymní a.s. … Vše samozřejmě v hotovosti…

       Svatá prostoto. http://www.webset.cz/omezeni_plateb_hotovosti.htm

       To se mi líbí

       • Carlos V. napsal:

        a) celou operaci jsem provedl před rokem 2004 (navíc promlčecí lhůta je max 10 let, čas běží..)
        b) prodával jsem akcie po akcii
        c) šlo to na banku v Karibiku, nevím už kterou
        d) šlo o miliardy ? OK, porušil jsem zákon, dejte mi pokutu. Max je 5 milionu, to je za vyprani miliard fajn

        To se mi líbí

       • Lex napsal:

        Fajn, Carlosi,
        jste bez majetku.
        Napsal jsem jasně – ve finančním právu je důkazní břemeno na daňovém subjektu.
        Líbí? Nelíbí?
        Nic s tím nenaděláte.

        To se mi líbí

       • Carlos V. napsal:

        Zákon nemůže požadovat informace, které jsem měl právo nikde neuvádět a zcela skartovat. Navíc, nemůže mě postihovat za promlčené činy. Punkt.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Carlosi
        je to sice hrozně blbé, ale zákon může chtít víc věcí, než si myslíte. A jak už napsal Lex. Vy musíte dokázat, že ten majetek, který máte, jste získal legálně a příjmy odpovídají výdajům. A finančáky skutečně nebude zajímat, že nemáte doklady. Nemáte doklady – nejste schopen prokázat, jak jste k majetku přišel? Sorry, nezajímá. Je zbytečné to jakkoli okecávat a převracet.

        To se mi líbí

       • wiki napsal:

        Takhle chytří jak Vy byli ti týpci za Appian Group taky … 😆

        Základní problém s penězi giga řádu je v tom, že ze známých logistických důvodů (=velikost „láhví na víno“ 😉 ) se s nimi neoperuje v hotovosti. A bezhotovostně pak vesměs figurují přinejmenším na 2 stranách účetnictví, z nichž ne každá je připravena „fixlovat“ …

        To se mi líbí

       • Carlos V. napsal:

        Uvidíme. Vsaďte se, že ani soc dem zákon ve vámi uvažované podobě nepřijme – protože příjdou na to že nemůžou.

        A že by si sami hrozně (osobně) ublížili …

        To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Carlosi,
       nepřipadáte si už trochu trapně? Svatá Trojice: jarpor, třešeň, Carlos V.
       Trochu Vám k tomu přiložil „strejda“ v 20.19.

       To se mi líbí

       • Carlos V. napsal:

        Proč ? Tomuhle zrovna vcelku rozumím 😉 a nemám obav.

        Spíš naopak – kdyby se něco takového přijalo, budou z toho výborné kšefty…

        To se mi líbí

 31. Lex napsal:

  Výše jsem upřesnil tu otázku zrušení vázaných vkladů „obyčejných osob“ – ne podnikajících, těm byla možnost výběru z nich skutečně zrušena vyhláškou ministra financí č. 144/1948.
  U těch „obyčejných“ ta možnost „výběru“ zůstala až do měnové reformy v roce 1953, nicméně jsem napsal, že fakticky o ty peníze přišli již v roce 1945.
  Jak se totiž mohli k penězům, ke kolika a v jakých případech dostat, stanovila nejdříve vyhláška ministra financí č. 601/1945 a od roku 1946 tahle

  „2135/1946 Ú.l.I
  Směrnice
  ministerstva financí
  ze dne 6. prosince 1946
  pro uvolňování vázaných vkladů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny
  Ministerstvo financí stanoví na návrh Národní banky Československé podle § 14, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny:
  I.
  Poštovní spořitelny a peněžní ústavy (peněžní podniky) jsou oprávněny počínajíc dnem vyhlášení těchto směrnic uvolniti ze vkladů, vázaných podle § 7 cit. dekretu:
  1. dospělým osobám (i sirotkům) výdělečné činnosti neschopným nebo jen zčásti schopným a na sebe odkázaným, které nemají vůbec žádného jiného zdroje obživy, nejvýše částku 1400 Kčs měsíčně k úhradě jejich výživy a nejvýše po 700 Kčs měsíčně k úhradě výživy osob, o které jsou povinny pečovati. Mají-li tyto osoby nějaký, avšak nedostačující příjem, možno uvolniti částku, doplňující tento příjem, na částky výše uvedené.
  Obdobně jest posuzovati i manželky a děti civilních osob, konajících vojenskou činnou službu.
  Osobám, které požívají naturálního zaopatření (např. výměnkáři), lze uvolňovati z uvedených měsíčních částek rozdíl, vyplývající po odečtení hodnoty naturálních dávek, jakož i částek v penězích, které se poskytují náhradou za vymíněná věcná plnění; při tom se naturální dávky počítají podle cen spotřebitelských.
  Poštovní spořitelna (poštovní úřad) nebo peněžní ústav (peněžní podnik) provede výplatu pouze tehdy, předloží-li žadatel, pokud nepřekročil 60 let, vysvědčení úředního lékaře o své pracovní neschopnosti a místopřísežné prohlášení o tom, jaký má měsíční příjem, popřípadě že nemá příjmů§ z žádných pramenů; jako doklad o výši příjmů předloží žadatel ústřižek poštovní poukázky nebo šeku o poukazované rentě sociálního nebo úrazového pojištění, o pensi, o výživném (vyživovacím příspěvku), popřípadě potvrzení plátce těchto požitků. Osoby, které požívají naturálního zaopatření, předloží potvrzení místního národního výboru, příslušného podle jejich bydliště, o množství a hodnotě naturálních dávek a o částkách, jež se poskytují náhradou za vymíněná věcná plnění;
  2. vkladatelům, jimž vzešly mimořádné nevyhnutelné platební závazky, zejména v případě svatby, narození dítěte, nemoci, úrazu, úmrtí a pod., přiměřenou částku k částečnému krytí mimořádných výdajů, pokud je nelze uhraditi z pravidelných příjmů žadatelových. Mimořádný případ musí býti hodnověrně prokázán a výše výdajů doložena. Vyplácející místo smí v takovémto případě, bez předchozího souhlasu Národní banky Československé, uvolniti nejvýše 3000 Kčs pro jednotlivý mimořádný případ, avšak jen tehdy, nepřekročí-li uvolňovaná částka spolu s částkami již uvolněnými jedné osobě podle zápisů na výplatním listě celkem částku 20.000 Kčs;
  3. v případech živelních pohrom nebo jiných nepředvídaných a značných škod na majetku, které vyžadují bezodkladné nápravy, částku nutných nákladů, doložených účty nebo jinak hodnověrně osvědčených, jen s předchozím souhlasem Národní banky Československé;
  4. v jiných naléhavých a zvláštního zřetele hodných případech s předchozím souhlasem Národní banky Československé přiměřené částky, zejména částky, které musí vynaložiti osoby právnické nebo útvary jim podobné (svazy, organisace, politické, kulturní a náboženské spolky, fondy, dobročinné instituce, jako sirotčince, chudobince a j.), aby mohly dostáti svým úkolům stanovami určeným, jejichž plnění je nutné v převážném zájmu veřejném, kulturním a pod.;
  5. osobám uvedeným v bodu 1 částku nutnou k úhradě nájemného z bytu podle potvrzení pronajimatele o výši nájemného, počtu obytných místností a počtu osob byt trvale obývajících, jakož i o tom, kolik z těchto osob jest podnájemníků.
  Připadá-li na jednu osobu více než 1 obytná místnost (kromě kuchyně), možno uvolniti z částky nájemného pouze rozdíl, který zbývá po odečtení poměrné částky, připadající na ostatní obytné místnosti.
  Má-li majitel bytu podnájemníky, potvrdí podnájemníci svými podpisy, kolik platí podnájemného. Uvolniti pak lze pouze částku nájemného, která zbývá po odečtení 1/2 celkové částky placené podnájemníky.“

  Snad uznáte oprávněnost toho, co jsem napsal.

  To se mi líbí

  • Carlos V. napsal:

   Co je zde oprávněné – že někomu kradu více, někomu méně ?

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Více myslet a snažit se pochopit psaný text.
    Jinak budete dále psát takové kraviny.

    To se mi líbí

   • tata napsal:

    Carlosi

    PŘEKVAPUJETE………………VĚTŠINOU reagujete na psané ovšem toto ?ŽE by jste nepochopil nebo nechtěl když sem to pochopil já?

    i kdyby jste nečetl to pod touto větou……………………U těch “obyčejných” ta možnost “výběru” zůstala až do měnové reformy v roce 1953, nicméně jsem napsal, že fakticky o ty peníze přišli již v roce 1945.

    ta věta to napsala jedině že by jste to pod tou větou rozporoval ty fakta.
    NO nic pohodlné nebo zavádějicí je ten pohled co preferujete a s VÁMI MNOZÍ

    To se mi líbí

    • Carlos V. napsal:

     Šlo o reakci na poslední větu : Snad uznáte oprávněnost toho, co jsem napsal.

     Možná jsem ji špatně pochopil – zužuji to, neuznávám oprávněnost měnové reformy 53.

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Carlosi V. Na to se dá napsat jen, že já zase neuznávám oprávněnost důsledného a soustavného zbídačování dnešních důchodců současnou vládou. Své peníze jsme vládám tohoto státu poskytovali za slib, že ve stáří nám bude odpovídajím způsobem poskytována náhrada. Ovšem co udělal Klaus a Topolánek? Jejich vlády ukradli několik set miliard korun z důchodového účtu. A Nečas nám navíc k jídlu posadil státního úředníka, který nám přímo z talíře užírá. Každé osmé sousto sní.
      Když dám žebrákovi 10 Kč, tak si z toho stát vezme nejméně 16%. To je organizovaná a trvalá zlodějina. Moje rodina již tak přišla o mnoho více než rodina mojích rodičů při měnové reformě. Kdo má víc plakat?

      To se mi líbí

      • tresen napsal:

       Na zbytečném úředníku, ujídajícím ze stolu daňových poplatníků a koneckonců ze stolu všech ostatních, včetně svého, se s vámi shodnu. Přihodím ještě větší žábu na prameni: zastupitele, co považují stát, kraje a obce, jejichž spravováním a zvelebováním jsme je pověřili, za dobyté území, které jim musí odvádět desátky do soukromých nebo stranických kapes.
       Pokud jde o ono okrádání důchodců, tak pokud tomu dobře rozumím, byly peníze ze státněrozpočtového účtu důchodového a sociálního zabezpečení /jejich aktuální roční přebytek/ několikrát převedeny na úhradu jiných státních výdajů. Jindy zase stát musel na tomto účtu dorovnat ztrátu, která vznikla v důsledku nižšího výběru pojistného. Kdyby existoval reálný důchodový účet, kam by se povinně ukládaly přebytky jako pojistka možných budoucích ztrát, bez možnosti použít tyto prostředky jinak než na výplatu důchodů, dnes by na něm stoprocentně byla nula. Takže stát by musel zápasit s nutností získat prostředky na mandatorní výdaje úplně stejně, jako je tomu dnes. A zápasit bude i v dalších letech, bez ohledu na to, kdo bude u vesla. Už dnes je o totiž třetinu víc lidí, kterým se vyplácí důchod, než v devadesátých letech, přičemž výběr pojistného přinejlepším stagnuje. Tenhle trend bude pokračovat, pokud nepřijde přímo zázračné zvýšení ekonomického výkonu.
       Docela chápu víru ve vinu „zlých politiků“ a v možnost zlepšení, až přijdou ti „hodní“. Je taková útěšná.

       To se mi líbí

       • wiki napsal:

        tresen napsal: … Jindy zase stát musel na tomto účtu dorovnat ztrátu, která vznikla v důsledku nižšího výběru pojistného…

        Bodejť by se nevybralo méně, když se v důsledku „reforem“ opakovaně snižovaly sazby.

        „…Sněmovna opět rozhodla (byť jen těsnou, přeběhlickou většinou) o snížení pojistného placeného zaměstnavateli v roce 2009 o 1 procentní bod a v roce 2010 o dalšího 0,9 procentního bodu. Na podzim 2008 přibylo ještě snížení pojistného (tentokrát u zaměstnanců) o 1,5 procentního bodu a navíc na začátku roku 2009 pak bylo – v rámci tzv. antikrizových opatření NERV – plošně sníženo sociální pojištění o dalších 1,5 procentního bodu…“

        http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-stech.php?itemid=11945

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Malý dotaz směrem ke všem diskutujícím o důchodovém účtu : zajímal někdy nějakého občana (vás konkrétně) stav důchodového účtu do roku 1989?
        Prostě a jednoduše věděl, že na důchody peníze jsou a budou. Jenom nevěděl, že zvoněním si cinká o vykradení tohoto virtuálního účtu … a peníze nebudou.

        To se mi líbí

       • wiki napsal:

        Petrpavel napsal: …zajímal někdy nějakého občana (vás konkrétně) stav důchodového účtu do roku 1989?

        Nezajímal. V období cca 1953-1993 totiž nic takového NEEXISTOVALO. 😀

        „. Bylo stanoveno, že v roce 1970 bude příspěvek na sociální zabezpečení běžným příjmem státního rozpočtu. Do budoucna se zvažovalo zřízení jednoho nebo více fondů pro oblast nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, do nichž by příspěvek na sociální zabezpečení plynul. Tyto záměry však nebyly realizovány. Příspěvek na sociální zabezpečení tak byl daňovým příjmem státní ho rozpočtu i v dalších letech.

        Dnešní existence pojistného sociálního a zdravotního pojištění je tak produktem daňové reformy k 1.1. 1993.“

        Click to access 1239811572_sb_vostatek.pdf

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        wiki, nic to ale nemění na vyznění mého dotazu.
        Uvedu jediná dvě slova charakteristická slova pro období před a po : JISTOTA – NEJISTOTA. Chápete co jsem chtěl říci?

        To se mi líbí

       • wiki napsal:

        Chápu.

        Na druhou stranu, při použití argumentace „stojící na vodě“ by Vás na přátelsky méně nakloněném fóru „roztrhali na kusy“ 😉 už na technikáliích.

        Příklad – Kalousek a věcně nepřipravený oponent v téměř každé (čest výjimkám typu Veselovský) TV či rozhlas. debatě – určitě sám znáte

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Máte wiki pravdu. Jsem trochu líný hledat fakta, jako střelec spíš emocionální. Díky za Vaše fakta.

        To se mi líbí

       • Lex napsal:

        Jediné tomu chemickému Mírovi upřít nelze – asi nejvyšší míru obecné inteligence z celého panoptika, asi nejhlubší osvojení problematiky, nejlepší rétorické schopnosti a také vysokou míru asertivity. Možná rovnocenným soupeřem mu byl David Rath, ale toho už chytili, Kalouska ještě ne.

        To se mi líbí

       • Lex napsal:

        wiki,
        už jsem to různě psal mnohokrát – mantrou pravicové (ale konec konců i sociálnědomokratické) politické reprezentace je, že v Česku jsou zaměstnavatelé zatíženi jednou z nejvyšších odvodových povinností v souvislosti s cenou pracovní síly. OK, 9 procentních bodů odvozených z hrubé mzdy zaměstnance na zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 procent ze své hrubé mzdy) a v současné době 25 procentních bodů odvozených ze součtu hrubých mezd svých zaměstnanců na sociální pojištění (zaměstnanec 6,5 procent ze své hrubé mzdy), dohromady tedy odvodová povinnost v relaci k hrubým mzdám svých zaměstnanců 34 procentních bodů. Křik jako při vraždění neviňátek.
        Už se ale neoperuje skutečností – skoro je to tabu – že nominální výše ceny pracovní síly (včetně těch odvodů) je v porovnání s vyspělou Evropou někde snad na čtyřiceti procentech (a vůči některým i výrazně méně), i když produktivita práce (ne tak bože ještě „intenzita“) je někde na šedesáti sedmdesáti procentech: pár údajů z Eurostatu za rok 2011 – „měsíční náklady práce (euro)“ – ČR 1392, Irsko 3917, Španělsko 2836, Kypr 2386, Nizozemsko 4576, Portugalsko 1768, Slovinsko 2066, Spojen království 2828 atd. http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00173

        Ten můj návrh je jednoduchý – zrušme odvody zaměstnavatelů a dosavadní „hrubou mzdu“, a zaměstnavatelé nechť zaměstnancům jako mzdu vyplácejí celou nynější „superhrubou“, a odvody na sociální a zdravotní pojištění v celém objemu nechť platí výhradně zaměstnanci. tedy celých 31,5 procent na sociální pojištění a 13,5 procent na zdravotní pojištění. A šmytec. Zaměstnavatelé nebudou moci křičet, že něco platí za zaměstnance a náklady na pracovní sílu zůstanou stejné (tj. řádově nižší než ve vyspělé Evropě).
        Jak prosté milý Watsone.
        Ale má to jediný háček, že pane ministerský předsedo – jak byste dokázali před světem zdůvodnit, že mzdy zaměstnanců jsou postiženy odvodovou povinností ve výši 45 procent a k tomu ještě daň ze mzdy (dosud i z těch odvodů!!!!).

        Jinými slovy – jsou to jen a jen politické a egoistické kecy.

        To se mi líbí

       • wiki napsal:

        Lex napsal: … můj návrh je jednoduchý – zrušme odvody zaměstnavatelů …Ale má to jediný háček!

        V principu jsme na „stejné lodi“. Ale přidal bych i druhý možný háček: stávající „speciální režim“ pro OSVČ.

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Lexi, toto pojednání dát do učebnic…a nejen ekonomických, naopak i politologických a pro ZŠ a SŠ.
        Vsadím miliion, že nic takového tam nikdy v našem mafiokapitalismu nebude!

        To se mi líbí

 32. tresen napsal:

  Znemožnění anebo omezení přístupu k uloženým penězům a definitivní, neodvolatelné zabavení kont jsou přece dvě různé věci.
  V prvním případě občan nadále peníze na kontě vlastní, i když s nimi nemůže volně nakládat. To omezení se dá stále pokládat za dočasné opatření.
  Výše částky, jejíž ztrátu může člověk považovat za citelnou, je velmi individuální záležitost.
  Anita tu napsala, jak její maminka měla našetřeno na výbavu pro miminko a jak si pak při nucené výměně peněz vybavila bolavá záda a práci, kterou ji shromáždění potřebné sumičky stálo. Stejná částka byla pro jiné jistě zanedbatelná, ale věřím, že obdobných příběhů jako je ten Anitin byly statisíce.
  Je možné, že to většina lidí přijala jako nutnou daň lepším zítřkům. Ale nějak mi chybí svědectví o takovém přístupu. O opaku naopak svědčí například bouře v Plzni, kde dělníky ve Škodovce rozhořčilo, že přišli o předčasně vyplacenou zálohu.
  Ale myslím si /ve shodě s Jodovým příběhem s vlakem/, že ještě horší než vlastní ztráta peněz byla pro lidi ztráta iluzí. V tom třiapadesátém je ještě mnozí proletáři možná měli.
  Samozřejmě, slyším vaše námitky. Ano, vím, že u některých ty iluze přetrvaly ještě dalších patnáct let.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Plzeň je zneužitý případ, protože tam byla chyba v tom předčasném vyplacení, ke kterému nikde jinde nedošlo a proto to jinde proběhlo v klidu. Takže tam padá vina jednoznačně na vedení Škodovky.

   To se mi líbí

   • Občan napsal:

    Moje babička si kdysi dávno, snad ještě před válkou, začala platit nějaké připojištění v nějakém fondu plzeňské Škodovky – neco se stářím a pohřbem to mělo společného.
    A o mnoho desítek let později si vzpomněla, že si něco takového platila. Tak jsme někdy koncem 90. let napsali do Škodovky a ejhle! Zaštrachali v archivech, babičku našli v jakési evidenci a vyplatili jí asi 1800.- Kč jako odstupné (ono to má nějaký odborný pojišťovácký výraz).

    Takže zrovna tenhle fond nějakým způsobem přežil i měnovou reformu.

    Jinak měli děda s babičkou holou řiť, a tak o nic nepřišli.
    V r. 1965 koupili za 5000.- Kčs starou chalupu v Podkrkonoší a následujících 20 let z ní budovali domeček, v němž dnes tráví penzi strejda s tetou.
    A ve Strašnicích si částečně svépomocí postavili tehdy družstevní řadový domek (no, spíš domečíček :-); dokončeno to bylo někdy v 50. letech). Bohužel si nedali později poradit a místo toho, aby ho prodali a koupili si něco jiného, vyměnili ho za obecní byt na sídlišti. Ale v tom asi sehrály roli rodinné spory, o nichž nikdo z nich nikdy nechtěl mluvit.

    To se mi líbí

 33. Cech napsal:

  Nevím jak ale Nejliberálnější z liberálů bohužel nemůže sahnout po něčem tak krásném jako je přechod na €.

  Prostě ani náhodou viz:
  The European Currency Crisis, What Change Now for a Single European Currency? Probus Publishing Company, 1993, 326 s.
  Kdyby mohl jako, že nemůže dosáhnout náš nejliberálnější z liberálů na €, tak by ho současná bankrotující vládnoucí elita přijala ještě včera, protože proč: neboť to je ta tichá měnová reforma.

  No a tak nezbývá nic jiného než právě probíhající masmediální šablona zaměřená na standardní dýmovou clonu ve prospěch právě probíhajících kroků ČNB(naši současné vládnocí elity) ke snížení kupní síly peněz(prostě pan guvernér si to nepřeje nazývat to oním nechutným slovem hyperinflace).

  Prostě není to ona proinflace ale pouze nadměrný růst peněžní zásoby atd. no a co s tím nyní to uvidíme u našeho nejlepšího gumáka, kterému je jasné že pokud se těch 20 % pracujících, kteří v současné době jsou onou pracující chudobou prorůstově projeví.

  Tak pokud se zachová současný růst právě této pracující chudoby tak na cca. 30 – 38 % se dopracujeme ke konci příštího roku a i gumákovi je jasné, že je naprosto nemožné v budoucnu zabránit bankrotu tohoto státu.

  To se mi líbí

 34. Petrpavel napsal:

  Klausova „měnová reforma“ počátkem devadesátých let byla, na rozdíl od té komunistické z roku 1953, velmi konformní k těm i zde v diskusi zmiňovaným „keťasům“, zelinářům, řezníkům, tuzexovým šmelinářům, podvodníkům… Běžným občanům snížila reálnou hodnotu úspor díky postupné stovekprocentní inflaci několikanásobně, ale těm „schopným“ ,umožnila nesnížit hodnotu jejich peněz tím, že jim nabídla privatizaci za babku. Ti naopak navýšili své „úspory“.
  I tady je nutno hledat důvod sporu nikoli levice a pravice jak je nám předkládáno, ale sporu těch kdo po roce 1989 prohráli a vyhráli. Sporu mezi programovými cíli „demokratických“ stran a strany „nedemokratické“. Jiné vidění světa. Už tata tady zmínul proč např. vlk (jako typický vzor-prosím nerozvádět) zastává názory jaké zastává, trefil přesně hřebíček na hlavičku! Prostě nemůžu chtít poctivý a spravdlivý svět založený na nepoctivosti a nespravdlnosti. Tady platí buď anebo. Bohužel. Stále tedy budeme mít málo hlasů pro společnost založenou na poctivosti a spravedlnosti. I s jejími možnými chybami a prohřešky proti některým jednotlivcům – viz měnová reforma 1953.

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Dnes jsem se konečně přinutil nakouknout do MFD kterou mi omylem koupil přítel dcerÿ jedouc pro mě v sobotu na chatu. Neměl jsem.
   Vladimír Kučera tam v rubrice Názory „zasvěceně“ píše o měnové reformě 1953. Nebudu vypisovat jednotlivé lži, polopravdy, nepravdy, zkreslení, ideologické výmysly, nestojí mi za to. Kučeru asi mnohý zná z jeho účinkování v pořadu Historie.cs na ČT a ví, co je to zač.
   Zajímavá je popiska k článku :“ Novinář, komentátor, dramaturg a moderátor televiotního pořadu Historie.cs. Vystudoval UK (nepíše se kdy!), krátce pobyl i na zemědělské fakulě (nepíše se kdy!). Pracoval jako pomocný dělník v tiskárně a na naákladovém nádraží, poté v Ústavu zdravotní výchovy. Po Listopadu (něco jako Velký Říjen?) působil v deníku Práce, v Prostoru a Lidové demokracii. Nyní je na volné noze. “
   Typický nezaujatý novinář ….
   Takovíto lidé ovlivňují veřejné mínění.

   To se mi líbí

 35. čtenář napsal:

  tato diskuze byla velmi zajímavá,střet obhájců že to jinak nešlo a že to stejně „obyčejnému člověku“ neublížilo protože „obyčejný člověk“ nemohl nic míti a minimem těch jejichž předky to poškodilo.

  No,dá se to chápat,ale velmi těžko.
  O nic jsem nepřišel,tak je to správné a ti co o něco přišli to stejně museli nabýt nepoctivě(s největší pravděpodobností),takže si to zasloužili.
  Jinak mě celkem překvapila ta vlídnost,to pochopení,ať nám to tedy vydrží i do té budoucnosti.
  Abychom se nemuseli rozčilovat,když někdy příště budou opět zvyšovat DPH anebo nějaké přímé daně,třeba z těch nemovitostí.
  Je potřeba se na to podívat s nadhledem a říci si,že o něco málo sice přicházím tentokrát i já ale byly doby kdy to bylo i horší.

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Rozumný pohled na věc.
   Asi bychom se ale měli shodnout i na tom i na tom, že přijít o tisícovky z poctivě nabytého miliardového majetku, přijít o stamiliony z nepoctivě nabytého miliardového majteku je něco jiného než přijít o stovky z desetitisícového platu… Tady bude to čertovo kopýtko.

   To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Ti, co mohou “ přijít o stamiliony z nepoctivě nabytého miliardového majteku“ proto uvažují STRATEGICKY.

    Kdo zde např. postřehl plány na úplné zrušení daně z dědictví, ve standard. zemích typu USA dlouhodobě používané ke „zresetování“ mega a giga majetků?

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Postřehl, ale je mi to houby platné, stejně jako zde mnoha jiným. Prosadí, co chtějí. Nejúsměvnější, nebo nejsmutnější?, na tom je to, že pro mnohé to bude jeden z důvodů proč zase volit ty stejné. Chtějí nám přece ulehčit převod těch 158.269,- Kč na účtu nebo staré škodovky …

     To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Čtenáři, tady jde o něco úplně jiného. Jestli Vám všechna média, jakoby centrálně řízená, vymývají mozky jednostranným pohledem, tak se stále ještě někteří brání. Čtu-li, jaká byla měnová reforma hrůza, jak všichni lidé pilně spořili a o všechno přišli, tak si vzpomenu i na naši rodinu. Nehlásím se k těm Všem. A vidím, že se po roce 1953 naše životní úroveň postupně zvyšovala i za cenu odstěhování z Prahy. Kdyby se v tisku psalo vyváženě, se všemi klady a zápory – nejen o měnové reformě – tak by diskuse byly jiné. Bohužel vše je to pouhá pravicová propaganda, která zabírá snad jen na mladé, než se setkají s životní realitou.
   Po roce 1989 jsem přišel o hodně, jednorázově nejvíce o akcie Agrobanky, kde zcela selhala státní kontrola. Měl jsem dost peněz a věřil zářné budoucnosti. Poučil jsem se, peněz mám stále dost ale zářné budoucnosti nevěřím.
   Nejsem odborník na propagandu, Ale reaguji jako obrovské množství lidí po svém. Viz mediální vymývaní mozků Volímkarly. Zemana bych nikdy nevolil, ale musel jsem. Nenechám ze sebe dělat ubohou oběť nějakých namyšlenců ovládajících média. A s měnovou reformou je to totéž. Alespoň jedné rodině nijak neuškodila. A jeden člověk je jako celý svět, jak říkají Židé.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Dneska se mi to hezky říká, ale já jsem naštěstí tvor značně konzervativní, tedy v dobách bankovní revoluce jsem zpátečnicky zůstával věrný ČS a jen krátkodobě jsem zaexperientoval. Například jsem zkusil termínovaný vklad v MoraviaBance. Naštěstí jsem vybíral vklad půl roku před jejím krachem. Takže jsem o nic nepřišel. Některé banky jsem zaregistroval, ale než jsem stihl jejich nabídky prostudovat, už zase nebyly. To jen na okraj. Jsem totiž konzervativní a přemýšlivý. Občas jsem se nechal oblbnout, ale spolu se stárnoucí občankou je těch oblbnutí stále méně. O některých médiích (asi 100%, která jsem kdy četl) si myslím totéž, co kdysi pan Werich: Oni si myslí, že co Čech to blbec.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Já jsem problém s bankou neměl. Pracoval jsem ve státním sektoru, a tak jsem „banku“ potřeboval jen na sem tam půjčku. Že bych mohl ze svého platu něco našetřit nepřipadalo v úvahu. Žili jsme tak akorát, v dnešních termínech bych řekl – „střední třída“. Žádné utrhování od huby „na stáří“ nebylo při těch jistotách třeba, byt jsme měli ve svépomocně družstevním – tudíž relativnvě laciný.
     Jediné „našetřené“ peníze byly synovi na prémiové spoření mladých, ale to jsme záhy v devadesátém zrušili a klukovi koupili počítač – o tom jsme už ale mluvili (za to starší Atari jsem tehdy dal osm a půl tisíce!!! – přepočtěte na dnešní hodnotu peněz).
     Později po převratu už jen stavební spoření, pak důchodové připojištění (na pět let, pak výběr, dnes jako důchodce ho už pátým rokem, aniž počítám s jeho výběrem, platím u Allianz). Pak manželce nařídili udělat si účet u banky, protože firma odmítla vyplácet peníze hotově (snadněji se vlastníkům dýchalo, když peníze na účty nepřišly, než kdyby lidé klepali u okénka v účtárně – ale to dopadli ještě dobře, prakticky všechny mzdy a platy, byť se zpožděním dostali, jiní na tom byli – i jsou – hůře). Později i můj plat chodil na ten účet. Účet byl a je u Poštovní spořitelny, dnes na něj chodí manželčin důchod. Úrok začínal na nějakých dvou a půl procentech. Věřili byste (asi ano, nemůžete to neznat), že dnes tam mají úrok jednu SETINU procenta?
     A i když tam nějaké peníze jsou, nedávám je jinam, prdíme na nějaký tisíc dva úroků za rok, to si raději nekoupíme nějakou blbost, co všichni všude nabízejí, a vyjde to nastejno.
     Jako kdybych je měl doma ve strozoku.

     A k tomu – „co Čech, to blbec“ – ta Moravia banka měla sídlo v našem okresním městě. Ve vedení se velmi angažovali tehdejší potentáti radnice z ODS.
     Už nevím, kolik to procent nabízeli úroků, určitě to bylo dvojciferné číslo. Jestli těmhle někdo svěřil peníze – teď to neberte osobně, Vy jste stačil vybrat – tak to hodně svědčilo pro to heslo.
     Až je mi trochu líto, že se ty škody vkladatelům sanovaly. Jen doufám, že bez těch naprosto debilních úroků,
     Onehdy jsem šel okolo a udělal pár obrázků, pošlu Vám je, snad o něčem hovoří.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Asi jsem příliš příliš konzervativní, o nic jsem žádnou bankovní či jinou finanční operací nepřišel, ale také mnoho lehce nenabyl. Možná i proto jsem ještě tvrdší než Lex v přesvědčení, že žádné vklady neměly být sanovány, zvlášť ne ony dvojciferně úročené u kampeliček.
      Znám báby z naší osady, které každý rok jezdily za úroky k moři atp. a pak se „spravedlivě “ rozhořčovaly že si naběhly. Stát (tedy i já!) jim tu jejich jízdu pak populisticky zafinancoval 😦 Modročernooranžový hnus.

      To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Jsem také konzervativní, ale naletěl jsem, bloud, na ty krásné teorie o zabezpečeném stáří. A velká soukromá banka se zdála být tím pravým. V důchodu akcie prodám a budu mít přilepšení k důchodu. A tak jsem začal kupovat akcie. Nakonec jich bylo za sto tisíc, když ten cirkus krachnul. Naštěstí jsem také opatrný a hlavní peníze na zajištění firmy byly jinde. Jako stonožka (malá) jsem je rozesel asi do tří bank. A tak ztráta akcií byla poučením. Jak tu někdo psal, není tak podstané o kolik se přijde, ale kolik člověku zbude.
     Když nad tím tak přemýšlím, individualisticky, jak to má být, tak krach Agrobanky byl pro strejdy mnohem horší než měnová reforma 1953. Bylo to skoro stejné. Ještě před krachem vyšla zpráva s tvrzením ratingové agentury o kvalitě Agrobanky. Akcie byly na 160%. C´est la vie.

     To se mi líbí

 36. tata napsal:

  čtenáři

  tato diskuze byla velmi zajímavá,střet obhájců že to jinak nešlo a že to stejně “obyčejnému člověku” neublížilo protože “obyčejný člověk” nemohl nic míti a minimem těch jejichž předky to poškodilo.

  No,dá se to chápat,ale velmi těžko.
  O nic jsem nepřišel,tak je to správné a ti co o něco přišli to stejně museli nabýt nepoctivě(s největší pravděpodobností),takže si to zasloužili.

  POTÍŽ JE že bud neumíte číst čemuž něvěřím nebo jak je často vaším zvykem překrucujete fakta.
  NIKDO tady nerazí myšlenku kterou jste zde rozprostřel …………O nic jsem nepřišel,tak je to správné a ti co o něco přišli to stejně museli nabýt nepoctivě(s největší pravděpodobností),takže si to zasloužili.

  JEN ZDE většina tvrdí že ten pohled co zde razí oficialní tisk postrádá objektivnost………..ALE V JEDNOM i když jste to napsal v jiném kontextu………………by se poctivý lidi měli schodnout…………rozhodně bych nelitoval že o peníze přišli ty co vydělávali na listkovém systému,jako bych nelitoval podvodníky co peníze získají podvodem myslím dnes,největší trest by byl jim ty peníze 100 procent zdanit

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   „NIKDO tady nerazí myšlenku kterou jste zde rozprostřel “

   opravdu?
   když věnujete čas přečtení celé diskuze v klidu,tak si toho možná povšimnete.
   Myšlenka nemusí být na první pohled až tak viditelná.

   „JEN ZDE většina tvrdí že ten pohled co zde razí oficialní tisk postrádá objektivnost“

   tak to je možné,co píše oficiální tisk nevím,protože ho čtu už málokdy a co psal o tomto nevím tedy vůbec nic.

   „by se poctivý lidi měli schodnout…………rozhodně bych nelitoval že o peníze přišli ty co vydělávali na listkovém systému“

   Poctiví lidé by se měli shodnout i na tom,že bylo špatné,že někdo přišel o peníze které šetřil na koupi domečku a jiný zase o peníze z dědictví a nikoliv naznačovat,že se v té době nedalo našetřit,že nebyla možnost cokoliv ušetřit.
   To je něco podobného jako kdybych naznačoval,že kdo má dnes našetřeno na jakýchkoliv účtech či v nějakém důchodovém připojištění tyto peníze nenabyl legálně,protože není přece možné aby „obyčejný člověk“ v zemi kde už 23let je všechno špatně mohl něco legálně nabýt.
   A poznatek,že je už 23let všechno špatně nemám rozhodně z oficiálního tisku.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    ČTENÁŘ

    škoda času VÁM VĚNOVAT,KDYŽ FAKTA točíte…………jak asi byste chtěl argumenovat proti jednostranému pohledu vyjmenujete náké možnosti ovšem pro VÁS JE TO TO CO VY SI STOHO ODVODÍTE…………….. POUŽIL BYCH POŘEKADLO…………BOHUŽEL VYZNĚLO BY OHROUBLE…………TAKŽE NIC………

    To se mi líbí

   • wiki napsal:

    čtenář napsal: … přišel o peníze které šetřil na koupi domečku a jiný zase o peníze z dědictví …

    Několik FAKTICKÝCH poznámek:

    a) Mluvíme o začínajících 50. letech = období, kdy bylo „spousta“ nemovitostí „volných“ po odsunutých Němcích

    b) dědictví ve formě „hotovosti“? V roce 1952 ??

    c) Kdo šetřil opravdu DLOUHODOBĚ (a která rodina ušetří na domek či činžovní dům – dle velikosti úspor nehodící škrtněte – za 5 let?), propásl ideální dobu na NOVOSTAVBU o cca 17 let (a 3 „měny“) dříve.

    To se mi líbí

 37. tata napsal:

  Bavore

  A TO JE TO co sem psal ale abych nečinil zle zdržím se zpátky,ale zté reakce je jasno že nemám potřebu se do čtenáře navážet,bohužel vždy napsané přetvoří k obrazu svému

  To se mi líbí

 38. Carlos V. napsal:

  Smutné. Velice smutné. Široká fronta hájí myšlenku, že brát cizí majetek je správné.

  Argument, že jeho majitel určitě musel být lump je stejně strašidelný. Sankce bez obvniněné, dokazování, soudu, možnosti obhajoby.

  Chápete, jak strašné je někomu brát plody jeho celoživotního snažení, uskrovňování, píle ? Či plody práce jeho předků ? Jak se on (či předci) musel snažit, kolik energie musel vydat ?

  A ejhle – nejenže souhlasíte s tím, že má přijít o majetek. Ještě ho označíte an blok za lumpa. Cejch, proti kterému není obrany.

  Smutné. Strašidelné.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Carlosi
   nikdo nikomu nechce brát poctivě nabytý majetek. Ale ten nepoctivý samozřejmě ano. Vždyť ten nepoctivý byl vzat i z vašeho měšce. Uvědomte si to. Nikdo není lump a priori. Ale ruku na srdce a kalkulačku do ruky. Jak se některý majetek vytváří? Ten velký opravdu jen málokdy čistě.

   To se mi líbí

   • Carlos V. napsal:

    Jak poznáte ten poctivě nabytý majetek ? Bez obvinění, vyšetřování, obajoby, soudu ? Jen s kalkulačkou ? Vždyť soudíte jen na základě vlastní úvahy, nikoli skutečnosti – a dokonce bez snahy o její poznání.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Carlosi
     překrucujete, jarporujete. Berete obrazná přirovnání jako bernou minci. A na tom stavíte své odsudky. Nikdo není proti poctivě nabytým majetkům. Ale takový Krejčíř , Smetka či Kožený jsou podle vás poctivci do morku kostí?

     To se mi líbí

     • Carlos V. napsal:

      Smetka byl odsouzen, sedi. Krejčíř byl odsouzen také, utíká po světě. Kožený soudům čelí, schovaný byť v ráji, ale schovaný.

      Argumentem – zde adorovaným – pro měnovou reformu bylo sebrání nepoctivého majetku. Bez vyšetření, bez obhajoby, bez soudu. Tedy zákonitě i sebrání majetku poctivým.

      O to jde. Být zloději chyceni, vyšetřeni, soudem odsouzeni, pak jistě mají přijít o to, co nakradli. Nelze ale lidi obírat na základě úvahy – byť úvahy s kalkulačkou v ruce.

      To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Carlosi, strašné je vaše myšlení. Představa, že lidé jsou tak s prominutím blbí, že nepoznají zda jejich soused, spolupracovník, předci, se celý život snaží či jenom pár měsíců či let kradou nebo podvádějí. A naopak.
   To, co zmiňujete, si nikdo (!) tady určitě nemyslí.
   Vaše slova jsou jenom hloupá a drzá mantra zlodějů a hlupáků co jim věří. Do které skupiny se zařadíte je Vaší věcí.
   Urážet se nenechám!

   To se mi líbí

   • Carlos V. napsal:

    Sousedský soud, bez práva na obhajobu ? Co opravdu víte, co jsou klepy, kde máte důkazy ?

    Zloděj je ten, který bere někomu jeho poctivě nabytý majetek.
    Zloděj je ten, kdo neposuzuje nabytí majetku, nezkoumá, bere.

    Zloděj je ten, ktreý takové jednání „ku prospěchu všem“ – tedy i jeho – schvaluje.

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Mám takový recept (dobře slouží ve skupinách osob – obytný dům, chatová osada…) : jsou lidé, naštěstí je jich několik málo procent, se kterými se není možno domluvit ani tom, že 1+1=2.
     Nepřesvědčuji se, bojím se jich, výhýbám se jim, ignoruji je.
     Což činím zde, po OW, i k Vaší osobě.

     To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.