Nejasná zpráva o konci světa Část druhá – mayské vysvětlení


Takže jsme se sešli nad pokračováním článku o údajném konci světa. Jak to bylo míněno ve skutečných astronomických výpočtech moudrých mayů vysvětlí druhá část článku, za který sklízí můj (a doufám i váš) vděk aztli.

2.

Počátek mayského 5. Věku Slunce je tedy cca v roce 3114 před n. l.

Jeden z nalezených záznamů pochází z Guatemaly v archeologické lokalitě La Corona , kde je pozůstatek schodiště, kde bylo zjištěno cca 56 znaků , jež přečteny uváděly, že kalendářní cyklus , míněn ten třináctibaktunový , končí po přepočtu přes styčné datum s naším kalendářem (to je ale zjištěné dost složitým způsobem , když již mayští písaři se naučili používat evropské písmo a španělštinu , tak datovali souběžně jak tehdejším juliánským datováním , tak i svým tradičním datováním) , tedy končí našeho roku 2012 .

Ve skutečnosti je ale věc mylně pochopená, jelikož po každém předchozím Věku Slunce začal další Věk Slunce , takže se má věc spíše tak, že ne že kalendář končí alias má být konec světa, ale končí použitý cyklus . A jelikož , tak jako my po „skončení“ kalendáře tyto vyhazujeme a nakupujeme nové , tak podobně i oni . Ale pochopitelně, že znalost psaní byla zřejmě dostupná jen vyvolené vrstvě lidé, tak těm , kteří jimi byli ovládáni , to připadalo , jako že kalendář končí . Samozřejmě, že nebyl pro ně žádný problém na nový plochý kámen vytesat nové znaky nového cyklu , zvaného Věk Slunce .

Dá se říci, že takové období by naopak považovali za důvod k velkým oslavám , jelikož v tom 5 200 letém cyklu je zamontováno několik dalších a sice

13 * 400 * 360 , což značí : 13 baktunů po 360 dnech a to se rovná 5 200 360ti denních roků

a současně také

7 200 * 260 , což značí 7 200 posvátných roků Tzolkin .

A jelikož je to také současně završení všech Pěti Věků Slunce , tak platí následující :

Dále je také doba precesní periody 26 000 let , tedy 26 000 360ti denních roků

a současně také

26 000 let = 36 000* 260 , což značí 36 000 posvátných roků Tzolkin

Kromě tohoto počtu také používali občanský rok Haab , který měl 365 dní, tedy 360 dní jako výše uvedený + 5 dalších dní, které byly pokládány za neužitečné a nešťastné a kdy se nedoporučovalo zahajovat práce a nazývali je Xma Kaba Kin .

Ten se samozřejmě skládal rovněž z 18 uinalob po dvaceti kinob + 1 * Xma kaba kinob po pěti dnech = 365 dní .

To je dost podobné, jako u nás, tak v posledních pěti dnech roku se toho příliš také nenadělá .

Ten se dával do souvislosti ale s posvátným rokem Tzolkinem , tedy 365 dní Haab je ve vztahu 260 dním Tzolkin .

Tudíž se všechny kombinace prostřídají za 18 980 dní , tedy 52 Haab = 52 * 365 = 18 980 dní

Současně také platí , že 18 980 dní = 73 * Tzolkin = 73 * 260 = 18 980 dní .

Tudíž 73 Tzolkin = 52 Haab 

ROBBbinsonsw12777-1

Tudíž na základě svého pozorování Mayové měli tyto jednotky měření času :

kin díaden ,

dále

uinal , cože je veintena de díasdvacetice dní , kal kinob

a dále

18 * uinalů , což je jeden tun = huaxaklahun uinalob

Ta dvacetice byl cosi jako měsíc, avšak od Měsíce neodvozený .

Tun (tunich je piedra , kámen , protože měli zvyk zaznamenávat kalendářní data na ploché kameny, takže slovo kámen se stalo pojmem pro rok obecně v počtu 360 dní) a značí 360 dní a obsahuje 18 uinalů , tedy v mayském jazyce huaxaklahun uinalob a těch 360 dní je jako základní jednotka , která je přibližně rovna délce roku a od těchto jednotek , tedy tun se počítá zcela dvacítkově .

Takže Katun , vzniklo ze slov kal(l)tun je dvacet tunů , tedy kal tunob a představuje dvacet přibližných let , 20 x 360 dní = 7 200 dní

dále je

Baktun , což je bak tunob , tedy 400 tunů , tedy 20 katunů = 144 000 dní .

Další jednotky jsou :

Piktun , tedy pik tunob 8000 tunů = 2 880 000 dní

Kalabtun , tedy kalab tunob 160 000 tunů = 57 600 000

Kinchiltun , tedy kinchil tunob je 3 200 000 tunů = 1 152 000 000 dní

Alautun , tedy alau tunob je 64 000 000 tunů = 23 040 000 000 dní

Hablatun , tedy habla tunob je 1 280 000 000 tunů = 460 800 000 000 dní

Takže 5 věků Slunce bylo vyjádřeno jako pět třináctic baktunů, tedy 65 kusů baktunů celkem .

Tedy jeden věk je třináct kusů bactunů , tedy trecena , třináctice baktunů, tedy 13 čtyřstovek tunů , což je 5200 tunů neboli 5200 x 360 dní = 1 872 000 dní , cca 5 125.3 stř. slunečních let .

A tak 5 věků Slunce je samozřejmě 5 x 5200 tunů = 26 000 tunů , tedy 26 000 x 360 dní = 9 360 000 dní , cca 25 626. 8 středních slunečních let .

A nyní má dle přepočtů , které spočívají v přiřazení mayského a evropského kalendáře , nastat tedy čas, že 21.12.2012 dojde k završení páté třináctice bactunů , tedy zkráceně pátého věku Slunce a zároveň k završení celé precesní periody , dle mayských národů .

Takže například v Palenque je uvedeno : „radujte se , pak budete již jiní.“

Což rozhodně nenapovídá konci světa v katastrofickém smyslu .

Dále ale je tam také uvedeno, jak mají být vykonány jakési oslavy v době , jež teprve nastane , na přání vládce Palenque Maquina Pacala , a sice cca 4500 (dle našeho letopočtu), tedy v daleké budoucnosti , což by tedy bylo v období a teď jak to nazvat , buď šestého veku Slunce, nebo prvního Věku Slunce , avšak nového „pětivěkového cyklu“ tedy jinými slovy nové série pětice třináctic batunů či po „našem“ nové precesní periody .

Kámen z Palenque

Kámen z Palenque

Obrázek znázorňuje kamennou desku na místě uložení Maquina Pacala , vládce Palenque

Tak toto přání , vykonat ve vzdálené budoucnosti oslavy , především nenapovídá žádnému katastrofickému konci světa .

3.

Nyní ke věkům Slunce, jak je vnímali a zapisovali Mexicové :

Jejich zápisy a zákresy vychází z mixtecké předlohy , rovněž uvádí, že již čtyři věky byly a my se nacházíme v pátém veku, který skončí a začne tudíž šestý věk Slunce .

Zde krátce shrnu , jak jsou uvedeny .

Dle znázornění na tzv. La Piedra del Sol o Calendario Azteco , což je kamenný artefakt , uložený dnes v Hlavním Městě Mexica , na němž jsou znázorněny graficky již prošlé čtyři Věky Slunce ,

Sluneční kámen Aztéků

Sluneční kámen Aztéků

je pořadí Věků Slunce následující :

O tom vypráví Legenda o pěti Sluncích – La legenda de cinco Sóles ,  zaznamenaná v jazyce nahuatlu , přičemž těch Pět Věků Slunce již proběhlo .

Musím říci , že nepanuje jednotnost v pořadí jednotlivých věků Slunce , označení se v různých verzích shodují a také není jednotnost v již absolvovaném počtu věků Slunce , tedy těch jež již skončily .

Na něm se Věk Prvního Slunce , nazývá TLALTONATIUH , občas také OCELOTONATIUH , to proto , že věk skončil datem NAHUI OCELOTL (což jsou data v TONALPOHUALLI (260 denní kalendář) , tedy 4 Jaguar a je uvedeno , že svět byl zničen velkými jaguáry, také to mohlo být přirovnání k velkým zvířatům , není vyloučeno , že dinosaurům . Existuje totiž několik nalezišť , kde jsou vedle sebe stopy lidské i stopy dinosauří , a důkazy jsou nezpochybnitelné , jelikož jsou v geologické vrstvě, jejíž usazení trvá právě potřebný počet let , a stopy nelze narafičit (jelikož by se z hlediska mechaniky zeminy poznalo, že neodpovídá stáří) . Název je tedy Sol de Tierra , resp. Sol de Jaguar , tedy Slunce Země (jako té Země) , resp. Slunce Jaguára . Ten název Slunce Země asi pro to , že jaguár je jako pozemní zvíře a že prý jako zkonzumovali vše živé . (Názvy jsou TLAL(li) + TONATIUH = TLALTONATIUH , případně OCELO(tl) + TONATIUH = OCELOTONATIUH , měl trvat 676 let (xiuhmolpilllin) , cca mezi lety 955 – 279 před naším letopočtem . Koncovky -tl , -tli , -lli jsou tzv. absolutní suffix , -tl je po samohlásce -tli je po souhlásce a -lli je vlastně redukované -ltli , když kmen končí na souhlásku , ale l , a proto není tlal + -tli = tlaltli , ale tlal -(t)li, takže vlastně to první l je součástí kmene .

tlaltonatiuh

tlaltonatiuh

Další je Věk Druhého Slunce , tedy EHECATONATIUH , čili Sol de Viento , kdy byl svět uchvácen větrem a lidé se změnili v opice , skončil datem NAHUI EHECATL .(Název je EHECA(tl) + TONATIUH = EHECATONATIUH a měl trvat 364 let , mezi r. 279 před n. letopočtem až 85 našeho letopočtu .

ehecatonatiuh

ehecatonatiuh

Další je Věk třetího Slunce , nazývá se QUIAHUITONATIUH , resp . QUIAUHTONATIUH , tedy Sol de Lluvia , tedy Slunce Deště (ohnivého) , jelikož svět byl zničen ohnivým deštěm z nebes . Také to mohlo být přirovnání , kdy do blízkosti Země se mohl dostat např. planetoid a v jisté blízkosti od povrchu , to záleží výlučně na rozměrech a hmotnosti planetoidu, tak vlivem slapových sil dojde vždy k roztrhání tohoto tělesa na mnoho menších kamenných úlomků a ty při průletu atmosférou se rozpálí a dopadají na zem , což vypadá jako ohnivý déšť , takhle by to mohl popsat technickými znalostmi nevybavený pozorovatel . K tomu roztržení slapovými silami pochopitelně nedojde u menších těles , jelikož rozdíl gravitační síly není pro okraje tohoto tělesa při malém poloměru významný .

Lidé se jako změnili v krocany , alespoň tak je uváděno , že ve HUEXOLOTLy , což je gallopavo , tedy paví kohout , alias krocan , věk skončil dnem NAHUI EHECATL , což je 4 vítr a trval 312 let , cca mezi lety 85 – 397 našeho letopočtu . (Název je dán jako QUIAHUI(tl) + TONATIUH = QUIAHUITONATIUH , nebo také lze QUIAHUITL , jelikož je tam vyslovované „v“ , tak se to dá redukovat na QUIAUH (itl) + TONATIUH = QUIAUHTONATIUH a při té redukci včetně i se pak přehodí HU na UH .

Rovněž se mu občas říká TLETONATIUH , to proto, že se jednalo o ohnivý déšť , takže quiauhtonatiuh či tletonatiuh je míněn stejný Věk Slunce .Vzniklo ze TLE(t) + TONATIUH (Fuego – Oheň, Sol – Slunce ).

tletonatiuh

tletonatiuh

Další je tedy Věk Čtvrtého Slunce , nazývá se ATONATIUH , což je Sol de Agua , tedy Slunce Vody , kdy svět byl zničen potopou a lidé se změnili v ryby a skončil datem NAHUI ATL . Trval 676 let , cca mezi lety 397 – 1073 našeho letopočtu .(Název je dán A(tl) + TONATIUH = ATONATIUH )

atonatiuh

atonatiuh

Po něm následuje Věk Pátého Slunce , nazývá se OLTONATIUH , což je Sol de Seismo , resp. Sol de Terremoto , resp. Sol de Movimiento , tedy Slunce Zemětřesení (Pohybu (zemského)) , skončil dnem NAHUI OLLIN , což je čtyři zemětřesení , svět byl zničen zemětřesením a vyhladověním . Trval 485 let , cca mezi lety 1073 – 1558 našeho letopočtu . (Název je z OL(lin) + TONATIUH = OLTONATIUH ) .

Po něm měl následovat Věk Šestého Slunce , ale také se uvádí, že po pátém věku má být jen přechodné období a šestý věk má teprve nastat ale jméno tohoto věku není ještě uvedeno (z pochopitelných důvodů) a ten by měl právě toho roku 2012 začít .

Ten Věk pátého Slunce má ale dost možná v nepořádku uvedenou dobu trvání . Je totiž podezřelé , že :

doba 1. věku byla 676 let , což je celistvý násobek 52 let , tedy 13 x 52 let , což činí 676 let .

doba 2. věku byla 364 let , což je celistvý násobek 52 let , tedy 7 x 52 let = 364 let .

doba 3. věku byla 312 let , což je opět celistvý násobek 52 let , tedy 6 x 52 let = 312 let .

doba 4. věku byla opět 676 let , což je celistvý násobek 52 let , tedy 13 x 52 let = 676 let .

doba 5. věku byla 485 let , ale to není celistvý násobek 52 let .

A nyní , 1. věk byl 13ti násobkem a 2.věk spolu s 3. věkem je rovněž 13ti násobek 52 let, totiž 2. věk činí 7ti násobek , 3. věk činí 6ti násobek = celkem 13ti násobek.

Tudíž je zvláštní , proč by 5. věk nebyl n násobkem 52 let . Nejblíže tomu je 10ti násobek , ale není vyloučen ani opět 13ti násobek , případně 20ti násobek , jelikož jak 13 , tak 20 je základem kalendáře.

Takže u Mexiků Aztéků je ten počet Věků Slunce jak co do počtu, tak do pořadí , trochu zmatečný .

Takže správněji to měly zřejmě mayské národy , jež to mají opřeny o astronomicky odvozený cyklus , který nazýváme precesí .

Jediné , kde se mohlo usuzovat cosi o konci světa, bylo to , co nalezli při stavbě silnice vedoucí pralesem v oblasti Cobá , kde byl nalezen plochý kámen se znaky, jež by se poněkud vyjadřovaly o konci světa ve smyslu zániku .

Další nález , který byl učiněn dosti dávno  v pralese , kde bylo nalezeno město Xultun , cca před 100 lety a byl prozkoumán podrobně teprve před několika lety , je tvořen nástěnnými kalendářními záznamy  , jež počítají s daty ukazujícími do budoucnosti až do cca roku 7 500 l n. letopočtu, , což bude cca za 5 500 let, prakticky již po ukončeném prvním věku nové pětivěkové periody , tedy po skončení 6 . věku , který má teprve nastat , zakrátko .

Na snímku je kalendářní záznam , objevený na stěně jednoho z domů města jménem Xultun

 

 

 

 

 

 

 

 

Další , podobné znalosti o Věcích Slunce měli a mají například Hopiové , kteří se rozpomínají na období , kdy pobývali v městě jménem Palatquapi , o čemž vyprávěl představený jejich národa Šedý vlk,  přičemž tím měl mínit Palenque .

caracol1

Na snímku je objekt zvaný El caracol, jelikož je v něm šnekovité (proto caracol) točité schodiště a sloužil pro pozorování hvězdné oblohy .

O něm se sice uvádí, že to je španělské slovo , jako ohrazené místo a že tak kdysi pojmenovali Španělé vesnici v pralese a pak se toto jméno vesnice , prý , užilo pro název města , odkrytého v džungli .

Spíš se věc má tak , že mayští obyvatelé této vesnice o tomto městě tak nějak věděli , jeho jméno mohlo být též v nějaké podobě jim známo a zachovávané v podobě jejich jména vesnice a Španělé jen přizpůsobili nějak zaslechnutý název vesnice slovu , které jim připadalo výslovnostně bližší a to pak bylo použito pro samotný název města .

Dle Hopiů se ale nacházíme teprve ve čtvrtém věku a má nastat tedy pátý, což poněkud nekoresponduje s mayskou verzí a verzí národů, nahuatlem hovořících.

Jejich původní sídliště se mělo nacházet na tichooceánské prapevnině Kasskara , do svého současného sídla v Arizoně se dostali od ze Střední Ameriky a jisté kontakty mohli mít s oblastí Paracas v Jižní Americe , kde se nalezla podobná vyobrazení v podobném stylu .

Uvádějí , Hopiové , že jsme v přechodném období ze čtvrtého do pátého věku, který má nastat v den zimního slunovratu 2012 .

O zkáze jako takové však rovněž nehovoří , pouze o jakémsi mravním obrození .

Tudíž celkový závěr je , že Mayské národy sice měli kalendář vyjadřující cyklus , odvozený z nebeské mechaniky , ale nečinilo jim žádné potíže po končícím probíhajícím cyklu přidat další .

Pouze tam , kde jsou k dispozici kusé nálezy , tak ani ne tak badatelé , jako spíš nadšenci se snažili v tom vidět paralely mezi podobným vyprávěním v oblastech Starého Světa , kde vzhledem ke končícímu cyklu je nalezené zobrazení mayského kalendáře utvrzovalo v domnění , že se jedná o obdobu jednoho z mnohých předpovězených konců světa , kdy jsou ovlivněni například viděním svatého Jana alias apokalypsou (to je vlastně právě ten význam slova – odkrytí ) a podobným dalšími .

Za setkání s národy střední Ameriky  a objasnění Nekonce světa děkuje

Bavor podpis

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 reakcí na Nejasná zpráva o konci světa Část druhá – mayské vysvětlení

 1. Karamela napsal:

  Všichni šílí z odchodu na vánoce, tak není moc času, budu ještě studovat doma, ale nemůžu si pomoct – musím moc, moc poděkovat už teď. Jak jste k takovému pokladu pane Bavore došel? Děkuji aztlimu, že jsme mu stáli za tak úžasnou práci a snad by článek mohl uplatnit i obecněji, vždyť je to obrovská škoda, že není na titulní straně Seznamu.cz místo toho trapného odpočitávání konce. Budu dávat odkazy všude a bylo mi aztli ctí!!!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Karamelko, to bylo jednoduché. Aztli napsal komentář, já jsem se podíval kdo to je a bylo to naprosto jasné, že z něj ten článek musím „dostat“.I já mu děkuji.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Děkuji za opravdu zajimavý a krásný výklad,něco takového by se mělo doporučovat stejně jako přednášky Richarda Feynmana.
    Upoutat,vyložit,zaujmout a neotrávit to je to umění.

    To se mi líbí

 2. Petrpavel napsal:

  Mám potřebu se omlouva autorovi, přečtu až bude „dlouhá zimní noc“. Těším se!

  To se mi líbí

 3. Občan napsal:

  Aztli,

  klobouk dolů! A veliký dík.
  Už začínám chápat, na co měli Mayové a Aztékové poměrně početnou vrstvu těch, které bychom dnes nazvali vědci/intelektuály 🙂 I když MY máme k dispozici encyklopedie, internet a znalost cizích jazyků, stejně ty Vaše články nejsou snadné čtení. Ovšem zážitek úžasný.

  To se mi líbí

 4. aztli napsal:

  Dobrý den , děkuji za shlédnutí a přečtení . O mayských národech a poznatcích by se dalo bádat pořád , jen malá část je teprve objasněná .

  To se mi líbí

  • rybářka napsal:

   O mayských národech a dosud vybádaném o nich, vím trapné minimum. Přitom je to, soudě dle vašich obou článků, téma velmi zajímavé. Navštívím knihovnu, zájem i zvědavost je vzbuzena.

   To se mi líbí

 5. Slim napsal:

  Pošta pro p. Bavora

  To se mi líbí

 6. severočech napsal:

  Výborný článek, zkopíroval jsem a uložil si pro opakované hloubání. Hodně o tomto píše Sitchin v The Lost Realms.

  To se mi líbí

 7. Anonymní napsal:

  Dobrý den , tak určitě to spolu souvisí , některé znalosti mohly být vzájemné .

  To se mi líbí

 8. věra napsal:

  Aztli, i já jsem si to přečetla, a budu se tomu podrobně věnovat po svátcích, a ráda. Toto už na mě nepůsobí jako svahilština. Ten „konec světa“ prostě hrozil v naprosto nevhodnou dobu, těsně před vánoci, kdyby ti Mayové posečkali ještě týden, mohla jsem si to přečíst začerstva a dokud to bylo aktuální :-). Takhle to prostě musí ještě chvíli počkat. A moc děkuji, protože mě to poňouklo k tomu, abych si dala k ruce své knížky o předkolumbovských civilizacích..

  To se mi líbí

  • aztli napsal:

   Dorý den , děkuji za přečtení a shlédnutí , také si myslím, že konec pátého Věku mohl počkat až na Nový rok , ale jejich kalendář začíná podle událostí , které nějak zaznamenali a označili jako počátek a tak ostatní kalendáře pak se v tom jejich vyskytují se svými zvyklostmi, které časově nepasují .

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.