Credo! (věřím)


„V jednoho Boha věřiti budeš!“ Tak zní jedno z deseti přikázání, kterým se církevní hodnostáři snaží držet věřící v poslušnosti.

„Jde proti nám, kdo nejde s námi!“ Tak zní jedno z hesel, kterými se stalinističtí bolševici snažili držet své občany v poslušnosti.

A tak obě tyto instituce slibovaly nesplnitelné a obě hrozily ukrutnými tresty těm, kteří se chtěli vzepřít.

V jedné diskusi s učitelem Zdeňkem Bromem a gaiou došlo i na akt dobrovolného obdarovávání církví. Ale jaké to vlastně byla dobrovolnost? A byla to vůbec dobrovolnost? Pokusím se objasnit na příkladu mých Bavorů.

Když roku 1224 přišel komorník olomoucké kapituly Bavor poprvé do Strakonic, nalezl zde na ostrohu mezi Otavou a Volyňkou prostý dřevěný dvorec, obehnaný náspem a dřevěnou palisádou. Tento velmož byl však zvyklý na komfort Olomouce, kde bydlel v pevném kamenné sídle, nejmodernějším to obydlí své doby. A chtěl stejné pohodlí i ve svém novém působišti. Jenže stavět opevněné kamenné hrady mohl tehdy pouze panovník. A ačkoli byl Bavor na Prácheňsko vyslán s úkolem je kolonizovat, přece jen souhlas panovníka neměl. Takže byl nucen zvolit takový postup, kterým by panovníka nepohněval a zároveň mohl kamenný hrad vybudovat. Přislíbil polovinu hradu křížovníkům sv.Jana  Jeruzalémského, tedy johanitům. Ano, zvolil tuto cestu dobrovolně, ale jen proto, aby mohl pro sebe a svou rodinu vybudovat pohodlné bydlení. Tedy byl okolnostmi donucen. A protože nebyl  možné, aby se o provoz řádu staral sám, okolnosti jej opět donutily obdarovat řádový dům potřebným zázemím.

Majetek, který Bavor a později jeho synové johanitům darovali, ve skutečnosti církvi nikdy nepatřil. Formálně zůstával stále donátorům a pokud johanité chtěli s tímto majetkem nakládat jinak, než z něj pouze užívat výnosy, museli donátora požádat o svolení. Dokonce  mohli Bavorové svůj dar církvi odebrat. To samozřejmě nikdo z nich neučinil, protože vliv církve byl takový, že v podobném případě mohl ten, kdo by chtěl majetek zpět, být vyobcován.

Církev samozřejmě získávala do své správy majetek pouze od bohatších vrstev. Ty chudí ji ani nezajímaly, pokud po ní nechtěly nějaké ty služby, jako křtiny, svatbu či pohřeb, a které si nechala slušně zaplatit. A těm majetným za dary slibovala služby iluzionisty. Vždyť co jiného je třeba výroční mše. Ten dárce z ní už nemá nic a přesto jej církev dokázala přesvědčit, aby si tuto iluzi koupil.

Po roce 1948, když začala kolektivizace, chalupníčci a záhumenkáři se mohli přetrhnout, aby dobrovolně odvedli svou kravku do společné stáje či umožnit družstevnímu traktoru rozorat meze na okraji svého ubohého políčka. Také to bylo dobrovolně. Stejně, jako ty církevní dary. A bylo to opravdu dobrovolně?

srdce_srp_kriz

Obojí má jednu společnou vlastnost. Ta dobrovolnost byla vynucena ideologií. A vynucená dobrovolnost není dobrovolnost. Je to jen umně skryté násilí.

Bavor podpis

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

29 reakcí na Credo! (věřím)

 1. tata napsal:

  dnes mi u MORAVCE dostal Čermák…………….NA KRITIKU O OBČANSKÉM ZÁKONÍKU………………POLOŽME SI OTAZKU KDO JE PROTI………ODPOVĚD UŽ NEVÍM DOSLOVA ALE …kdo je proti tak je neostalinista………….jo tím se vysvětluje vše nepřipomíná VÁM TO NĚCO

  To se mi líbí

  • Občan napsal:

   Ten tvor byl mentálně úplně mimo, což dokazoval i nekontrolovanými záchvatu smíchu. Morvec na něho zíral jako puk a měli s Blažkem plné ruce práce ho ukrotit, aniž by museli použít síť.
   A to se o něm chvilku uvažovalo jako o nástupci Pospíšila!

   Jestli takové chování předvádí i u soudů a arbitráží jako advokát, tak dává české advokacii dost zvláštní vizitku.

   To se mi líbí

   • věra napsal:

    Já jsem toho dneska z Moravce z různých důvodů moc neviděla, ale tv jsem pustila ve chvíli, kdy Čermák tvrdil něco v tom smyslu (jestli mi tedy něco neuniklo a jestli jsem tomu dobře porozuměla), že v novém občanském zákoníku je úplné zrušení anonymních akcií a proto chtějí politici odsunout platnost nového OZ – to omezení AA, co si schválili teď, je pro ně přece jen výhodnější platilo by až do uzákonění nového OZ. Všimli jste si toho taky někdo, nebo jsem měla halucinaci :-)?

    To se mi líbí

    • Občan napsal:

     To ho asi špatně četl, protože § 518 zákona č. 89/2012 Sb. praví toto:
     Forma cenného papíru
     (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru NA DORUČITELE, na řad, nebo na jméno.
     (2) Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby,
     platí, že se jedná o cenný papír na doručitele.
     —————————————————————————
     Pozn.:
     Nový ObčZ navíc zavádí tzv. „svěřenství“ a „svěřenské fondy“ (fideikomis), což je opatřeník absolutní anonymizaci majetku. Zjednodušeně to funguje tak, že někdo vyčlení část svého majetku, kterému udělí V PODSTATĚ právní subjektivitu a někomu ho svěří do správy. Takže ten majetek existuje sám o sobě a je u něho uváděn pouze správce a nikoli majitel.
     „Šibalové“ tak už vůbec nebudou potřebovat nějaké cenné papíry, protože budou moci prát prachy rovnou.

     Na tenhle absurdní majetkový institut Čermák tak nějak úplně zapomněl. Ovšem nebyl připravený ani Moravec, takže ho nezmínil. Přitom fideikomis je asi tak tisíckrát horší než všechny anonymní akcie dohromady.
     —————————————————————————–
     V té části debaty už Čermákovy podivné výbuchy smíchu přehlušovaly vše ostatní, takže mu nebylo skoro rozumět. Blažek ho dost drsně utnul, protože se choval jako cvok.

     To se mi líbí

     • věra napsal:

      Občane, díky za i pro laika srozumitelné vysvětlení – takže ta situace bude v podstatě ještě horší než teď. Achjo.. No, vylepšují prostě všechno..

      To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Občane, opravdu je lepší nevidět, neslyšet,neznat… Ale jak to udělat?
      Díky za zajímavou informaci. Ale když ona už je to 999 999., a co mi jsou platné … 😦

      To se mi líbí

 2. Občan napsal:

  Vítkovci to měli s Vyšším Brodem obdobně.
  Potřebovali kolonizovat pohraničí a protože lidí bylo málo, povolali cisterciáky a založili jim klášter.
  Ale protože ten nebyl schopen se uživit, tak ho dotovali dalším a dalším SVĚŘOVANÝM majetkem, jakož i privilegii, z dnešního pohledu označitelnými jako „nekalosoutěžní konání“ – např. zvýhodnění proti měšťanskému pivovaru (rožmberské privilegium ze 60. let 14. století a následující), odpouštění cel a daní (např. v r. 1349 udělili Landštejnové klášteru celní privilegium na celém Novohradském panství) apod.
  A pochopitelně od kláštera nakupovali služby – zejména zádušní mše a pohřební místa – které dotovali vysokými částkami a naturálními „dary“.
  Dalším příjmem kláštera byly i rodové odúmrti – tak přišel počátkem 15. století k původně landštejskému zboží ve Střížově

  Leč i prostí poddaní klášter zajímali měrou o dost vyšší než byly jen poplatky za „služby“.
  Protože platili klášteru daně a odváděli robotní práci.
  Na webu kláštera je zajímavé postesknutí nad zrušením roboty v r. 1848, protože klášter se stal existenčně závislým na státních dotacích – „rentě“. Stejně tak je tam velice zajímavá a obsáhlá stížnost na krutost Josefa II., který a) odmítl za klášter zaplatit dluhy a b) donutil tamní kontemplativce pracovat. Což nelibě nesou dodnes.

  K těm návalům do družstev.
  Sice jste to patrně myslel jako ironii, ale nejste daleko od pravdy. Zejména malí rolníci a „kovozemědělci“ vstupovali do družstev opravdu dobrovolně a rádi, protože se zbavili věčné otročiny, jež byla nevýnosná a navíc vázala celou rodinu k majetku, který přitom nebyl schopen ji uživit. Dalším důvodem pak bylo sdílení zemědělské techniky, pro mnohé do té doby nedostupné, která jim pomáhala zvýšit výnosy z jejich malých polností.
  Že při združstevňování došlo nejen k přehmatům, ale někdy i k vydírání a vysloveným zločinům, je bez diskuse. Aktivisté „s planoucíma očima a dmoucí se hrudí“, z nichž mnozí v životě neviděli pluh ani na obrázku, nadělali víc škody než užitku.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Já vím že se to nemá, ale dovolím si připomenout cenu srovnání fikce, zabezpečovanou církví a současnými novináři = > církev je schopna vyrobit fikci 6 x laciněji než současní novináři.
   Proto si dovolím kratičký úvod(neboli vábničku k článku psaného na výzvu),kterou jsem dostal od pana Hudce:
   “ tak by mne zajímal váš názor na periodikum 5+2. Podle mého soudu je to Babišův debakl (a tuším proč), ale to je pohled člověka z města. Na “vsi” je to ale možná jinak, nevím“.

   START
   Cena za průchozí myšlenku(manipulaci) a neb proč je dobré vlastnit 5+2 i když je to jen
   „vesnické metro“

   Cílem který by bylo velmi obtížné rozkrývat a amatérsky se zaručeně nepodaří plně rozkrýt, je ona mocenská struktura fungování veřejnoprávních a jim na roveň postavených médií v procesu manipulace s veřejností.
   Prostě popsat jak to funguje v Česku bez ministerstva propagandy.
   To co je v současných skromných možnostech a co tak nějak částečně může eliminovat drtivý dopad, je postupné rozkrývání používaných novinářských technik mediální manipulace.
   STOP

   To na co je možné si troufnout je porovnat cenu (zabezpečené myšlenky) manipulace zabezpečované veřejnoprávními mediálními prostředky a masmediální manipulační technikou používanou prostředky manipulace, které jsou jim na roven postaveny.

   Prostě porovnat cenu Zlámalové a Martina Weisse s cenou novináře smolícího 5+2 a najednou je nám všem jasné proč 5+2 není žádný propadák.

   Protože to co zplodí Zlámalová za svých 70 000 měsíčně zplodí elév v 5+2 také a se stejným né li větším dopadem za cca 1/4.
   Tímto jsem chtěl připomenout že Babišova teorie snížení ceny novinářů začíná fungovat.
   Protože porovnat plat a zodpovědnost novináře s platem a zodpovědností lékaře tak to je to vodítko, které ve svém článku použil Babiš a na základě kterého začal produkovat 5+2.
   Na závěr prosím nekamenovat nejsem přívržencem Babiše ani nějaké té ANO atd.
   Prostě jen ta vábnička.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jen malý dotaz. Budete mít na úterý další díl?

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Pane Bavor V na úterý prosím vykrýt jiným zdrojem, neb sklátil mne moribundus neboli,když bolí hlava 2 x opravdu se špatně píše.

     To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    V poněklud modifikované podobě tvrdíte totéž, co výkonný ředitel Vltava Labe Press Honza Pertl. Parafrázuji: Nemůžete srovnávat 5+2 s běžnými periodiky a deníky, protože jsou ZADARMO!
    S těmi platy jste poněkud na omylu (alespoň v mém regionu to platí). Babiš, resp. šéf projektu „5+2“ RNDr. Junger, nasadili novinářům v regionech naopak vyšší platy, než je např. právě u vydavatelství VLP zvykem. Platy běžnýchz redaktorů v guberniích nelze srovnávat s platy komentátorů v Praze. Zde velmi často nedosahují ani hodnoty průměrné mzdy a tak Babiš/Junger paradoxně přetáhli lidi spíše na vyšší platy, než byli zvyklí.
    Tolik jen na okraj a na Vaši analýzu se těším.

    To se mi líbí

 3. aztli napsal:

  Církev je prostě tak trochu úspěšný obchodník s duševní útěchou.
  Dá se samozřejmě poskytovat nezištně, ale na to by pak nebylo třeba právnické osoby církve.
  Lidé vždyky byli samozřejmě rádi, když si mohli s někým popovídat a mít dojem, že se oně onen zajímá. A na tom je to psychologicky vztato, založené , také tam funguje tak trochu cosi jako obdoba stockholmského syndromu . A pak také s jídlem rostla chuť .
  Vlastně jsem viděl vždycky více reptilních než subtilních služebníků božích . Ale neviděl jsem nikdy nic, čemu bych se od nich mohl naučit .
  Takže jsem z jejich působení spíše zklamán .

  To se mi líbí

 4. tata napsal:

  OMLUVA TRABANTOVI

  ale napíšu otázku mimo na VLKA…………VIDĚL JSTE vystoupení Čermáka na Moravcovi……..JE možno že toto se nazývá advokát…………..víte to je ta druhá strana mince proč čast lidi se radikalizuje…………vše omlouvat komunismem at přídem s čímkoliv………..ta reakce je pak jasná

  To se mi líbí

 5. tata napsal:

  opět sem něco napsal uplně jinam…………….omluva BAVOROVI……….MĚLO TO BYT NA KOSU

  To se mi líbí

 6. Hudec napsal:

  Já o církvi kolem a kolem moc nevím a do náboženských diskusí se nepletu. Restituce ovšem nemají s náboženstvím nic společného a tak si troufám sdělit svůj názor, že se jedná o další tunel na stát – tedy i na moje daně. Zejména trik se státními dluhopisy je povedený. Křesťanská víra (i jakákoliv jiná) je mi celkem lhostejná, pokud mne neohrožuje. Myslím, že teď ta křesťanská „ozbrojená pěst“ (katolická církev) ohrožuje (zprostředkovaně) moje ekonomické zájmy. Jsem pevně přesvědčen, že lidé ve 21.stopletí mají právo vyznávat co chtějí (pokud tím neohrožují okolí), ale zásadně za své.
  K tomu přirovnání s kolektivizací zemědělství v 50.letech si troufám podotknout (ač to znám jen zprostředkovaně, nejsem až tak pamětníkem), že pravdě se blíží Občan. Jasně že sedláci byli nahnáni do družstev často/většinou násilím, čím větší sedlák, tím méně se mu zpravidla chtělo. Ale těm „kovorolníkům“ se vstupem do družstva často ulevilo. Pochybuji, že ten zvolený postup byl spravedlivý, ale ono se v historii té spravedlnosti zase až tak moc nenajde, tak proč by zrovna toto mělo být výjimkou.

  To se mi líbí

 7. Petrpavel napsal:

  Není k tématu,ale koho zajímá dnešní Praha zasněžená (fotky z videozáznamu, technicky slabé):
  http://mixka.rajce.idnes.cz/Zasnezena_Praha_24.2.2013_-_prochazka_po_nabrezi_od_Palachova_nam._pod_Vysehrad/

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   P.S. Pro prezentaci-prohlížení je nejlépe kliknout na ten malý čtvereček se čtyřmi šipičkami, nebo jde jednotlivě kliknutím na fotku …

   To se mi líbí

   • rybářka napsal:

    Petřepavle, pěkně jste zachytil zimní atmosféru pozoruhodného, architektonického skvostu, Prahy stověžaté. Máte smysl pro prostor i detail, především u nádherných, starých budov s ozdobnými štukatérskými prvky na fasádách. Možná by bylo krásné projít se s foťákem stejnými místy na jaře, v podvečer, až světlo začne měnit barvu a stejná místa získají nový výraz. Procházka Prahou se vám vydařila, Na mnoha snímcích.

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Ocenění od milovnice krajiny potěší … Tentokrát, nemaje k dispozici fotoaparát, jsem si uvědomil, jak špatně se snímá krajina kamerou. A architektura už vůbec, jak je statická, ač krásná. „Filmík“ na youtube mi bude chvíli trvat …

     To se mi líbí

 8. oldwomen napsal:

  Absolutně mimo téma úvodního článku a raději i mimo jakékoli téma nahozené v diskuzi.
  Bavore, byl jste smuten, že se o Jižních Čechách málo píše. Zcela bezděčně, a taky, protože to z kontextu samo vyskočilo, jsem se zmínila. Pochybuji, že Vás tato zmínka potěší, ale berte to tak, že první vlaštovička…..
  http://oldwomen.wordpress.com/2013/02/25/dvoji-metry/
  Co jsem jela vloni v srpnu po Jihu, jste na tom plus mínus stejně jako Morava.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.